Tagarchief: Hergebruik

Noordzij realiseert >95% hergebruik van bitumenvoegen langs tramrail.

Lees het gehele artikel

Noordzij Bitumenverwerking BV uit Gorinchem heeft een werkwijze ontworpen waarbij meer dan 95% van de bitumen voeg langs tramrail hergebruikt wordt. Deze voegen worden momenteel nog gezien als afval en als dusdanig afgevoerd en verbrand. Noordzij wil gemeenten en de tram- en wegenbouwbranche bewust maken van deze mogelijkheid voor circulair bouwen en reductie van CO2 uitstoot door het hergebruiken van bitumen voegen langs tramrail.

Hergebruik is noodzaak

Met het klimaatakkoord van Parijs is de noodzaak voor een economie zonder afval vastgesteld. Er is bepaald dat Nederland in 2050 100% circulair moet zijn. Er moet efficiënter omgegaan worden met grondstoffen. Het kabinet stelt € 80 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en aan de CO2-reductieopgave. Dit benadrukt de urgentie van circulair ondernemen.

Noordzij voelt het belang van CO2-reductie en wil bijdragen aan een circulaire economie. “De bitumineuze voegen langs tramrails zijn maar een klein onderdeel van een infra project, maar voor ons is het verwerken van bitumen wel 100% van onze business”, aldus Marion Noordzij, mede-eigenaar van A. Noordzij Bitumenverwerking BV. “Ik besef me dat we werken met materiaal dat een restproduct is van aardolie. Er zijn helaas nog geen goede, duurzame alternatieven voor bitumen in de wegenbouw. Des te groter is de noodzaak om zuinig om te gaan met bitumen en verspilling tegen te gaan.”

Reductie CO2 uitstoot

Bitumen voegen langs tramrails worden momenteel als afval beschouwd en als dusdanig afgevoerd en verbrand. Vervolgens dient er nieuwe bitumen gewonnen en bewerkt te worden om aan te brengen in nieuwe voegen. Er zijn geen exacte cijfers bekend, maar de Lijst Emissiefactoren van www.CO2emissiefactoren.nl voorziet in een eenduidige lijst kerncijfers over CO2-uitstoot. Deze lijst geeft aan dat verbranding van bitumen 3,381 kg CO2 per kg bitumen veroorzaakt. Daar komt het winnen en bewerken van bitumen nog bij. Het recyclen van de bitumen is ook niet geheel CO2 neutraal, maar biedt een flinke reductie in CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige werkwijze.

Verantwoording voor gemeenten, tramexploitanten en aannemers

Ieder recycle-proces van de bitumineuze voegen langs tramrails start met een renovatie- of nieuwbouwvraag vanuit gemeenten of tramexploitanten. Het asfalt langs de tramrail is aan vervanging toe, of het tramspoor dient vernieuwd of gerenoveerd te worden. “Nog lang niet alle opdrachtgevers en aannemers zijn op de hoogte van de mogelijkheden voor het hergebruiken van de bitumen voegen langs rails”, gaat Marion Noordzij verder. “Uiteindelijk beslissen zij of een bitumen voeg afval wordt of gerecycled wordt. Wij hopen hen te inspireren om voor hergebruik te kiezen bij toekomstige projecten.”

Erkende werkwijze

Noordzij start het recycle proces door de bitumen voegen langs tramrail uit te gutsen. Vervolgens verzamelen en vervoeren ze de bitumen naar de recycle-locatie. De bitumen wordt gesmolten, gezeefd en weer opgeslagen. Meer dan 95% is geschikt voor hergebruik. De resten (<5%) worden aangeboden bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft middels een rechtsoordeel deze door Noordzij gehanteerde werkwijze voor gutsen en recyclen van bitumen erkent als “voortgezet gebruik”. Daarmee valt de gegutste bitumen niet meer onder “afval”.

“We zijn nog een aantal zaken aan het onderzoeken, zoals het aantal keer dat een bitumen gerecycled kan worden. Zo willen we de bitumen recycling steeds verder professionaliseren”, eindigt Marion Noordzij.

Over Noordzij

Noordzij Bitumenverwerking BV heeft ruim 30 jaar ervaring in het aanbrengen van bitumen voor infraprojecten. Ze zijn marktleider in het creëren van voegen langs tramrails en werken hiervoor met unieke railvoegzaagmachines. Deze machines zijn door de mensen van Noordzij op maat ontwikkeld met ervaring uit de praktijk. In de markt staat Noordzij bekend als een ervaren partij. Het is een innovatief familiebedrijf waar met veel trots en inzet aan de verschillende projecten gewerkt wordt. Naast railvoegen verzorgt Noordzij ook flexigoot, reparatie van asfaltscheuren en andere bitumen voegen. Kijk voor meer informatie op www.noordzij.eu.

Precast betonelementen voor duurzaam en esthetisch bouwen

ckf_concrete_valley_waco-1
Lees het gehele artikel

De tijden dat het inzetten van precast betonelementen betekende dat er weinig ruimte was voor creativiteit zijn definitief voorbij. Dankzij Waco, a Concrete Valley company, hebben architecten en ontwerpers nu de mogelijkheid om vormvrij te denken. En het mooie daarbij is dat dit ook nog duurzaam kan.

Ron van Boven, commercieel directeur bij Waco zegt erover: “Kijk naar bruggenbouw, meestal worden er in precast beton rechte bruggen ontworpen, maar met onze precast elementen kunnen bruggen met een architectonische waarde gebouwd worden. Wij kunnen eenvoudig variëren met boogstralen in het lengteprofiel en ook de randelementen zijn in vele vormen te maken.”

Er kan eenvoudig gevarieerd worden met boogstralen in het lengteprofiel en ook de randelementen zijn in vele vormen te maken.

Hergebruik van betongranulaat

Een significant percentage van de fractie in het betonmengsel bestaat uit hergebruikt betongranulaat, in plaats van grind. “Duurzaam dus. Dat ons precast beton duurzamer is door de samenstelling, moge duidelijk zijn. Wat belangrijk is, is de wetenschap dat werken met precast elementen de directe omgeving beduidend minder belast. Tevens wordt de totale CO2-uitstoot van een project gereduceerd door gebruik te maken van precast beton. Dat is op dit moment een zeer zwaarwegende factor”, aldus Van Boven.

Waco treedt als een partner op in projecten. “We leveren precast beton voor bruggen. We kunnen hele prefab bruggen maken, inclusief de landhoofden. Een combinatie van storten in het werk en precast beton is ook mogelijk, waarbij wij de engineering en het prefab gedeelte verzorgen. In de bouw van duikers voelt ons beton zich thuis. Wij werken zoveel mogelijk op basis van de wensen van de klant met ons gestandaardiseerd assortiment in duikers. Er kan sneller worden gewerkt dankzij de Drycast methode waarmee we duikers maken. Door het gebruik van deze methode zijn er minder mallen nodig. Beton op kleur maken? Geen probleem. Daarnaast kunnen we de precast elementen uitvoeren met diverse oppervlaktebehandelingen. Waco neemt de klant zoveel mogelijk werk uit handen.”

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van de wensen van de klant met het gestandaardiseerd assortiment in duikers.

“Dream it, we’ll make it”

Dat is het motto van Waco en zeker geen utopische uitspraak. De voorbeelden daarvan zijn legio. “We houden van bijzondere projecten en uitdagingen. Zo hebben we samen met Mammoet gebouwd aan de New Bond Street Ticket Halls in Londen. Het metrostation heeft er twee nieuwe ‘tickethalls’ bijgekregen, die zijn opgetrokken uit betonnen kolommen en balken. Qua uitstraling integreren deze naadloos in de aanwezige architectuur. Met ons systeem zijn we in staat om op een relatief klein gebied een architectonisch pand neer te zetten. Daar mogen we best met trots het label ‘Made in the Netherlands’ aanhangen.”

Sinds 1888

Waco kan bouwen op meer dan 100 jaar ervaring. “Het bedrijf stamt uit 1888. De kennis die opgebouwd is, werd generatie op generatie doorgegeven en dat zal zo blijven. We zijn onderzoekend, innovatief en hebben meer dan ooit de drive om tot nieuwe inzichten te komen. We werken dan ook continu aan het vernieuwen en verbeteren van onze productieprocessen en producten”, schetst Van Boven. “Je komt ons tegen in de offshore, residentiële bouw, industriële en civiele bouw. Verschillende takken van sport, maar altijd trouw aan de kernwaarden: zo efficiënt, innovatief en duurzaam mogelijk.” Waco is gevestigd op het terrein van a Concrete Valley waar het samen met andere innovatie bedrijven uit de branche de markt bedient.