Tagarchief: Waterschapsbedrijf Limburg

Slimme zuivering Panheel bruist en borrelt water schoon

GSP_8259
Lees het gehele artikel

Zuiveren klinkt zo relatief simpel, maar daar schuilt een wereld achter van modulair bouwen, slimme technieken en samenwerking. ‘Alleen die geur went nooit.’

Fotografie Gitte Spinder

Het goede nieuws is dat ook de stankervaring zal verminderen als de bouwfase achter de rug is en de zuivering volledig is ingeregeld. Maar dan is projectleider Jochem Seghers klaar met zijn project dat hij namens Mobilis en Croonwolters&dros trekt. Toen hij aan de klus begon was hij lang niet zeker van zijn zaak, nu blaakt hij van zelfvertrouwen. Vanaf 1 juni zal de RWZI zelfstandig draaien: ‘Je gaat binnen een jaar een zuivering bouwen’, kreeg ik te horen. Ja, ja, dacht ik nog. Maar het is gelukt. Dit is echt spectaculair.’

Fotografie Gitte Spinder

Bijzonder is het samenwerken in een bouwteam tijdens de uitvoering, de toepassing van het biologische Nereda voor het zuiveren en het Verdygo-principe dat de bouw en installaties bijna volledig modulair en duurzaam maakt. Ook is er veel aandacht voor het milieu. Zo is bijvoorbeeld de nabehandeling van de betonnen vloer van de waterbassins op basis van zeewier (Delft Green) .

Technisch manager Ruud Paridaans van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is opgetogen over het resultaat en voorspelt dat dit concept zal worden overgenomen door andere waterschappen. ‘De waterzuivering is flexibeler, sneller gebouwd en prettiger en slimmer in onderhoud. Bovendien verloopt het zuiveringsproces zelf ook heel efficiënt door toepassing van de Nereda technologie. Die optelsom is snel gemaakt.’

Fotografie Gitte Spinder

Waterschapsbedrijf Limburg heeft samen met Mobilis, Croonwolters&dros en Tauw de ontwerpfase opgepakt. ‘We zijn ervan overtuigd dat je de kennis uit de markt moet benutten. Wij hebben zelf expertise in huis, maar de uitvoerende partijen brengen ook veel ervaring en ideeën mee. Door dat te combineren krijg je een slimmer en beter ontwerp’, legt Paridaans uit.

Het waterschap heeft drie bouwcombinaties geselecteerd voor een raamcontract om meerdere projecten uit te voeren, zowel in Weert, Stein als Panheel. In Panheel en Stein realiseert Mobilis twee zuiveringsinstallaties. In Panheel werkt Mobilis samen met Croonwolter&dros (CMC Waterprojecten Limburg) en Eliquo. In Stein werkt CMC samen met Engie en Eliquo. Bij Panheel staat nu – net als in Stein – een compleet nieuwe zuivering.

We lopen van de bouwkeet naar de vier bassins. Opvallend is dat alles boven de grond staat. Voor de bassins loopt één grote glimmende leidingen kakofonie met daarboven een lange brug die langs de bassins loopt. Daaronder staan diverse blauwe containers, losse modules met de installaties.

Fotografie Gitte Spinder

Het idee van één leidingenstraat is al een stuk efficiënter. Het geheel is imposant groot, maar neemt slechts een derde van de oppervlakte in beslag ten opzichte van de oude installatie die veel meer her en der over het terrein is verspreid en veel meer tanks en bassins nodig heeft om het ‘rioolwater te zuiveren.

‘Kijk, we beginnen met één buffertank daarna twee Nereda reactoren, gevolgd door die relatief kleine slibtank’, wijst Paridaans. ‘Het slimme van het Nerada-concept is dat er gebruik gemaakt wordt van korrelslib met goede bezinkeigenschappen. Volledig biologisch. Inmiddels een beproefd concept’, vult Seghers aan. ‘Voordat het rioolwater in de tanks loopt, halen rooster alle grove delen er uit, inclusief het zand eruit. In de Neredatank kan het gezuiverde water tot rust komen en zakt het slib naar beneden. Aan de oppervlakte blijft schoon water over. Zo eenvoudig is het eigenlijk.’

Van een traditionele bouwplaats is eigenlijk al geen sprake meer. De bouwhekken en keet staan nog, maar de vier ronde bassins zijn vol in bedrijf en het water kolkt en borrelt. De eerste tank is afgedekt met een groot zeil. ‘Dat is vooral om de stank tegen te gaan – het is toch vooral plas en poep – en om te voorkomen dat er bladeren in de het water vallen.’ Hier en daar rijdt nog een shovel en een kiepauto, maar het werk is zo goed als af. ‘Straks kunnen we de oude zuivering gaan slopen. Daarmee wil je wachten totdat 100 procent zeker is dat de nieuwe zuivering draait’, licht Seghers toe.

Seghers en Paridaans is het werken in een bouwteam goed bevallen. ‘Je maakt gebruik van elkaars kennis en expertise, maar ook veel gedoe over financiële tegenvallers en risico’s voorkom je met een bouwteam. Natuurlijk hebben we discussie over de aanpak, de planning en de risico’s. Dat is bij zo’n groot project onvermijdelijk, maar op prettige toon en met ‘best for project’ voorop’, heeft Paridaans ervaren.

Fotografie Gitte Spinder

Drie disciplines moeten samenwerken: civiel, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch. Dat alleen al zorgt voor de nodige uitdagingen. Het resultaat is een modulair en compact geheel. De strakke planning bleek ook bij dit project de grootste uitdaging. ‘En ook Corona was een permante zorg waardoor mensen soms toch onverwacht uitvielen’, aldus Seghers. ‘Maar veiligheid stond altijd voorop en het is gelukt om het project zonder ongelukken uit te voeren. Dat is toch ook het vermelden waard’, vult Paridaans aan.

Projectleider Ad van Oers van Croonwolters&dros is bovenal opgetogen over de modulaire aanpak die volledig bovengronds is neergezet. ‘Alle techniek in de Verdygo-modules is in een afgeschermde omgeving binnen fabrieksmuren gebouwd. De losse elementen zijn makkelijk bereikbaar en van buiten identiek en uitwisselbaar. Bovendien kun je binnen een enkele uren een zo’n module vervangen als een blower of pomp uitvalt. Die haal je dan weg uit het systeem, waardoor het zuiveringsproces minimaal wordt verstoord. Dat is buitengewoon efficiënt ten opzichte van meer traditionele systemen.’ Al tijdens het ontwerp is goed nagedacht over een circulaire aanpak. Bijna alle modules zijn herbruikbaar en uitwisselbaar.

In het Limburgse Panheel komt het rioolwater van omliggende gemeentes samen. Al jaren draait daar achteraf in de Heggerstraat een zuivering van Waterschapbedrijf Limburg. De oude installaties zijn nog in gebruik, – ‘we draaien nu nog even synchroon’- maar dat gaat niet lang meer duren. Projectleider Ellen van der Bend heeft afgelopen maanden de testfase begeleid inclusief de overgang van het oude naar de nieuwe zuivering. De kwaliteit van het water wordt elke dag getest, maar in de opstartfase was dat veel vaker.

‘Verrassend snel zijn de bacteriën goed samengeklonterd en doen hun werk. Binnen twee weken bleek het gezuiverde water van de nieuw installatie al schoner dan de oude. En dat was pas halverwege het opstarten van het Neredaproces. Dat gaf echt een kick. Het testen is ronduit spannend. Elke discipline heeft afzonderlijk de onderdelen getest, maar het systeem moet ook werken als alles op elkaar is aangesloten. We hebben voor de opstartfase 34 vrachtwagens met slib laten komen van de waterzuivering in Weert’, blikt zij terug op de spannende overgang.

‘We begonnen met een kleine achterstand op de planning, maar het inregelen verloopt boven verwachting soepel en snel. De druk op de ketel was daardoor best hoog en de lontjes wat korter. Maar als het dan allemaal zo goed lukt, is iedereen ook trots en enthousiast. We zijn voor de bouwvak helemaal klaar.’ Voor de bouwvak zijn zowel de waterzuiveringsinstallaties in Panheel als Stein operationeel.’ Later dit jaar staat de officiële oplevering gepland.

Projectgegevens waterzuivering Panheel

 • Project: RWZI Panheel
 • Opdrachtgever: Waterschapsbedrijf Limburg
 • Opdrachtnemer: Mobilis en Croonwolter&dros
 • Contractvorm: Bouwteam
 • Bouwfase: 12 maanden
 • Projectsom: 20 miljoen euro

Installaties RWZI

 • Neredabuffer met mixers
 • Twee Neredatanks
 • Slibopvangtank
 • Diverse modules met pompen en blowers
 • Leidingwerk en leidingbrug
 • Slibverwerkingsgebouw
 • Effluentbuffer

4-kilometer lange persleiding langs de Maas

Lees het gehele artikel

Deze kwetsbare persleiding diende in de tweede helft van 2020 vervangen te worden. In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) voerde GW Leidingtechniek BV deze werkzaamheden uit. Wij, Vanderkamp Pompen, hebben de tijdelijke functie van de persleiding overgenomen.

Parallelle leiding

De nieuwe leiding moest exact op de locatie van de bestaande leiding komen. Daarvoor was  de aanleg van een tijdelijke leiding noodzakelijk die buiten ons werkgebied is aangebracht. Vanderkamp Pompen heeft haar expertise ingezet door middel van de aanleg van een tijdelijke stalen persleiding van ruim 4 km langs de Maas. Hierdoor kon GW Leidingtechniek BV  de bestaande, zeer kwetsbare leiding buiten bedrijf nemen en daarmee werd het risico op calamiteiten zo veel mogelijk beperkt. Het water werd door de tijdelijke leiding gepompt door het bestaande gemaal en de werkzaamheden voor vervanging van de bestaande leiding konden direct worden gestart zonder dat GW Leidingtechniek BV of WBL zich hoefde te bekommeren over de afvoer van het rioolwater. GW Leidingtechniek BV heeft de gehele bestaande AC-leiding gesaneerd, een nieuwe HDPE leiding aangelegd, deze volledig getest en vervolgens de gehele nieuwe leiding gecontroleerd en zonder risico weer in gebruik genomen.

Totaaloplossing

Als partner van GW Leidingtechniek BV hebben we aan de voorkant meegedacht en diverse mogelijke varianten met elkaar gewogen. Uiteindelijk is in nauw overleg met de eindklant, het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de beste oplossing gekozen en uitgevoerd.

Mooie beelden

Enkele maanden heeft de stalen leiding, uitgevoerd in DN500 en DN600 langs de maas gelegen om het rioolwater af te voeren. Dat levert mooie beelden op vanuit de lucht.

Tekst en video geplaatst met toestemming van GW Leidingtechniek BV en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

Lancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’

maxresdefault
Lees het gehele artikel

Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met een aantal samenwerkingspartners (ENGIE, Eliquo en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros) een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In vogelvlucht vertelt de animatiefilm de aanleiding en de achtergronden van de innovatieve raamcontracten en gaat in op de vele voordelen. De gekozen aanpak van raamcontracten en bouwteams is voor iedereen in de bouwsector een absolute must. De animatiefilm “Anders aanbesteden, anders samenwerken” legt uit waarom.

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan bewijst de aanpak van het werken met raamcontracten en bouwteams van Waterschapsbedrijf Limburg.

Raamcontracten en bouwteams

Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. Voor grote multidisciplinaire en monodisciplinaire werken is op basis van de Europese aanbestedingsregels een algemene tender uitgeschreven. Met de “winnaars” zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. Zij komen in aanmerking voor de uitvoering van projecten. Voordat partijen tot uitvoering van een project overgaan, staat open en transparante samenwerking met de aannemers centraal. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico’s, kansen, kosten en doorlooptijd.

Beter, sneller, goedkoper én plezieriger!

De voordelen van deze aanpak zijn legio, zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor de betrokken aannemers. Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico’s beduidend beter. Het resultaat: Een eerlijke prijs, geen gedoe met meerkosten plusmeer werkplezier!  Samen met de raamcontractanten zijn we zo meer dan ooit in staat om met innovatieve ontwikkelingen in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd.’

Kijken!

Een goed praktijkvoorbeeld verdient navolging. Voor sectordirecteur Bedrijfsondersteuning Nicole Hendrix is het belangrijk om de nieuwe aanpak met een breed publiek te delen en uit te dragen. Dat gebeurt in de vorm van een animatiefilm. Over het eindresultaat is ze enthousiast. ‘Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkingspartners is de animatiefilm een uitstekende aanbeveling geworden voor heel bouwend Nederland om het concept van raamcontracten na te volgen.’ Kijken, dus!

Over Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. We transporteren het afvalwater naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar we het zuiveren en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceren we 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.