Platform over civiele techniek & infrastructuur
Nieuws

Circulariteitsbeoordeling gebiedsontwikkeling Grebbedijk: Richt onderzoek op keuzes die meeste impact hebben op doelen circulariteit

naamloos-1-kopieren-7

19 mei 2020 Leestijd 2 minuten

Deel dit artikel

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft in opdracht advies uitgebracht over de ‘Circulaire Peiler’. Deze Circulaire Peiler heeft als doel om in de grond-, weg- en waterbouw meer aandacht te vragen voor circulariteit en te beoordelen welk ontwerp het meeste bijdraagt aan de circulariteitsdoelen. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om het beoordelingskader verder te verbeteren.

De provincie Gelderland, de provincie Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk een beoordelingskader circulariteit opgesteld. Het waterschap heeft hiervoor een innovatiesubsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma gekregen. Aan de Commissie is gevraagd hoe circulariteit bij de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling in het milieueffectrapport kan worden getoetst. Ook hebben de gezamenlijke partners aan de Commissie gevraagd of de Circulaire Peiler breder kan worden ingezet in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector).

De Commissie is enthousiast over het opstellen van een beoordelingskader circulariteit, wat innovatief is bij dijkversterkingen en gebiedsontwikkelingen. Hiermee kan worden getoetst welk ontwerp het meeste bijdraagt aan de circulariteitsdoelen. Het waterschap sluit zich aan bij de landelijke doelstellingen om in 2030 vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken ten opzichte van 1990.
De Commissie adviseert om het onderzoek te richten op keuzes die het meeste bijdragen aan deze doelen. Met het opstellen van een grondstoffen-, materialen- en energiebalans wordt dit inzichtelijk. Daarnaast adviseert zij te onderzoeken welke mogelijkheden er in de GWW-sector zijn om te sturen op de aard, oorsprong en terugneembaarheid van grondstoffen en materialen. Dit kan grote invloed hebben in hoeverre ontwerpen circulair gemaakt kunnen worden.

Ook vraagt de Commissie om het beoordelingskader navolgbaar te maken, zodat besluitvormers en omwonenden goed inzicht krijgen hoe verschillende ontwerpen bijdragen aan de circulariteitsdoelen.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Wouter Jansen

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Grond/Weg/Waterbouw netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht