Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Gedegen milieuonderzoek bij grondverzet
Grondverzet moet worden voorafgegaan door milieuonderzoek met een brede scope.

Gedegen milieuonderzoek bij grondverzet

Bij elk infraproject komt grondverzet in beeld. De aannemer moet daarbij de kwaliteit en de vervuiling van de bodem laten vaststellen voordat er wordt uitgevoerd. “Diseo verzorgt al 12 jaar onafhankelijke onderzoeken in opdracht van aannemers, in goede verhoudingen met de betrokken instanties en het bevoegd gezag. Hierdoor hebben wij het vertrouwen van de betrokken partijen, zodat tijdig tot uitvoering kan worden gekomen”, zegt mede-eigenaar Martijn Veenhuis.

Diseo begeleidt kleine en grote projecten als dijkverzwaringen en natuurprojecten, en verricht naast grondonderzoek ook waterbodemonderzoek in rivieren, sloten en uiterwaarden. Daarbij gaat het vaak om forse investeringen, projecten voor de lange termijn waarbij onafhankelijkheid geborgd dient te worden. Martijn: “Het is in het belang van alle partijen dat het grondverzet wordt voorafgegaan door gedegen milieuonderzoek. Dan gaat het niet alleen over grondvervuiling, maar ook om civieltechnisch onderzoek, archeologie, flora en fauna en mogelijk aanwezige explosieven.” Het bevoegd gezag hanteert hoge eisen en de aannemer wil geen tijdverlies door late ontdekkingen. “Een sanering kan al snel vijf maanden vertraging opleveren.”

Een tijdige diagnose is van groot belang voor de projectvoortgang.

Ruimte voor de Rivier

Een onderzoeksbureau als Diseo is een echte specialist in bodem- en waterbodemonderzoek ten behoeve van grondverzet, “zeg maar zoals de specialist in een ziekenhuis dat ook is”, vervolgt Martijn. Een tijdige diagnose is van groot belang voor de projectvoortgang. “Wij hebben veel ervaring met de Wet Bodembescherming, de Waterwet en het Besluit Bodemkwaliteit in relatie tot de voorbereiding en realisatie van bijvoorbeeld dijkversterkingen, werkzaamheden in het kader van de Kaderrichtlijn Water, infrastructurele projecten en verschillende onderdelen van Ruimte voor de Rivier. Een dijkverzwaring is een project waar veel geld mee gemoeid is, dan mag er niets misgaan met de noodzakelijke onderzoeken voordat het grondverzet plaatsvindt, en daarvoor zijn wij de aangewezen partij.”

Vlekkenkaarten

“Wij rapporteren en adviseren op een heldere manier. Wij kunnen op vele manieren de resultaten van onze onderzoeken presenteren – onder meer met vlekkenkaarten. Wij verstaan de taal van de aannemers. Diseo werkt met korte lijnen en is gericht op werkbare en maakbare oplossingen die passen bij de uitvoeringsplanning, en ik durf te zeggen dat wij goed te boek staan bij de genoemde instanties, zodat op basis van vertrouwen kan worden gewerkt. Wij verrichten naast bodem- en waterbodemonderzoeken ook asbestonderzoeken, de begeleiding van bodemsaneringen en onafhankelijke partijkeuringen van grond- en bouwstoffen. Vanzelfsprekend altijd volgens de meest recente wet- en regelgeving en de bijbehorende BRL-protocollen”, besluit Martijn.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.