Tagarchief: Waterwerk

Brede funderingsexpertise voor project Markermeerdijken

Foto-2—Gebr.-van-t-Hek
Lees het gehele artikel

Binnen de Alliantie Markermeerdijken werkt een door Boskalis Nederland aangevoerd consortium in opdracht van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) aan de versterking van circa 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam. Het doel van de in 2015 gestarte werkzaamheden is om de veiligheid van de mensen die in het gebied leven, wonen en werken voor de komende 50 jaar te garanderen. Als allround funderingsspecialist levert Gebr. van ’t Hek een stevige bijdrage aan het bijzondere maatwerkproject. Dat doet het samen met Linden Staalbouw en Hektec, partners die eveneens behoren tot de multidisciplinaire Van ’t Hek Groep, dé totaalaanbieder op het gebied van funderingstechnieken.

De versterking van de monumentale en op een ondergrond van veen gelegen Markermeerdijken is het vanuit Zuidoostbeemster opererende Gebr. van ’t Hek op het lijf geschreven. “Als allround funderingsbedrijf hebben we een voorliefde voor werken op het water, langs het spoor en in binnensteden”, zegt algemeen directeur Bas de Lange namens de in 1945 opgerichte onderneming. “Verder zijn we gespecialiseerd in de realisatie van complete bouwkuipen en nemen we een vooraanstaande marktpositie in als het gaat om trillingsvrije en geluidsarme technieken. Kortom, we beschikken over een uitzonderlijk brede expertise die ons aan de boorden van het Markermeer prima van pas komt.”

Buitendijkse loswal als tijdelijk werkgebied.

Loswallen

Vanaf het moment dat Gebr. van ’t Hek in 2019 bij het project betrokken raakte, verzorgde het bedrijf verschillende werkzaamheden. Allereerst werden tussen Hoorn en Durgerdam drie buitendijkse loswallen aangebracht. Deze tijdelijke werkgebieden, opgebouwd uit een damwandconstructie, aangevuld met zand en stenen, worden na afronding van het project ook weer door Gebr. van ’t Hek verwijderd. “De loswallen dienen ervoor om het benodigde materiaal en materieel met schepen aan te voeren. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om zand en klei”, licht projectleider Dennis Jonges toe. “Verder hebben we op een tweetal plekken door middel van een damwandconstructie een dijkdoorbraak inclusief fundering gerealiseerd. Zo zijn we eind 2019 nabij het gemaal Westerkogge begonnen met het maken een dergelijke voorziening, waarmee uiteindelijk het water vanuit de polder in het Markermeer kan worden gepompt.”

Realisatie buitendijkse loswal.

Damwanden

Het aanbrengen van een solide damwand is óók de oplossing wanneer de afgekeurde dijken níet met grondaanvulling kunnen worden verstevigd. De plaatsing van de eerste damwandconstructie staat later dit jaar gepland bij Uitdam. Het is een opdracht die Gebr. van ’t Hek in hechte samenwerking met de zusterbedrijven Linden Staalbouw (las- en constructiewerk) en ingenieursbureau Hektec (berekenen van de damwandconstructie) gaat uitvoeren. “Direct na de bouwvak gaan we hier eerst bij wijze van proef een 35 meter lange constructieve dijkversterking realiseren”, vertelt De Lange. “Wanneer dat slaagt, beginnen we in januari volgend jaar met de volledige dijkversterking. Concreet gaat het hierbij om 550 meter damwand, waarmee het gehele dorp aan de Markermeerzijde zal worden versterkt. Eventueel gaan we dergelijke kunstjes ook nog op andere plaatsen herhalen. Wat er in de nabije toekomst ook op ons pad gaat komen, één ding is zeker. We hebben de juiste mensen en middelen in huis om deze klus uit te voeren en dit deel van Noord-Holland weer een flink stuk veiliger te maken.”     

‘Een mooie stap voor aannemers die duurzamer willen ondernemen’

Foto 1 granulaatkorrels kopiëren
Lees het gehele artikel

Prolock is duurzaam, circulair en wordt vervaardigd van gerecycled pvc. Zo houdt Profextru jaarlijks zo’n 10.000.000 kilo industrieel kunststofafval uit de verbrandingsovens.

Profextru is al 60 jaar actief in de verwerking van gerecycled pvc. Het recyclingproces kent voor haar geen geheimen meer. Met Prolock heeft Profextru een duurzame troef in handen. Prolock is hét alternatief voor damwanden van traditionele materialen zoals hardhout en staal.

Met hulp van het heiraam is Prolock snel geplaatst.

Duurzaam ondernemen

Voor de toepassing van de innovatieve damwanden zoekt zij de samenwerking met aannemers en opdrachtgevers. “De damwanden hebben een uitstekende MKI-score”, vertelt Rob Salomons van Profextru Productie. “Ze hebben een minimale impact op het milieu. Dat maakt de producten aantrekkelijk voor opdrachtgevers en aannemers die duurzamer willen ondernemen. Met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA) kunnen we onze MKI-score vergelijken met die van andere oplossingen. We komen graag in contact met aannemers en opdrachtgevers die hierover willen praten.”

Maatwerk

Prolock biedt twee concepten voor oeverbescherming. Prolock Sigma is de ideale bescherming voor de oevers van vijvers, sloten en kleine watergangen. Prolock Omega is de juiste keuze voor de oeverbescherming van kanalen, rivieren, meren en jachthavens. Beide concepten bestaan uit een kort kunststof scherm, waarvan de kokers worden gevuld met houten palen die de sterkte geven. “Zo combineren we het beste uit twee werelden.” 

Om verspilling tegen te gaan levert Profextru uitsluitend maatwerk. “Zo gaan we secuur en verantwoord om met onze grondstoffen”, vertelt Henry Hoekman van Profextru Productie. 

Projectbegeleiding op locatie.

Service 

“Het zoeken naar de samenwerking zit in ons DNA. Hier willen wij het verschil maken voor onze partners”, aldus een bevlogen Salomons. “We maken indicatieve sterkteberekeningen voor de beste constructie in de gegeven situatie. We leveren hulpmiddelen zoals heiramen en bieden projectbegeleiding op locatie. We blijven in de buurt totdat de damwanden in de grond zitten.”

Innovatie 

Ondertussen zit Prolock ook aan de ontwikkelingskant niet stil. Samen met (publieke) marktpartijen werkt zij aan de doorontwikkeling van het Prolock Delta-scherm. Het zogenaamde ‘Prolock Delta Filterscherm’ moet dijken beschermen tegen ondergrondse zandstromen. “Dat innoveren past bij ons, samen werken aan duurzame oplossingen. We willen echt stappen maken op dat gebied.”