Tagarchief: WOT

Levensduur verlengend onderhoud aan ’s lands wegen

iStock-1090606322
Lees het gehele artikel

Het duurzame alternatief voor vervanging van asfalt

Begin dit jaar werd door Koninklijk Bouwend Nederland de commissie Wegdek Onderhouds Technieken, afgekort WOT, opgericht. Een samenvoeging van de commissies Oppervlaktebehandeling en Emulsie Asfaltbeton, met als doel één stem te hebben richting de markt, met als focus Onderhoudstechnieken. Erik de Leeuw, directeur van Possehl, spreekt met GWW Magazine in zijn rol als voorzitter van de commissie WOT.

“De focus bij wegdekbeheer ligt nog steeds op het uitvoeren van correctieve reparaties”, opent Erik het gesprek. “Overheden hebben onderhoud uitbesteed in meerjarige contracten, die veelal worden uitgevoerd door asfaltproducenten. De werkwijze is om eerst correctieve reparaties te verrichten aan het wegdek, reactief onderhoud dus. Daarna gaat men over tot het vervangen van het wegdek. Begrijpelijk als je dit beziet vanuit het standpunt van de asfaltproducent, maar niet als je ziet dat het ook anders kan. Wij pleiten voor gepland, preventief levensduur verlengend onderhoud.” 

Dertig jaar op de teller

Wanneer er gekozen wordt voor periodiek preventief onderhoud, dan kan een levensduur van het wegdek van 30 jaar worden gehaald, stelt Erik. “Dat is goed voor een verminderde CO2-uitstoot, beter voor alle stakeholders, van gebruiker tot beheerder maar ook en vooral veel beter voor het milieu. Ergo, het is veel duurzamer. Gebruik je daarbij koude applicatietechnieken die in situ worden gemengd, dan scoor je nog hoger op de milieu prestatieladder.”

Volgens Erik is de asfalt-lobby een feit en sterk aanwezig: “Daarom wordt het advies van de commissie WOT sneller geaccepteerd door overheden, dan door de asfaltsector. We zijn het echter aan onszelf en ons nageslacht verplicht om te kijken naar het grotere plaatje. Onze uitdaging is daarom hoe we de neuzen dezelfde kant op krijgen. We verzorgen om die reden gastcolleges en ontwikkelen vooraan in de keten dus. We leren deelnemers om te kijken naar onderhoudsmogelijkheden, in plaats van totale vervanging. Onafhankelijke partijen beoordelen onze MKI-scores. Kortom: we presenteren goed gefundeerde alternatieven waarmee de levensduur van het wegdek wel 30 jaar kan bereiken.”

Erik de Leeuw, directeur van Possehl, tevens voorzitter van de commissie WOT.

Levensduurverlenging is per definitie duurzaam

De commissie WOT heeft de onderhoudstechnieken door derden laten onderzoeken, met als resultaat een goed onderbouwd advies. “Koude applicatietechnieken verdienen CO2-technisch de voorkeur. We kunnen asfalt sealen met een dunne laag die veroudering voorkomt door UV-belasting, we kunnen scheurtjes repareren met een laag bitumen, afgestrooid met mineralen of emulsie asfaltbeton toepassen. Het zijn allemaal aanpassingen die snel uitgevoerd kunnen worden, zonder dat er sprake is van de anders noodzakelijke ophoging van putten en wegmeubilair en er wordt een verminderde CO2-uitstoot gediend. Zo stel je de komst van kostbaar en milieubelastend nieuw asfalt uit met alle nadelen van dien, ondanks alle inspanningen voor recyclage. Levensduurverlenging is per definitie duurzaam, niet alleen in onze sector.”

Met elkaar, voor elkaar

Onderhoudstechnieken zijn ook onderhevig aan innovatie, schetst Erik. “We werken continu aan het verbeteren van materialen en processen. Het moet simpel en doeltreffend zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: samen moeten we in 2030 en 2050 laten zien wat we gedaan hebben. Het is letterlijk ‘met elkaar, voor elkaar’. Onderhoud wordt uitgevoerd met ‘proven technology’, is duurzaam en dient ook nog eens een economisch belang. Mobiliteit wordt minimaal verstoord tijdens de uitvoering en wegen zijn sneller en langer weer beschikbaar. Nu nog de bewustwording op gang brengen bij de wegbeheerders. Het zou mooi zijn als zij ook in de ontwerpfase al rekening gaan houden met preventief onderhoud. Vooraf investeren, is achteraf oogsten.”