Tagarchief: Watermanagement

Marktleider in watermanagement

ACO Watermanagement – Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwatering kopiëren
Lees het gehele artikel

Met het oog op de klimaatverandering – veel regenwater in korte tijd afgewisseld met periodes van grote droogte – vormen opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water de centrale thema’s in ACO’s productontwikkeling.

Water is belangrijk voor mens en natuur. “Met innovatieve, doordachte en kwalitatief hoogwaardige afwateringsproducten en -systemen proberen we mens en natuur optimaal te beschermen”, begint Paul Gruson, Managing Director bij ACO Nederland. “We beschikken over een breed productenpakket en bieden oplossingen van het douchegootje thuis tot aan de afwatering bij Schiphol voor de zware jumbojets. Daarbij zijn we niet gebonden aan één type materiaal. We zijn een multi-material bedrijf. Dat maakt ons vrij in het selecteren van het juiste materiaal en productiemethode voor de gevraagde toepassing.”

Regenwater slim gebruiken voor bomen, planten en struiken.

Kennispartner

ACO is een Duits familiebedrijf, maar met een decentrale filosofie en een hoge mate van autonomie in alle landen. “Dat maakt dat we in Nederland zo goed in staat zijn om op de marktbehoeften in te spelen. In een wereld die verandert hechten wij veel waarde aan onderling contact en samen presteren. Daarom zijn wij kennispartner van onze klanten op het gebied van watermanagement en willen wij met al onze producten en diensten de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Met onze jarenlange kennis en ervaring helpen wij ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers met elk watermanagementvraagstuk. Is er een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Wij stellen onze kennis gratis ter beschikking, zodat er beter doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. AskACO noemen we dat, een ‘way of working’ die wij propageren en waar klanten best wel wat meer gebruik van mogen maken.”

ACO Infiltratiegoot voor het opvangen van hemelwater in dorp en stad.

Watermanagement

“Voor de hele afwateringsketen leveren we de benodigde componenten, behalve de buizen”, resumeert Gruson. “Door de toenemende noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen wordt het belang van goede lijnafwateringssystemen, infiltratiesystemen en infiltratiegoten steeds groter. Vaak zitten we al vroegtijdig bij opdrachtgevers aan tafel om samen een integrale visie te ontwikkelen voor het ‘managen’ van het hemelwater.” Met name op het gebied van infiltratie is de visie de laatste jaren gewijzigd. ACO heeft daartoe de infiltratiegoot ontwikkeld. “Vandaag wil men het regenwater het liefst ter plekke infiltreren. In de stad is echter de ruimte beperkt. Bovendien vragen kabels en leidingen om ondiepe infiltratieoplossingen. Onze infiltratiegoot vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast.”

De ACO Watermanagement afwateringsketen 2.0.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie in dorpen en steden is volgens Gruson een belangrijk topic. “We hebben niet alleen te maken met de problematiek van te veel regenwater (stortbuien), maar ook met steeds langere periodes van droogte. Het belang van meer groen en minder verhard oppervlak in de stad wordt erkend. Er is behoefte om regenwater op te vangen en te bufferen in plaats van zo snel mogelijk af te voeren. Om het vervolgens te kunnen inzetten voor het bewateren van groenzones in de stad. Gemeenten besteden nu een vermogen aan het bewateren van plantenperkjes en bomen. Zonde. Dat kan ook anders. We hebben een aantal slimme oplossingen ontwikkeld om water bij de groenzones te brengen en ze heel efficiënt van onderaf te bewateren. Een voorbeeld daarvan zijn onze RainBloxx. Zie het als een vorm van irrigatie. Een product waar momenteel veel interesse naar uitgaat als gevolg van de klimaatadaptatie. Door het opgevangen regenwater te gebruiken voor de groenvoorziening, wordt bovendien het rioolstelsel ontlast en verbetert het leefklimaat in de binnenstad. Watermanagement ten voeten uit.”   

Over historie in watermanagement gesproken

productieloods-kopieren
Lees het gehele artikel

Koning Willem-Alexander kondigde in 1997 aan zich te willen verdiepen in watermanagement. Alhoewel de term op dat moment nog niet algemeen bekend was, had het overgrote deel van de Nederlandse bevolking daar wel een gevoel bij: immers, Nederland is een land dat zich door de hele historie heen bezighoudt met water. Door het tegen te houden, om te leiden of weg te halen.

Wanneer we spreken over watermanagement, dan komt automatisch de naam Nering Bögel naar boven. Er is bijna geen straat te vinden in Nederland waar geen gietijzeren kolk of putdeksel in ligt met daarop Nering Bögel geschreven. Een goede aanleiding om te praten met eigenaar en directeur Richard Janssen, over de geschiedenis van zijn bedrijf.

De familie Nering Bögel verkeerde in hoge staatskringen. Hier is de Sultan van Djokjakarta (Hamangkoe Boewono VII) op bezoek bij de gieterij, samen met Johan Laurents Jr. en Willem Nering Bögel. Circa 1900.

 

Het verhaal begint in 1696…

We komen Nering Bögel werkelijk overal tegen. ‘Jullie zijn nog Nederlandser dan de Nederlandse vlag’, merken we op. Janssen lacht en antwoordt: “Sterker nog, we zijn ouder dan de rood, wit en blauwe Nederlandse vlag. Aan het eind van de 17e eeuw werd een zekere heer Hendrik Lindeman geboren in Deventer. Hendrik Lindeman ontpopte zich als zeer divers ondernemer, en bouwde o.a een ijzermolen en legde hiermee de basis voor het latere Nering Bögel.”

Gieters bij een koepeloven, omstreeks 1900.

 

“De Ysermoole” te Deventer, anno 1755, in handen van Nering Bögel in 1829

De ijzergieterij kent onder Lindeman een evenzo turbulente geschiedenis als de man zelf. Maar in 1829 komt de gieterij in handen van de Zutphense rechter Herman Adriaan Nederburgh en diens schoonzoon Johan Laurents Nering Bögel. Deze laatste kreeg de dagelijkse leiding en zijn schoonvader zou zorgen voor het verkrijgen van internationale opdrachten uit zijn indrukwekkende netwerk.

“Daar komt dus voor het eerst de naam Nering Bögel in beeld”, vertelt Janssen. “Johan Laurents Nering Bögel kreeg het gietijzer ‘met de paplepel’ ingegoten. Het Duitse geslacht Nering Bögel bestond van oorsprong uit officieren, hoge ambtenaren en ondernemers.

De derde generatie aan het roer

Het bedrijf komt na de derde generatie ‘Nering Bögels’ in 1865 in handen van zijn zoons Johan Frederik en Willem Frederik. In 1877 trekt Johan Frederik zich terug uit de onderneming en draagt de fakkel over aan zijn eigen zoon, Johan Laurents junior. Deze had een opleiding gevolgd aan de Technische Hogeschool in Hannover. Onder zijn leiding wordt het Deventer fabrieksterrein flink uitgebreid, met als klapstuk de aansluiting op het spoor in 1879. De goede naam van het bedrijf is onkreukbaar en iedereen doet graag zaken met Nering Bögel. In die tijd bewogen de ‘Nering Bögels’ zich in de hoogste kringen. De directeurswoning kon rekenen op hoog bezoek, onder andere van Koning Willem III en de Sultan van Djokjakarta, Hamangkoe Boewono VII.”

Johan Laurents Nering Bögel, de grondlegger van het Nering Bögel imperium.

 

De stap naar kolken en putdeksels wordt gemaakt…

Wanneer in 1909 Johan Frederik junior op 35-jarige leeftijd overlijdt, komt het bedrijf in handen van Johan Laurents junior. Diens zoon, Jacobus Albertus Constant Nering Bögel, studeerde af aan de universiteit van Sheffield en neemt de leiding over de Deventer IJzergieterij. Zijn bijnaam: mijnheer Coos. “Vanaf 1911 is hij de enige directeur, dit blijft hij tot aan het faillissement in 1932, veroorzaakt door de crisis. Coos Nering Bögel vertrok naar Wassenaar, om daar een technisch bureau aan huis te beginnen”, vertelt Janssen. “Zijn specialisatie? Gietijzeren enkel- en meervoudige afdekkingen voor rioleringsputten. Deze werden in zijn opdracht gegoten in de NV IJzer- en Metaalgieterij De Globe, in Tegelen.”

We schrijven inmiddels 8 juli 1950. Het technisch bureau van Nering Bögel wordt een volle dochter van De Globe. “De naam Nering Bögel werd behouden. Tot 1955 werkte Coos vanuit Wassenaar, in datzelfde jaar verhuist Technisch Bureau J.A.C. Nering Bögel naar Weert”, schetst Janssen. Premier Den Uil sloot in 1960 de Staatsmijnen, om de ontstane werkeloosheid te remmen werd de Oranje Naussau Groep opgericht om potentiale bedrijven op te kopen en uit te breiden. Nering Bögel werd ook gekocht. Daarna komt het bedrijf nog enkele malen in andere handen, het was een onrustige tijd.”

Een rekening van Nering Bögel uit 1879, gericht aan het Krankzinnigen Gesticht, het latere Brinkgreven in Deventer. De levering behelst klepjes voor gaslicht en ovale raampjes, voor de somma van Hfl. 85,20.

 

De weg naar de huidige situatie

Begin jaren ’90 was de markt voor afscheiders in Nederland erg interessant en Nering Bögel was daar marktleider in. Reden voor het Duitse Buderus om in 1995 tot aankoop van Nering Bögel over te gaan. “Vlak voor die overname trad ik in dienst bij het bedrijf, als verkoopdirecteur”, licht Janssen toe. “Met een trackrecord in de ontwikkeling van systemen voor de off-shore industrie zat ik als techneut als een vis in het water. Prioriteit één was voor mij productverbetering en innovatie. Zo kregen we in een rap tempo onze keuringscertificaten voor elkaar en concentreerden we ons op wat de markt vroeg; vooral gecertificeerde kolken en putranden. Met een slimme vorm van outsourcing en intelligent voorraadbeheer kwam Nering Bögel weer op volle oorlogssterkte.”

De inspanningen van Janssen deden het bedrijf goed. Dat bleef niet onopgemerkt bij Buderus: zij promoveerden hem tot algemeen directeur in 2002. “Onze omzet verdubbelde in 10 jaar tijd tot ongeveer 13 miljoen euro. Er kwam echter geen rust, want in 2003 werd de Buderus groep overgenomen door de Robert Bosch Groep, die eigenlijk alleen de verwarmingstak van Buderus wilde hebben. Nering Bögel stond weer in de etalage en werd verkocht aan Investeringsmaatschappij Orlando, uit München. Ook zij hadden het plan om weer snel van Nering Bögel af te geraken.” Janssen besefte dat dit een kwestie was van ‘nu of nooit’. Tot grote verbazing van het grote Orlando presenteerde hij zich als particulier koper van ‘zijn’ onderneming. Hij vertelt: “Het lukte me om Orlando te overtuigen van het slagen van zo’n overname, geholpen door het feit dat ik ook het geld bij elkaar heb weten te krijgen. Sinds 2 juni 2006 ben ik 100% eigenaar van Nering Bögel en we staan helemaal op de kaart in Nederland en heerst er rust in het bedrijf.”

De rust waar Janssen over spreekt, gaat dan vooral over het creëren van een aangename werkplek voor de medewerkers en goede partnerschappen met toeleveranciers en klanten. Op het gebied van ontwikkeling en verkoop zal het nooit rustig worden, daarvoor is Janssen te gepassioneerd. “Ook al heb ik de dagelijkse leiding uit handen gegeven, ik doe er alles aan om de concurrentie een stap voor te blijven. We liggen in elke straat in Nederland en zijn niet van plan te wijken. Ook in nieuwe straten zien we graag ons logo terug. En het belangrijkste: we zijn het aan onze historie verplicht om aan de basis te blijven staan van een droog en waterveilig Nederland.”.     

Marktleider in watermanagement

aco-infiltratiegoot-kopieren
Lees het gehele artikel

Als producent en ontwikkelaar van innovatieve en duurzame afwateringsproducten en -systemen voor toepassingen in de civiele-, installatie- en bouwtechniek is ACO dé specialist op het gebied van watermanagement. Opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water vormen daarin de centrale thema’s. Een gesprek met Paul Gruson, Managing Director bij ACO Nederland, over de trends, ontwikkelingen en de unieke askACO-filosofie.

Water is belangrijk voor mens en natuur. “Met innovatieve, doordachte en kwalitatief hoogwaardige afwateringsproducten en -systemen proberen we mens en natuur optimaal te beschermen”, zegt Gruson. “We beschikken over een breed productenpakket en bieden oplossingen van het douchegootje thuis tot aan de afwatering bij Schiphol voor de zware jumbojets. Daarbij zijn we niet gebonden aan één type materiaal. We zijn een multi-material bedrijf. Dat maakt ons vrij in het selecteren van het juiste materiaal en productiemethode voor de toepassing.”

Kennispartner

ACO is nog altijd een Duits familiebedrijf, maar met een decentrale filosofie en een hoge mate van autonomie in alle landen. “Daarom zijn we in staat om in Nederland zo goed op de marktbehoeften in te spelen. In een wereld die verandert hechten wij veel waarde aan onderling contact en samen presteren. Daarom zijn wij kennispartner van onze klanten op het gebied van watermanagement en willen wij met al onze producten en diensten de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Met onze jarenlange kennis en ervaring helpen wij ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers met elk afwateringsvraagstuk. Is er een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Wij stellen onze kennis gratis ter beschikking, zodat er beter doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. AskACO noemen we dat, een ‘way of working’ die wij propageren en waar klanten best wel wat meer gebruik van mogen maken.”

Voor de hele afwateringsketen levert ACO de benodigde componenten, behalve de buizen.

 

Watermanagement

Voor de hele afwateringsketen leveren we de benodigde componenten, behalve de buizen, resumeert Gruson. “Door de toenemende noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen wordt het belang van goede lijnafwateringssystemen, infiltratiesystemen en infiltratiegoten steeds groter. Vaak zitten we al vroegtijdig bij opdrachtgevers aan tafel om samen een integrale visie te ontwikkelen voor het ‘managen’ van het hemelwater.” Met name op het gebied van infiltratie is de visie de laatste jaren gewijzigd. ACO heeft daartoe de infiltratiegoot ontwikkeld die het bedrijf ook presenteerde op de Vakbeurs Klimaat. “Vandaag wil men het regenwater het liefst ter plekke infiltreren. In de stad is echter de ruimte beperkt. Bovendien vragen kabels en leidingen om ondiepe infiltratieoplossingen. Onze infiltratiegoot vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast.”

Verticale infiltratie

De ACO infiltratiegoot is zo sterk dat deze niet met beton ommanteld hoeft te worden, een voldoende draagkrachtige ondergrond volstaat. Dat geeft een belangrijke tijdbesparing bij de verwerking. “Het gaat om elementen van 2 meter die -afhankelijk van de beoogde capaciteit- uitgerust worden met meerdere ‘lonten’ die het hemelwater snel in de bodem infiltreren. De infiltratiegoot hoeft niet op de riolering aangesloten te worden. De goot ligt boven alle kabels en leidingen en met de lonten kun je eenvoudig om de ondergrondse infra heen werken. De lonten zijn dusdanig ontwikkeld dat ze niet kunnen dichtslibben of vervuilen, problematiek waar veel conventionele infiltratiesystemen hinder van ondervinden. Voor wat betreft de roosters is keuze uit het volledige ACO-gamma. De infiltratiegoot combineert het esthetische aspect met het functionele- en het duurzame aspect van ter plekke infiltreren en kan ook toegepast worden in gebieden met een relatief hoge grondwaterstand. We hebben hoge verwachtingen van dit unieke concept.”   


ACO BV

Edisonstraat 36, 7006 RD Doetinchem

T +31 314 36 82 80

E info@aco.nl

www.aco.nl