Tagarchief: Verkeersveiligheid

Een verkenningenstudie naar betere verkeersveiligheid voor fietsers op de Ziendeweg

Lees het gehele artikel

Welke tracés en oplossingen zijn mogelijk in de bijzondere, maar ook complexe omgeving? De Ziendeweg is een lange, smalle weg met op gezette tijden een groot verkeersaanbod. Veel automobilisten gebruiken de weg als alternatief voor de provinciale wegen. 

De weg is onderdeel van de ontsluiting van agrarische percelen. Ook is er veel fietsverkeer voor woon-school-werk en recreatief gebruik. Al met al is de combinatie tussen de lengte en de beperkte breedte van de weg en de verschillende verkeersstromen niet optimaal en komt de verkeersveiligheid in het geding. Iv-Infra heeft in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn met een verkennende studie onderzocht hoe de verkeerssituatie voor fietsers het best kan worden verbeterd.

De Ziendeweg

De Ziendeweg is een circa 3,5 km lange, smalle weg die naast een verbinding tussen Zwammerdam en Nieuwkoop ook een verbinding vormt naar Bodegraven, de A12 en de N231 richting Uithoorn. Voor fietsers is het de enige verbinding tussen Zwammerdam en Nieuwkoop zonder te hoeven omrijden. Ook is het een belangrijke recreatieve route (Groene Hart, Nieuwkoopse plassen) en onderdeel van het Fietsknooppuntennetwerk. 

Huidige situatie kruispunt Aarlanderveen.

Een kroonjuweel met uitdagingen

Uniek aan het gebied van de Ziendeweg is dat het de enige plaats ter wereld is waar de polder door een in bedrijf zijnde molengang zonder mechanische hulp wordt bemaald. Wat de omgeving verder nog bijzonder maakt, zijn de hoge landschappelijke en archeologische waarde, de ecologie en de vele cultuurhistorische elementen die erg belangrijk en kenmerkend zijn. Het gebied wordt gezien als kroonjuweel van de provincie en dat brengt ook gelijk een uitdaging met zich mee. Voor kroonjuwelen geldt de algemene sturingsrichtlijn behoud van uitzonderlijke kwaliteit. Met deze richtlijn wordt aangegeven hoe de provincie in beginsel met ontwikkelingen wil omgaan wat betreft de cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. Cultuurhistorie is hier dé drager van ruimtelijke ontwikkeling. De Ziendeweg ligt er dan ook al bijna 800 jaar zo bij. 

Een complexe puzzel

Wat de omgeving complex maakt zijn de beperkte ruimte en de verkeersstromen. Ook projecten die in de omliggende omgeving worden uitgevoerd en van invloed zijn op dit project vormen een uitdaging. Zo gaat het hoogheemraadschap van Rijnland een dijkversterkingsproject uitvoeren aan een dijk die grenst aan de Ziendeweg. De oplossing die uiteindelijk wordt gekozen moet er dus één zijn die de uitvoering van het dijkversterkingsproject niet zal belemmeren. 

Door de beperkte ruimte heeft elke aanpassing invloed op de omgeving. De weg is maar drie meter breed en bevat veel uitwijkhavens. Dat maakt de mogelijkheden tot verandering erg beperkt. Daar komt bij dat we direct te maken hebben met gronden van particulieren. Het is dus een complexe puzzel om alle belangen te borgen. Om te komen tot een breed gedragen oplossing zijn de grondeigenaren en andere belanghebbenden al vanaf de allereerste projectfasen bij het project betrokken. In verband met de coronapandemie, die bij de start van dit project net was uitgebroken, vond dit weliswaar in andere vorm plaats dan gewend.

Verschillende varianten

De vraag aan Iv-Infra was om in kaart te brengen wat er mogelijk is met betrekking tot het vrijliggende fietspad en wat er op de weg zelf mogelijk is. Bij de start van de verkenningenstudie zijn verschillende tracés die het waard waren om nader te onderzoeken uitgewerkt tot een schetsontwerp. In grote lijnen waren dit een vrijliggend fietspad in de polder, een vrijliggend fietspad naast de Ziendeweg (oost en west) en het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Ziendeweg zelf. Deze alternatieve tracés zijn met elkaar vergeleken op basis van onder andere de raakvlakken met ruimte en milieu, de belangen van stakeholders (grondeigenaren, omwonenden en belangengroepen) en kosten. De verkenningenstudie is integraal aangepakt om ervoor te zorgen dat de uitkomst een oplossing is die enerzijds de fietsveiligheid vergroot en wordt gedragen door grondeigenaren en belanghebbenden, en anderzijds feilloos past binnen de bijzondere omgeving en de omgeving zo min mogelijk belast. De tracés zijn daarom ook niet alleen vanuit de civiel technische bril bekeken.

In de verkenningenfase is een omgevingsscan uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat allemaal van invloed kan zijn en dus een rol kan spelen in de haalbaarheid van een tracé. Denk aan thema’s als archeologie en cultuurhistorie, bodem en water (hydrologie), ecologie, planologie, kabels en leidingen, verkeer en recreatie en toerisme. Ook de gesprekken met grondeigenaren en belanghebbenden maakten onderdeel uit van deze inventarisatie.

De Ziendeweg grenst direct aan gronden van particulieren.

Stakeholders betrekken

De verschillende tracés konden in verband met de coronamaatregelen niet via een reguliere bewonersavond worden voorgelegd aan grondeigenaren en belanghebbenden, dus dit heeft plaatsgevonden middels persoonlijke keukentafelgesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn de standpunten ten opzichte van de varianten inzichtelijk gemaakt. Deze zijn vervolgens vertaald naar een matrix met draagvlakpijlers, waaruit kon worden afgeleid hoe grondeigenaren en bewoners tegenover bepaalde varianten aankeken. Uiteindelijk is alle informatie uit de omgevingsscan en de keukentafelgesprekken getrechterd middels een afwegingsmodel. 

Fietspad of wegafsluiting?

De conclusie was al vrij snel dat een vrijliggend fietspad in een open gebied niet realistisch is. Dichtbij de weg is de beste plek, omdat je dan zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur volgt en zo min mogelijk hoeft aan te passen aan de omgeving. Ten aanzien van de mogelijkheden op de Ziendeweg is gebleken dat de enige meerwaarde is om deze af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, waarbij alleen bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen nog gebruik mogen maken van de weg.

Op dit moment werkt Iv-Infra het ontwerp van het fietspad verder uit en wordt samen met omliggende gemeentes bekeken wat het betekent als de Ziendeweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft uitgesproken dat het afsluiten van de Ziendeweg op dit moment de voorkeur heeft. Deze variant moet echter nog goed worden onderzocht, omdat het afsluiten van de weg gevolgen heeft voor de bewoners en overige wegen. Deze zomer worden de resultaten voorgelegd aan het bestuur en wordt besloten of er een vrijliggend fietspad wordt aangelegd of dat de weg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.     

Van Wylick: met een even simpele als effectieve glasbol verkeersveiligheid weer prioriteit

Lees het gehele artikel

In een dichtbevolkt land als Nederland, is een veilige infrastructuur van groot belang. Krachtige en duurzame oplossingen, zoals glasbolreflectoren, dragen hieraan bij. Eind 2019 introduceert Van Wylick haar nieuwste glasbolreflector: de LUX 7.

In 1993 introduceerde Van Wylick de eerste glasbolreflector in Nederland. Het bedrijf is uitgegroeid tot een ervaren gespecialiseerd familiebedrijf. “Van theorie tot in de echte praktijk betrokken”, vertelt Lisette van Wylick, dochter van oprichter Chris van Wylick. “Zo dragen we actief bij aan het schrijven van Europese normen voor wegdekreflectoren. Maar ook het adviseren over en het monteren van glasbolreflectoren doen we zelf. Zo ben ik de ene dag gekleed in een net pak en sta ik de volgende dag in een oranje jas op een werk.”

De speciaal ontwikkelde machine is uiteraard ook klaar voor razendsnelle montage van de nieuwe Type LUX 7 (Beeld: Emile Willems Fotografie)

 

Weg inrichten, veilig én duurzaam

Op de veelvoorkomende vraag van gemeentes en provincies: ‘Hoe bespaar je op energie­kosten én verminder je CO2-uitstoot maar zónder in te leveren op verkeersveiligheid of deze zelfs te verbeteren?’ biedt Van Wylick een antwoord met de LUX glasbolreflectoren. “Glasbolreflectoren werken door middel van retroreflectie, waarbij het invallende licht in exact dezelfde richting wordt terug­gekaatst. De glasbollen dragen bij aan optimale verkeersveiligheid in het donker, maar ook bij regenval of juist in fel zonlicht.” Op plaatsen waar de openbare verlichting uitgeschakeld of gedimd is, bieden glasbolreflectoren extra veiligheid. De druksterkte -wat iets zegt over de kwaliteit van het glas en daarmee de veiligheid- van de LUX glasbolreflectoren is enorm (max 80 ton) en dus permanent overrijdbaar.

Perfecte geleiding haakse bocht A4 Schiphol ten behoeve van het terugdringen van het aantal ongelukken.

 

Nieuw: de LUX 7

De LUX 7 is een nieuwe glasbolreflector met een diameter van 75 mm en valt tussen de LUX 3 en LUX 5 in. Ideaal voor sommige toepassingen zoals de RWS-banden. “De LUX 7 kanaliseert de reflectie waardoor deze maar liefst drie keer feller is. Daarmee zet Van Wylick iets unieks in de markt. Het biedt extra voordelen op lange rechte stukken weg. “Al onze LUX glasbolreflectoren voldoen ruimschoots aan de gestelde normen, maar wij zijn van mening: hoe feller, hoe beter, hoe zichtbaarder en dus veiliger.”

In de praktijk

In de provincie Overijssel worden de glasbollen van Van Wylick standaard toegepast in de as van provinciale wegen. “We plaatsen de glasbolreflectoren hart op hart 25 meter op rechte stukken, bij het naderen van een bocht gaat dit naar 12,5 meter en in een bocht naar 6,25 meter. Ook bij rotondes en kruispunten hanteren we die afstanden waardoor weggebruikers direct weten dat er een veranderende wegsituatie zit aan te komen”, zegt Chris. “De provincie Overijssel heeft grondig onderzoek gedaan naar het gebruik van de glasbolreflectoren”, vult Lisette aan. “Dat is natuurlijk erg waardevol. De ‘sobere weginrichting’ biedt vele bijkomende voordelen. Het grotendeels weghalen van de bermpalen scheelt in de onderhoudskosten en de risico’s die wegwerkzaamheden bij het onderhoud met zich meebrengt.”

Vakkundige montage met innovatieve machine

“Voor optimale veiligheid en duurzaamheid, is ook het nauwkeurig plaatsen van de glasbollen belangrijk, daarom doen wij dat in eigen beheer”, zegt Chris, die jarenlang zelf glasbolreflectoren heeft gemonteerd. “Die ervaring zit in het DNA van ons bedrijf”, zegt hij, “en ook op dat vlak blijven we innoveren. Een speciaal ontwikkelde machine zorgt voor een snelle, professionele en nauwkeurige montage van de glasbollen. Zo hebben we laatst op de Houtribdijk binnen één nacht maar liefst 1100 glasbolreflectoren geplaatst.”

“Maar ook voor kleinere opdrachten, zoals 40 glasbolreflectoren op een rotonde, komen we. Dat is de kracht van ons bedrijf!” besluit Chris.    


Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V.

T +31 73 55 101 55

E post@wylick.nl

www.wegdekreflectoren.nl

www.roadstuds.com

www.grondreflectoren.be

Verkeersveiligheid verbeteren – zowel on road als off road

improving-vehicle-safety-on-road-and-on-site-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Of het nu gaat om de bescherming van kwetsbare weggebruikers of voorkoming van ongelukken onder uw werknemers, het verbeteren van de veiligheidsnormen moet altijd de hoogste prioriteit hebben voor degenen die grote voertuigen en zware machines besturen. Huib Slijkhuis, een expert op het gebied van voertuigveiligheid bij Brigade Electronics BV, bespreekt waarom verbetering van veiligheid op de weg en op werkterreinen essentieel is om fatale ongelukken te voorkomen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn verkeersongevallen wereldwijd nu de op zeven na belangrijkste oorzaak van fatale ongelukken; ze eisen jaarlijks meer dan 1,35 miljoen levens en veroorzaken zo’n 50 miljoen verwondingen. Daarnaast meldt de WGO tevens dat een beroep in de bouw-, landbouw- en mijnbouwsector, waar veel verwondingen en dodelijke ongelukken door bewegende voertuigen en machines worden veroorzaakt, wereldwijd een van de beroepen met het hoogste risico is. Toch kunnen alle incidenten voorkomen worden.

Gepaste maatregelen voor de veiligheid van voertuigen en machines zijn cruciaal om problemen op de weg en op werkterreinen aan te pakken. Het is vanzelfsprekend belangrijk om redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen. Maar om te waarborgen dat deze effectief blijven, is het essentieel dat ze op juiste wijze in het veiligheidsbeleid van het bedrijf geïntegreerd en aan bestuurders, operators en andere medewerkers doorgegeven worden.

Opleiding zorgt dat veiligheidsprincipes goed worden ingeprent

Grondige opleiding is een fundamentele eerste stap om veiligheid op de weg en werkterreinen te handhaven en medewerkers in het hele bedrijf te doordringen van het veiligheidsbeleid – dat uniform en duidelijk dient te zijn. Effectieve opleiding helpt medewerkers zich vertrouwd te maken met potentiële gevaren; het leert hen hoe ze moeten reageren als er iets onverwachts gebeurt en om grondige risicobeoordelingen uit te voeren voordat ze met potentieel gevaarlijke projecten beginnen of onder moeilijke omstandigheden gaan werken.

Gespecialiseerde cursussen, uitgebreide groepsgewijze opleidingen en regelmatige opfriscursussen bieden medewerkers praktische leerervaringen en geven hen de beschikking over essentiële informatie om de hoogste normen van veiligheid te hanteren en onnodige incidenten te voorkomen.

Voertuigtechnologie

Vanwege dode hoeken zijn voertuigen die bij lage snelheid manoeuvreren een van de meestvoorkomende oorzaken van fatale ongelukken en verwondingen bij voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers. Evenzo loopt personeel dat op lawaaierige terreinen en onder moeilijke omstandigheden werkt, vaak met beperkt zicht, een extreem hoog risico van aanrijdingen met bewegende voertuigen en machines.

De introductie van veiligheidssystemen voor bedrijfsvoertuigen heeft niet alleen geholpen om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook bijgedragen aan verbetering van de veiligheid in diverse sectoren, waaronder de bouw, landbouw, mijnbouw, steengroeven, scheepvaart en luchtvaart.

Om de veiligheid te verbeteren, kunnen er allerlei technologische oplossingen worden geïnstalleerd, afhankelijk van het voertuigtype en het gebruik. Op het voertuig gemonteerde 360-graden camera’s, zoals de Backeye360® van Brigade, bieden bestuurders bijvoorbeeld constant een panoramisch beeld van wat er rondom het voertuig gebeurt, dat zij op een in de cabine geïnstalleerd scherm in de gaten kunnen houden. Lenzen met een extreem brede hoek op de camera’s van deze systemen bieden een allesomvattend zicht op de omgeving rondom het voertuig, dat zelfs grote spiegels niet kunnen evenaren, om dode hoeken volledig te elimineren.

Op radar gebaseerde obstakeldetectie gebruikt radartechnologie met continue golven om bewegende en stilstaande objecten rondom het voertuig te detecteren en waarschuwt bestuurders met een akoestisch en visueel signaal, zodat ze op juiste wijze kunnen reageren.

Dit zijn slechts twee voorbeelden hoe voertuigen en machines met behulp van technologie veiliger kunnen worden gemaakt. Er zijn talrijke opties om uit te kiezen en specialisten zoals Brigade Electronics kunnen adviseren over de beste en veiligste apparaten om in alle behoeften te voorzien.

Praktische oplossingen om de veiligheid te verbeteren

Naast opleiding en voertuigtechnologie helpt ook het doorvoeren van concrete veranderingen in de werkomgeving de kans op een ongeluk te verkleinen. Verandering van het tijdstip waarop bijzonder gevaarlijk werk wordt uitgevoerd, door dit bijvoorbeeld alleen in daglicht te doen, of beperking van het aantal mensen op terreinen waar voertuigen werken, zijn slechts een paar voorbeelden van manieren om botsingen te voorkomen en bewustheid te verhogen.

Veiligheid voorop

De veiligheidscultuur komt van boven. Het is daarom van essentieel belang om duidelijke en consistente veiligheidsboodschappen in te prenten. Dit is de sleutel tot een werkcultuur die veiligheid voorop zet en ervoor zorgt dat iedereen, zowel in het verkeer als op werkterreinen, zich volledig bewust is van beleidslijnen en procedures voor de beste – en veilige – werkwijzen.

Duurzame weg naar verkeersveiligheid

vw-64_deze-zeker-gebruiken-kopieren
Lees het gehele artikel

In het wegbeeld zien we een toename in het toepassen van de glasbol als wegdekreflector. De glasbol is zeker niet nieuw, maar de aandacht ervoor is nooit gestagneerd. Zeker nu er meer en meer gekeken wordt naar het duurzaamheidsverhaal en lichtvervuiling, zou dit een ideale oplossing kunnen zijn.

Alweer sinds 1993 is Van Wylick Wegdekreflectoren BV dé specialist op het gebied van glasbolreflectoren. Geïntroduceerd in een betontegel als ‘De Steen Van Wylick’ zorgde de glasbolreflector toen al voor een veilige situatie op de weg. Nu, 26 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot een ervaren familiebedrijf. “Het product is nog steeds heel actueel,” zegt Lisette van Wylick, dochter van oprichter Chris van Wylick, en werkzaam in het bedrijf. Als actief lid van de Normcommissie ‘Horizontale Markeringen’ woont Lisette -als afgevaardigde van Nederland- de Europese vergaderingen bij. “Op deze manier zetten wij ons in om bij te dragen aan een norm waarin een goede beoordeling van glazen wegdekreflectoren wordt meegenomen.”

De sterkste glasbolreflector (druksterkte maar liefst 80 ton).

 

Verduurzamen

Van Wylick merkt dat er steeds meer aandacht in het huidige debat is hoe je als gemeente of provincie kunt verduurzamen. Hoe bespaar je op energiekosten en verminder je CO2 uitstoot, met inachtneming van de Wet natuurbescherming en zónder in te leveren op verkeersveiligheid? Daar heeft Van Wylick wel een antwoord op: “Afhankelijk van de situatie kan het mogelijk zijn om openbare verlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen door het toepassen van onze LUX glasbolreflectoren! Zo spelen we ook in op de wensen van de Wet natuurbescherming op het gebied van lichtvervuiling: reflectoren wanneer het nodig is en daarna weer lekker donker, zoals het hoort.”

In het buitenland, zoals hier op een snelweg, worden de glasbolreflectoren al langer ingezet.

 

Veiligheid voorop

“Glasbollen zijn goed zichtbaar in het donker, maar ook bij regenval of juist in fel zonlicht. Ze worden al veel toegepast op snelwegen in diverse landen. Binnen Nederland zijn het vooral de provincies Flevoland en Overijssel die de glasbolreflectoren al standaard toepassen. Terwijl andere provincies ze alleen op specifieke locaties inzetten zoals op rotondes. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als uit het lopende onderzoek van het kennisplatform zou blijken dat onze glasbollen daadwerkelijk een grote rol spelen in de veiligheid en verlichting van openbare wegen,” zegt Van Wylick. ”Als daar richtlijnen voor komen, zullen ongetwijfeld meerdere provincies volgen.”

Afslag Schiphol, toepassing van LUX glasbolreflectoren voor maximale verkeersveiligheid in scherpe bochten.

 

De Lux glasbolreflectoren, de perfecte oplossing voor rijbaan c.q. rijrichtingscheiding

“Glasbollen reflecteren 360 graden, zijn goed zichtbaar in het donker, maar ook bij regenval of juist in fel zonlicht.” Van Wylick vervolgt: “Ze hebben géén onderhoud nodig want het massieve glas trekt geen vuil aan en blijft schoon door regen. Vaak ontstaat er bij regenval een waterfilm op het wegdek, onze glasbolreflecteren ondervinden daar echter geen hinder van en blijven prima zichtbaar.” De impactsterkte van de LUX glasbolreflectoren is enorm (maar liefst 80 ton) en dus permanent overrijdbaar, en bestand tegen sneeuwschuivers mits er met rubber geschoven wordt. “Proefondervindelijk is bewezen dat ze bij normaal gebruik het asfalt overleven, niet loslaten én -zeer belangrijk in het kader van verkeersveiligheid- hun reflectie behouden.”

Een speciale machine van Van Wylick zorgt voor hoge productie bij het nauwkeurig plaatsen van de LUX glasbolreflectoren, hier ingezet op de Rijksweg N35.

 

Snelle en vakkundige montage met eigen ontwikkelde machine

Van Wylick zorgt met een speciaal ontwikkelde machine voor een snelle, professionele en nauwkeurige montage van de glasbollen in asfalt en betonelementen (zie coverfoto).