Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Slimme integratiestrategie bij testen TTI
Het testen van de installaties in de Hollandtunnel gebeurt vanaf diverse locaties.

Slimme integratiestrategie bij testen TTI

Een lusje buitenom

Hoewel bouwconsortium BAAK op het moment van schrijven nog bezig is met de afzinkoperatie van de Maasdeltatunnel, worden de verkeers- en tunneltechnische installaties van de A24 Blankenburgverbinding al fysiek getest op locatie. Door die slimme integratiestrategie met een lusje buitenom over de Maeslantkering wordt veel tijd bespaard. Een gesprek met Richard de Klerk, Manager TTI op de Blankenburgverbinding namens Rijkswaterstaat, over die unieke aanpak.

Een kijkje in de Hollandtunnel.

Het afzinken van het tweede en laatste tunneldeel van de Maasdeltatunnel vormt het sluitstuk van de civiele operatie. Het completeert de nieuwe verbinding, die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozendaal verbindt. “Het is al met al ook installatietechnisch een interessant project”, vindt De Klerk. “Want behalve civiel moet ook het verkeerssysteem verbonden worden met de rest van het wegennet in Zuidwest-Nederland. En in het relatief korte tracé bevinden zich ook nog eens twee tunnels. De Hollandtunnel is weliswaar maar de helft van de lengte van de Maasdeltatunnel, maar is uitgerust met exact dezelfde voorzieningen. Het is te danken aan de gestandaardiseerde tunnelwet die we in Nederland hanteren. Een groot goed, want het leidt tot minder discussies tijdens het ontwerp en de bouw. En daar maken we in dit project dankbaar gebruik van.”

Eén tunnelsysteem

Omdat de nieuwe A24 één doorlopende weg is, is het profiel van beide tunnels gelijk met allebei drie rijstroken in twee buizen. “Verkeerstechnisch wordt het tracé straks centraal bediend vanuit de Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland, en indien noodzakelijk lokaal vanuit het Dienstgebouw-Zuid bij de Maasdeltatunnel”, legt De Klerk uit. “Fysiek zijn er twee tunnels, maar verkeerstechnisch worden ze beschouwd als één tunnelsysteem in één softwareomgeving.” De tunnels worden zoals gezegd uitgevoerd met exact dezelfde installaties. “Gezien het civiele verloop, waarbij de Hollandtunnel eerder gereed is dan de Maasdeltatunnel, is ervoor gekozen om eerst de installaties in de landtunnel te bouwen en te testen, en na de zomer de identieke installaties in de afzinktunnel.” De softwareomgeving voor beide tunnels wordt ondergebracht in een computerruimte in het Maasdeltatunnel Dienstgebouw-Zuid.

Beide tunnels worden uitgevoerd met exact dezelfde installaties.

Maeslantkering

Het testen van de installaties in de Hollandtunnel gebeurt vanaf diverse locaties. Er wordt begonnen met een tijdelijke bedienplek bij de Hollandtunnel en vervolgens wordt zowel vanaf het Maasdeltatunnel Dienstgebouw-Zuid als vanaf de verkeerscentrale getest. “Aangezien daar ook andere tunnels worden bediend, willen we met testen de overlast zoveel als mogelijk voorkomen. Omdat het civiele deel van de A24 nog niet helemaal af is, maken we met het glasvezelnetwerk tijdelijk een lus over de Maeslantkering via een bestaand netwerk van Rijkswaterstaat”, verduidelijkt De Klerk. “Zo lijkt het alsof we door de Maasdeltatunnel gaan. Op die manier kunnen we alle netwerkvoorzieningen en apparatuur in de Hollandtunnel starten en testen, nog voordat de afzinktunnel gereed is, en winnen we kostbare tijd. Gebreken die zich nu voordoen, worden ondervangen en treden bij het testen van de Maasdeltatunnel niet meer op. Het zijn immers identieke systemen.” 

Dankzij een lus in het glasvezelnetwerk over de Maeslantkering kunnen alle netwerkvoorzieningen en apparatuur in de Hollandtunnel gestart en getest worden, nog voordat de Maasdeltatunnel gereed is.

De testen bij de Hollandtunnel zijn momenteel in volle gang. De Klerk: “Rond de zomer testen we ook alvast via hetzelfde lusje onder meer de verkeerlichten, calamiteitendoorsteken en slagbomen in de toertitten naar de Maasdeltatunnel. De verwachting is dat we vanaf oktober – november van dit jaar de Maasdeltatunnel en daarmee de hele A24 Blankenburgverbinding kunnen testen, uiteraard via het definitieve netwerk. We nemen dan afscheid van het lusje buitenom.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.