Tagarchief: Waterquest

In de goot, uit de problemen

bircomax-i_hafen-lauterbourg-einbau-kopieren
Lees het gehele artikel

De afvoer van hemelwater, met name in binnenstedelijk gebied, houdt de gemoederen flink bezig. Niet voor niets initieerde Nering Bögel het spraakmakende ‘Waterquest’, de denktank waarbinnen naar non-conventionele oplossingen wordt gezocht om in de toekomst het hoofd te bieden aan de toenemende regenval. We spreken met Toin Bongers, operations director bij Nering Bögel.

Waterquest heeft ons veel inzichten gegeven, zowel aan de kant van de problematiek als aan de kant van mogelijke oplossingen. Er zijn ideeën ontstaan die het verdienen om verder onderzocht te worden. Toch gaat het ‘normale leven’ ook gewoon door en zullen we op een ‘hands on’ manier ook moeten zoeken naar praktische oplossingen voor waterafvoer, voor de korte termijn. Zo’n oplossing hebben we nu in handen!”

Nering Bögel Waterquest Max-i systeem

De Max-i goot is EN1433 gecertificeerd en beschikt over gietijzeren sleuf- of maasroosters.

 

Water bufferen voor latere toepassing

“Afwateringssystemen kunnen we grofweg in twee categorieën onderverdelen. In punt- en lijnafwatering. Bij puntafwatering moet je denken aan een kolk, bij lijnafwatering aan een lange goot met roosters, minder diep. In beide gevallen wordt het water afgevoerd naar een grote put of waterbekken. Van daaruit wordt het kostbare water verder getransporteerd richting rivieren, uiteindelijk de zee in”, schetst Bongers. Dan heb je in feite te maken met twee problemen: ons afwateringsstelsel is aangelegd volgens een oud principe en nooit berekend geweest op de huidige hoeveelheid water die het te verduren krijgt, met overstromingen als gevolg en al dat regenwater wordt zonder er iets nuttigs mee te doen het land uitgestuurd. Dat is zonde.”

Nering Bögel ging in gesprek met het Duitse Birco, waar men de Max-i goot heeft ontwikkeld. Bongers: “Wij gaan onder onze eigen Brand het Max-i systeem in Nederland introduceren. Dit systeem kun je zien als een xxl-goot. De betonnen goot is vele malen dieper dan de bestaande lijnafwatering die we kennen. Overtollig regenwater blijft achter in de goot, die als waterbuffer functioneert. Daarmee maak je het water direct beschikbaar voor nuttige toepassingen, wanneer nodig. In tijden van droogte bijvoorbeeld, zoals we de afgelopen hete zomers hebben meegemaakt. Met de Max-i kunnen we het hoofd bieden aan twee extreme weersituaties, een waarbij er zoveel water ineens uit de hemel komt vallen dat bij normale goten de afvoercapaciteit tekort zou schieten en een waarbij door extreme droogte er een water tekort ontstaat.”

Verhoogde veiligheid bij nat weer in Baden-Baden, dankzij Max-i.

 

Volledig van beton en gecertificeerd

De Max-i goot is volledig van beton en dermate sterk, dat deze rechtstreeks gelegd kan worden. “Zonder verdere ommanteling, die je bij traditionele goten wel nodig hebt. Dat bespaart ruimte, materiaal en tijd. De Max-i goot is EN1433 gecertificeerd en beschikt over gietijzeren sleuf- of maasroosters. Of er nu loopverkeer of zwaar vrachtverkeer overheen gaat, het maakt allemaal niet uit. Er kan een Boeing overheen rijden zonder enig probleem. Daarom wordt deze goot al toegepast op vliegvelden.”

De Max-i is volgens Bongers relatief duur vergeleken met traditionele afwateringssystemen, maar dan vergelijk je ook appels met peren. Bongers licht toe: “In Duitsland en Frankrijk wordt Max-i al toegepast, er zijn pilots op vliegvelden en in havengebieden waar er zware eisen aan de afwatering worden gesteld. Tot nu toe wordt er rechtstreeks aan de eindklant geleverd, dat zijn voorschrijvers, luchthavens en lokale autoriteiten. Zo zullen we in Nederland Max-i in eerste instantie ook gaan vermarkten; door dit systeem rechtstreeks aan te bieden, waarbij we helder zullen maken dat het zinvol is om Max-i preventief in te gaan zetten.”

Installatie bij een wasstraat in Frankrijk.

 

Proven technology die een stap verder gaat

Volgens Bongers is het noodzakelijk dat er anders gedacht gaat worden over afwatering. “Je moet verder durven denken dan de bestaande gootsystemen. Risico’s loop je niet met Max-i, omdat alles is ontworpen en uitgevoerd op basis van ‘proven technology’. Het idee is alleen -letterlijk en figuurlijk- verder uitgediept.” Nering Bögel Max-i is in verschillende breedtes en dieptes beschikbaar, al naar gelang waar de situatie om vraagt. Tot besluit zegt Bongers: “Anders denken is dus noodzakelijk, maar daarna geniet je ook van een echte oplossing. We denken hiermee een grote slag te kunnen maken, in eerste instantie richting luchthavens, havens en logistieke centra. Natuurlijk is het zo dat onbekend onbemind maakt. Daarom wil ik iedereen die interesse heeft uitnodigen om ons te bezoeken  op de Dag van de Openbare Ruimte 2020, op 30 september en 1 oktober 2020 in de Jaarbeurs Utrecht of al eerder, op de RioleringsVakdagen 2020 in Gorinchem, op 17, 18 en 19 maart aanstaande.”   

WATERQUEST 2019: het vervolg

shutterstock_570628087-kopieren
Lees het gehele artikel

Is er al een idee voor de wateroverlast problematiek?

In januari van dit jaar werd op de Infratech een prijsvraag gelanceerd: de Waterquest. Nering Bögel daagde TU-studenten uit ideeën te genereren die de wateroverlast voor stedelijke gebieden kunnen beperken of voorkomen. Grootste uitdaging: wees creatief en laat je vooral niet belemmeren door gedachten over technische of financiële haalbaarheid.

Het gouden ei

Na de aftrap eind maart, was er begin juli een bijeenkomst waarin de studenten hun ideeën konden presenteren aan Richard Janssen (eigenaar Nering Bögel en initiatiefnemer van de prijsvraag) en Nick van de Giessen (internationale topper op het gebied van waterproblematiek). Ondanks verrassende invalshoeken en slimme, originele ideeën, zat ‘het gouden ei’ er nog niet bij… Bij jurering puur op de opdrachtformulering zijn er enkele inzendingen die daar (deels of geheel) aan voldoen. “Vooral de ideeën die voorkomen dat regenwater boven stedelijk gebied naar beneden komt, hebben de beste raakvlakken met de initiële vraagstelling”, vindt Van de Giessen, jurylid bij de Waterquest. “Zoals onderstaand voorbeeld over Resonantie en Convectie. Daar moet wel bij gezegd worden dat dergelijke maatregelen onvermijdelijk een ingrijpen in de natuur met zich mee brengen. Dat moeten we uiteraard goed onderzoeken.” Janssen vult aan: “Ideeën waarbij enerzijds (gedeeltelijk) voorkomen wordt dat er water boven stedelijk gebied valt en waar er anderzijds toch gebufferd c.q. geïnfiltreerd moet worden, voldoen maar deels aan de initiële vraag maar vertonen wel een realistischer beeld op het gebied van de maakbaarheid.” Een greep uit de inzendingen:

Resonantie en Convectie

Voorkomen van regenval boven stedelijk gebied door middel van Resonantie en/of Convectie.


Waterstof van regenwater

Door middel van elektrolyse appratuur die in stedelijke gebieden wordt aangebracht, kan regenwater worden omgezet in waterstof. Middels het netwerk van leidingen (nu aardgas, later in te zetten voor waterstof) wordt het afgevoerd naar energiefabrieken die draaien op waterstof. Ook zijn daar opslagtanks voor grote hoeveelheden waterstof.


APS

De Aquifer Precipitation Storage (APS) verzamelt het water vanaf daken van gebouwen. Dat wordt per deelgebied naar een aquifer (ondergrondse watervoerende laag) geleid. Verderop wordt het water uit de grond gepompt met hetzelfde debiet en op open water geloosd.


Water afvoeren op topsnelheid

De hyperloop: een nog niet operationeel transportmiddel waarbij capsules met regenwater een hoge snelheid (tot maximaal 1200 km/uur) door een vacuümbuis reizen naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt, waarmee de afvoercapaciteit van het riool wordt vergroot.


Het vervolg

“Stapsgewijs gaan we toewerken naar een idee dat verder kan worden onderzocht, ontwikkeld en mogelijk zelfs gerealiseerd”, zegt Janssen. “De groep inzenders is gevraagd om met elkaar verder te discussiëren. Ze maken een plan van aanpak voor het vervolg, waarbij het betrekken van andere disciplines vanzelfsprekend deel uitmaakt.  Om zo weinig mogelijk belemmeringen op te werpen, stelt Nering Bögel een researchbudget ter beschikking van € 100.000,-. Met als doel om noodzakelijk te maken (externe) kosten te kunnen dekken.” In september beoordeelt de jury of ze van mening is dat de onderzoeksrichting en het plan van aanpak voldoende zijn gemotiveerd en een vorm van kansrijkheid in zich hebben en daarmee een vervolg kunnen krijgen.

Waarom dit initiatief?

Nering Bögel is overtuigd van het feit dat bedrijven te veel in vaste bekende patronen denken en werken. Een onderneming heeft in zijn algemeenheid veel verplichtingen wat remt in ‘experimenteren in dromenland’. Niet gebonden vrije geesten kunnen dit wel omdat zij niet afhankelijk zijn in hun sociale leven van dit experiment. Van de Giessen heeft bewust aangegeven niet meer dan 10% van je tijd te investeren en vooral met elkaar ideeën uit te wisselen en de groep te verbreden vanuit andere perspectieven dat techniek alleen. Wordt vervolgd