Platform over civiele techniek & infrastructuur
Verduurzaming in de praktijk: de cijfers
KWS heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt met onder andere emissieloze bouwplaatsen en elektrische asfaltmachines, waarmee projecten CO2-neutraal of zelfs CO2-negatief worden opgeleverd.

Verduurzaming in de praktijk: de cijfers

De route naar emissievrij, circulair en natuur-inclusief bouwen

In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, loopt KWS in de GWW-sector sterk voorop met innovatieve en milieubewuste initiatieven. Het bouwbedrijf heeft zich als doel gesteld om een pionier te zijn op het gebied van duurzaam bouwen, mét ambitieuze doelstellingen voor de komende jaren. Hun ambitie is om tegen 2030 – in stappen gefaseerd – hun projecten zo goed als volledig emissievrij, circulair én natuur-inclusief te realiseren.

De ambitie van KWS is om tegen 2030 – in stappen gefaseerd – hun projecten zo goed als volledig emissievrij, circulair én natuur-inclusief te realiseren.

Casper Tuinstra, bedrijfsleider KWS: “We zijn gespecialiseerd in sanering, drainage, riolering, waterbouwkunde en funderingen. We doen onder andere heel wat projecten voor het Rijk (Rijkswaterstaat en ProRail), provincies, gemeenten en waterschappen. Verder hebben wij ook nog private opdrachtgevers. Het bedrijf, dat deel uitmaakt van VolkerWessels, heeft meerdere kantoren in Nederland en werkt volgens een decentrale structuur om zo dicht mogelijk bij de klant te zijn en regionaal geworteld te blijven. We merken dat de ‘eigen taal’ spreken een heel groot verschil in efficiëntie en effectiviteit kan maken. Hoe groot onze projecten soms ook zijn.” 

De elektrificatie van het materieel beperkt gevoelig de CO2- en stikstofuitstoot.

Samenwerken voor een groenere toekomst

In hun inspanningen om te innoveren en te verduurzamen, staan samenwerking en partnerschap centraal. KWS werkt nauw samen met opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners om duurzaamheidsinnovaties te bevorderen. Deze samenwerkingsverbanden stellen KWS in staat om continu te werken aan hun gezamenlijke opgave en transitie naar duurzame en circulaire bouwmethoden.

Joost Bos, Manager Duurzaamheid en Innovatie KWS: “De strategie van KWS omvat drie hoofdthema’s: emissievrij bouwen en produceren, circulair bouwen, én klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen. Om onze ambities te bereiken, richten we ons op de beperking van CO2– en stikstofuitstoot, wat onder meer wordt bereikt door de inkoop van groene stroom, hergebruik van materialen en de elektrificatie van ons materieel. KWS heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt met onder andere emissieloze bouwplaatsen en elektrische asfaltmachines, waarmee projecten CO2-neutraal of zelfs CO2-negatief worden opgeleverd.”

GemGroReflection wordt duurzamer geproduceerd, wat resulteert in een reductie van 2% in CO2-uitstoot en minder gasverbruik.

Driedelige duurzaamheidsstrategie

Thomas Neef, communicatie KWS: “We hebben onze ambities voor de drie pilaren – emissie, circulair en natuur-inclusief – vastgelegd in enkele ondubbelzinnige cijfers. Dit jaar hebben we 10% van de projecten voorzien van een materialenpaspoort, circulariteit meetbaar gemaakt, een circulariteitsscan én natuur-inclusieve bouwstenen ontwikkeld. Daarmee gaan we de komende jaren stevig aan de slag.” 

“In 2025 streeft KWS naar 100% elektrische leaseauto’s, 25% elektrische bedrijfsauto’s, 37% van het materieel op HVO te laten rijden, 25% elektrisch materieel te gebruiken en de oprichting van een waterstof-asfaltcentrale. Qua circulariteit mikken we op 80% van de projecten met een materialenpaspoort, 95% afvalscheiding, 50% van de werken met een circulariteitsscan en 50% secundaire grondstoffen. Voorts zullen tegen dan 20% van onze projecten gebruik maken van natuur-inclusieve bouwstenen.”

“Tot slot zullen in 2030 50% van onze bedrijfsauto’s elektrisch aangedreven zijn, gebruiken we 100% elektrisch materieel. Bovendien zullen 100% van de projecten met een circulariteitsscan gebeuren, zullen we voor 80% met secundaire grondstoffen werken én 60% van de projecten worden uitgevoerd met natuur-inclusieve bouwstenen. We weten dat dit ambitieuze cijfers zijn, maar maken ons sterk dat we dit halen én meer!”

KWS ontwikkelde, in samenwerking met de gemeente Groningen, het innovatieve asfaltmengsel GemGroReflection.

Innovatie in Groningen: GemGroReflection 

In een opmerkelijk project in Groningen heeft KWS, in samenwerking met de gemeente Groningen, het innovatieve asfaltmengsel GemGroReflection ontwikkeld. Dit mengsel onderscheidt zich door zijn lichtere kleur, wat bijdraagt aan een lagere oppervlaktetemperatuur en dus minder hittestress in stedelijke gebieden. GemGroReflection wordt duurzamer geproduceerd, wat resulteert in een reductie van 2% in CO2-uitstoot en minder gasverbruik. Bovendien verbetert het mengsel de sociale veiligheid door een betere zichtbaarheid en reflectie van straatverlichting. Deze innovatie is een voorbeeld van hoe KWS bijdraagt aan duurzamere en veiligere stedelijke omgevingen. 

Het asfaltmengsel onderscheidt zich door zijn lichtere kleur, wat bijdraagt aan een lagere oppervlaktetemperatuur en dus minder hittestress in stedelijke gebieden.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.