Tagarchief: VIA15

Binnen de deadlines, ook tijdens corona

birdview verdiepte ligging kopiëren
Lees het gehele artikel

Geobest brengt aardebaan adviezen uit voor deelgebied 1, de A15, en funderingsadviezen voor de kunstwerken in deelgebied 4 oftewel de bestaande A12. Dit snelweggedeelte wordt verbreed, een aantal viaducten moet worden aangepast en nieuwe op- en afritten moeten worden aangelegd. “Het ontwerpen van funderingen, bouwputten en grondconstructies is onze corebusiness”, vertelt Ruud Steenbrink, principal consultant Geotechniek van Geobest. “Het is onze taak om de ontwerpen uitvoerbaar te maken, met enkel acceptabele en gecontroleerde risico’s.”

Knooppunt De Liemers

In project ViA15 zit de uitdaging voor Geobest in knooppunt De Liemers, tussen Duiven en Zevenaar. Dit knooppunt vormt straks de schakel tussen de bestaande A12 en het nog aan te leggen gedeelte van de A15. De omvang van het knooppunt is groot. “Het krijgt de vorm van een halve ster”, vertelt Steenbrink. “Daarnaast heeft het een verdiepte ligging en een fly-over. Dit is complex rekenwerk.”

Knooppunt De Liemers vormt straks de schakel tussen de bestaande A12 en het nog aan te leggen gedeelte van de A15.

Vergaderen op afstand

Geobest is sinds de tender betrokken in het ontwerpteam van project ViA15. Op dit moment werken er drie engineers aan het project en over de voortgang is Steenbrink tevreden. “We halen alle deadlines en dat terwijl de omstandigheden toch verre van normaal zijn. Driekwart van onze mensen werkt thuis vanwege het coronavirus. Nu is Geobest een jonge, dynamische club, dus de fysieke verandering was geen enkel punt. Maar iedereen miste wel de gesprekken bij de koffieautomaat. Hiervoor hebben we nu ook een wekelijkse ‘bijpraatsessie’ via Teams. Een schot in de roos. Je hebt weer het gevoel dat je collega’s hebt.” 

Naar verwachting rondt Geobest haar werkzaamheden in het voorjaar af. GelreGroen heeft dan alle funderingsadviezen in huis om met de uitvoering van het project te beginnen.     

Uniek. Snel. Nauwkeurig. Geotechnisch onderzoek vanuit de lucht

via15-viaduct kopiëren
Lees het gehele artikel

Op gedeeltes waar het vliegtuig geen metingen kon verrichten – onder bruggen en kunstwerken – zette Kavel 10 de auto in. Zo kon zij GelreGroen een zeer volledig beeld overhandigen. Niet alleen van de weg, maar ook van de stroken van 500 meter links en rechts van de bestaande wegen.

Kavel 10 verzamelde de data binnen een week en verwerkte deze binnen zes weken. “Hierna konden we GelreGroen waardevolle producten aanleveren”, vertelt Stefan Brouwer, verkoper, landmeter en mede-eigenaar van Kavel 10. “GelreGroen kreeg een zogenaamde gecombineerde ‘puntenwolk’, overzichtsfoto’s en obliekbeelden van het gebied. Vanuit de ingewonnen data is een Digitale Terrein Meting volgens NLCS-lagenstructuur aangeleverd. De data hiervoor zijn deels verzameld met LiDAR-metingen vanuit het vliegtuig en deels met LiDAR en 360°-camera vanaf de auto.” De gereden en gevlogen data stelde Kavel 10 beschikbaar via haar eigen online-dataportaal.

Team Kavel 10 (Foto Studio Charles)

Snel en nauwkeurig

Kavel 10 is in Nederland de enige partij die voor het verzamelen van geodata vliegtuigen inzet. “Data inwinnen vanuit het vliegtuig gaat heel snel”, zegt Brouwer hierover. “Daarnaast behoort de ingezette meettechniek tot de meest nauwkeurige landmeettechnieken van dit moment. De meetresultaten zijn tot op enkele centimeters nauwkeurig. Daarom heeft GelreGroen ook voor ons gekozen.”

Meetdata combineren

“Het was een leuke klus. Alles wat we aanbieden, hebben we hier kunnen toepassen. We hebben de verschillende meettechnieken gecombineerd. Er zijn overzichtsfoto’s gemaakt die GelreGroen goed kan inzetten als onderlegger in tekenprogramma’s. We hebben verticale en 45°-luchtfoto’s genomen waarmee GelreGroen vanuit elke windrichting onder een hoek van 45° naar objecten kan kijken, zodat ook borden leesbaar worden. Onze aanpak biedt hierdoor veel voordelen voor overheden, aannemers en ingenieursbedrijven. Er is wel toestemming nodig, maar er zijn geen beperkingen om ons werk – waar dan ook – uit te voeren. Ook terreinen zoals vliegvelden, zware industrie en natuurgebieden pakken we moeiteloos mee en hoeven niet te worden afgesloten.”     

Het vraagt tijd, diplomatie en technisch inzicht

Elektra 15 kopiëren
Lees het gehele artikel

Maar wie had gedacht dat het minimaal een jaar kost om alleen nog maar de kabels en leidingen te verleggen in het betreffende gebied? Het vraagt bovendien jarenlange ervaring om dit proces in goede banen te leiden.

Voor project ViA15 is het regelen van het kabel- en leidingproces in handen van VHW Engineering. Vanaf de tenderfase staat zij aannemerscombinatie GelreGroen bij in dit specialistische gedeelte van de voorbereidingen. Volgens een plan van aanpak ‘Kabels & Leidingen Derden’ zorgt zij ervoor dat de kabels en leidingen in het gebied zodanig worden verlegd dat de snelweg kan worden aangelegd en de kabels en leidingen daarna weer efficiënt kunnen worden beheerd door de netbeheerders.

Plan van aanpak

Het plan ‘Kabels & Leidingen Derden’ bestaat uit de inventarisatie, categorisatie en codering van de bestaande kabels en leidingen, het opstellen van de raakvlakken en knelpunten per deelgebied/werkvak, overleg met de betrokken netbeheerders en telecombedrijven, participeren in ontwerp- en faseringsoverleggen, uitwerken van de definitieve verleggingsplannen, communicatie met de netwerkbeheerders, procesbewaking en de coördinatie van het daadwerkelijk verleggen van de kabels en leidingen. De uitvoering vraagt tijd, diplomatie en technische kennis.

Het verleggen van een waterleiding met afsluiterschema.

Circa dertig belanghebbenden

De kabels en leidingen in het werkgebied worden beheerd door niet minder dan twaalf netbeheerders van kabels en leidingen derden en achttien databeheerders/telecomproviders. Van al deze partijen heeft VHW Engineering de contactpersonen achterhaald, om vervolgens met hen te overleggen over het verleggen, wijzigen en beschermen van hun netwerken. Daarna startte het formele proces met het verzoek tot aanpassing (VTA) van een kabel of leiding. Conform wet- en regelgeving (NKL’99/Telecomwet) komen de verleggingskosten wel gedeeltelijk voor hun rekening, wat wordt vastgelegd in een projectovereenkomst (POS). 

Uiteenlopende belangen

“Daar komt nog bij dat alle netbeheerders hun klanten optimaal willen bedienen”, vertelt Henk van Wijlen, senioradviseur Kabels en Leidingen van VHW Engineering. “De gasleveranciers willen het moment van heraansluiting niet in de winter; dan zitten hun klanten in de kou. De waterbedrijven willen het niet in de zomer omdat juist dan fris water onmisbaar is. De belangen lopen dus uiteen. Het is onze uitdaging om begrip voor elkaar te kweken, zodat wij naar de gunstigste oplossing kunnen werken.”

“Aan de Hengelderweg worden nu voor kunstwerk 59 de eerste verleggingen uitgevoerd“, vertelt Hans van Helvoirt, partner van VHW Engineering. “We zijn dan bijna een jaar bezig geweest; de contacten met de netwerkbeheerders zijn goed verlopen.”     

Het ViA15-project exact in beeld

HIGHRES wegenscanners 02 kopiëren
Lees het gehele artikel

“We zijn gespecialiseerd in non-destructief onderzoek naar de opbouw en staat van wegen”, vertelt Wilco Bouwmeester, directeur van De Wegenscanners. “Voor project ViA15 hebben we de diktes van het aanwezige asfalt en het ZOAB-pakket bepaald. Ook hebben we de kunstwerken nader onderzocht. Zo hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en de staat van de stootplaten en tevens de asfaltdikte op het kunstwerk bepaald. Omdat onze data digitaal en geo-gerefereerd zijn vastgelegd kunnen we snel andere data koppelen. Zo hebben we de valgewichtdeflectiemetingen automatisch gekoppeld aan de verhardingsdiktes, wat het ontwerpproces versnelt. Door deze extra informatie kan GelreGroen het asfaltontwerp optimaliseren.”

Onderbouwde beslissingen

Dankzij de informatie van De Wegenscanners kan GelreGroen zich in detail voorbereiden op project ViA15 en komt zij tijdens de uitvoering niet voor verrassingen te staan. “GelreGroen heeft De Wegenscanners ingeschakeld, omdat Rijkswaterstaat deze informatie niet aanlevert in de tenderfase, terwijl er wel behoefte aan is”, weet Bouwmeester. “Wegenbouwers schrijven vaak in op een werk op basis van niet altijd recente informatie. Dat brengt risico’s met zich mee, terwijl de mogelijkheden er wel zijn om deze informatie in te winnen. Door deze compleet te leveren worden de risico’s verminderd in de realisatiefase. De data worden volledig digitaal aangeleverd en sluiten aan op diverse GIS-systemen. Deze vorm van digitalisering draagt enorm bij aan de efficiëntie bij onze opdrachtgevers.”     

Project VIA15 | Draagkrachtmetingen voor de juiste maatregelen

DSC_1846 kopiëren
Lees het gehele artikel

Gedurende de nachtelijke uren voerde QRoad VGD-metingen uit -ook wel bekend als ‘valgewichtdeflectiemetingen’- om de stijfheid, de restlevensduur en de te nemen onderhoudsmaatregelen voor de verharding te bepalen.

Henk Jan Roeke, directeur van QRoad, licht de werkwijze toe. “Om de draagkracht van wegen vast te leggen, simuleren we de zware wielbelastingen”, vertelt hij. “Juist die zware belastingen zijn immers de maatgevende schadefactor voor verhardingen. Met de VGD-metingen belasten we het wegoppervlak om vervolgens de laagstijfheden van de verharding en de ondergrond te bepalen.” De werkzaamheden van QRoad veroorzaken geen beschadigingen aan de weg. 

Exacte ramingen

Het vroeg zo’n vijftig nachten, voordat QRoad de metingen in alle werkvakken van de A15 en A12 had uitgevoerd. “Om het verkeer minimaal te hinderen, vonden de diverse werkzaamheden voor dit project gecombineerd plaats in de avond en nacht”, vertelt Henk Jan Roeke. “Doordat je dan vaak dezelfde mensen tegenkomt, ontstaat er een vriendschappelijke band. Dat heeft zeker bijgedragen aan de uitstekende sfeer op dit project. Dankzij de meetdata van QRoad kent GelreGroen nu precies de draagkracht van de bestaande wegen. Zij weet welke maatregelen moeten worden genomen en wat het gaat kosten om deze wegen weer in topconditie te brengen.”