Tagarchief: Bruggen

Licentieovereenkomst door ondertekening op afstand tussen SIS en InfraCore

Lees het gehele artikel

Met mevrouw Marion Derckx, de Nederlandse ambassadeur in Australië in Canberra en de heer Matthew E.K. Neuhaus, de Australische ambassadeur in Nederland in Den Haag als getuigen, tekenden SIS Sustainable Infrastructure Systems en InfraCore Company vandaag een overeenkomst om de InfraCore® technologie in licentie te geven in Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan.

Deze bijzondere samenwerking biedt voor beide bedrijven prachtige kansen. SIS zal niet alleen zijn marktaandeel in Australië en Nieuw-Zeeland vergroten, maar met haar enorme kennis van de engineering en realisatie van belangrijke infrastructurele projecten ook de groei van de InfraCore® technology stimuleren.

De Australische regering werd tijdens de ondertekeningsceremonie vertegenwoordigd door de heer Shane Rattenburry, de Australische minister van Klimaatverandering en Duurzaamheid, en de heer Brendan Smyth, de Australische commissaris voor Internationale Betrokkenheid.

De InfraCore® technology is ontwikkeld in Nederland en heeft zich wereldwijd bewezen in meer dan 1.100 zwaar te belasten bruggen en sluisdeuren. Deze zijn geproduceerd door InfraCore® Inside certified manufacturer FiberCore Europe (Rotterdam, NL) en over de hele wereld geleverd en geïnstalleerd. De InfraCore® technology biedt een gestandaardiseerde en modulaire structurele aanpak. Dit maakt het mogelijk bewezen en gevalideerde kosteneffectieve (zowel OPEX, als CAPEX) prefab composiet constructies te realiseren, die gemakkelijk schaalbaar, lichtgewicht, duurzaam, onderhoudsvrij, zwaar belastbaar, schadetolerant en draagkrachtig zijn. De bruggen gaan meer dan 100 jaar mee en zijn door hun lichte gewicht eenvoudig te installeren; ze behoeven een minimale fundering.

SIS levert duurzame infrastructuurprojecten aan klanten over de hele wereld in de sectoren civiele infrastructuur, bouw & constructie, olie & gas, mijnbouw, luchtvaart, maritiem, zee & havens, transport & logistiek en landbouw. Op basis van strategische distributiemogelijkheden met het hoofdkantoor in Adelaide (Zuid-Australië) heeft SIS naast distributiepartnerschappen in Melbourne, Sydney, Brisbane en Perth, ook productiepartnerschappen in Australië, China, Noord-Amerika en Europa. Als InfraCore® Inside certified manufacturer gaat SIS prefab composietbruggen produceren met InfraCore® Inside voor hun regio.

SIS Associate Director Engineering Luigi Rossi: “Deze samenwerking gaat ook over het weerspiegelen van de ethos van het bedrijf; om ecologische duurzaamheid naar een ander niveau in infrastructuur te tillen. Dit zal de vrachtkosten en doorlooptijden voor onze klanten aanzienlijk verminderen en zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop bruggen in onze regio worden geproduceerd en geïnstalleerd. “

InfraCore Company ontwikkelt en verkoopt nieuwe, sector overschrijdende, product-marktcombinaties op basis van InfraCore® Inside in samenwerking met strategische partners in de constructieve maritieme, offshore, olie & gas, energie en andere industrieën wereldwijd. De InfraCore® technologie is al geïmplementeerd in het EU-SUREbridge-project (renovatie en opwaardering van betonnen bruggen met composiet dekken) en in het EU-Ramses-project (zware scheepsdekken, roeren voor zeeschepen en binnenmuren op cruiseschepen).

InfraCore founder/CEO Simon De Jong: “Het is een hele eer om te weten dat onze hightech InfraCore® technology nu door SIS wordt vertegenwoordigd in Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan. Onze samenwerking zal een enorme impact hebben op de toekomst van bruggenbouw in dit deel van de wereld.”

Optimaal waterbeheer vraagt om specialistische kennis

mous-waterbeheer-project-dokkummer-nieuwe-zijlen-in-friesland.
Lees het gehele artikel

Optimaal waterbeheer vraag veel vakspecialistische kennis en ervaring. Vooral als het toonaangevende projecten betreft op het gebied van sluizen, bruggen, riool- en poldergemalen. 

Mous Waterbeheer in Balk werkt al meer dan 40 jaar aan de nieuwbouw en renovatie van gemalen, sluizen en bruggen en zorgt tevens voor de service en het onderhoud daarvan. Kortom, de complete ontwikkeling, van engineering tot beheer en onderhoud. Daarnaast houdt de firma zich bezig met telemetrie en het op afstand monitoren van 25.000 installaties van riool- en poldergemalen in Nederland. “We werken voor waterschappen, gemeenten en provincies. Maar ook voor grotere aannemers”, vertelt directeur Hidde Kriele. “Ik kan wel zeggen dat wij ons onderscheiden door onze vakinhoudelijke kennis en ervaring op deze terreinen. Bij ieder project streven we ernaar het werk tot in de puntjes op te leveren.”

Vakmanschap

Het bedrijf voert sinds anderhalf jaar een strategische koers met focus op kwaliteit en vakmanschap. Kriele: “Het afgelopen jaar hebben we steeds meer nadruk gelegd op de veelzijdige kennis, flexibiliteit en betrouwbaarheid van onze vakmensen.” Als voorheen bij aanbestedingen vooral op prijs geconcurreerd werd, gebeurt dat nu op professioneel vakmanschap, een steeds schaarser wordend goed. De firma richt zich dan ook vaker op prestatiecontracten met een hoge EMVI-waarde.

Vakmensen van Mous Waterbeheer voeren onderhoudswerkzaamheden uit in Almere.

Gelijkwaardigheid

Maar dat is niet de enige onderscheidende factor. Mous Waterbeheer werkt eveneens graag op basis van gelijkwaardigheid samen aan een project of service- of onderhoudsopdracht. Kriele: “We zijn vaak bereid om mede risico te dragen en als partner in plaats van onderaannemer te participeren. Bovendien denken we bij complexe zaken graag met de opdrachtgever mee en komen we met passende oplossingen!”

Voorbeelden

Dat blijkt wel uit de aansprekende projecten die de firma op haar naam heeft staan. Bijvoorbeeld de vervanging van de elektrotechnische installatie van spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen. Een uniek project, waarvoor nauw werd samengewerkt met Wetterskip Fryslân. De renovatie bestond uit een werktuigbouwkundig en elektrotechnisch deel en omvatte de vervanging van nagenoeg de gehele installatie. Omdat het monument veel bezoekers trekt, moest voldaan worden aan strenge eisen op het gebied van veiligheid. Andere toonaangevende projecten zijn de levering en installatie van de pompinstallatie voor het nieuwe scheepsdok voor De Vries in Makkum en het vernieuwen van de PLC besturing voor rioolgemaal Diependaal in Hilversum. Projecten die inmiddels naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers zijn opgeleverd. 

Dynamische krachten op bruggen worden vanaf nu in de praktijk getest

mg_4810_bewerkt-kopieren
Lees het gehele artikel

De TU Delft is een imposante, beweegbare constructie rijker. Hij lijkt gebouwd te zijn uit Meccano van Titanische omvang en heeft een zeer belangrijk doel: het in de praktijk testen van de dynamische krachten waaraan bruggen onderhevig zijn. De geestelijk vader van deze spraakmakende proef­opstelling is Kodo Sektani, Ingenieur en Adviseur Kunstwerken bij Antea Group.

We bevinden ons aan tafel bij Kodo Sektani en Sonja Riesen, Projectmanager Beweegbare Bruggen bij Antea Group. “De proefopstelling is de spil van een onderzoek naar het verlengen van de levensduur van beweegbare bruggen, op initiatief van Antea Group, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland”, opent Riesen het gesprek. “Met deze opstelling wordt het mogelijk om theoretische berekeningen in de praktijk te testen.”

Theorie en praktijk sluiten niet op elkaar aan

De enorme proefopstelling is onderdeel van het promotieonderzoek van Sektani. Gevraagd naar de reden waarom hij begonnen is met dit onderzoek, antwoordt hij: “De Voorschriften voor het Ontwerpen van Beweegbare Bruggen (VOBB) stammen uit 1965 en zijn in 2001 uitgebreid voor nieuwe bruggen, met rekenregels voor dynamische krachten. Deze rekenregels zijn echter gebaseerd op een reeks vereenvoudigde dynamicamodellen die uit de jaren ’80 komen. Tijdens de herbeoordeling van bestaande beweegbare bruggen blijkt dat de meeste bruggen volgens de in 2001 opgestelde regels in theorie niet meer zouden voldoen. Dit terwijl waarnemingen uit de beroepspraktijk anders uitwijzen Daardoor zag ik in dat er behoefte bestaat aan duidelijk wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp.”

Omdat klaarblijkelijk theorie en praktijk in veel gevallen ver uit elkaar lagen, zag Sektani aanleiding om experimenteel onderzoek te doen om tot een rekenmodel te komen dat geverifieerd en gevalideerd wordt. “Geverifieerde rekenmodellen kunnen toegepast worden op alle bruggen”, aldus Sektani. “Het onderzoek richt zich op de theoretische levensduur van bewegingswerken. De modellen worden middels nauwkeurige metingen van de dynamische belastingen in de onderdelen van de bestaande brugmechanismen geverifieerd en gevalideerd. Uiteindelijk is het doel om een realistischer en betrouwbaarder beoordelingsmodel op te stellen, waarmee grote maatschappelijke en financiële voordelen gepaard gaan. We trachten op die manier overdimensionering van bewegingswerken, vroegtijdige en onnodige vervanging van onderdelen te voorkomen.”

In het ontwerp van de proefopstelling wordt de eerste massa gevormd door een vliegwiel met een variabele as.

 

Focus op bascule- en ophaalbrug

Sektani: “Binnen de mechanisch aangedreven bruggen onderscheiden we vier typen: De draaibrug, de hefbrug, de bascule en ophaalbrug. Onze focus ligt op de laatste twee brugtypen, omdat deze het meest voorkomen in Nederland. De basculebrug is voorzien van een Panamawiel met een krukdrijfstang en de ophaalbrug heeft een heugelopstelling als brugbewegingsmechanisme. Daarnaast zijn de draai- en de hefbrug niet maatgevend, omdat deze brugtypen door de werkingswijze minder gevoelig zijn voor windbelastingen.”

De meetopstelling is zodanig ontworpen dat twee verschillende configuraties, zowel de krukdrijfstang als de heugelopstelling, ermee kunnen worden nagebootst”, legt Sektani uit.

Niets aan het toeval overlaten

In het ontwerp van de proefopstelling wordt de eerste massa gevormd door een vliegwiel met een variabele as. “Dit stelt de flexibiliteit van de aandrijflijn voor”, licht Sektani toe. Een lineaire veer dient om de flexibiliteit van het brugdek uit te beelden. De tweede massa wordt gevormd door een ander vliegwiel: “Dit dient ter compensatie van de massatraagheid van de brug.”

Er wordt gebruik gemaakt van een bufferunit. Sektani: “In de praktijk wordt bij beweegbare bruggen een zogenaamde verende buffer toegepast, bestaande uit een pakket voorgespannen schotelveren. Het doel hiervan is om het gesloten brugdek op de opleggingen aan te drukken, zodat deze niet gaat klapperen als er verkeer overheen rijdt. Deze buffer beïnvloedt echter de krachtwerking bij het openen en sluiten van het brugdek, door toevoeging van extra wrijving, speling en vering aan het dynamisch systeem. Voor de meetopstelling hebben we een speciale buffer ontworpen, bestaande uit drie aparte modules, waarmee het effect van deze variabelen op de dynamische belastingen afzonderlijk van elkaar gemeten kunnen worden.” Op dit moment houdt de theorie geen rekening met al deze variabelen.  Om erachter te komen welke variabelen er verwaarloosd kunnen worden, zijn praktijktesten de enige weg om te gaan. “Als we weten welke variabelen niet meegenomen hoeven te worden, dan pas kunnen we een versimpeld reductiemodel van de werkelijkheid opzetten”, aldus Sektani.

Geen last van schaaleffecten

“De reden dat we hebben gekozen voor een testopstelling van deze omvang, ligt aan de onder- en bovengrens. Te klein uitgevoerd betekent dat er schaaleffecten optreden, te groot uitgevoerd zou te veel kosten met zich meebrengen”, vertelt Riesen. Daar voegt Sektani aan toe: “Door de huidige grootte hebben we inderdaad geen last van schaaleffecten en kunnen we gebruik maken van standaard componenten voor de maakdelen. Deze komen grotendeels uit giften van onze sponsoren.” Over sponsoren gesproken: Sektani is verbaasd over de bereidheid tot investeren en uit zich dankbaar naar alle bijdragende partijen. Riesen ziet dat als een voortvloeisel uit de enorme drive die Sektani aan de dag legt. “Kodo zit als een spin in het web en iedereen is overtuigd van het welslagen van dit plan. Bruggenbouw over water is makkelijker dan bruggen slaan tussen mensen, maar iedereen doet mee. Alles in het maatschappelijk belang van Nederland.”

Tot slot zegt Sektani: “De ingebruikname van de proefopstelling was een heel bijzonder moment. Ik wilde ook niet weg uit het lab, het was zo’n worsteling om alles voor elkaar te krijgen. De opening van de meetopstelling was daarom ook een van de mooiste momenten uit mijn leven.”  

Meet zelf digitaal in!

marxact-uni-totaalpakket.-kopieren
Lees het gehele artikel

Of het nu om buizen, glasvezelverbindingen, bruggen, wegen of dijken gaat, met dit nieuwe digitale meetsysteem kan iedereen tot op de centimeter nauwkeurig grond-, weg- en waterbouwmetingen in de open lucht verrichten, op elk moment van de dag. Een nieuwe Nederlandse start-up heeft het puur Nederlandse product onlangs op de markt gebracht.

Twee jonge ondernemers uit Hilversum hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn eind 2016 begonnen met marXact, ofwel ‘marX your eXact position’. Ze zagen dat het doen van metingen in de grond-, weg- en waterbouw een omslachtig en kostbaar proces was dat slechts door professionals uitgevoerd kon worden. Dat moest eenvoudiger kunnen, dachten ze en ontwikkelden een systeem waarmee tegen een lage prijs tot op de centimeter nauwkeurig digitaal gemeten kan worden.

UNI-totaalpakket

Hoe werkt het en wat heb je ervoor nodig? “In feite gaat het om het doen van metingen met behulp van digitale meetapparatuur, de zogenaamde GPS-bollen, een methode die al langer bestaat”, vertelt medeoprichter en commercieel directeur Tommy van der Heijden. “Alleen zijn de huidige systemen met prijzen van 10.000 tot 20.000 euro uiterst kostbaar. Bovendien kunnen uitsluitend deskundigen de metingen verrichten en moeten alle verzamelde data eerst een uitgebreid traject afleggen voordat deze eindelijk ingelezen kunnen worden. Met onze UNI is dit allemaal verleden tijd!”

marxact-de-uni-connect-app-die-op-elke-device-met-een-browser-werkt-bestuurt-de-uni-om-de-punten-in-te-meten-kopieren

De UNI-Connect app die op elke device met een browser werkt, bestuurt deUNI om de punten in te meten

 

Om nauwkeurig, eenvoudig en snel digitaal punten in te kunnen meten, zijn met dit nieuwe systeem drie dingen nodig: hardware (GPS-bol) om de GNSS-signalen te ontvangen, een correctiesignaal om tot op de centimeter nauwkeurig te kunnen meten en software om de punten te controleren, meteen op te slaan en te integreren in de eigen software of de BIM-omgeving. Inmeten in de eigen database dus. marXact biedt met de UNI een compleet en universeel pakket. Belangrijk onderdeel daarvan is de UNI-Cloud API, waarmee de UNI geïntegreerd kan worden in de eigen software en eindeloze conversies tot het verleden behoren. Verder is alleen nog een meetstok nodig om de bol op te schroeven. “De UNI-Connect app die op elk device met een browser werkt, bestuurt de UNI om de punten in te meten. Heel eenvoudig, iedereen kan het. Daarnaast is de UNI volledig plug & play en met een prijs van 2.995 euro veel goedkoper dan de bestaande digitale systemen. Dat er veel interesse in onze UNI is blijkt uit het aantal grote aannemers in binnen- en buitenland dat al een exemplaar heeft besteld!”