Tagarchief: Van Heck Group

‘Rode pompen’ veroveren de wereld

print-vanheck-muiden-sluis-015-kopieren
Lees het gehele artikel

Met ruim vijftig jaar ervaring in het verpompen van water is Van Heck Group uitgegroeid tot wereldwijd marktleider. De ‘rode pompen’ worden wereldwijd ingezet voor de meest uiteenlopende projecten. Ook in eigen land is het familiebedrijf alom vertegenwoordigd en een vaste partner voor vele waterschappen. Een gesprek met managing director Jeroen van Heck over het effect van de klimaatverandering op het waterbeheer en de waterkwaliteit.

Gemaal Spijksterpompen

 

“Waterbeheer in Nederland is uitgelegd op het heel snel kunnen afvoeren van water”, begint Van Heck. “Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we meer en meer te maken met hevige neerslag, maar ook met extreme droogte. Met hevige regenval weten we intussen wel raad, maar het bufferen van water is nog een gewenningsproces. Ons land is nog niet zo goed ingesteld op een langdurige periode van droogte. Dat laatste heeft bovendien directe gevolgen voor de ecologische waterkwaliteit. In 2018 werd dat duidelijk en had onder meer het gebied onder Muiden aan het Markermeer landinwaarts te maken met de eerste vormen van verzilting. Het hele ecosysteem raakt dan in de war. In opdracht van het waterschap hebben we in allerijl een noodinstallatie geplaatst om water vanuit het meer het gebied in te pompen om verzilting tegen te gaan.”

Van Heck beschikt over een enorme vloot aan pompen, uitgevoerd in de bekende rode kleur. Tot op heden gaat het met de droogte dit jaar nog ‘net’ goed en is het volgens Van Heck op een enkele situatie na niet nodig om extra maatregelen te nemen. Maar de situatie kan zomaar veranderen. “Het weer hebben we immers niet in de hand. We zijn in ieder geval in staat om snel en adequaat te reageren. De installatie bij Muiden om verzilting tegen te gaan, toch niet de geringste met een capaciteit van 45.000 m3/uur, was in slechts drie dagen operationeel. Ook voor kleine projecten kan men bij ons aankloppen. Zo hebben we in Hamburg hele kleine en stille energiezuinige pompen geleverd voor het bevloeien van weilanden in het voorjaar om een betere omgeving voor weidevogels te creëren. Een problematiek die in Nederland ook speelt.”

In opdracht van het waterschap heeft Van Heck in 2018 in allerijl een noodinstallatie geplaatst om water vanuit het Markermeer het gebied in te pompen om verzilting tegen te gaan.

 

Waterbeheer is een waterschapstaak en in Nederland heel duidelijk geregeld. “Daar mogen we blij mee zijn”, stelt Van Heck. “Waterschappen reageren in Nederland vaak nog voordat de bevolking signalen opvangt van dreigend ‘onheil’. In andere landen is het vaak gespreid georganiseerd en dat maakt het niet altijd even makkelijk. Voor extreme regenval in Nederland hebben we voor diverse regio’s samen met waterschappen noodplannen ontwikkeld. Heel nauwkeurig is omschreven welke stappen genomen moeten worden en welke noodinstallaties ingezet moeten worden. Tot zelfs aan het informeren van een gemeente aan toe, mocht er een weg bijvoorbeeld afgesloten moeten worden om de pompinstallatie te laten functioneren. Daar zijn we als Van Heck uitermate bedreven in, het projectmatig aanvliegen van zowel kleine als grote projecten van A tot Z.”

Van Heck levert pompinstallaties voor vele toepassingen, waaronder voor het aanleggen van kabels en leidingen, bij baggerwerkzaamheden of bij civiele werkzaamheden, wereldwijd. Zo staat er een installatie opgesteld in het oostelijke puntje van Rusland bij Japan ter assistentie van de baggerwerkzaamheden van Van Oord en zijn de ‘rode pompen’ een bekende verschijning in Australië.     

Moving water any way you want it

van-heck-algericas-tideway-hevelinstallaties-in-de-haven-van-algericas-spanje
Lees het gehele artikel

Op het gebied van waterbeheersing en –verplaatsing zijn veel ontwikkelingen gaande. Sommige brandnieuw zoals het met een snelle oliepomp verpompen van olie/brandstof uit schepen. Of het losspuiten van de zeebodem voor de bekabeling naar offshore windturbineparken. Sommige technieken worden al langer gebruikt, maar zijn toch vrij onbekend, zoals het hevelen.

Allemaal methoden die Van Heck Group uit Noordwolde heeft bedacht of nieuw leven in heeft geblazen. De onderneming opereert wereldwijd op het terrein van waterbeheersing en -verplaatsing en is marktleider in grote waterverzetwerken. Met een uitgebreide verhuurvloot is het concern actief in de bagger-, bergings- en offshore-industrie. Maar ook in kleine waterwerken voor lokale civiele aannemers in Nederland. Daarnaast levert Van Heck pompinstallaties voor rioolrenovaties en koelwatersystemen en zorgt voor het voor het opstellen van noodplannen. Allemaal maatwerk en afgestemd op de wensen van de opdrachtgevers.

Van Heck Group

Sea Trophy.


Hevelen nieuw
leven ingeblazen
“Hoewel we constant bezig zijn met innovatie en duurzaamheid is er toch een methode waar we al 25 jaar mee werken, maar die in Nederland enigszins ‘ondergesneeuwd’ is”, zegt directeur Jeroen van Heck. “Dat is hevelen. Een techniek die wij bijvoorbeeld bij rioolrenovatie veelvuldig toepassen. Daarvoor hebben wij een vacuüminstallatie bedacht, geëngineerd en gefabriceerd, die wij vervolgens verhuren. Tijdelijke pompinstallaties zijn dan niet meer nodig. Dit hevelsysteem is een milieuvriendelijke, energiebesparende oplossing.” Hevelen werkt door het hoogteverschil tussen de in- en uitstroomzijde van een leiding. Een vacuüminstallatie met drie elektrisch aangedreven vacuümpompen trekt de lucht uit de leidingen. Deze installatie bevat een vacuümketel en container met apparatuur voor onder meer vorstbescherming en alarmering. De toestroom aan de instroomzijde van het hevelsysteem zorgt voor opstuwing, waardoor een zelfregulerende werking ontstaat. Van Heck: “Al bij een waterpeilverschil van 3 cm werkt het. Naast dat hevelen veel stiller is, verbruik je hiermee 90 procent minder energie dan met de gebruikelijke dieselpompen. Die hoef je nu ook niet te onderhouden, waardoor er minder bedrijfskosten zijn.” Een simpele methode, typisch voor Van Heck: waarom moeilijk als het makkelijk kan. 

Van Heck Group

Grensmaas Maastricht: Hevelinstallaties nabij Maastricht. (Beeld: Gerard Schulenberg)


Nieuwe compacte oliepomp
Onlangs heeft Van Heck haar laatste innovaties gelanceerd, zoals de Sea Trophy green and easy oil recovery. Een effectieve, compacte oliepomp, waarmee snel olie/brandstof uit schepen verpompt kan worden. En complexe pompinstallaties om de zeebodem los te spuiten voor de bekabeling voor offshore windmolenparken. “Wij leveren de juiste druk en volume voor het kabellegmateriaal. Niet veel mensen kennen deze techniek”, aldus Van Heck.