Tagarchief: WATERQUEST 2019

WATERQUEST 2019: een stap dichterbij een oplossing voor wateroverlast?

neringbogel_1_dsc00476-kopieren
Lees het gehele artikel

Al eerder besteedden we aandacht aan de WATERQUEST 2019. Een prijsvraag, uitgeschreven door Nering Bögel, met als doel een groep slimme mensen bij elkaar te krijgen in een denktank. Om zo tot nieuwe oplossingen te komen voor het wateroverlast probleem in bebouwde gebieden.

Richard Janssen, eigenaar van Nering Bögel en initiatiefnemer van deze prijsvraag, vertelt over het proces en de laatste ontwikkelingen. “Vorig jaar, met de Infratech in het vooruitzicht, hebben we een aantal universiteiten, hogescholen en andere belangrijke kennisinstituten benaderd. Diverse inschrijvingen van studenten van de TU Delft, Leiden en Twente rolden binnen. Inmiddels is de eerste denktanksessie een feit.”

Studenten van TU Delft, Leiden en Twente bij de eerste sessie van de WATERQUEST 2019. Aandachtig luisterend naar de uitleg van Richard Janssen, Nering Bögel.

 

Inspirator

Eén van de drijvende krachten achter het WATERQUEST-proces is Nick van de Giessen. Een internationale topper, wereldwijd gevraagd door bedrijven en overheidsinstellingen om mee te denken over de waterproblematiek. Janssen ziet meteen dat de studenten enorm veel respect voor Van de Giessen hebben en graag met hem willen samenwerken. “De eerste sessie was daarom vooral bedoeld om wat meer uitleg te geven over het idee en wat er van hen verwacht wordt. Een student uit India vertelde bijvoorbeeld wat hij in India had ervaren op het gebied van overstromingen en na een aantal filmfragmenten en zijn verhaal merkte je dat er een gezamenlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel boven borrelde: ‘hier ligt de focus’ spinde in de hoofden van de studenten. ‘Er moet iets gedaan worden aan de ellende die mensen in dorpen en steden meemaken door wateroverlast. En wij gaan dat proberen, van ons wordt hier iets verwacht’.”

Knappe koppen

Janssen zegt verrast te zijn door de samenstelling van de groep. “Vanuit alle vakgebieden die te maken hebben of krijgen met waterproblematiek, zitten er studenten aan tafel: civiel, bouwkunde, research, watermanagement, mechanical engineering, international business en architectuur. Geweldig toch?” In het begin was er enige terughoudendheid, hadden de studenten een zetje nodig om echt out-of-the-box te durven denken. “Natuurlijk moeten ze zich houden aan de natuurkundige wetten, maar verder wilden wij juist dat ze er op los zouden fantaseren. Niet denken in beperkingen of geld, maar juist over die ándere futuristische ideeën gaan brainstormen. En dan merk je dat er spontaan een aantal mensen enorme gedachtensprongen durft te maken en dat is precies de bedoeling.”

Nick van de Giessen, inspirator en drijvende kracht bij de procesbegeleiding van de WATERQUEST.

 

Jury

“Eind mei/begin juni zal de jury de ingezonden ideeën beoordelen en kenbaar maken wie er in de prijzen vallen. Daarna is de keus transparant: wil je je idee wel of niet delen binnen de denktank? Want met díe ideeën gaan we na de zomer aan de slag.” Janssen besluit: “We willen een echte uitvindersclub neerzetten maar géén ingenieursbureau 2.0 worden. De groep moet op niveau kunnen denken en modellen kunnen doorrekenen, maar vooral vrij hun creativiteit er op los kunnen laten. Nering Bögel is slechts de partij op de achtergrond die het proces organiseert, faciliteert en vooral stimuleert zodat het vorm krijgt. En ik vind het fantastisch dat de TU Delft heeft aangegeven dat we gebruik mogen maken van hun faciliteiten voor dit traject. De studenten zijn razend enthousiast naar huis gegaan en klaar voor de volgende stap.”  

WATERQUEST 2019

neringbogel_3_straatdeksels
Lees het gehele artikel

In de zesde editie van 2018 van dit blad, stond de prijsvraag die Nering Bögel heeft uitgeschreven, voor het eerst in de publiciteit. Nog vóór de officiële lancering op de Infratech, zijn de eerste inschrijvingen al binnen. 

Aan het woord is Richard Janssen, eigenaar van Nering Bögel. “Ja, fantastisch toch? Het is een nóg hotter item dan we al dachten. We hebben overweldigende reacties ontvangen, studenten van verschillende nationaliteiten hebben zich al aangemeld, maar ook een investeerder en een projectontwikkelaar. En dan is er nog een gemeente die graag wil aansluiten bij de denktank om mee te luisteren naar alle ideeën die hier gaan ontstaan. We hebben zelfs de vraag vanuit een overheidsorgaan gehad of we op termijn misschien ook een denktank voor energie gaan opstarten.”

WATERQUEST 2019

Stand Nering Bögel op de Infratech 2019.

Droge voeten Nederland
Hoewel Nederland wereldwijd bekend staat om haar watermanagement, is het temmen van de zee niet genoeg om onze voeten droog te houden. Door het klimaatprobleem zorgen regenbuien voor veel overlast. Wanneer overlast overgaat in ontwrichting van de bestaande infrastructuur en hele woonwijken, winkelgebieden en industrieterreinen overstromen, is de schade enorm. Het afwateren van regenwater is dan ook zeker zo belangrijk en daar is Nering Bögel dé expert in. Richard: “Het succesvol lokaal oplossen van wateroverlast doen we al heel lang. Maar er zijn inmiddels zoveel signalen die we niet langer kunnen negeren; klimaatdeskundigen voorzien een toename van zowel de frequentie als de heftigheid van buien, met alle gevolgen van dien. Dus kijken wij nu naar het grotere plaatje. Het is noodzakelijk om betere voorspellingen van waterhoogtes in rivieren te kunnen doen. Daarnaast zullen we aan de slag moeten met een hydrologische infrastructuur, kunstmatig bufferen en natuurlijke infiltratie. Allerlei maatregelen om overstromingen te voorkomen.” 

Omdat er voor dit vraagstuk nog geen pasklaar antwoord is, zoekt Nering Bögel naar creatieve ideeën om een aanzet te geven tot haalbare modellen. En precies dáár is deze prijsvraag voor bedoeld. ‘Droge voeten’ is echt een uitdaging voor de jonge generatie aankomende wetenschappers watermanagement en civiele techniek. “Zij weten hoe ze modellen moeten maken en kunnen effecten doorrekenen. We hebben studenten nodig die nog niet geconditioneerd zijn en dus niet traditioneel of commercieel denken”, aldus Richard.

WATERQUEST 2019

Volume buffering: grote diameters, eenvoudig te plaatsen. Kunnen zware verkeerlast dragen zonder extra voorzieningen.

Denktank als onderneming
“We proberen echt een groep samen te stellen die wars is van alles en creatief op zoek gaat naar het fundament van de oplossing. Studenten die in hart en ziel graag iets willen toevoegen (als ondernemer) maar wel snakken naar geestelijke vrijheid. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n groep een succes kan gaan worden als ze maar durven door te zetten”, vervolgt Richard. “Deze studenten gaan aan de slag met de vraag: zijn er naast de technische maatregelen om het water te beheersen ook mogelijkheden om fysiek meer ruimte voor water te creëren? Ons plan is om de overheid en de bedrijfssector te bedienen met oplossingen voor wateroverlast. De studenten blijven de denktank en eigenaar van het idee: zij mogen proberen en pionieren en Nering Bögel biedt de ervaring en faciliteert de onderneming. Op deze manier mensen te stimuleren en ze een toekomstperspectief te geven, vind ik geweldig. Er verdwijnt veel teveel talent in grote gebouwen en goede ideeën in bureauladen. Dat willen we hiermee proberen te doorbreken. Ik hoop dat andere topbedrijven dit ook gaan doen… dan gaan we pas écht gebruikmaken van talent!”

WATERQUEST 2019

Nering Bögel toont slimme innovaties op de Infratech: diepe betonnen goten voor afvoer van regenwater en met forse opslagcapaciteit.

Infratech 2019
“Op de Infratech hebben wij naast de lancering van de WATERQUEST ook producten laten zien die karakteristiek zijn voor oplossingen van vandaag de dag. Oplossingen om lokaal wateroverlast te beheersen. Mooi zijn de ontwikkelingen om regenwater meteen te zuiveren zodra het water wordt weggevoerd (NeboPur). Deze producten zijn heel herkenbaar en bepalen deels het straatbeeld. Nieuw zijn de buizen voor wateropslag/beheer. Ondanks de grote diameters zijn ze heel eenvoudig te plaatsen en kunnen ze, door hun ronde vorm, zware verkeerlast dragen zonder extra voorzieningen. Ook eenvoudige inspectie, reiniging en metingen zijn belangrijke voordelen van deze buizen ten opzichte van de huidige bestaande opslagproducten in de markt. Ook nieuw zijn de diepe betonnen goten, die niet alleen zorgen voor afvoer van regenwater maar ook een forse opslagcapaciteit hebben. Zo waren er weer vele slimme innovaties te zien op de Infratech”, besluit Richard. 

WATERQUEST 2019

NeboPur: transport en zuivering van regenwater.


Denk mee, doe mee, ding mee
Denk mee aan oplossingen voor het regenwaterprobleem. Help mee om ook de volgende generatie droge voeten te laten behouden. Schrijf je in, er staat een aantrekkelijke prijzenpot klaar! 

Prof. Dr. Ir. Nick van de Giesen jureert.