Tagarchief: Vernieuwing

EleKtro- en procesautomatisering (E/PA) AWP 2.0

persstation-roosendaal-tijdelijke-laaspanningsverdeler
Lees het gehele artikel

Onderdeel van de renovatie en vernieuwing van de bestaande afvalwaterpersleiding (AWP) is het vernieuwen van alle elektrische componenten en een hoge mate aan procesautomatisering. Als gewaardeerd PAUW-partner is Hoppenbrouwers Techniek al vanaf het prille begin betrokken bij het prestigeproject van Waterschap Brabantse Delta. Een gesprek met projectleider Industriële Automatisering Miguel De Koninck.

Hoppenbrouwers Techniek is al vijftien jaar actief in het domein drink- en afvalwater en is in deze markt intussen een gevestigde naam. In die hoedanigheid is Hoppenbrouwers een vaste partner van GMB Waterkwaliteit & Installaties voor het realiseren van werken in deze branche. Nog voordat het project AWP 2.0 op de markt kwam, hadden beide partijen elkaar al gevonden en afspraken gemaakt voor een eventuele samenwerking bij dit project. “Deze samenwerking hield in dat wij volwaardig partner zouden zijn binnen het tenderteam”, blikt De Koninck terug. “Gedurende de volledige looptijd van de aanbesteding heeft een team van ons, net als de overige partners binnen PAUW,  intrek genomen bij GMB om zo tot een optimale synergie te komen in zowel afstemming, ontwerp als planning.”

Persstation Roosendaal nieuwe middenspanningsverdeler.

Ombouwfaseringen

Hoppenbrouwers is binnen het project verantwoordelijk voor het elektrische gedeelte, ofwel de midden- en laagspanning, de procesautomatisering en de verwarming/koeling en ventilatie in de gebouwen. De Koninck: “De grootste uitdaging voor ons heeft vooral betrekking op de ombouwfaseringen. Gedurende zo’n fasering geldt een maximale (volledige) stilstand van 8 uur. Verder hebben we een leveringsverplichting (transport) te garanderen tijdens de volledige ombouwperiode. Daarvoor hebben we vanzelfsprekend allerlei beheersmaatregelen opgesteld. Eén daarvan is bijvoorbeeld voorzien in een verbeterde reservestelling: de garantie van altijd n+1. Verder worden de risico’s beheerst door het organiseren van periodieke risicosessies en proberen we verrassingen te voorkomen door integraal te plannen volgens de LEAN-filosofie met alle betrokken partijen, inclusief het waterschap Brabantse Delta.”

Persstation Roosendaal huidige pompenkelder.

Verrassingen voorkomen

Voor Hoppenbrouwers is AWP 2.0 volgens De Koninck een mooie referentie. “Het krijgt behoorlijk wat aandacht vanuit de buitenwereld. Het feit dat het voor het waterschap een prestigeproject is, maakt het voor ons ook al uniek. Waterschap Brabantse Delta wil volledig ontzorgd worden en dat is juist waar onze kracht ligt. Wij hebben die kennis en kunde in huis en adviseren het waterschap waar nodig in het maken van de juiste keuzes voor de verschillende oplossingen, gevalideerd aan de gevraagde eisen. We nemen als het ware het waterschap bij de hand en leggen uit welke keuzes we maken en waarom we die keuzes maken. Dat voorkomt verrassingen en creëert commitment wat als zeer prettig wordt ervaren. Tot op heden verloopt het project dan ook volgens planning en naar ieders wens. Er is een optimale samenwerking tussen de PAUW-partners en met het waterschap. De samenwerking wordt periodiek gemeten en geëvalueerd; er is bijna wekelijks overleg op elk niveau.”

Inmiddels zijn de PAUW-partners een jaar bezig na de tender en is de DO-fase achter de rug. De engineeringsfase loopt volop en “We zijn net een aantal weken buiten bezig. Nu begint het pas echt spannend te worden, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt”, besluit De Koninck.   

Stand van zaken renovatie Afvalwater Persleiding

nieuwsbrief-awp-2-oktober-2018-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). Deze leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. We pakken de AWP aan, om er voor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst betrouwbaar vervoerd en gezuiverd kan worden.

De persstations bij Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath worden eerst gerenoveerd (verbeteren betrouwbaarheid); Moerdijk volgt later. En het leidingtracé tussen Bergen op Zoom en Bath wordt vanaf het kruispunt A4/A58 tot aan het Schelde-Rijnkanaal verdubbeld (vergroten afvoercapaciteit). Ten slotte willen we er voor zorgen dat het volledige systeem van de afvalwaterpersleiding op afstand volgbaar en bedienbaar is/blijft. Dat betekent dat we een automatiseringsslag

gaan maken. Omdat we de uitvoeringsfase ingaan, willen we u graag met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de stand van zaken van het project met de benaming AWP 2.0.

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

De aanbestedingen van de aanleg van de tweede leiding tussen knooppunt Markiezaat (a4/a58) en de renovatie van de persstations zijn afgerond. Ook is er een partner gekozen voor het uitvoeren van de procesautomatisering.

De renovatie van de persstations is complex. Om deze klus te klaren heeft GMB, met partners Van der Kamp, Pentair Fairbanks Nijhuis, Hoppenbrouwers en RHDHV, besloten dit project gezamenlijk uit te voeren; onder de naam PAUW.
De aanleg van de tweede leiding wordt uitgevoerd door GW Leidingtechniek. Zij worden hierin ondersteund door

adviesbureau Kragten. De contracten met deze aannemers zijn getekend. De procesautomatisering is gegund aan Croon Wolter en Dros. Tijdens de uitvoering blijven tijdelijke pompinstallaties op de locaties van de persstations aanwezig om ervoor te zorgen dat afvoer van afvalwater ook doorgaat tijdens de werkzaamheden.

Automatisering

Gelijktijdig met de renovatie willen wij ervoor zorgen dat het volledige systeem van de afvalwaterpersleiding op afstand volgbaar en bedienbaar is. Op deze manier krijgen we meer inzicht in de werking van de AWP. Met een verbeterd monitoring systeem kunnen de AWP en de aanvoerende gemalen beter bewaakt en het onderhoud optimaal gepland worden. Zo kan een leiding schoongemaakt worden wanneer wordt waargenomen dat deze een bepaalde mate van vervuiling heeft. Niet te vroeg, dus en niet te laat. Zo blijven de systeemprestaties op orde.

De afvalwaterpersleiding tussen het persstations Moerdijk en de locatie Hoeven is schoongemaakt. Dit traject bestaat uit twee leidingen: AWP 1 en AWP 2. Met name AWP 1 was sterk vervuild.

Door de schoonmaak kunnen beide leidingen volledig worden ingezet voor het transport van afvalwater. De renovatie van persstation Moerdijk wordt nog aanbesteed. Dit wordt in de komende jaren verder opgepakt zodat persstation Moerdijk direct aansluitend aan Bath uitgevoerd kan worden (2022 – 2023).

Resultaat

Door de aanpak van de AWP zorgen we er voor dat afvalwater in West-Brabant ook in de toekomst betrouwbaar vervoerd en gezuiverd kan worden.

Zowel de renovatie van de persstations als de aanleg van de tweede leiding zorgen ervoor dat het systeem straks toekomstbestendig en voor in ieder geval de komende 30 jaar op orde is.

Festival Waterrijk

Samen met Brabants Landschap organiseerde waterschap Brabantse Delta op zondag 21 oktober ‘Festival Waterrijk’ in Bergen op Zoom op twee locaties: activiteitencentrum Kraaijenberg en het persstation van het waterschap. Op beide locaties werden activiteiten georganiseerd.

Op het waterschapsterrein stond een rioolstel boven de grond opgesteld waar kinderen zelf met een rioolinspectiewagentje door heen konden rijden. In het persstation zijn goed bezochte rondleidingen gegeven.

Veel bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de verbouwplannen van het persstation. Naast het vergroten van de capaciteit van de pompen wordt het gebouw en de omgeving wordt opnieuw ingericht. We hebben zo’n 750 à 1000 bezoekers mogen verwelkomen op het festival.