Tagarchief: Ballast Nedam

Aaneenschakeling van technische bouwwerken

MDTN-0409-RWS-Blankeburg-verbinding—(38)
Lees het gehele artikel

Naast de Van Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel krijgt de Rotterdamse regio een derde cruciale connectie tussen noord en zuid: de A24 Blankenburgverbinding. De nieuw aan te leggen A24 is een vier kilometer lang tracé met een aaneenschakeling van technische bouwwerken. Een gesprek met beide uitvoeringsdirecteuren van bouwconsortium BAAK over de nieuwe, indrukwekkende verbinding. BAAK is een consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie.

De nieuwe A24 in vogelvlucht van noord naar zuid: “Het nieuwe tracé begint met een verdiept knooppunt bij de A20, gevolgd door een verdiept tracé en daarna een landtunnel (Hollandtunnel), zodat het groene en weidse landschap intact blijft”, zegt Bart Meijer, directeur uitvoering van BAAK. “Vervolgens passeren we twee viaducten om een weg en een spoorlijn te kruisen, de waterkering en daarna het technische hoogtepunt: de 945 meter lange Maasdeltatunnel met aansluitend een bovengronds knooppunt met de A15. Kortom, met recht een bijzonder en voor ons als infra-aannemers een uitermate boeiend project.” 

Inhijsen stalen stempelframe van 40 x 9 meter in de bouwkuip van de Maasdeltatunnel aan de zuidkant van het Scheur.

Twee gezichten

De Blankenburgverbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, ontlast de bestaande infrastructuur en maakt zodoende het verkeersnetwerk betrouwbaarder. De regio Rotterdam wordt met deze nieuwe verbinding beter bereikbaar en dat draagt bij aan de groei van de Rotterdamse Haven en van Greenport Westland. “Gezien de projectgrootte en de complexiteit is het tracé door BAAK uitvoeringstechnisch in tweeën geknipt”, legt Meijer uit. “De Maasdeltatunnel beschouwen we als een project op zich, terwijl de bouw van alle overige kunstwerken en aansluitingen, inclusief verbreding van de A20 en A15, gezamenlijk het tweede ‘deelproject’ vormen. Uniek is dat de verbinding in feite twee gezichten heeft: ter hoogte van de A20 ligt het nieuwe tracé grotendeels verdiept en gaat op in het landschap. Aan de industriekant (zuidzijde) is het beeld volledig tegenovergesteld met grote fly-overs en kunstwerken boven het maaiveld.”

Slimme concepten

De aanleg van de Blankenburgverbinding is door Rijkswaterstaat ‘verpakt’ in een DBFM-contract. BAAK is dus niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering, maar ook voor het onderhoud over een periode van 20 jaar. “Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om een slim ontwerp te bedenken met zo min mogelijk hinder voor de omgeving”, zegt Robbert de Groot, directeur uitvoering van BAAK. “Daarin zijn we goed geslaagd. Zo hebben we een tijdelijke logistieke route aangelegd, is in de beginfase direct de onderdoorgang met de Hoekse Lijn gerealiseerd en wordt het merendeel van de grondstoffen aangeleverd via het water aan een nieuw gerealiseerde kademuur. Door de Maasdeltatunnel op te knippen in slechts twee moten in plaats van zes in het oorspronkelijk ontwerp van Rijkswaterstaat, wordt een enorme winst geboekt voor de Rotterdamse haven. Het leidt immers tot fors minder stremmingen van de vaarweg. Bijzonder en uitdagend is bovendien dat we beide elementen van de afzinktunnel op ons eigen terrein bouwen. Aan beide kanten van de rivier maken we boven de toerit van de tunnel een dokvloer. Hierop realiseren we de 200 meter lange zinkelementen.”

De Blankenburgverbinding verbetert straks de doorstroming van het verkeer, ontlast de bestaande infrastructuur en maakt zodoende het verkeersnetwerk betrouwbaarder.

De Blankenburgverbinding is dus met recht een project met veel variatie, resumeert De Groot. “Eigenlijk alle disciplines die je in ons boeiende vak tegen kunt komen, zijn verenigd in dit project. Dat maakt het project uitermate spannend en uitdagend; echt een ‘one of a kind’.” Volgens planning wordt de A24 Blankenburgverbinding in 2024 in gebruik genomen. 

Trotse partner bundelt (interne) krachten

DSC_9803
Lees het gehele artikel

Met een nominale waarde van 1 miljard euro is de Blankenburgverbinding een van de grootste Publiek Private Samenwerkingsprojecten (PPS) in Nederland. Als partner in zowel SPC (aandeelhouders) als EPC (bouwcombinatie BAAK) is het voor Ballast Nedam een bijzondere opdracht. “We brengen de expertise en capaciteit van verschillende disciplines samen in een hecht en integraal team. Zo borgen we voor Rijkswaterstaat een efficiënt en kwalitatief project en tijdige oplevering in 2024”, zegt Peter Kanninga, commercieel directeur Ballast Nedam Infra Projects.

Het DBFM-consortium bestaat uit een geïntegreerde samenwerking tussen Ballast Nedam, DIMCO BV en Dredging International. De laatste twee zijn dochterondernemingen van DEME Group. “Samen met onze partners in de EPC realiseren wij de gehele scope van het project waarbij de focus vanuit Ballast Nedam zich met name richt op de kunstwerken, complexe fundaties en tunneltechnische installaties. Tevens hebben wij een belangrijk aandeel in het ontwerp- en projectmanagement van het gehele project”, legt Kanninga uit. “Dat laatste is een vak op zich op zo’n complex en uitdagend project met vele stakeholders. Een perfecte afstemming en het managen van ieders verwachtingen is dan cruciaal. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor het contact met omwonenden, waterschappen, de Rotterdamse haven, gemeente Vlaardingen, enzovoort.”

Virtual Reality

Technisch is de Blankenburgverbinding ook een huzarenstukje. Kanninga: “De afzinktunnel bouwen onder Het Scheur en de aanleg van de toeritten in diepe bouwputten tot wel 30 meter onder het maaiveld, verlangt veel van de kennis en kunde van onze organisatie zoals de in-house engineering. We hebben ons bovendien omringd met veel Nederlandse specialisten, zoals TEC, om gezamenlijk de afzinktunnel en diepe bouwkuipen te ontwerpen. Onze kracht zit hem erg in het technische uitvoerbaar houden van het ontwerp. Complexe technische objecten ontwerpen is één, maar de bouwbaarheid kunnen borgen tijdens het ontwerp is twee. Daarin hebben wij met de ervaringen en expertise van onze verschillende business units het verschil kunnen maken. Door gebruik te maken van state of the art BIM-modellen en Virtual Reality (VR) technieken wordt dit proces verder ondersteund. Ook in dat opzicht zijn we innovatief als organisatie en constant op zoek naar verdere doorontwikkeling. Dat moet ook wel, want de diepe bouwputten zijn zowel technisch ingewikkeld, doorsnijden de primaire waterkering en zijn ook nog eens in één van de drukst bevaren gebieden van Nederland.”

Twee oevers van het Scheur in beeld.

Elkaar versterken

Als één van de oudste bouwbedrijven van Nederland (meer dan 140 jaar actief) heeft Ballast Nedam een rijk verleden met grote, innovatieve en complexe projecten. Bij dit omvangrijke project zijn logischerwijs meerdere business units betrokken, zoals Ballast Nedam Road Specialties en Ballast Nedam PMC Specialties. “Eén van onze krachten is dat we elkaar als dochterondernemingen altijd heel gemakkelijk weten te vinden. We kunnen van elkaar op aan en versterken elkaar continu”, zegt Joep Hartjes, directeur Ballast Nedam Road Specialties. Sinds de gunning aan BAAK is de combinatie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gehele A20 en A15. “Als breed georiënteerd wegenbouwbedrijf kunnen wij in elke fase van de Blankenburgverbinding wel een rol van betekenis spelen. We hebben namelijk alle expertise en middelen in huis om een weg van A tot Z aan te leggen, inclusief markering, geleiderailconstructies en zelfs groenonderhoud.”

Optimaal lifecycle model

BAAK is er alles aan gelegen het meest optimale lifecycle model te ambiëren, het resultaat van het DBFM-contract. “Oftewel, het project zo ontwerpen dat het over de hele levenscyclus de gewenste kwaliteit heeft tegen de laagste kosten”, erkent Kanninga. “Daarom hechten we ook zoveel waarde aan de samenwerking tussen onze business units. We putten uit elkaars ervaringen en best practices, en schromen niet om aan productinnovatie te doen om het verschil te kunnen maken. Niet zelden worden daarvoor ook unieke oplossingen ontwikkeld.” Hartjes vult aan: “Voor de A9 Gaasperdammerweg hebben we bijvoorbeeld een nieuw type asfalt ontwikkeld dat licht beter reflecteert zodat in de tunnel minder verlichting benodigd is. En zo proberen we op elk project het verschil te maken. Ook bij de Blankenburgverbinding liggen er genoeg uitdagingen. Zo brengen we nu onze expertise in bij de ontwikkeling van een speciaal type asfalt met een langere levensduur.” Ballast Nedam Road Specialties heeft de bouwwegen op het project aangelegd en een deel van de A15 verlegd om ruimte te creëren voor de bouw van de kunstwerken. De grote klapper komt vanaf 2022 als het asfalt wordt gedraaid voor de tunnels en de knooppunten met de A15 en A20.

Als één van de oudste bouwbedrijven van Nederland (meer dan 140 jaar actief) heeft Ballast Nedam een rijk verleden met grote, innovatieve en complexe projecten.

Risico’s beperken

Over de condities van de bodem gesproken, één van de grootste uitdagingen in de infrastructuur is het managen van de risico’s ten aanzien van de geotechnische gesteldheid van de ondergrond. “We zoeken elkaar in de tender al op om risico’s in een vroegtijdig stadium te erkennen”, zegt Thom Hienekamp, directeur Ballast Nedam PMC Specialties, expert op onder andere het gebied van funderingen en verankeringen. “Het realiseren en ontgraven van een bouwkuip tot 30 meter onder het maaiveld is geen sinecure. Met al onze kennis en ervaring proberen we potentiële risico’s te minimaliseren. We durven anders te zijn dan anderen. Het ondernemerschap is heel laag in onze organisatie neergelegd. Dat maakt dat we vaak met frisse ideeën en methodieken komen die misschien wel technisch complex zijn, maar wél meerwaarde creëren voor onze klanten, zoals het realiseren van de dekken van de fly-overs boven de A15 zonder enige stremming voor het verkeer of het beperken van het aantal afzinkoperaties van de Maasdeltatunnel door niet zes maar twee elementen te laten afzinken.” Ballast Nedam PMC Specialties is op vrijwel het gehele tracé actief en momenteel druk bezig met het ontgraven van de bouwkuipen.

De heren zijn maar wat trots een bijdrage te mogen leveren aan het omvangrijke project met een aaneenschakeling van technische hoogstandjes. “Dat geldt overigens voor onze hele organisatie”, vult Kanninga aan. “We doen het echt met elkaar met veel vakmanschap en vooral heel veel passie.”