Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Effectief risicomanagement in de infra
Als een spin in het web voert BouwQ steekproefsgewijs en risicogestuurd de nodige controles uit op de grootste veiligheidsrisico’s om bijvoorbeeld ongelukken, schades en omgevingshinder te voorkomen.

Effectief risicomanagement in de infra

Een constructief veilig kunstwerk zonder fouten

Een dijkversterkingsproject, een nieuwe snelweg, de renovatie van een bestaand kunstwerk, … iedereen is erbij gebaat dat het op een veilige manier wordt uitgevoerd. Een extra paar ‘ogen en oren’ is vaak wenselijk om ontwerp- of bouwfouten vroegtijdig op te sporen. Als geaccrediteerde instelling én volledig onafhankelijke partij onderwerpt BouwQ al bijna twintig jaar dergelijke kunstwerken aan technische inspecties om de kwaliteit ervan, met name op het gebied van constructieve veiligheid, zeker te stellen.

In een ontwerp- of uitvoeringstraject kunnen zomaar fouten insluipen, missers met mogelijk grote gevolgen. “Wij zijn gefocust op het vinden van die fouten om zo potentiële risico’s uit te sluiten, verspilling in materiaal en tijd tegen te gaan én bovenal de constructieve veiligheid te garanderen”, zegt Jos Rooijakkers, algemeen directeur van BouwQ. De inspectie-instelling opereert volledig onafhankelijk en is daarvoor als enige instantie in Nederland geaccrediteerd volgens de NEN-EN ISO/IEC 17050:2012. “We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen ten aanzien van kundigheid en onafhankelijkheid en leveren nimmer een bijdrage aan het primaire bouwproces, dat is erg belangrijk voor onze opdrachtgevers. We zijn enkel en alleen een verificatie- en validatiebureau dat via risicogestuurde methodes en dienstverleningspakketten onpartijdig de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken zeker kan stellen. En dat doen we in de infrasector voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail, infra-aannemers en verzekeraars.”

BouwQ garandeert voor opdrachtgevers in Nederland en ook steeds meer in België een constructief veilig kunstwerk zonder fouten.

Spin in het web

De dienstverlening van BouwQ richt zich op twee facetten: enerzijds het garanderen van de veiligheid tijdens de bouwfase (Risk Control) en anderzijds het controleren van de veiligheid bij oplevering oftewel de kwaliteit van het eindproduct. “Momenteel zijn we bijvoorbeeld namens een aantal grote verzekeraars zoals SwissRe en Allianz betrokken bij onder meer het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg en het versterken van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven”, zegt Benno Bruinsma, projectmanager bij BouwQ. “In beide gevallen voeren we als een spin in het web steekproefsgewijs en risicogestuurd de nodige controles uit op de grootste veiligheidsrisico’s om bijvoorbeeld ongelukken, schades en omgevingshinder te voorkomen. 

Projectmanager Benno Bruinsma en algemeen directeur Jos Rooijakkers van BouwQ.

Technical Inspection Service

Via zogenaamde Technical Inspection Service (TIS) controleert BouwQ de kwaliteit van het eindproduct. “Het is een methode waarbij we zowel het ontwerp controleren (berekeningen en tekeningen) als de bouwfase via een risicogestuurde aanpak. Bij eventuele missers beargumenteren we uiteraard waarom iets aantoonbaar niet klopt, bijvoorbeeld door het opstellen van eigen schaduwberekeningen”, legt Bruinsma uit. “Deze controles doen we momenteel onder andere voor Rijkswaterstaat bij de zuidelijke ringweg om Groningen en voor de aannemer Groene Boog bij een complexe brug in de A16 bij Rotterdam. Ook bij het inschuiven van de onderdoorgang A2/N2 afgelopen zomervakantie waren we betrokken. Onder meer vanwege het korte tijdspad en de strikte deadline heeft de gemeente Eindhoven ons als controlebureau ingehuurd om ‘mee te kijken’ met het ontwerp en de bouwfase om te voorkomen dat er vertraging of fouten optreden. Een project waarmee we de afgelopen weken heel druk zijn geweest. Om diezelfde reden worden we door de aannemer ingeschakeld bij het uitvoeren van groot onderhoud (renovatie) aan de John Frostbrug in de gemeente Arnhem. Sommige zaken moeten nu eenmaal in één keer goed gaan.”

De kracht van BouwQ zit hem niet alleen in de hoogopgeleide medewerkers, maar vooral ook in de marktbrede visie. “Wij krijgen jaarlijks vele ontwerpen onder ogen en weten daardoor precies waar het vaak ‘schuurt’ en waar eventuele missers kunnen optreden”, benadrukt Rooijakkers. “Omdat we zelf nooit ontwerpen opstellen of bouwwerkzaamheden uitvoeren, hebben we voor ieder project de handen vrij om alles te checken en onpartijdig te kunnen oordelen. En zo garanderen we voor onze opdrachtgevers in Nederland en ook steeds meer in België een constructief veilig kunstwerk zonder fouten.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.