Tagarchief: Rotonde

Nieuwe rotonde Westduinweg – Schokkerweg in Scheveningen klaar

Lees het gehele artikel

De nieuwe rotonde op de kruising Westduinweg -Schokkerweg in Scheveningen is klaar. Hiermee is het havengebied beter bereikbaar geworden en de veiligheid verbeterd. De kruising is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen Haven en Scheveningen Dorp. De komst van de rotonde maakt dat het vrachtverkeer van de Schokkerweg eenvoudig de Tweede Haven kan bereiken. Dat komt doordat de hellingbaan van de Dr. Lelykade is aangesloten op de nieuwe rotonde. 

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “Met de komst van de rotonde is een belangrijke verbinding voor Scheveningen gerealiseerd. Bovendien is het nu veel veiliger geworden voor fietsers en voetgangers. Helaas is het nu met de corona-crisis niet mogelijk om massaal te komen genieten van de zee en het strand. Later dit jaar kunnen hopelijk weer evenementen georganiseerd worden en zal het met mooi weer, als vanouds weer druk zijn in Scheveningen. Kom dan op de fiets of met het ov in plaats van met de auto. De rotonde maakt dit ook makkelijker door de betere doorstroming van het verkeer. En de aanleg van de aparte fietsbaan maakt het nu stukken veiliger voor bewoners en bezoekers op de fiets.”

Scheveningen is volop in beweging en ontwikkeling. De aanpak van de rotonde maakt onderdeel uit van de verkeersvisie die de gemeente samen met bewoners en bedrijven heeft opgesteld. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan een leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig Scheveningen.

De gemeente bedankt de medewerkers die tijdens de corona-crisis de laatste werkzaamheden op tijd hebben weten af te ronden. Bouw- en herstelwerkzaamheden aan de wegen in Den Haag gaan waar dat kan zoveel mogelijk door. Daarbij zorgen we dat Den Haag bereikbaar blijft voor nood- en hulpdiensten. De medewerkers houden rekening met de richtlijnen van het RIVM.

Verkeersveilige rotonde in Vlissingen voorkomt wateroverlast

foto-1-aco
Lees het gehele artikel

Wie vanaf de A58 Vlissingen inrijdt, ziet een nieuwe infrastructuur met wegen, een ondergrondse fietstunnel en een ruime dubbelbaans rotonde. Via deze nieuwe toegang zijn de Buitenhaven, Dockwize, de nieuwe marinierskazerne en het bedrijventerrein Souburg goed en snel te bereiken.

Voor een betere bereikbaarheid is het gebied tussen de snelweg A58, buitenhaven en het spoor flink op de schop gegaan. Raymond Versloot, projectleider voor de Gemeente Vlissingen, was van A tot Z bij dit grootscheepse project betrokken. Hij legt uit wat de ‘klus’ inhield: 

“In 2016 zijn we begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Omdat er veen in de ondergrond zit, hebben we het terrein moeten ophogen om verzakkingen te voorkomen. Ook bleken er oude buizen, kabels en leidingen in de grond te zitten die eruit moesten om breuken en gaten in de nieuwe wegen te voorkomen. Het was een lang bouwproces, maar dankzij de nieuwe dubbelbaans rotonde, die ook geschikt is voor zwaar verkeer, hebben we nu wel een betere verkeersdoorstroming en is dit deel van Vlissingen klaar voor de toekomst.” 

Voor een goede afwatering van de rotonde heeft de Gemeente Vlissingen gekozen voor een trottoirband en afwateringssysteem in één, de KerbDrain® van ACO. “Want bij ACO weten ze wat ze doen en ze leveren goede producten”, aldus Versloot.

Wateroverlast voorkomen

Pascal Feller, projectleider bij Arcadis, is volledig betrokken geweest bij de engineering van de infrastructuur. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de dubbelbaans rotonde bij hevige regenval overstroomt en de verkeersveiligheid in het gedrang komt, is een juiste afwatering een vereiste. Feller legt uit waarom. “Bij de afwatering van deze rotonde speelt een aantal zaken een belangrijke rol. Zo hebben we te maken met het feit dat de rotonde qua hoogteverschil scheluw ligt. Bovendien is het een drukke rotonde die, wat betreft verkeersveiligheid, moeilijk af te sluiten is tijdens onderhoud en reiniging. Gezien het hoogteverschil zouden we op het laagste punt veel kolken nodig hebben om te zorgen voor een goede afvoer van regenwater. Een afwatering met kolken leek ons minder bedrijfszeker. Vandaar dat we gekozen hebben voor de ACO KerbDrain. Wanneer we een lijnafwatering willen toepassen, denk ik vaak in eerste instantie aan ACO. De ACO KerbDrain bleek vervolgens een zeer goed bruikbare en toepasbare oplossing.”

KerbDrain® van duurzaam gerecycled materiaal

Duurzame oplossing

De ACO KerbDrain® is een afwateringssysteem en trottoirband in één. Dankzij de vele inlaatopeningen aan de zijkant is de inlaatcapaciteit vele malen groter dan bij het gebruik van kolken en hoeft het toestromende water geen lange weg af te leggen. Een absolute pre vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Marcel Sierevogel, accountmanager bij ACO, licht toe: “Doordat het regenwater op efficiënte wijze snel wordt afgevoerd, is de kans op plasvorming zeer minimaal. Groot voordeel voor de Gemeente Vlissingen is dat er relatief weinig onderhoud verricht hoeft te worden aan het afwateringssysteem.”

De ACO KerbDrain® is standaard vervaardigd van polymeerbeton. Voor Vlissingen is de extra duurzame variant Vienite® geleverd. Vienite® is een nieuw, op polymeer gebaseerd gerecycled materiaal dat consumentenafval en gerecycled glas bevat. Het product voldoet eveneens aan alle eisen qua hoogwaardige buig- en druksterkte. Net als polymeerbeton is ook Vienite® recyclebaar en kan het worden verzameld, verwerkt en geretourneerd voor hergebruik als grondstof.