Tagarchief: WBL

4-kilometer lange persleiding langs de Maas

Lees het gehele artikel

Deze kwetsbare persleiding diende in de tweede helft van 2020 vervangen te worden. In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) voerde GW Leidingtechniek BV deze werkzaamheden uit. Wij, Vanderkamp Pompen, hebben de tijdelijke functie van de persleiding overgenomen.

Parallelle leiding

De nieuwe leiding moest exact op de locatie van de bestaande leiding komen. Daarvoor was  de aanleg van een tijdelijke leiding noodzakelijk die buiten ons werkgebied is aangebracht. Vanderkamp Pompen heeft haar expertise ingezet door middel van de aanleg van een tijdelijke stalen persleiding van ruim 4 km langs de Maas. Hierdoor kon GW Leidingtechniek BV  de bestaande, zeer kwetsbare leiding buiten bedrijf nemen en daarmee werd het risico op calamiteiten zo veel mogelijk beperkt. Het water werd door de tijdelijke leiding gepompt door het bestaande gemaal en de werkzaamheden voor vervanging van de bestaande leiding konden direct worden gestart zonder dat GW Leidingtechniek BV of WBL zich hoefde te bekommeren over de afvoer van het rioolwater. GW Leidingtechniek BV heeft de gehele bestaande AC-leiding gesaneerd, een nieuwe HDPE leiding aangelegd, deze volledig getest en vervolgens de gehele nieuwe leiding gecontroleerd en zonder risico weer in gebruik genomen.

Totaaloplossing

Als partner van GW Leidingtechniek BV hebben we aan de voorkant meegedacht en diverse mogelijke varianten met elkaar gewogen. Uiteindelijk is in nauw overleg met de eindklant, het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de beste oplossing gekozen en uitgevoerd.

Mooie beelden

Enkele maanden heeft de stalen leiding, uitgevoerd in DN500 en DN600 langs de maas gelegen om het rioolwater af te voeren. Dat levert mooie beelden op vanuit de lucht.

Tekst en video geplaatst met toestemming van GW Leidingtechniek BV en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

De kracht van integrale samenwerking in de waterbranche

mobilis_2_rwzi-alblasserdam-chantal-van-den-berg
Lees het gehele artikel

Integrale projecten vereisen een geoliede samenwerking. Door dezelfde taal te spreken, processen op dezelfde manier door te voeren, op dezelfde manier tot dezelfde besluiten te komen én op dezelfde manier te denken en te werken, kun je échte toegevoegde waarde bieden in een project. En alleen dan kom je met oplossingen voor problemen waar de klant wellicht zelf nog niet eens aan had gedacht of andersom. Dat ziet men nu ook in de waterbranche!

“Als civiele aannemer biedt TBI-onderneming Mobilis oplossingen voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, water en industrie. Het aangaan van duurzame en transparante relaties met opdrachtgevers en samenwerkende partijen staat hierin centraal”, begint Ferry de Bruin, Manager Industrie, Energie & Water bij Mobilis. “Door de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water en de daarmee gepaard gaande aanpassingen en/of nieuwbouw van assets, zien we dat steeds meer bedrijven in de waterschap sector het roer omgooien. Ze gaan werken met langdurige raamcontracten, waar integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie belangrijke onderdelen zijn.”

Uniek in de waterschapswereld
“Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) bijvoorbeeld, is met ons een vier- /zesjarig samenwerkingsverband aangegaan om in Bouwteamverband een arsenaal aan projecten op te pakken en zo efficiënt mogelijk uit te voeren”, vervolgt Ferry. “Mobilis is altijd al actief geweest in de bouw van (toen nog conventionele) rioolwaterzuiveringen. De tendens is dat deze na een dertigtal jaar beginnen te verouderen en aangepast moeten worden. Inmiddels zijn technologieën geëvolueerd en ook de energietransitie heeft zijn weg gevonden binnen dit deel van de markt. Omdat bij ons alle disciplines aanwezig zijn, kunnen wij door middel van integrale samenwerking volledige ontzorging bieden bij dit soort projecten.” 

RWZI Weert: bijzondere samenwerking binnen één hecht Bouwteam
“Bij de RWZI in Weert werken Croonwolter&dros en Mobilis tezamen met partners Tauw, RWB en WBL als één hecht Bouwteam met één taal en één werkwijze aan het project. Door vroegtijdig bij het project kennis en kunde in te brengen, wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd. Ook tijdens het ontwerp draagt het Bouwteam gezamenlijk de verantwoording. Je denkt na over de maakbaarheid, anticipeert op uitdagingen, biedt oplossingen en verkleint zo de faalkosten. Door efficiënter te werken, verkort je ook nog eens de doorlooptijd. De focus ligt daarmee écht op projectenbouw. Je ziet gewoon dat iedereen meer plezier in zijn werk heeft, wat zo ontzettend belangrijk is binnen een goede samenwerking!”

Waterbranche

Een virtuele weergave van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert. Deze weergave geeft de opdrachtgever een extra beleving van het eindresultaat.

Innovatief, modulair en duurzaam: Verdygo
Samenwerking en kennis delen leidt vaak tot innovatie. Zo ontwikkelde Waterschapsbedrijf Limburg een nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie: Verdygo. Deze wordt onder andere ook toegepast bij de RWZI in Weert. De uitgangspunten zijn rioolwater zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke kosten en tegelijkertijd flexibel in kunnen spelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. Door de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën, zijn de kosten verlaagd en de bouwtijd verkort. Bijzonder is bovendien dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen, er ook op het onderhoud een jaarlijkse besparing kan worden gerealiseerd.   

Vakbeurs Aqua Nederland
“Wij zijn als Mobilis succesvol in onze samenwerking met waterschappen. Natuurlijk zijn wij daarom ook te vinden op hét toonaangevende evenement voor de nationale waterbranche: Aqua Nederland. Hier staan wij samen met TBI-onderneming Croonwolter&dros. We willen laten zien dat we onder andere de infrastructuur genereren bij RWZI’s en per zuivering custom-made bouwen naar de wensen van de klant. Dankzij onze expertise adviseren wij de technisch meest economische oplossing voor elk type project”, besluit Ferry.