Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
De nieuwe verkeercentrale Amsterdam
De huidige planning is om de nieuwe verkeerscentrale eind 2025 in gebruik te nemen.

De nieuwe verkeercentrale Amsterdam

Het projectteam Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam realiseert een nieuwe verkeerscentrale en een uitwijkvoorziening voor het bedienen en bewaken van de gemeentelijke wegtunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement op het stedelijke wegennet. Dit zijn de hoofdtaken van de verkeerscentrale.

Steeds meer tunnels, wegen en taken 

De verkeersleiding van de gemeente Amsterdam bedient en bewaakt vanuit de verkeerscentrale Amsterdam de vijf gemeentelijke wegtunnels en houdt de doorstroming op het wegennet in Amsterdam 24/7 in de gaten. Vanaf de opening van de eerste Amsterdamse wegtunnel (de IJtunnel) in 1968, gebeurt dat vanuit de huidige verkeerscentrale aan de Dijksgracht, boven op het ventilatiegebouw van de IJ-tunnel. 

In de loop der jaren zijn er steeds meer wegen en tunnels in Amsterdam bijgekomen, waardoor ook de werkzaamheden in de verkeerscentrale zijn uitgebreid. Hierdoor kent de centrale een lange historie van systeemuitbreidingen, vernieuwingen en vervangingen. Elke tunnel heeft zijn eigen bedieningssystemen en techniek.

Door deze ontwikkelingen en de leeftijd van het gebouw, voldoet de centrale niet meer aan de eisen van deze tijd, zowel in technische zin als in ergonomie. Want ook als werkplek is het te krap geworden. Het gebouw zelf kan niet uitgebreid worden, waardoor ook toekomstige ontwikkelingen worden belemmerd. En ook tijdens groot onderhoud dat nog aan het ventilatiegebouw moet gebeuren, kan de verkeercentrale aan de Dijksgracht niet openblijven.

De bouw van een nieuwe verkeerscentrale met nieuwe systemen

Met bovenstaande in ogenschouw heeft de gemeente in de zomer van 2020 besloten om een nieuwe verkeerscentrale te ontwikkelen en te realiseren op een nieuwe plek. Met toekomstbestendige systemen en bedienplekken om de tunnels te kunnen bedienen en bewaken, en systemen voor het verkeersmanagement. Eind 2022 is het uitvoeringsbesluit genomen door de gemeenteraad, waardoor dit jaar gestart wordt met de uitvoeringsfase.

De uitvoeringsfase bestaat uit verschillende onderdelen:

1. De realisatie van een nieuw duurzaam gebouw. Het biedt plaats aan een bedienruimte en serverruimtes, opleidings- en testvoorzieningen, kantoorruimte en heeft reservecapaciteit voor toekomstige ontwikkelingen. 

2. De doorontwikkeling van de zogenoemde functionele systemen. Hieronder valt alle techniek om de tunnels te bedienen en te bewaken vanuit de nieuwe centrale, inclusief de bedienplekken waarvandaan de verkeersleiders hun werk kunnen doen. Het systeemontwerp van de gerenoveerde Piet Heintunnel vormt hiervoor de basis. Op hoofdlijnen zorgen deze systemen voor een gestandaardiseerde aansturing van de tunnels en verkeersmanagementsystemen via de bedienplekken. Deze centrale systemen zorgen voor de integrale werking van de verkeerscentrale. 

3. De vereiste aanpassingen in de tunnels om de bediening en bewaking vanuit de verkeerscentrale mogelijk te maken. Bij de onlangs gerenoveerde Piet Heintunnel is dit al gebeurd en de aanpassing van de Michiel de Ruitertunnel is in voorbereiding. Daarna volgen ook de drie andere Amsterdamse tunnels: de IJ-tunnel, de Amsterdam Arenatunnel en de Spaarndammertunnel. 

Geen eenvoudige opgave 

De vernieuwing is niet eenvoudig: veel verschillenden systemen, processen en afdelingen komen samen in de verkeerscentrale en zijn niet los van elkaar te beschouwen. Daarnaast gaat het om een cruciaal proces voor de stad. De tunnels en het verkeersmanagement dragen eraan bij dat het verkeer in de stad in beweging blijft.

Planning 

De huidige planning is om de nieuwe verkeerscentrale eind 2025 in gebruik te nemen. Parallel hieraan wordt ook gewerkt aan een uitwijkvoorziening in het hiervoor nog geschikt te maken (bestaande) gebouw aan de Dijksgracht, voor het geval er een calamiteit is in de nieuwe VCA. Deze is naar verwachting in 2026 gereed.

Klaar voor de toekomst

Zo maakt Amsterdam de wegtunnels, inclusief de verkeerscentrale, weer klaar voor de toekomst: veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. En daarmee draagt het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de stad.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.