Tagarchief: Infraprojecten

Totaalconcept voor maatvoeren en geo-informatie

dsc0605
Lees het gehele artikel

Geomaat is sinds de oprichting in 2002 sterk geëvolueerd van een landmeetkundig bedrijf naar een geo-ict organisatie met vier divisies: Bouw, Infra, Geo-informatie en Mobile Mapping. Bij alle grote infraprojecten in Nederland tot zelfs Circuitpark Zandvoort en het TT Circuit in Assen aan toe, is Geomaat in meer of mindere mate betrokken. Volgens directeur Jolle Jelle de Vries vanwege sterke focus op innovatie en de unieke combinatie van specialisaties die elkaar perfect aanvullen en versterken.

Onze roots liggen nadrukkelijk in de infra, zegt De Vries. “Inmiddels bedienen we met zo’n zeventig medewerkers vanuit onze vestigingen in Groningen en Amersfoort een groot aantal infra-aannemers, advies- en ingenieursbureaus, waterschappen, gemeenten, provincies, netbeheerders en Rijkswaterstaat. Onze kracht zit hem vooral in innovatie. Zo waren we in 2008 de eerste met een Mobile Mapping-systeem, en startten we in 2016 als een van de eerste met drone-activiteiten in de infrasector. Daarnaast hebben we vier programmeurs in dienst die software en tools bouwen om voortdurend slimmer en sneller te kunnen werken, zoals de unieke C5-IRI tool voor het meten van langsonvlakheid.”

Van nulmeting tot as built

Geomaat biedt volgens De Vries een totaalconcept voor de infrasector op het gebied van maatvoeren en geo-informatie. “Vanaf de voorbereiding tot aan het beheer van een project kunnen we opdrachtgevers ondersteunen. Onze activiteiten starten vaak nog voordat de eerste schop de grond in gaat, waarbij we een nulmeting doen van de bestaande situatie. Recent hebben we een nulmeting uitgevoerd voor de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken (A28/A1), de Rijnlandroute, de A9 bij Amsterdam en de bouw van de nieuwe sluizen bij Terneuzen. Vervolgens verzorgen onze landmeters de maatvoering op locatie. Als de werkzaamheden eenmaal zijn afgerond, kunnen we aan het einde van het project de zogenaamde ‘as built’ revisietekeningen verzorgen. Dan is de cirkel weer rond en heeft de opdrachtgever/beheerder de beschikking over tekeningen van de actuele situatie.”

Assen: Geomaat heeft op het TT Circuit in Assen tot op 4 millimeter nauwkeurig ingemeten

Langsonvlakheid

Jaarlijks worden er honderden kilometers aan wegen in ons land opnieuw geasfalteerd. Geomaat ontwikkelde een tool om enerzijds snel en nauwkeurig bestaande wegen in te meten, waarbij zowel de langsonvlakheid als het rijcomfort (afwijkingen in hoogte van het wegoppervlak) worden bepaald. “Daarbij maken we gebruik van de Streetmapper-360 in combinatie met onze C5-IRI-tool. Op die manier weten we exact waar de oneffenheden zich bevinden. Op basis daarvan berekent de tool waar en hoeveel asfalt gefreesd en opnieuw geasfalteerd moet worden en maken we een asfaltontwerp om machines aan te sturen. Een win-winsituatie die bovendien de overlast beperkt, want voor het inwinnen zijn geen verkeersmaatregelen nodig.” 

Formule 1

Ook voor de aanleg van windmolen- en zonneparken ontwikkelde Geomaat een totaalconcept. “Via ons zusterbedrijf EyeFly bepalen we met een drone de meest geschikte locatie en bekijken hoeveel zonnepanelen bijvoorbeeld passen op een dak of op een stuk weiland. We verrichten vervolgens een nulmeting en verzorgen het uitzetten en de maatvoering van het windmolen- of zonnepark. Een ander mooi voorbeeld waar ons totaalconcept soelaas bood, was op Circuitpark Zandvoort. We hebben de huidige baan tot op 4 millimeter nauwkeurig ingemeten, zodat de Italiaanse architect een geschikt ontwerp kan maken om te voldoen aan de eisen van de Formule 1. Hierbij hebben we de aloude landmeetkundige technieken gecombineerd met moderne technologie. Dat leverde maar liefst 2 miljard meetpunten op.”

Het thema duurzaamheid en MVO staat bij Geomaat hoog op de agenda. “Ons energiebeleid is erop gericht, dat wij de activiteiten op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze uitvoeren voor onze klanten. Zo hebben we al een aantal elektrische auto’s in de vloot en kunnen we door de inzet van slimme software en artificiële intelligentie steeds meer informatie uit één scan halen.”    

 

5-daagse Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

opleiding-omgevingsmanager-bouw-infra-facebook-kopieren
Lees het gehele artikel

Omgevingsmanagers zijn niet meer weg te denken bij infraprojecten. Zowel aan de kant van opdrachtgever als aan opdrachtnemerszijde. Maar wat kenmerkt de omgevingsmanager? Is het die vriendelijke man of vrouw die bereid is om aan de keukentafel je verhaal aan te horen? Een slimme onderhandelaar? Of vooral een echte manager? Misschien van alles wel een beetje. Hieronder schets ik enkele gezichten van deze veelzijdige professional in opkomst

Benut lokale kennis, werk samen, kom tot creatievere oplossingen, stuur op win-win situaties en voorkom stagnatie- en overschrijdingskosten!


Omgevingsmanagers opgelet; de regels wijzigen, het speelveld verandert!

Als omgevingsmanager bent u de spin in het web. U houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten uw organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Bent u al voorbereid op uw nieuwe werkzaamheden?


Concrete handvatten voor meer controle over uw project

De opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra geeft u dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan met strategisch omgevingsmanagement. De opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in het vakgebied, maar ook voor omgevingsmanagers die al langere tijd meelopen en hun kennis en vaardigheden up-to-date willen houden. Daarnaast is deze opleiding ontwikkeld voor zowel omgevingsmanagers bij opdrachtnemende partijen als bij overheden.


De theorie wordt toegelicht aan de hand van talloze praktijkcases én u gaat op excursie naar het Gustav Mahlerplein Amsterdam!


Na het volgen van deze opleiding Omgevingsmanager in de bouw en infra

  • Weet u alle stakeholders en hun belangen in kaart te brengen, en kunt u deze belangen verenigen
  • Heeft u inzicht in de manieren om in contact te komen met uw omgeving en hier een duurzame relatie mee op te bouwen
  • Weet u hoe u succesvol kunt communiceren
  • Leert u wat voor omgevingsmanager u bent en welke stijlen het beste bij uw passen
  • Heeft u inzicht in alle relevante wettelijke kaders

Reacties deelnemers vorige editie:

  • “De cursus is mij er goed bevallen: de vele praktijkvoorbeelden, rollenspellen en discussies. Heel fijn dat de cursus gegeven wordt door mensen uit de praktijk. Wat ook heel waardevol is, is de combinatie (bij zowel docenten als cursisten) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Goed om vanuit verschillende zienswijzen e.e.a. te benaderen.”
  • “Door de bekendheid sprak het erg aan. Veel geleerd. Leuke gemotiveerde groep.”
  • “Ik vond het erg leuk dat de docenten allemaal vanuit hun eigen praktijkervaring vertelden. Dat maakt dat de gepresenteerde theorie meteen heel erg gaat leven.”


Inschrijven kan via deze link: https://www.bouw-instituut.nl/bouw/omgevingsmanager-bouw-infra/