Tagarchief: waterbouw

Waarom houten kunstwerken vernieuwen, wanneer ze hersteld kunnen worden?

r.j0009-kopieren
Lees het gehele artikel

Herstel is naast financieel voordeliger, ook beter voor het milieu.

Nederland en water; twee elementen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We beschermen onszelf tegen het water door het bouwen van dijken, bruggen en sluizen. We profiteren van het water met onze havens, rivieren en kanalen. Om dit te kunnen blijven doen in de toekomst, hebben veel kunstwerken in de waterbouw een grondige opknapbeurt nodig. Ondanks dat de kunstwerken vaak gedeeltelijk aangetast zijn kiezen nog steeds veel gemeenten, provincies en waterschappen voor vernieuwing van houten kunstwerken in plaats van herstel. Dit kost niet alleen veel geld, maar zorgt ook voor een hoge CO2-uitstoot en verspilling van tropisch hardhout.

Figuur 2 Milieukosten fietsbruggen bij verschillende levensduren. Een houten fietsbrug veroorzaakt voor alle levensduren veruit de laagste milieubelasting, zelfs wanneer deze tussentijds vervangen wordt. Bron: ‘Vergelijkende LCA studie – vaststellen van duurzaamheidscore van bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout’ in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemers (RvO).

 

Hout in de waterbouw

Bij vernieuwing van houten kunstwerken wordt vaak gekozen voor materialen als beton, composiet en staal. Deze materialen brengen naast hoge kosten, ook een hoge belasting op het milieu met zich mee zoals te zien in de vergelijkende Levens-Cyclus-Analyse (LCA) voor meerpalen in fig. 1. Vervanging door composiet veroorzaakt verreweg de hoogste milieuschade gevolgd door vervanging door staal, beton en hout. Reparatie van hout geeft daarentegen veruit de minste milieubelasting.   

Levensduur hout

Bij vervanging door staal, beton of composiet wordt vaak het argument genoemd dat hout geen lange levensduur zou hebben en dat daardoor staal, beton of composiet duurzamer zouden zijn. Volgens onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemers (RvO) blijkt dat hout met tussentijdse vervanging of renovatie alsnog de laagste milieubelasting veroorzaakt en dat hout dus de meest duurzame optie is (zie fig. 2). Daarnaast zorgt vervanging door composiet, staal of beton voor veel omgevingsoverlast door het trekken en heien van palen.

Herstellen in plaats van vervangen

In samenwerking met TU Eindhoven heeft Protekta na uitvoerig testen in 2009 een restauratiemethode voor houten kunstwerken ontwikkeld waarbij het kunstwerk de originele sterkte terugkrijgt: de gepatenteerde Protek Aqua® methode. Hierbij wordt een zelf ontwikkelde epoxy gebruikt die getest is op trek- en buigsterkte, op duurzaamheid van de hechting, op milieu-invloed en op de invloed van temperatuurverschillen (uitzettingscoëfficiënt). Na uitvoering van de herstelmethode geeft Protekta een garantie van twintig jaar op het geleverde werk.

Figuur 1 Milieukosten meerpalen bij vervanging en reparatie. Reparatie van een houten meerpaal veroorzaakt 7 keer minder milieubelasting dan het vervangen van een houten meerpaal door een nieuwe houten meerpaal. Bron: ‘Vergelijkende LCA voor meerpalen (reparatie, hout, staal, beton, composiet)’ uitgevoerd door Stichting Hout Research Wageningen (SHR).

 

Specialist in houtherstel in de waterbouw

Met restauratie in plaats van vervanging worden historische houten kunstwerken bewaard. Zo behouden we onze beschermde dorps- en stadsgezichten in Nederland. Daarnaast dringen we met herstel in plaats van vervanging ook de schade aan het milieu terug onder meer door een veel lagere CO2-uitstoot bij deze werkwijze. Naast de meest duurzame optie, is restauratie ook de voordeligste optie omdat het probleem lokaal aangepakt wordt en er geen gezond tropisch hardhout verspild wordt.

Om deze redenen zijn er de laatste tien jaar steeds meer gemeenten, provincies, aannemers en waterschappen die kiezen voor onze Protek Aqua® herstelmethode bij herstel van sluizen, bruggen, remmingwerken, meerpalen, dukdalven. Zo werkt Protekta samen met haar opdrachtgevers aan een duurzame toekomst.   


Protekta

Dommel 29, 5422 VH Gemert

T +31 492 36 42 92

E info@protekta.nl

www.protekta.nl

Van belangenbehartiging tot het delen van kennis

rohdenielsen_4_njord-r
Lees het gehele artikel

Wereldwijd staat ons kleine land goed op de kaart als het om waterbouw gaat. We hebben een langlopende historie en een indrukwekkende expertise op het gebied van werkzaamheden in en rondom het water. De Vereniging van Waterbouwers behartigt de belangen van haar ruim 94 leden, in de rol van werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw.

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan een vitale waterbouwsector, door kennis te delen en activiteiten te organiseren. En, niet onbelangrijk, door het mooie vak van de waterbouw onder de aandacht te brengen. We spreken met Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers, over actuele uitdagingen en de toekomst van de sector.

De Vereniging van Waterbouwers laat graag zien wat werken in de waterbouw nu inhoudt. (Beeld: Rohde Nielsen, bij Domburg)

Een lange termijnvisie ontwikkelen

“De Vereniging van Waterbouwers zet zich in voor de arbeidsmarkt, voor het publiek en de politiek. We doen er alles aan om mee te denken in het waarborgen van een duurzame toekomst”, opent Lokkerbol het gesprek. “Met de actuele problematiek in Nederland van een stijgende waterspiegel en een dalende bodem, valt het niet mee om vooruit te kijken. Investeren in waterveiligheid en dat op een duurzame manier doen vraagt om een lange termijnvisie. Daarom is het goed dat er in de Vereniging van Waterbouwers zoveel expertise gebundeld is. We kijken naar allerhande vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, in relatie tot onze sector. Zo zijn we bezig met de vraag wat de brandstof van de toekomst zou moeten zijn. We discussiëren er open over en delen de kennis die we bezitten, met alle partijen die belanghebbend zijn in de discussie.”

Lokkerbol is blij met het Deltaprogramma 2020 van de Rijksoverheid. “Peter Glas, de nieuwe Deltacommissaris, zegt dat ‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen het nieuwe ‘normaal’ zou moeten zijn. Dat is een goed voorbeeld dat wij als Vereniging van Waterbouwers van harte onderstrepen. Broodnodig ook voor de energietransitie. Het Deltaprogramma 2020 werkt met een lange termijnvisie toe naar 2050, Nederland moet dan zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust zijn.”

Voorspellend te werk gaan kan nu

“We zijn al afhankelijk van technologie voor onze veiligheid. Door gegenereerde data die voortkomt uit de technologie te analyseren en de uitkomsten te koppelen, kunnen we nu zelfs voorspellend te werk gaan”, vervolgt Lokkerbol. “Onze leden houden zich onder andere bezig met baggeren, kust- en oeverwerken en constructieve waterbouw. De inzet van sensoren op machines en bouwwerken, die gekoppeld worden via Internet of Things aan overkoepelende systemen, maakt dat we kunnen beschikken over data die ons vertelt wat de status op dat moment is. Een voorbeeld: door kademuren uit te rusten met sensoren die de belasting op de kademuur kunnen meten, zijn we in staat om te berekenen hoe lang zo’n kademuur nog meegaat onder de omstandigheden. Om verantwoord onderhoud te kunnen doen, hebben we data nodig.”

Aangenaam kennis te maken!

Ook de waterbouw heeft te kampen met een krapte op de arbeidsmarkt. Het is lastig om aan personeel te komen. “Te weinig jongeren kiezen ervoor. Onbekend maakt onbemind, denken wij echter. Want wie eenmaal in de waterbouw werkt, blijft voor langere tijd. Daarom is het belangrijk om onze sector zichtbaar te maken. We laten graag zien wat werken in de waterbouw nu inhoudt. Dat we een eigen CAO hebben en een eigen ontwikkelingsfonds. We doen enorm veel aan voorlichting, we reiken een prijs uit voor de beste HBO/WO scriptie op het gebied van waterbouw”, legt Lokkerbol uit.

Om jongeren te bereiken organiseert de Vereniging van Waterbouwers ook evenementen. “Laagdrempelige bijeenkomsten, om zoveel mogelijk jeugd over de vloer te krijgen. Dat zijn gelegenheden waarbij we goed kunnen laten zien dat je in onze branche soms je handen vuil moet maken, maar net zo goed bezig kunt zijn met bedrijfskundige of complexe technologische vraagstukken. Eén van onze leden in de baggerindustrie heeft meer dan 100 medewerkers. Door de toenemende vraag naar design en constructietekeningen heeft dit bedrijf nu een eigen ontwerpafdeling, waar mensen met een HBO en WO achtergrond werken.”

Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers.

Goed opgeleid worden is het halve werk

Er zijn uiteraard ook goede werklui nodig op baggerschepen. “Een beroep op zich. Via een maritieme opleiding kun je opgeleid worden voor werken in de sector. In Rotterdam en op Terschelling zitten de maritieme opleidingen die specifiek ingaan op het realiseren van waterbouwkundige projecten”, aldus Lokkerbol.

Hoe zit het met de toetreding van vrouwen in de waterbouw? “Er is steeds meer aanwas, gelukkig. Een goed voorbeeld wordt gevormd door Ruth Huisman-De Graaf, een van de directieleden van De Klerk Werkendam. Zij is voorzitter van de Jonge Waterbouwers. In het vijfkoppige bestuur zitten twee dames.” 

Nieuwe trend: meer en meer ICT toegepast binnen de waterbouw

Lees het gehele artikel

In de komende decennia zijn er omvangrijke opgaven voor de waterbouw. De waterbouwopgaven moeten worden gerealiseerd binnen strikte randvoorwaarden rond tijd en budget en met ambitieuze maatschappelijke doelstellingen voor circulariteit, duurzaamheid en de energietransitie. Zo gaan opdrachtgevers zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat steeds vaker met complexere, geïntegreerde contractvormen werken. Daarbij is ICT niet meer weg te denken binnen de waterbouwopgaven.

Marcel van Noord, Sales Manager GWW/Infra bij 4PS erkent dat de projectrisico’s door deze contracten meer en meer bij de aannemer komen te liggen. “Veel bedrijven zien het als een grote uitdaging om met deze verantwoordelijkheid om te gaan. De inzet van ICT kan bijdragen aan het managen van mogelijke risico’s bij de uitdagingen die de waterbouwopgaven met zich meebrengen.  Als softwareleverancier voor de bouwnijverheid, helpt 4PS bedrijven bij het maken van een digitaliseringsslag, maar we willen daarbij vooral de eenvoud bewaken.”

4ps_1_marcel-van-noord-salesmanager-bij-4ps-kopieren

Marcel van Noord, Salesmanager bij 4PS. (Beeld: Linda van Spijk)

 

Branchefocus

Al ruim 19 jaar ontwikkelt 4PS standaard ERP-oplossingen op basis van Microsoft Dynamics NAV. Voor de infrasector worden alle primaire processen binnen één integrale oplossing ondersteund. Vanaf acquisitie tot aan facturatie en alles daartussen, zoals calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, projecten, financiële administratie, materieelbeheer en planning. Aan deze standaard Microsoft-technologie, worden add-ons specifiek voor de Bouw- en Installatiemarkt en GWW Infra toegevoegd. “Doordat we vanuit onze gespecialiseerde businessunits dicht op de klant zitten, kunnen we snel inspringen op innovatieve thema’s binnen de branche. We hebben daarin een voorsprong in snelheid op de vraag vanuit de markt en zijn altijd actueel. Op die manier verrijken we de software en komen de aanpassingen voor iedereen beschikbaar”, zegt Van Noord. “Wij werken met Microsoft Dynamics 365 Business Central, momenteel het meest innovatieve platform in de branche.” We werken vanuit de innovatiekracht van Microsoft. Innovatie is binnen 4PS enorm belangrijk. Dit gaat ook continu door, zoals de strategie van data naar de cloud. Dit wordt door Microsoft volledig gefaciliteerd waardoor we ook op dit gebied vooroplopen.”

Module geïntegreerde contracten

“Als één van de modules binnen de totaaloplossing hebben we recentelijk een module gerealiseerd die de aannemer helpt om geïntegreerde contractvormen goed te kunnen beheersen. Bij grote, risicovolle projecten is een goed inzicht in de stand van het project maar ook de prognose richting einde werk een must.” Van Noord legt uit dat je binnen de module faseringen kunt toekennen aan elementen in 4PS. “Zo verschaft de module inzicht in de werkbegroting per fase en ook het historisch verloop van de werkbegroting op basis van fasering is per element zichtbaar. Op deze manier is het dynamische karakter van een werkbegroting bij geïntegreerde contracten gefaciliteerd in 4PS.”

4ps_2_algemeen-directeur-erik-stuut-en-applicatiebeheerder-jorrit-de-jager-van-heuvelman-ibis-kopieren

Algemeen directeur Erik Stuut en applicatiebeheerder Jorrit de Jager van Heuvelman Ibis.(Beeld: Paulien Varkevisser)

 

Ketenintegratie

“Ook houden we ons veel bezig met onderwerpen als BIM, IoT en Ketenintegratie”, vervolgt Van Noord. “Het is van groot belang dat we altijd en overal kunnen beschikken over deze data. Business Intelligence biedt de aannemers inzicht, zowel in lijst vormen als grafisch. PowerBI van Microsoft is een BI tool die eenvoudig data kan visualiseren uit het ERP systeem. Zo kunnen er snel beslissingen genomen worden op basis van actuele data.” 4PS levert steeds meer portalen en apps om ook de mensen bij de bron van de werkzaamheden (zoals op de bouwplaats) de beschikking te geven over de meest actuele informatie. Zodat zij op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier informatie kunnen inzien of toevoegen.

Integraal samenwerken op automatiseringsgebied

“We merken dat de technologie steeds toegankelijker wordt en de behoefte om beter samen te werken toeneemt binnen de branche. Dan zul je dus ook integraal moeten samenwerken op automatiseringsgebied”, vindt Van Noord. 4PS Control is hier een voorbeeld van. Dit is een portaal waar de opdrachtgever informatie toevoegt of raadpleegt, maar ook aannemers en onderaannemers alle informatie inzichtelijk hebben.

Dat beamen ook algemeen directeur Erik Stuut en applicatiebeheerder Jorrit de Jager van Heuvelman Ibis, een internationaal waterbouwbedrijf, waarbij automatisering een grote rol speelt in de professionaliseringsslag die het bedrijf nu doormaakt. “Het doel van Heuvelman Ibis met de inzet van 4PS Construct is het creëren van een 24/7 dashboard waarmee de directie exact ziet hoe het met het bedrijf gaat. Daarnaast willen we mooie werken blijven doen, fijn samenwerken met opdrachtgevers en partners en goede marges behalen door de faalkosten te minimaliseren en zo efficiënt mogelijk te werken. Automatisering is daarbij onmisbaar.” Ze vinden het merkbaar dat 4PS nooit stil staat: “Ze zijn steeds bezig met nieuwe ontwikkelingen.”  

Overname Labrujère door De Klerk Werkendam

de-klerk-labrujere-v4-1200×900-rgb-kopieren
Lees het gehele artikel

De Klerk Werkendam breidt per heden zijn bedrijfsactiviteiten uit door overname van Labrujère uit Middelburg. De overname van Labrujère past in de strategie van De Klerk om te excelleren in (constructieve) waterbouwoplossingen en hierin een totaaloplossing te bieden.

Sterke en betrouwbare partner in Waterbouw, Staalbouw én Werktuigbouw

De Klerk Werkendam is al meer dan 140 jaar een bekende en betrouwbare partner in waterbouw en staalbouw. Labrujère is, met ruim 75 jaar ervaring en veelzijdige expertise, een begrip op het gebied van hoogwaardige staalconstructies en werktuigbouwkundig onderhoud. Beide partijen hebben de afgelopen jaren al veel tot volle tevredenheid samengewerkt. Met de overname versterkt De Klerk haar disciplines Waterbouw en Staalbouw met de uitbreiding Werktuigbouw. Hiermee wordt een breed pakket aan werkzaamheden en diensten geboden.

de-klerk-labrujere-kopieren

Directeur De Klerk Werkendam Arie Schaap (links) schudt de hand van Marcel van Gurp van Labrujère (rechts)

 

De Klerk neemt alle activiteiten en medewerkers van Labrujère over. Labrujère blijft onder eigen naam en vanuit het vertrouwde adres in Middelburg de staalbouw en werktuigbouwkundige services bieden onder de huidige leiding. Algehele aansturing en bedrijfskundige zaken wordt gedaan door Arie Schaap, directeur De Klerk Werkendam, waarbij de algemene zaken centraal gefaciliteerd worden vanuit De Klerk. Door op veel vlakken synergie te creëren tussen beide bedrijven wordt het complete pakket aan diensten efficiënt en vakkundig uitgevoerd vanuit een  professioneel ingerichte organisatie.

“Met de overname hebben wij de overtuiging een nog sterkere marktpositie op te kunnen bouwen. Een combinatie van disciplines die niet vaak voorkomt”, aldus Arie Schaap, directeur De Klerk Werkendam. “Met de goede naam, kennis en vaardigheden van beide partijen onder één dak, zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”