Klimaatadaptie is een must | Column Liesbeth Schippers

De Bosplaat op Terschelling, 23 juli 2018. Lamsoor in volle bloei, alleen - door de hittegolf - in de verkeerde maand. Klimaatverandering plaatst ons voor een enorme uitdaging. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5° C.

Lees meer »

Luctor et Emergo: is de ontwerpende opdrachtgever terug?

In de vorige eeuw vergaarden ingenieurs van het Waterbouwkundig Laboratorium in de Noordoostpolder op (grote) schaal kennis van waterstromen in Nederland.

Lees meer »

Column: Backpackcheck √

Ligt daar op die tafel alles om de top te kunnen halen? Is er niets over het hoofd gezien, heb je straks alle documenten die nodig zijn om de rechter te overtuigen van de juistheid van het besluit?

Lees meer »

Aansprakelijkheid in beton gegoten?

Aannemers worden door hun opdrachtgevers met regelmaat geconfronteerd met een aansprakelijkstelling voor een gebrek in opgeleverd werk. Hoe zat het ook al weer in de UAV 2012 met de aansprakelijkheid van de aannemer en wat kan worden verwacht indien een geschil escaleert?

Lees meer »

Column Liesbeth Schippers | Het ene kunstwerk is het andere niet

Column Liesbeth Schippers | Het mag de volgende keer wel over tunnels gaan, aldus de redactie. Dat betekende eerst een passende foto. Dat was makkelijk.

Lees meer »

In gesprek met de nieuwe voorzitter/directeur van MKB Infra

Per 1 juni 2016 is Philip van Nieuwenhuizen aangetreden als de nieuwe voorzitter/directeur van MKB INFRA, de brancheorganisatie voor en door ondernemers in de infrasector.

Lees meer »

Liesbeth Schippers | Don’t give up!

Talloze regels waaraan moet worden voldaan, oneindig veel onderzoek, en hoe secuur het projectteam en het bevoegd gezag ook te werk gaan, er kan altijd een steek vallen en dat lijkt dan vaak onoverkomelijk.

Lees meer »

‘Veel ongebruikte potentie op het spoor’

Carlo van de Weijer is directeur Strategic Area Smart Mobility aan de TU in Eindhoven een geeft op de Dag van de Rail 2016 zijn visie over de vorderingen op het gebied van spoor sinds zijn lezing ‘De mobiliteit ontwricht’ op de Dag van de Rail in 2015.

Lees meer »

“Railvervoer blijft de ruggengraat”

Gerard Snel is Programmamanager Toekomstbeeld OV bij afdeling Beleid en Omgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en blikt vooruit op de toekomst van het OV in Nederland.

Lees meer »

“Vind het Hansje Brinker effect voor jullie sector.”

David van Raalten is Director Delta Development bij ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis en geeft zijn visie op hoe de railsector van de watersector kan leren door de parallellen en de verschillen uit te lichten.

Lees meer »