Tagarchief: Waternet

De Groote Zeesluis in Muiden kan er weer jaren tegen

Foto-3—Waternet
Lees het gehele artikel

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht rondde watercyclusbedrijf Waternet onlangs in het centrum van Muiden het groot onderhoud af van de Groote Zeesluis. Het uit 1674 daterende Rijksmonument, dat de Utrechtse Vecht verbindt met het IJmeer, draagt er in hoge mate aan bij dat de bewoners van het gebied droge voeten houden. Tegelijk geldt het kunstwerk als een markante magneet voor bewoners en bezoekers van de Noord-Hollandse vestingstad.​​​​​​

Om de monumentale blikvanger in hartje Muiden functionerend én in topconditie te houden, is onderhoud van groot belang. Op reguliere basis, maar met regelmaat ook grootschalig. Dat laatste gebeurde andermaal in de periode oktober 2018 tot en met oktober van dit jaar. “In nauwe samenwerking met diverse gespecialiseerde aannemers heeft Waternet als uitvoeringsorganisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de onderhoudsbeurt van het sluiscomplex en de brug fasegewijs laten uitvoeren”, zegt Hans van der Pal, projectleider namens Waternet. “Om de overlast voor omwonenden en de pleziervaart zoveel mogelijk te beperken, zijn zowat alle werkzaamheden in de herfst- en winterperioden verricht. Het is überhaupt geen optie om het werk te plannen in het voorjaar en de zomer. Dán namelijk is het in en rondom het complex een drukte van belang. Enerzijds vanwege de vele recreatievaarders die de sluis intensief gebruiken, anderzijds door de vele bezoekers die vanaf de nabijgelegen terrassen uitkijken op dit bijzondere kunstwerk.”

Werkzaamheden aan de tolkleppen in de spuikolk.

Functie

De noodzaak tot het omvangrijke onderhoud van de Groote Zeesluis heeft alles te maken met de belangrijke functie ervan: zorgen dat het achterland droog blijft. “De sluis telt drie kolken: twee schutkolken en een spuikolk”, vertelt Van der Pal. “Die laatste wordt al vanaf de bouw gebruikt om het overtollige water van de Vecht in de toenmalige Zuiderzee te lozen. Sinds een aantal decennia is de functie van de sluis echter danig uitgebreid. Omdat het water in het IJmeer in het zomerseizoen vaak hoger staat dan in de Vecht, wordt de stromingsrichting in dat deel van het jaar omgedraaid. Daardoor stroomt het water zuidwaarts vanaf het IJmeer via de Groote Zeesluis richting de rivier. Dat gebeurt met behulp van twee tolkleppen in de spuikolk. Een groot deel van het water wordt getransporteerd naar een aantal regionale natuurgebieden, waaronder het Naardermeer en de Spiegelplas bij Nederhorst den Berg.” 

Werkponton voor de restauratie van het metselwerk in de oostkolk.

Divers

De door Waternet en haar partners uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zijn niet alleen veelomvattend, maar ook divers. “Nadat in het voorjaar van 2019 de elektrische aansturing van de sluisdeuren en de brug al was vervangen, zijn we dat najaar begonnen met de restauratie van het metselwerk en het schilderen van de diverse staalconstructies”, kijkt Van der Pal terug. “Daarnaast zijn de sluisdeuren gerenoveerd. Op twee na. Deze waren dusdanig rot dat ze vervangen moesten worden. Tijdens de vorige winter zijn alle bewegingswerken vernieuwd. Met het einde van 2021 in zicht, zijn we momenteel bezig met de controle van alle technische dossiers. Daarna volgt de overdracht aan onze opdrachtgever.”     

Elektrische renovatie Groote Zeesluis Muiden (GZM)

Lees het gehele artikel

EPC is in opdracht van Waternet in november 2018 gestart met de elektrische renovatie van de sluis om deze te laten voldoen aan de gewenste betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het vereiste veiligheidsniveau. Ook moest het object geschikt worden gemaakt voor bediening op afstand vanuit de centrale objectbediening (COB) en koppeling met het Centrale Automatiseringssysteem Waterbeheersing (CAW) van Waternet.

Er is door ons de hardware- en software engineering verzorgt voor de beide schutsluizen (Oost- en Middensluis), de draaibrug en de spuisluis (Westsluis). Nadat het gehele ontwerp gereed was zijn we gestart met het realiseren van de besturingskasten in onze werkplaats.

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met de ombouw op locatie waarbij we eerst een schutsluis hebben omgebouwd zodat de andere sluis nog gebruikt kon worden en nadat deze geheel werkend en naar alle tevredenheid van de opdrachtgever was opgeleverd zijn we gestart aan de andere schutsluis.

In de technische ruimte onder het sluiswachtershuis is de oude besturingsinstallatie verwijdert en is door EPC de geheel nieuwe besturingsinstallatie geplaats. Er is dus een aparte besturing gerealiseerd voor de beweegbare brug (hydraulische draaibrug) incl. landvekeersseinen en nieuwe afsluitbomen, een aparte besturing voor de beide schutsluizen (hydraulische deuren incl. elektromechanische rinketschuiven) incl. scheepvaartseinen en een aparte besturing voor de spuisluis incl. spuiseinen.

Op de sluis voor de lokale bediening zijn ook verschillende nieuwe bedienlessenaars gerealiseerd. Een nieuw lessenaar voor de bediening van de draaibrug en voor beide sluishoofden van de schutsluizen aan de Vechtzijde incl. een nieuw omroepsysteem en verschillende camerabeelden van het CCTV systeem. Een lessenaar voor de spuisluis voor bediening van de tolkleppen en puntdeuren (primaire kering deuren). Ook is er een noodbediening gerealiseerd om buiten de PLC om de bediening van de draaibrug, schutsluizen en spuisluis te kunnen uitvoeren.

Bij alle uitgevoerde werkzaamheden is de status van Rijksmonument in acht genomen en kijken we terug op een hele mooie samenwerking tussen EPC (aannemer), Royal HaskoningDHV (directievoerder) en Waternet (opdrachtgever).

Nadat de oplevering van de nieuwe besturingsinstallatie heeft plaatsgevonden is de volgende aannemer aan de slag gegaan voor het vervangen van de aandrijvingen. Ook hierin hebben wij assistentie verleent bij het afkoppelen en na het plaatsen van de nieuwe aandrijvingen weer het aankoppelen en in bedrijfstellen.

Flexibele systeemoplossing biedt uitkomst

echthetty_hr_dekboezembrug_am-302988-4348-kopieren
Lees het gehele artikel

bij renovatie Boezembrug in Halfweg

De N200 loopt via de Boezembrug door Halfweg en is een belangrijke schakel in de verbinding tussen Haarlem en Amsterdam. Maar de brug voldoet niet meer aan de eisen van tegenwoordig. In opdracht van Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, RWS en Waternet werkt bouwcombinatie ééN200 aan de Boezembrug die de regio bereikbaar houdt en de leefbaarheid in Halfweg verbetert.

Cees Abma, uitvoerder bij bouwcombinatie ééN200: “Om een veilige werkplek te creëren voor de mensen die aan het dek van de Boezembrug werken, hebben we gekozen voor de systemen en diensten van PERI. Het VARIOKIT systeem van PERI bood uitkomst bij de constructie langs de rand van het dek van de Boezembrug. Daarnaast weten we dat PERI een goed doordacht en geëngineerd ontwerp maakt dat zijn doel dient.”

Knap staaltje engineering

“Wanneer maatvoering en ontzorging, snelheid en veiligheid hele belangrijke eisen zijn, is PERI dé partner voor de opdracht”, zegt Wout van de Weijer, design engineering bij PERI. “Vooral de bijzondere vorm van de Boezembrug verlangde een knap staaltje engineering en optimale samenwerking tussen alle partijen.” De constructie bestaat uit standaard VARIOKIT onderdelen, waar een speciaal ontwerp aan vooraf is gegaan.

Een passende oplossing voor het ondersteunen van de betonnen dekrand, ondanks de geringe hoogte van de prefab liggers en de locatie boven het water.

 

Flexibiliteit van het systeem

“De flexibiliteit van het VARIOKIT systeem maakte het mogelijk een passende en veilige constructie te realiseren,” vervolgt Van de Weijer. “Door het toepassen van rechte liggers in diverse formaten, is er een ronding gecreërd voor de bocht in de brug. De uitdaging zat vooral in de geringe hoogte van de prefab liggers, het kort boven het water werken, een damwand die ‘in de weg’ staat, de binnenbocht van de brug én het feit dat -na het uitharden van het nieuwe dek- de constructie weer snel en eenvoudig verwijderd moet kunnen worden.” Abma vult aan: “PERI heeft de berekeningen gemaakt, geadviseerd en uiteindelijk een geschikt ontwerp in 2D en 3D gemaakt. Wij zijn daarin volledig ontzorgd.”

Geen uitdaging te groot

PERI leverde het systeem zo compleet mogelijk in elementen aan, inclusief hijs- en montageplan, waardoor het in no-time in elkaar gezet is en straks ook weer snel gedemonteerd kan worden. Geen uitdaging is te groot, dat geldt zowel voor PERI als het VARIOKIT systeem. Abma: “PERI denkt écht mee in het totaalplaatje, waardoor er snel en efficiënt een constructie is neergezet waarmee er op een veilige manier aan het dek van de Boezembrug gewerkt kan worden!”     

Waternet vertrouwt al jaren op professionele partner uit Schagen

image2-kopieren
Lees het gehele artikel

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam maken gebruik van de diensten van Waternet. De werkzaamheden die Waternet verricht zijn zeer divers en strekken van het reinigen van rioolwater en het zorgen voor sterke dijken tot het verzorgen van de juiste waterstanden in de polders en in de natuur. Een omvangrijk takenpakket waarbij een paar extra handen niet alleen wenselijk, maar ook echt nodig is.

Om te kunnen voldoen aan de vraag van Waterschap AGV en de gemeente Amsterdam maakt Waternet gebruik van de expertise van Prommenz uit Schagen. Al meer dan 8 jaar is er sprake van een samenwerking, die elk jaar hechter wordt. We zitten aan tafel met Eelco Wiebenga, Projectleider Waterinfra Team Technische Systemen bij Waternet en Matthijs Vergaij, adviseur en inspecteur bij Prommenz. De heren vertellen over de samenwerking.

Van detachering naar een intensieve samenwerking

“Prommenz is voor Waternet begonnen op detacheringsbasis en later op projectbasis, voor directievoering, bestekschrijven, toezicht en plannen schrijven. Het is moeilijk om aan goed personeel te komen en door met Prommenz te werken, vangen we op een professionele manier pieken in ons werk op”, begint Eelco.

Matthijs vult aan: “We hebben een team van 6 mensen die naar behoefte voor Waternet ingezet kunnen worden wanneer het nodig is.” Waaruit bestaan hun werkzaamheden? Matthijs antwoordt: “We voeren onder andere NEN2767 inspecties uit aan waterbouwkundige kunstwerken, verzorgen de gehele technische werkvoorbereiding, begeleiding van uitvoering voor onderhoud en herstel en kleine inmeetwerkzaamheden, stellen beheersplannen en Programma van Eisen op voor waterbouwkundige kunstwerken en adviseren met betrekking tot milieuzaken. Ook het geven van instructies aan aannemers, voor onderhoud en herstel, behoort tot het werkveld.” Eelco toont op een kaart de omvang van het werkgebied: “Van Hilversum tot Utrecht, Mijdrecht, Uithoorn, Blaricum en Huizen. Dat hele gebied wordt door Waternet verzorgd en daar vind je dan ook de mensen van Prommenz aan het werk.”

img_8328-kopieren

Voorbereidende werkzaamheden Uitermeersluis en brug, voor inspectie en testen noodkering Uitermeersluis.

 

Snel handelen bij calamiteiten door extra capaciteit

“Bij calamiteiten informeer ik eerst Foppe (directie Prommenz, red.) zodat hij capaciteit kan reserveren waar we direct gebruik van kunnen maken. Daarna volgt al snel overleg met Matthijs, we bespreken wat er moet gebeuren en Prommenz zorgt meteen voor een helder plan van aanpak. Is dat plan akkoord, dan gaan we aan de slag”, vervolgt Eelco. “Dan heb ik het over incidenten of andere situaties waarbij snel handelen vereist is en waarvoor we zelf niet de capaciteit hebben.”

Processen vastleggen

De laatste jaren maakt Waternet samen met Prommenz plannen van aanpak voor het meerjarig onderhoud van gemalen. Matthijs: “We leggen het hele proces vast. Welke technische oplossingen zijn er noodzakelijk, in welke conditie bevinden de gemalen zich, we voeren NEN2767 inspecties uit, we stellen een prioriteitenlijst op en schrijven de benodigde bestekken. Vervolgens communiceren we alles naar de directie van Waternet. Uiteindelijk zorgen we dan voor de opleverdocumenten en controleren we de aannemer bij de eindoplevering.” Daar voegt Eelco tot besluit aan toe: “De flexibiliteit van Prommenz, hun frisse kijk en deskundigheid zorgen ervoor dat Waternet haar taken goed kan vervullen.”