Tagarchief: WSP

Energie-autoriteit Peter Molengraaf (ex-CEO Alliander) over Lievense | WSP-concept

afbeeldingen-energietransitie-video
Lees het gehele artikel

“Plan waterstofbuffer is interessant, creatief en in potentie waardevol”

Het bufferen en voor later gebruik beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie is een actuele, brandende kwestie in de energietransitie. Lievense | WSP heeft hierop een ambitieus plan ontwikkeld voor grootschalige opslag van duurzaam geproduceerde waterstof, ten bate van het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen. Volgens energie-autoriteit Peter Molengraaf, voormalig CEO van Alliander en voorzitter van Netbeheer Nederland, heeft het plan potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van ons energiesysteem.

Waterstofbuffer noodzakelijk én haalbaar

Met een minimale impact op de omgeving een groene waterstofbuffer creëren die goed is voor de energiebehoefte van een middelgrote stad. En dat in het hart van een stedelijk-industriële regio van formaat. Simpel, snel en tegen betrekkelijk lage investeringen. Dat is het perspectief van het plan voor waterstofopslag van Lievense | WSP. Het voorstel is vier pijpleidingen aan te leggen voor de opslag van waterstof, met elk een doorsnee van 120 cm. Met een totale lengte van 160 kilometer verbinden die Rotterdam en Antwerpen en de tussenliggende industrieclusters en steden met elkaar. Plaats van handeling: de buisleidingenstraat van LSNed die al sinds jaar en dag specifiek is aangewezen als leidingstraat, waardoor de schep bij wijze van spreken morgen de grond in kan.

Peter Molengraaf

Belangrijke (bij)rol voor duurzame moleculen

Om te peilen hoe er over dit concept gedacht wordt en welke stappen gezet moeten worden om het concreet te maken, gaat Lievense | WSP het gesprek aan met experts uit markt en maatschappij. Zoals energie-autoriteit Peter Molengraaf. Hij denkt dat goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind de toekomst van het energielandschap gaat bepalen. Tegelijk voorziet hij een belangrijke (bij)rol voor duurzame moleculen zoals groene waterstof: als opslagmedium, in mobiliteit en als industriële grondstof. Daarbij kan het Lievense | WSP-plan om een groene waterstofbuffer tussen Rotterdam en Antwerpen te realiseren heel waardevol zijn.

In een interview over het Lievense | WSP-plan reflecteert Peter Molengraaf op de toekomst van het energiesysteem en de mogelijke rol die de groene waterstofbuffer tussen Rotterdam en Antwerpen kan vervullen. Bekijk hier een kort filmpje, dat de kern van het plan van Lievense I WSP voor de opslag van waterstof in buisleidingen helder uitlegt.

Over Lievense | WSP

Lievense | WSP is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op het gebied van energie, bouw, infra, water en milieu. Wij zijn onderdeel van WSP, een wereldwijd advies- en ingenieursbureau met het hoofdkantoor in Montreal, Canada. lievense.com wsp.com

BIM: Digitale integratie in de haven van Rotterdam

e1061314-kopieren
Lees het gehele artikel

De rol van ingenieursbureaus en toepassing bij een olieterminal in de Europoort

Economische groei, digitalisering en een verhoogde druk vanuit opdrachtgevers vragen steeds meer van ingenieursbureaus binnen de waterbouwkunde. Om te anticiperen op marktontwikkelingen en de concurrentie voor te blijven, is het aanbieden van een efficiënt en robuust ontwerpproces cruciaal. Projectoverstijgende communicatie is daarbij van groot belang om een optimaal beeld te kunnen geven van aspecten als kosten, planning en beheer. De grootste en modernste haven van Europa, de haven van Rotterdam, ontwikkelt een centrale database voor de volledige haven.

Visualisatie 3D-model met een prominente rol voor steiger en combiwand.

 

Building Information Modeling (BIM) vormt een uitkomst. Deze technologie berust op het beheren en beheersen van data in een enkel model tijdens alle ontwerpstadia, het constructieproces en de volledige levenscyclus van een constructie. Het te allen tijde in kunnen zien van correcte, up-to-date gegevens op een specifiek moment en locatie, resulteert uiteindelijk in een verbeterde projectafhandeling, en daarmee lagere kosten. Aan de voorkant van een BIM-georiënteerd model staat een 3D-model, opgezet in een ontwerpprogramma zoals Revit. Hieraan wordt alle beschikbare informatie gekoppeld, zodat de invloed van deze informatie (en van doorgevoerde wijzigingen) direct zichtbaar is.

Olieterminal in de Europoort

Voor BIM-integratie in de haven van Rotterdam heeft Lievense I WSP samen met De Klerk Werkendam een pilot voor het hbr uitgevoerd. Het project omhelst de realisatie van een kadeconstructie en een binnenvaartsteiger met bijbehorende remmingwerken voor de overslag van petrochemische producten. Advies- en ingenieursbureau Lievense | WSP heeft het aanbiedings-, definitief- en uitvoeringsontwerp verzorgd. Daarnaast heeft Lievense I WSP het 3d-model opgezet, benodigde info van de constructie opgesteld, relevante informatie verzameld en gekoppeld aan de bijbehorende modelobjecten. De schaal waarmee de Haven van Rotterdam standaardisatie van objecten toepast, is uniek in Nederland. In totaal gaat het om meer dan vierduizend objecten, waaronder bolders, funderingspalen en ankerstaven waaraan beschikbare informatie is gekoppeld.

Het model is gebaseerd op de BIM-beheerdatabase van Havenbedrijf Rotterdam, dat door Witteveen+Bos is opgezet ter realisatie van een gestructureerd systeem met gestandaardiseerde informatieoverdracht voor de complete haven. Lievense | WSP heeft een 3D-model opgezet aan de hand van een objectenboom, parallel aan de benodigde constructieve berekeningen. Geometrische informatie uit het model is vervolgens opgeslagen in spreadsheets per objecttype. Niet-geometrische gegevens, afkomstig van de aannemer en opdrachtgever, zijn aan de objecten toegevoegd en vervolgens is alle informatie toegewezen aan hun tegenhangers in Revit. Tot slot is het 3D-model geëxporteerd naar het gewenste bestandsformat om integratie met de gehele BIM-database voor de Haven van Rotterdam te verwezenlijken en visualisatiebeelden te genereren.

Het project omhelst de realisatie van een kadeconstructie en een binnenvaartsteiger voor de overslag van petrochemische producten met bijbehorende remmingwerken.

 

Digitale en integrale samenwerking

De centrale wijze van informatieopslag voor de complete haven resulteert in een dynamische en overzichtelijke projectsamenwerking tussen betrokken partijen waarbij de kans op het maken van fouten afneemt. De uitbreiding tot een zogeheten ‘Digital Twin’ (virtuele representatie) van de haven en de koppeling met externe factoren opent op termijn veel deuren. Denk aan het identificeren van zwakke schakels in de haven met behulp van stormsimulaties of het opstellen van een centraal beheer- en onderhoudsplan.

Om dit te verwezenlijken is een continue, nauwe samenwerking tussen belanghebbenden en een optimale integratie van alle projectfases essentieel. Ook is personeel met geavanceerde kennis van BIM(-management) nodig om aan de hoge modeleisen te kunnen voldoen, evenals een krachtige server en uitgebreid administratiesysteem. Standaardisatie van informatieoverdracht en integratie van BIM in de huidige werkmethode vormen daarentegen een dermate grote stap in de richting van een digitale economie, dat deze hobbels de al in gang gezette ontwikkelingstrend nauwelijks een halt kunnen toeroepen.    

Lievense bundelt krachten met wereldwijd advies- en ingenieursbureau WSP

lievense655
Lees het gehele artikel

WSP heeft per 1 juli 2019 de aandelen gekocht van Lievense Holding B.V.. De aandelenovereenkomst tussen WSP en Lievense Holding B.V. is op 10 oktober 2019 ondertekend. Wereldwijd advies- en ingenieursbureau WSP zet hiermee voet op de Nederlandse markt.

De overname past in de ontwikkelingsstrategie van WSP; het stelt de organisatie in staat om aanwezig te zijn in Nederland en hun leiderschap in Europa te versterken. WSP telt 16.000 werknemers in Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Magnus Meyer, Chief Executive Officer WSP Europa: “Met de overname van Lievense versterken wij onze positie van een wereldwijde speler met sterke lokale aanwezigheid. Wij kijken ernaar uit om onze nieuwe collega’s in Nederland te verwelkomen”.

Eric van den Broek, algemeen directeur Lievense: “Onderdeel worden van WSP betekent geweldig nieuws voor Lievense en zijn medewerkers. Wij zijn verheugd onderdeel uit te mogen maken van een team met gelijksoortige bedrijfswaarden en -cultuur, dat enorm toegewijd is aan het leveren van topkwaliteit en veel waarde hecht aan een sterke relatie met de klant. Naar onze mening is WSP de ideale partner voor ons om verder te kunnen groeien. Hun wereldwijde expertise en uitgebreide netwerk stellen ons in staat om ons zowel nationaal als internationaal verder te ontwikkelen. Daarnaast biedt de overname onze medewerkers en klanten nieuwe kansen en mogelijkheden.”