Tagarchief: Moerdijk

Update voor markante sluis

hefdeur-onder-behandeling
Lees het gehele artikel

Waterschap Brabantse Delta voert groot onderhoud uit aan sluis Roode Vaart in Moerdijk. De iconische sluis uit 1971 kampt met verouderingsverschijnselen, vooral aan de hefdeur. Het waterschap grijpt het groot onderhoud tevens aan om het eerste deel van een zoetwaterinlaatvoorziening in de sluis te realiseren. Een gesprek met Louis Vriens van waterschap Brabantse Delta over de werkzaamheden en de geplande stremming midden in het recreatieseizoen.

Sluis Roode Vaart ligt vlak bij industriegebied Moerdijk. “Door mogelijk uitbreiding van het industriegebied, ook richting de bestaande sluis, is het groot onderhoud aan de sluis enkele jaren vooruitgeschoven”, zegt Vriens. “Omdat de hefdeur onderdeel uitmaakt van een primaire waterkering, die belangrijk is voor de waterveiligheid van het achterland, konden we het groot onderhoud niet langer uitstellen en zijn we van start gegaan.”

Primaire waterkering

Het groot onderhoud omvat onder meer het herstel van de remmingwerken, het leuningwerk en het plaveisel. Meest ingrijpend is echter het uitnemen van de hefdeur en de twee antieke waaierdeuren. Vriens: “De opdracht is gegund aan Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV die op 19 juni van dit jaar is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 19 augustus werd de sluis gestremd en zijn de hef- en waaierdeuren uitgenomen. Het is inderdaad midden in het recreatieseizoen. Omdat de sluis onderdeel is van de primaire waterkering, mag de hefdeur alleen in het ‘open seizoen’ worden uitgenomen, vanwege zijn waterkerende functie in het stormseizoen. Juist in die periode gaan veel mensen op pad met hun pleziervaartuig. We hebben dus in het voortraject veel tijd en energie gestoken in het creëren van begrip bij alle stakeholders.”

Antiek bewegingswerk

De hefdeur is waar nodig gerepareerd, gestraald en opnieuw gecoat. De waaierdeuren zijn volgens Vriens gescand en er is bekeken op welke manier ze het best hersteld kunnen worden. “Hierbij wordt ook een inschatting van de kosten gemaakt. De deuren openen met waterdruk, een Nederlandse uitvinding uit het begin van de negentiende eeuw. De waaierdeuren zijn voorlopig nog prima op hun taken berekend en vervullen een belangrijk functie bij het schutten.”

Zoetwaterinlaat

Inmiddels zijn zowel de hefdeur als beide waaierdeuren weer teruggeplaatst. Tijdens de restauratie is de hefdeur tevens voorzien van zogenaamde extra rinketten. “Het zijn openingen in de deur die elektronisch geopend en gesloten kunnen worden, waarvoor Hoppenbrouwers Techniek verantwoordelijk is”, legt Vriens uit. “In perioden van droogte kunnen we zoetwater doorlaten vanuit het Hollands Diep naar het achterland. Het vormt slechts het eerste deel van de zoetwaterinlaatvoorziening. Als straks het leidingwerk en de pompen zijn aangelegd, kunnen we 3,5 m3 zoetwater per seconde door de Roode Vaart spuien. In de toekomst gaat dat naar maximaal 10 m3 per seconde.”

Samenwerking 

Het extra water dat straks via de sluis het gebied instroomt, komt door de haven van Zevenbergen. Deze haven wordt onder leiding van de gemeente Moerdijk momenteel opnieuw uitgegraven. In het kader van de zoetwatervoorziening van West-Brabant en Zeeland wordt het realiseren van de zoetwaterinlaat financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, het Rijk en Gemeente Moerdijk. Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie. Niels Mureau, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, zegt tot besluit: “Voldoende zoetwater is belangrijk voor landbouw, natuur en recreatie. Daarnaast zorgt extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het watersysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit.”     

Grote materieelveiling op 25 & 26 september

ritchiebros_moerdijk-6
Lees het gehele artikel

Nog even en het is weer zover. Lange rijen bouwmachines worden langs het veilingtheater met bieders gereden en in een vlot tempo verkocht. Dit alles onder het luide ‘gezang’ van de veilingmeesters van Ritchie Bros. Vijfmaal per jaar worden grootschalige veilingen in Moerdijk (Noord-Brabant) gehouden waar alles wat op het terrein staat met een genummerde sticker naar de hoogste bieder gaat. Er gelden hier namelijk geen minimumprijzen. De veilingen zijn in het bijzonder interessant voor bedrijven die op korte termijn materieel nodig hebben. De keuze in het aanbod is gigantisch – van de bekende merken en typen tot meer unieke machines, grote kans dat je het vindt op het terrein van Ritchie Bros. in Moerdijk.

Op woensdag 25 september en donderdag 26 september zijn de veilingdagen. Bieders komen of naar het veilingtheater of ze bieden live via internet mee vanuit de hele wereld. Niet alleen leuk om materieel te kopen – de veiling is openbaar toegankelijk dus ieder is welkom om te komen kijken. Bezoek voor het actuele aanbod en meer info www.rbauction.nl

Materieelveiling