Platform over civiele techniek & infrastructuur
Oppervlaktewatergemalen voor eerste polder in Limburg
De twee oppervlaktewatergemalen beschikken elk over twee VOPO-onderwaterpompen die zijn uitgerust met een schroef-centrifugaal-waaier.

Oppervlaktewatergemalen voor eerste polder in Limburg

Het dorp Griendtsveen ligt tussen de natuurgebieden Deurnsche Peel in Noord-Brabant en Mariapeel in Limburg in. Om deze hoogveengebieden in stand te houden en te versterken (Natura 2000) wordt al 20 jaar gewerkt aan het vasthouden van zoveel mogelijk regenwater in het gebied. Het gevolg was echter dat Griendtsveen mogelijk effecten van waterlast zou ervaren. Om dat te voorkomen is de waterhuishouding rondom het dorp aangepast. VOPO werd door aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers benaderd om in bouwteamverband het ontwerp uit te werken van twee oppervlaktegemalen voor deze eerste polder in Limburg.

Het aanpassen van de waterhuishouding rondom Griendtsveen is één van de projecten in en rond Griendtsveen, naast het omvangrijke programma ‘Optimalisatie wateraanvoer Peelkanalen’ waarbij meer water wordt ingelaten op de hoger gelegen zandgronden van Zuidoost-Brabant en Noordwest-Limburg. 

Eén loket

VOPO biedt opdrachtgevers zoals overheden, waterschappen, hoogheemraadschappen, provincies, gemeenten, ingenieursbureaus en waterbouwers één loket voor oppervlaktewatertechnieken. Van advies, ontwerp en engineering tot uitvoering en nazorg van (visvriendelijke) pompen en gemalen, inlaten, krooshekreinigers, vispassages, stuwen, elektrische installaties, leidingwerken. En dat zowel voor nieuwbouw, revisie als renovatie. 

Belangrijk voordeel van deze VOPO-pompen met een grote doorlaat is enerzijds de visvriendelijkheid en anderzijds het vermogen om veel vuil te kunnen verwerken.

Beschermd dorpsgezicht 

Om het waterpeil in het gebied goed te kunnen sturen en wateroverlast in Griendtsveen te beperken, zijn er twee oppervlaktewatergemalen aangelegd, één aan de Lavendellaan en één aan de Kanaalweg. “Vanuit Vissers Ploegmakers zijn we samen aangehaakt in het bouwteam om gezamenlijk met de hydrologen van Waterschap Limburg middels een keuzematrix het pompontwerp voor beide locaties te bepalen”, zegt Arjan Schilder, projectleider bij VOPO. “Er moest een locatie-specifieke oplossing worden bedacht vanwege de beperkte ruimte. En aangezien Griendtsveen een beschermd dorpsgezicht is, lag er een esthetische eis aan ten grondslag en zijn de gemalen grotendeels onder het maaiveld gebouwd.”

Twee gemalen, vier pompen

De twee oppervlaktewatergemalen beschikken elk over twee VOPO-pompen. “Het zijn zogenaamde onderwaterpompen die zijn uitgerust met een schroef-centrifugaal-waaier”, legt Arjan uit. “Belangrijk voordeel van dergelijke pompen met een grote doorlaat is enerzijds de visvriendelijkheid en anderzijds het vermogen om veel vuil te kunnen verwerken. Twee opgestelde pompen per gemaal bezorgt het waterschap bovendien een groot regelbereik. Voortaan kunnen ze bij hevige regenbuien sneller het overtollige water afvoeren om wateroverlast in het dorp Griendtsveen te voorkomen. Tijdens droge periodes kan er juist water het gebied ingepompt worden om het inklinken van de grond en andere droogteschade te voorkomen.” 

Beide oppervlaktewatergemalen zijn inmiddels opgeleverd naar volle tevredenheid van de opdrachtgever. “We hebben goede ervaringen met VOPO en werken al meer dan 25 jaar heel prettig samen”, zegt Johan Stultiens van Waterschap Limburg. Arjan tot besluit: “Ook als OPO kijken wij terug op een soepel verlopen 

roject met een open overlegstructuur in nauwe samenwerking met Vissers Ploegmakers en Modderkolk die in stond voor het elektrotechnische gedeelte en de besturing van de gemalen.” Inwoners van Griendtsveen hoeven zich de komende jaren in ieder geval geen zorgen meer te maken over natte voeten.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.