Tagarchief: Grondverzetmaterieel

Fugro onderzoekt piping onder dijken op getijdenzand

Correcte foto Piping onderzoek Hedwigepolder[1]
Lees het gehele artikel

Als het gaat om kleine hoeveelheden, is dat geen probleem. Maar een grotere waterstroom die zand meevoert, kan een dijk ernstig verzwakken. Bij de laatste toetsronde zijn veel dijken op basis van de huidige rekenregels afgekeurd, onder andere vanwege het risico op piping. Over dit faalmechanisme ontbreekt nog de nodige gedetailleerde praktische kennis, waardoor extra onderzoek nodig is.

Dijken op getijdenzand mogelijk sterker dan gedacht

Fugro, Deltares en Wetterskip Fryslân voerden in 2020 al een praktijkproef uit aan de Friese Waddenzeekust. Hieruit bleek dat zand, dat door de zee is aangevoerd, veel minder gevoelig lijkt te zijn voor piping dan zand dat door rivieren is afgezet. De huidige rekenregel waarmee dijken worden beoordeeld en ontworpen, is afgeleid voor rivierzand. Als getijdenzand sterker blijkt te zijn, hoeven minder dijken versterkt te worden of kunnen de versterkingen goedkoper worden uitgevoerd, met minder impact op omgeving en milieu.

In opdracht van waterschap Hollandse Delta zijn Fugro en Deltares nu een grote praktijkproef gestart in de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen; hierbij voortbordurend op de resultaten van de proef in Friesland. Het Hedwige-project heeft tot doel de daadwerkelijke sterkte van getijdenzand tegen piping te bepalen. Vervolgens zal deze kennis worden vertaald en toepasbaar worden gemaakt voor beoordelings- en versterkingsprojecten van waterkeringen. De pipingproef Hedwigepolder maakt onderdeel uit van het internationale project Living Lab Hedwige-Prosperpolder. Initiatiefnemer Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Waterbouwkundig Laboratorium faciliteert hier gezamenlijk met STOWA dijksterkteproeven en crisisoefeningen.

Subsidie van Hoogwaterbeschermingsprogramma

Omdat de Hedwigepolder aan de natuur wordt teruggeven, kan daar een uitgebreide praktijkproef plaatsvinden. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft hiervoor ruim 5 miljoen euro aan waterschap Hollandse Delta beschikbaar gesteld vanuit de Kennis- en Innovatieagenda. De eerste voorbereidingen zijn medio 2020 gestart. Fugro en Deltares hebben inmiddels op basis van bodemopbouw en eigenschappen van de ondergrond een testlocatie bepaald, waar zich een geschikte, natuurlijk afgezette getijdenzandlaag bevindt. De proef wordt in 2021 uitgevoerd en in 2022 moeten de resultaten beschikbaar zijn.

Innovatieve onderzoeksmethode

Fugro voert het geotechnisch en hydrologisch onderzoek uit op basis waarvan het proefontwerp wordt opgesteld, in nauwe samenwerking met de projectpartners. Een belangrijk aspect is de doorlatendheid van het getijdenzand. Dit wordt gemeten met de innovatieve AMPT®-sondeertechniek, die Fugro zelf heeft ontwikkeld.

Gert-Ruben van Goor, projectmanager bij Fugro: ‘AMPT staat voor anisotrope mini-pompproef, een efficiënte aanvulling op Hydraulic Profiling Tool of HPT-sonderingen. Voordeel van deze methode is dat de opbouw van de ondergrond veel gedetailleerder in beeld komt. De doorlatendheid kan zowel horizontaal als verticaal nauwkeuriger worden gemeten dan met andere, grootschalige technieken. Hierdoor worden niet alleen de verschillende lagen in de bodem in kaart gebracht, maar zelfs ook de variatie in doorlatendheid binnen afzonderlijke grondlagen. Hiermee stellen wij een zeer natuurgetrouw digitaal 3D-model van de ondergrond samen. Deltares gebruikt onze meetgegevens voor een 3D-grondwaterstromingsmodel, dat een nauwkeurig inzicht biedt in de waterstromen door het zandpakket. Dit geeft vervolgens betere resultaten bij de piping-risicoanalyse, op basis waarvan Fugro en Deltares hun adviezen naar aanleiding van deze proef zullen opstellen.’

Besparing van 100 miljoen euro

Een gemiddelde dijkversterking kost ongeveer 6 miljoen euro per kilometer. Als op basis van deze proef het risico op piping exacter kan worden bepaald, kan dat betekenen dat minder kilometers dijk versterkt hoeven te worden of dat dijken minder breed hoeven te worden uitgevoerd dan eerder gedacht.

Marco Boer, projectmanager bij waterschap Hollandse Delta: ‘De Hedwigepolder biedt ons een unieke kans om deze innovatieve praktijkproef in hechte samenwerking met vele partners uit te voeren. Als waterschap Hollandse Delta stimuleren en faciliteren we graag vernieuwende projecten. We hopen en verwachten dat dijken met getijdenzand in de ondergrond minder vaak versterkt hoeven te worden. Dat kan voor heel Nederland een besparing van naar schatting 100 miljoen euro opleveren en de impact op milieu en omgeving beperken.’

Flinke milieuvoordelen

Een bijkomend voordeel is dat er een flinke verlaging van de milieulasten kan worden bereikt doordat minder ruimte en minder materiaal nodig is voor de dijkversterking. Dit vertaalt zich onder andere in minder transportbewegingen en minder geluids- en trillingsoverlast bij locaties voor dijkversterking. Ook levert dit een flinke besparing op van CO2-uitstoot van vrachtwagens en grondverzetmaterieel. Kortom: minder impact ontstaat op de directe omgeving en het milieu.

Onze vloot, uw flexibele machinepark

hitachi_zx140w-6_hpr-kopieren
Lees het gehele artikel

De markt voor grondverzetmaterieel is nog altijd een vrij traditionele markt. Bedrijven hechten van oudsher veel waarde aan het bezit van machines, maar dat maakt ze niet altijd even flexibel. Hitachi Premium Rental biedt de voordelen van een jong en divers machinepark om ieder project snel en flexibel te kunnen aanvliegen met vooraf bekende kosten. Dat alles dus zonder risico!

Een zeker mate van flexibiliteit in het machinepark wordt volgens Gijs van Heertum van Hitachi Premium Rental steeds belangrijker. “Ieder (infra)project is uniek en dat vraagt vaak om grote diversiteit aan machines. Andere sectoren en industrieën zijn al langer gewend aan het huren of leasen van materieel, en zo langzamerhand raakt ook de wereld van het grondverzet bekend met alternatieven voor het traditionele kopen van materieel. Logisch ook, want huren biedt vele voordelen.”

Hitachi ZW150-wiellader.

 

Korte en lange termijn verhuur

Hitachi Premium Rental is een volle dochter van Hitachi Construction Machinery en heeft de beschikking over een vloot van meer dan honderd machines. “De vloot bestaat uit wielladers, rups- en bandengraafmachines, allemaal in de categorie van boven de 13 ton”, zegt Van Heertum. “De machines zijn zowel voor een korte periode van enkele dagen als voor een lange huurperiode beschikbaar tot wel vijf jaar. Afhankelijk van het project, kiest de infra-aannemer dus het contract dat het beste bij de klus past. Voor de langere termijn is het zelfs mogelijk om de machines klantspecifiek uit te rusten en in de bedrijfskleuren uit te voeren. Omdat we een volle dochter zijn van de fabrikant, hebben we niets te maken met externe partijen voor bijvoorbeeld de financiering. We gaan zelf de contracten aan met onze klanten en kunnen indien gewenst dus maximale flexibiliteit toepassen.”

Rijke uitrusting

De verhuurvloot bestaat uit allemaal jonge en rijk uitgeruste machines. Dat laatste is volgens Van Heertum een bewuste keuze om de klanten optimaal te bedienen. “Zo is een groot deel van onze rupsgraafmachines uitgerust met GPS, de bandengraafmachines voorzien van een draai-/kantelstuk en bevat een aantal wielladers een weegsysteem. Aan alle machines ‘hangt’ een vast tarief afhankelijk van de huurperiode. De huurprijs is all-in, dus inclusief service, reparatie en onderhoud. Wel zo overzichtelijk om een project zonder risico te kunnen aanvliegen. Ook het transport kunnen we verzorgen. Momenteel bestaat onze verhuurvloot uit circa honderd machines. Overigens blijven we onze vloot voortdurend uitbreiden. Tegen het einde van het jaar verwachten we 120 machines in de verhuurvloot te hebben.”