Tagarchief: VWB Geogroep

De data-verzamelaar in het veld. Dat doen we uitzonderlijk snel en heel adequaat

Lees het gehele artikel

VWB Het Veldwerkbureau is de holding. Hieronder vallen VWB Bodem en VWB Geogroep. “Wij verzamelen data van boven en onder het maaiveld”, vertelt Guido Hartkamp, directeur van VWB Het Veldwerkbureau B.V. “De VWB Geogroep staat voor alles op ‘t gebied van landmeten, maatvoering en hydrografie. Dit doen we met de nieuwste technieken, in het open veld, op het water, in de industrie en in de bouw.”  

VWB Bodem ondersteunt haar opdrachtgevers met data-inwinning in het veld.

Bodemonderzoek breed

VWB Bodem staat voor alles op het gebied van bodemonderzoek: milieuhygiënisch, geotechnisch, grondmechanisch en archeologisch van 0,5 m-mv tot meer dan 100 m-mv. Zij begeleidt saneringen en ondersteunt zoveel mogelijk de opdrachtgever met de data-inwinning in het veld. Hiertoe behoren ook data onder het maaiveld en onder de waterbodem. Het hoofdkantoor van VWB Het Veldwerkbureau is gevestigd in het Gelderse Lieren. Daarnaast opereert zij vanuit diverse filialen verspreid over Nederland.

Verlengstuk voor ingenieurs- en adviesbureaus

Tot de opdrachtgevers van VWB behoren onder meer de grotere ingenieurs- en adviesbureaus, de overheid en aannemers. Maar ook het midden en klein segment doet regelmatig een beroep op haar. “Veel bedrijven zien ons als het verlengstuk van hun eigen club”, vertelt Hartkamp hierover. “Wij zijn dus niet hun concurrent, maar juist hun partner. Ze doen wat ze zelf kunnen doen en schakelen ons in voor het resterende gedeelte. Hierdoor hebben we veel vaste, vertrouwde opdrachtgevers. Zij kennen onze manier van werken.”

Een bijzondere positie in de markt

Nu is het juist die manier van werken, die VWB bijzonder maakt. Zij wint zoveel mogelijk data in met minimale overlast door gecombineerd te werken. Op een project waar archeologische, geotechnische, milieuhygiënische, NGE (niet gesprongen explosieven) en geodetische data moet worden ingewonnen, doet zij dit in één shift. “Een groot voordeel voor de omgeving”, weet Hartkamp uit ervaring. “Het werkterrein hoeft dan maar één keer te worden afgesloten, dit scheelt overlast en kosten.” Maar ook het duidelijk afgebakende dienstenpakket bezorgt haar een bijzondere positie in de markt. “We houden ons alleen bezig met het inwinnen van de data. Als we deze gaan uitwerken tot een advies, komen we in een concurrerende positie ten opzichte van onze opdrachtgevers. Nu zijn we interessant voor een brede klantenkring. Bovendien zijn onze mensen gewoon graag buiten.”

Waar meerdere soorten data moeten worden ingewonnen, gebeurt dat in een shift.

Eigen materieel

Voor het inwinnen van de data maakt VWB gebruik van eigen materieel. Met 3D-scanners, drones, machinale boorstellingen en son‑
deerunits kan zij elke opdracht snel en adequaat uitvoeren. Hierdoor kunnen ook haar opdrachtgevers weer snel door met hun werk.

Milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord

Buiten werken en respect voor het milieu gaan vaak hand in hand. Dat is bij VWB niet anders. Het bedrijf staat hoog op de CO2-prestatieladder, opereert energieneutraal en loopt voorop met alternatieve gebruiksproducten. “Samen met een leverancier zijn we bezig een biologisch afbreekbare peilbuis in de markt te zetten. Daar zijn we best trots op. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we graag een kans binnen het bedrijf.”