Tagarchief: Waterbeheer

Optimaal waterbeheer vraagt om specialistische kennis

mous-waterbeheer-project-dokkummer-nieuwe-zijlen-in-friesland.
Lees het gehele artikel

Optimaal waterbeheer vraag veel vakspecialistische kennis en ervaring. Vooral als het toonaangevende projecten betreft op het gebied van sluizen, bruggen, riool- en poldergemalen. 

Mous Waterbeheer in Balk werkt al meer dan 40 jaar aan de nieuwbouw en renovatie van gemalen, sluizen en bruggen en zorgt tevens voor de service en het onderhoud daarvan. Kortom, de complete ontwikkeling, van engineering tot beheer en onderhoud. Daarnaast houdt de firma zich bezig met telemetrie en het op afstand monitoren van 25.000 installaties van riool- en poldergemalen in Nederland. “We werken voor waterschappen, gemeenten en provincies. Maar ook voor grotere aannemers”, vertelt directeur Hidde Kriele. “Ik kan wel zeggen dat wij ons onderscheiden door onze vakinhoudelijke kennis en ervaring op deze terreinen. Bij ieder project streven we ernaar het werk tot in de puntjes op te leveren.”

Vakmanschap

Het bedrijf voert sinds anderhalf jaar een strategische koers met focus op kwaliteit en vakmanschap. Kriele: “Het afgelopen jaar hebben we steeds meer nadruk gelegd op de veelzijdige kennis, flexibiliteit en betrouwbaarheid van onze vakmensen.” Als voorheen bij aanbestedingen vooral op prijs geconcurreerd werd, gebeurt dat nu op professioneel vakmanschap, een steeds schaarser wordend goed. De firma richt zich dan ook vaker op prestatiecontracten met een hoge EMVI-waarde.

Vakmensen van Mous Waterbeheer voeren onderhoudswerkzaamheden uit in Almere.

Gelijkwaardigheid

Maar dat is niet de enige onderscheidende factor. Mous Waterbeheer werkt eveneens graag op basis van gelijkwaardigheid samen aan een project of service- of onderhoudsopdracht. Kriele: “We zijn vaak bereid om mede risico te dragen en als partner in plaats van onderaannemer te participeren. Bovendien denken we bij complexe zaken graag met de opdrachtgever mee en komen we met passende oplossingen!”

Voorbeelden

Dat blijkt wel uit de aansprekende projecten die de firma op haar naam heeft staan. Bijvoorbeeld de vervanging van de elektrotechnische installatie van spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen. Een uniek project, waarvoor nauw werd samengewerkt met Wetterskip Fryslân. De renovatie bestond uit een werktuigbouwkundig en elektrotechnisch deel en omvatte de vervanging van nagenoeg de gehele installatie. Omdat het monument veel bezoekers trekt, moest voldaan worden aan strenge eisen op het gebied van veiligheid. Andere toonaangevende projecten zijn de levering en installatie van de pompinstallatie voor het nieuwe scheepsdok voor De Vries in Makkum en het vernieuwen van de PLC besturing voor rioolgemaal Diependaal in Hilversum. Projecten die inmiddels naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers zijn opgeleverd. 

Duurzaam waterbeheer in dorp en stad mogelijk met Infiltratiegoot

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Introductie tijdens Vakbeurs Klimaat op 21 november

Hevige regenbuien en langere periodes van droogte vragen om duurzaam waterbeheer. In dorp en stad zijn door alle bebouwing de mogelijkheden voor duurzaam en efficiënt waterbeheer beperkt. Juist daarom ontwikkelde ACO de Infiltratiegoot. ACO introduceert deze innovatieve Infiltratiegoot tijdens de Vakbeurs Klimaat op 21 november.

In binnenstedelijk gebied kan regenwater door bebouwing en verharding niet altijd worden afgevoerd naar wadi’s. Bovendien vragen de aanwezige kabels, leidingen en hoge grondwaterstanden om ondiepe infiltratieoplossingen. De ACO Infiltratiegoot biedt dan uitkomst. De Infiltratiegoot vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast. De geringe inbouwdiepte heeft als bijkomend voordeel dat de aanlegkosten beperkt zijn.

Rechtstreeks de grond in

Aan de hand van de ontwerpeisen en de waterdoorlatendheid van de bodem zijn in de Infiltratiegoot onderuitlaten aangebracht, waardoor het opgevangen regenwater wordt afgevoerd naar zogenaamde infiltratielonten. Deze lonten van milieuvriendelijke en duurzame steenwol infiltreren het hemelwater in de bodem en geven het af aan de ondergrond. Op korte termijn wordt op deze manier de riolering ontlast en op langere termijn wordt hiermee uitdroging van de bodem voorkomen.

Snel en in ieder ontwerp mogelijk

Dankzij de unieke constructie heeft de Infiltratiegoot alleen een draagkrachtige ondergrond nodig, met een voldoende waterdoorlatend vermogen. Er is geen betonfundatie of verdere zijlingse aanvulling met beton nodig. Dat geeft een belangrijke tijdbesparing bij de verwerking. Deze goot volgt dankzij speciale delen moeiteloos alle radii in de bestrating en door de diverse roosterafdekkingen past deze infiltratiegoot in ieder ontwerp.

Over ACO

De ACO-groep is wereldwijd marktleider op het gebied van watermanagement. Dankzij haar jarenlange kennis en ervaring weet ACO hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Collect, clean, hold en release zijn belangrijke thema’s bij ACO. Aan deze thema’s hebben zij diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, behandelen, bergen en afvoeren van (regen)water. Met deze oplossingen zorgt ACO ervoor dat mensen en natuur optimaal gebruik maken van water.
Als producent en ontwikkelaar van innovatieve en duurzame afwateringsproducten en –systemen biedt ACO oplossingen voor consumenten en professionals in de civiele-, installatie- en bouwtechniek. Dankzij haar jarenlange kennis en ervaring adviseren zij ontwerpers, aannemers, installateurs en opdrachtgevers met elk afwateringsvraagstuk. ACO heeft 5.000 medewerkers in dienst in meer dan 40 landen.