Tagarchief: Vlissingen

Nieuw onderkomen voor Vlissingse Bootliedenwacht

img_3669
Lees het gehele artikel

De Vlissingse Bootliedenwacht is een dienstverlenend bedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zorgen onder andere voor het afmeren van schepen, verslepen van pontons en het bevoorraden van schepen. Momenteel wordt gebouwd aan een nieuw hoofdkantoor met loods, een nieuwe laad- en lossteiger en een aangepaste kadeconstructie. Van der Straaten Aannemingsmaatschappij heeft in dit project in een vroeg stadium haar deskundigheid op het gebied van funderingstechniek en betonconstructies laten gelden.

In opdracht van de Vlissingse Bootliedenwacht B.V. realiseert Van der Straaten Aannemingsmaatschappij de betonnen onderbouw van hun nieuwe kantoorpand en loods, bestaande uit prefab betonnen balken en kanaalplaten op fundering van prefab betonnen heipalen. “Daarnaast verzorgen we het herstel van de glooiing na het zetten van de palen, realiseren we de aansluiting tussen bestaande kade en nieuwe constructies, alsmede een laad- en lossteiger op stalen buispalen en een stalen bordes met loopbrug rond het gebouw, met toegang naar een drijvend steiger,” zegt projectleider Matthieu van Damme.

Bouwteam

Het ontwerp van de onderbouw is in een bouwteamverband tot stand gekomen.

Onderdeel van het bouwteam zijn Poerstamper Bouw, Vlissingse Bootliedenwacht B.V. en Van der Straaten Aannemingsmaatschappij. Van Damme: “We zijn in het bouwteam circa twee jaar bezig geweest met het afwegen van varianten op basis van veiligheid, duurzaamheid, maakbaarheid, kosten en uitvoeringsduur. In dit tijdsbestek is vervolgens de meest geschikte variant uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Daarbij hebben we onze deskundigheid op het gebied van funderingstechniek en betonconstructies kunnen inbrengen om de risico’s te beperken (zowel constructief als uitvoeringstechnisch) en kostentechnisch een optimale aanbieding te kunnen doen. Binnen het bouwteam waren we verantwoordelijk voor het uitvoeren van geotechnische onderzoek op land en water, het uitwerken van diverse varianten, de engineering van de onderbouw van schets- tot uitvoeringsontwerp, het afstemmen van de werkzaamheden met North Sea Port en het voorbereiden van de uitvoeringsfase.”

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij is momenteel bezig met het heien van 83 betonnen palen met een lengte van 19,5 meter (vk 450mm) vanaf een tijdelijk stalen platform, om tij-onafhankelijk te kunnen werken.

 

Het pand is volledig naast de bestaande kadeconstructie gesitueerd, deels boven de bestaande glooiing en deels boven het water. Dit is volgens Van Damme met name voor het heiwerk een uitdaging. “Ook de getijdenwerking en de levensduur van de constructie in relatie tot de zware milieuklasse (de constructie staat volledig in/boven het zoute water) vragen extra aandacht. Momenteel heien we 83 betonnen palen met een lengte van 19,5 meter (vk 450mm) met onze Hitachi CX700 en een D46-heihamer vanaf een tijdelijk stalen platform, zodat we tij-onafhankelijk kunnen werken. Tussentijds worden de stalen schotten van het platform verlegd en worden de gaten in de glooiing hersteld. Zodra het heiwerk gereed is, werken we de palen op hoogte af en maken we de aansluiting met de bovenbouw. Op de afgewerkte palen komt een raster van prefab betonnen balken, dat we afsluiten met kanaalplaten en een in het werk gestorte betonnen druklaag. In deze druklaag zijn de voorzieningen voor de bovenbouw meegenomen. Zodra de bovenbouw is gerealiseerd, wordt de isolatie en afwerkvloer aangebracht en is het project voor ons gereed.”   

 

Verkeersveilige rotonde in Vlissingen voorkomt wateroverlast

foto-1-aco
Lees het gehele artikel

Wie vanaf de A58 Vlissingen inrijdt, ziet een nieuwe infrastructuur met wegen, een ondergrondse fietstunnel en een ruime dubbelbaans rotonde. Via deze nieuwe toegang zijn de Buitenhaven, Dockwize, de nieuwe marinierskazerne en het bedrijventerrein Souburg goed en snel te bereiken.

Voor een betere bereikbaarheid is het gebied tussen de snelweg A58, buitenhaven en het spoor flink op de schop gegaan. Raymond Versloot, projectleider voor de Gemeente Vlissingen, was van A tot Z bij dit grootscheepse project betrokken. Hij legt uit wat de ‘klus’ inhield: 

“In 2016 zijn we begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Omdat er veen in de ondergrond zit, hebben we het terrein moeten ophogen om verzakkingen te voorkomen. Ook bleken er oude buizen, kabels en leidingen in de grond te zitten die eruit moesten om breuken en gaten in de nieuwe wegen te voorkomen. Het was een lang bouwproces, maar dankzij de nieuwe dubbelbaans rotonde, die ook geschikt is voor zwaar verkeer, hebben we nu wel een betere verkeersdoorstroming en is dit deel van Vlissingen klaar voor de toekomst.” 

Voor een goede afwatering van de rotonde heeft de Gemeente Vlissingen gekozen voor een trottoirband en afwateringssysteem in één, de KerbDrain® van ACO. “Want bij ACO weten ze wat ze doen en ze leveren goede producten”, aldus Versloot.

Wateroverlast voorkomen

Pascal Feller, projectleider bij Arcadis, is volledig betrokken geweest bij de engineering van de infrastructuur. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de dubbelbaans rotonde bij hevige regenval overstroomt en de verkeersveiligheid in het gedrang komt, is een juiste afwatering een vereiste. Feller legt uit waarom. “Bij de afwatering van deze rotonde speelt een aantal zaken een belangrijke rol. Zo hebben we te maken met het feit dat de rotonde qua hoogteverschil scheluw ligt. Bovendien is het een drukke rotonde die, wat betreft verkeersveiligheid, moeilijk af te sluiten is tijdens onderhoud en reiniging. Gezien het hoogteverschil zouden we op het laagste punt veel kolken nodig hebben om te zorgen voor een goede afvoer van regenwater. Een afwatering met kolken leek ons minder bedrijfszeker. Vandaar dat we gekozen hebben voor de ACO KerbDrain. Wanneer we een lijnafwatering willen toepassen, denk ik vaak in eerste instantie aan ACO. De ACO KerbDrain bleek vervolgens een zeer goed bruikbare en toepasbare oplossing.”

KerbDrain® van duurzaam gerecycled materiaal

Duurzame oplossing

De ACO KerbDrain® is een afwateringssysteem en trottoirband in één. Dankzij de vele inlaatopeningen aan de zijkant is de inlaatcapaciteit vele malen groter dan bij het gebruik van kolken en hoeft het toestromende water geen lange weg af te leggen. Een absolute pre vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Marcel Sierevogel, accountmanager bij ACO, licht toe: “Doordat het regenwater op efficiënte wijze snel wordt afgevoerd, is de kans op plasvorming zeer minimaal. Groot voordeel voor de Gemeente Vlissingen is dat er relatief weinig onderhoud verricht hoeft te worden aan het afwateringssysteem.”

De ACO KerbDrain® is standaard vervaardigd van polymeerbeton. Voor Vlissingen is de extra duurzame variant Vienite® geleverd. Vienite® is een nieuw, op polymeer gebaseerd gerecycled materiaal dat consumentenafval en gerecycled glas bevat. Het product voldoet eveneens aan alle eisen qua hoogwaardige buig- en druksterkte. Net als polymeerbeton is ook Vienite® recyclebaar en kan het worden verzameld, verwerkt en geretourneerd voor hergebruik als grondstof.