Tagarchief: Verkeer

De onzichtbare vriend van iedere weggebruiker staat nooit stil

koningin-maxima-brug-cad-design-brugdek-met-geleiderail-kopieren
Lees het gehele artikel

Elke dag maken we onderdeel uit van het verkeer, is het niet als deelnemer, dan wel als wegwerker. Realiseert u zich weleens hoeveel er gedaan wordt om iedereen een veilige infrastructuur te bieden? Vast niet en dat is logisch, u moet uw aandacht bij het verkeer houden, of het werken aan de weg. Toch worden we continu beïnvloed, geïnformeerd en beveiligd door verkeersmiddelen die ervoor moeten zorgen dat we geen ongelukken maken en die ervoor zorgen dat onze overlevingskansen maximaal zijn, mochten er zich toch calamiteiten voordoen.

Een van de bedrijven achter de schermen die zich dagelijks bezighoudt met het ontwerpen, produceren en leveren van producten en oplossingen binnen de verkeersveiligheids- en weginfrastructuuractiviteiten, is Saferoad Holland BV (voorheen Prins Dokkum BV). Vanaf 2010 onderdeel van de Saferoad Groep, die sinds 1947 haar wortels heeft in Noorwegen. We spreken met Herman Odijk, Managing Director en Henk Zwartenkot, Director Business Development. Twee mannen met een duidelijk missie: ’s lands wegen plaveien op weg naar 0 verkeerdoden. Vision Zero, om in termen van Saferoad te spreken.

Bestekservice Saferoad – recent in juli 2019 online gegaan via de website. Doel is met behulp van een praktische tool correcte aanbestedingsteksten te genereren.

 

Samen bereik je meer

Eén van de grootste krachten van Saferoad is de enorme kennis waarover men beschikt, gestoeld op decennialange ervaring. “Vision Zero kunnen we alleen bereiken door transparant te zijn en te delen wat we weten”, opent Odijk het gesprek. “Onze adviserende rol naar wegbeheerders, ingenieurs, adviesbureaus, gemeenten, provinciën en aannemers heeft tot doel om gezamenlijk tot een afgewogen weginrichting te komen. Wij leveren een uitstekende bijdrage in het proces wegontwerp. Belangrijk daarbij is dat iedereen die met vragen zit, ons kan benaderen. Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, maar maak gebruik van die lage drempel die wij hebben. Samen bereik je meer.”

Vision Zero gaat ver bij de Saferoad Groep: het is een integraal onderdeel van de mentaliteit binnen de hele groep. Zwartenkot schetst het mooi als hij zegt: “We hebben een gedragscode. We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze impact op het milieu en de samenleving. Saferoad handelt altijd in overeenstemming met wet- en regelgeving en conform de algemeen geaccepteerde maatschappelijke normen en waarden. Bedrijven werken graag samen vanwege onze goede reputatie, waarbij openheid, eerlijkheid en de drang om te verbeteren als een rode draad door alles heenloopt. Samenwerken op weg naar nul ernstige verwondingen en nul dodelijke ongevallen, dat is onze missie.”

Motorrijderbescherming van Saferoad. Motoshield presteert in de hoogste prestatieklasse C70 – I. Locatie Kerkrade N300 afrit.

 

Er wordt functioneler gedacht dan vroeger

Odijk merkt op dat er veel is veranderd in Europa. “Er wordt minder product specifiek voorgeschreven en meer gedacht in termen van functionaliteit. Partijen als Rijkswaterstaat, zijn nu veel meer gefocust op functionaliteit in de uitvraag. Er is steeds minder kennis aanwezig en de materie wordt complexer. Daarom staan wij klaar voor iedereen met vragen. We adviseren en geven de juiste richting aan. Sinds juli dit jaar is onze bestekservice online gegaan. Daarmee ondersteunen we aanbesteders om tot een allesomvattende en correcte uitvraag te komen als het gaat om bermbeveiligingsproducten. Er wordt heel visueel gewerkt in de bestekservice en aanbestedingsteksten worden automatisch gegenereerd. De bestekservice voldoet aan de RAW-systematiek. Zo wordt functioneel uitvragen kwalitatief beter en wordt aanbesteden makkelijker.”

Binnen de Saferoad Groep wordt voortdurend geïnnoveerd en iedere partij die graag goed beslagen ten ijs wil komen als het gaat om infrastructurele veiligheidsmaatregelen en -middelen kan profiteren van de kennis die gedeeld wordt. Daarmee is Saferoad de onzichtbare vriend van iedere weggebruiker.   

Prefab faunatunnel zorgt voor tijdbesparing

aco-pro-fauntunnel-in-assen-gereed-kopieren
Lees het gehele artikel

Verkeer ervaart weinig overlast tijdens aanleg faunatunnel

Om klein wild veilig de Europaweg te laten passeren heeft de Gemeente Assen ervoor gekozen om een ecopassage aan te leggen tussen het Asserbos, het Twijfelveld en het Natura 2000-gebied Witterveld. In zeer korte tijd is de faunatunnel gerealiseerd waardoor er nauwelijks overlast was voor het verkeer.

Veiligheid voor mens en dier

Om leefgebieden van diersoorten met elkaar te verbinden en te zorgen voor een ecologische samenhang is er een fauntatunnel aangelegd onder de Europaweg in Assen. Dankzij deze faunatunnel kan klein wild –  amfibieën, reptielen zoals ringslangen, muizen, konijnen en vossen – ongestoord en veilig oversteken en zijn er minder aanrijdingen met dieren waardoor het voor het verkeer veiliger wordt. Deze faunatunnel is een onderdeel van een groter stelsel verbindingen.

Samenwerking ecoloog en bouw

De gemeente Assen heeft Arcadis benadert voor het ontwerpen en plaatsen van een faunatunnel, in de zuidelijke ringweg van Assen. De aannemerstak van ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis heeft als hoofdaannemer opgetreden in de realisatie van deze ecocorridor. Omdat de Europaweg een breed wegprofiel en een brede middenberm heeft, is er  eerst met de ecoloog van Arcadis bekeken of de monolithische faunatunnel van ACO wel genoeg effect zou hebben. Er zijn immers dieren die hier en daar licht nodig hebben in de tunnel. Omdat het dichte deel niet langer is dan 10 meter, heeft de ecoloog van Arcadis geconstateerd dat een monolithische faunatunnel een mooie oplossing is.

ACO heeft bewust gekozen voor de ontwikkeling van monolithische faunatunnels van polymeerbeton. De reden hiervoor is dat polymeerbeton een hoge buig- en treksterkte heeft, waardoor er geen wapeningen nodig zijn in het beton. De amfibieën en reptielen die zich erin verplaatsen oriënteren zich namelijk op het aardmagnetisch veld, waardoor wapeningen en dus metaalachtige producten in faunatunnels beter vermeden kunnen worden. Hierdoor is polymeerbeton het best beschikbare product voor faunatunnels. Bovendien is polymeerbeton een niet zuigend product, zodat kikkers en padden zonder uit te drogen de ecocorridor kunnen passeren.

Minimale omleiding en geen overlast voor verkeer

De Gemeente Assen wilde zo min mogelijk overlast voor verkeer en fietsende schoolgaande kinderen veroorzaken. Daarom was het noodzakelijk om deze faunatunnel te realiseren in de vakantie. Om ervoor te zorgen dat het wegvak zo kort mogelijk afgesloten zou zijn heeft ACO de standaard tunnelelementen samengesteld tot een kant en klare prefab faunatunnel met een lengte van 4 meter.

Doordat ACO de faunatunnel prefab heeft aangeleverd op het werk, is er een enorme tijdsbesparing gerealiseerd. Dankzij een strakke planning kon Arcadis de dag voor de levering  een sleuf trekken in het wegvak. Omdat de prefab betonfundatie goed uitgehard was kon Arcadis de volgende dag de faunatunnel direct verwerken en de dag erna asfalteren. Al met al heeft het plaatsen van de ACO Pro Faunatunnel slechts drie dagen per rijbaan in beslag genomen. Doordat ACO per rijbaan twee prefab elementen kon aanleveren, was er slechts een half wegvak per keer afgesloten. Hierdoor was er een minimale omleiding nodig en heeft het verkeer nauwelijks overlast ervaren. Doordat het project tijdig is opgeleverd hebben ook de schoolgaande kinderen geen hinder ondervonden.

Campagne ‘MONO, ongestoord onderweg’ van start

mono
Lees het gehele artikel

Laat je niet storen tijdens het sturen

Social media en het verkeer gaan niet samen. Toch vinden sommige weggebruikers het moeilijk om binnenkomende appjes en updates te weerstaan. Daarom gaat op 2 september de landelijke campagne ‘Mono, ongestoord onderweg weer van start’. Laat je niet storen tijdens het sturen, hou je aandacht op de weg! De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met provincies, gemeenten, politie, diverse maatschappelijke organisaties en andere bedrijven zoals telecomproviders en ICT-bedrijven.

Toch komt dit gedrag veel voor en leidt het volgens inschatting van de SWOV tot enkele tientallen slachtoffers per jaar. Carla Brugman is gedeputeerde voor Verkeersveiligheid: “Sociale media en deelname aan het verkeer vind ik een onverantwoorde en levensgevaarlijke combinatie. Hou je ogen op de weg en niet op het scherm! Check je al rijdend of fietsend je berichten, al is het maar een paar seconden, dan zie je niet wat er om je heen gebeurt en heb je grote kans op een ongeval. Je brengt niet alleen jezelf maar ook andere weggebruikers in gevaar.”

Verbod mobieltjes per 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 is het verbod voor het vasthouden van een mobieltje in het verkeer uitgebreid naar alle bestuurders van een voertuig, dus ook fietsers. In de nieuwe regels is per 1 juli ook de term ‘mobiele telefoon’ uitgebreid tot ‘mobiel elektronisch apparaat’. Dat betekent dat ook het vasthouden van andere elektronische apparaten zoals tablets, muziekspelers en camera’s niet langer is toegestaan op de fiets.

Campagne

Iedereen doet het wel eens: mails lezen, een berichtje versturen of de laatste apps checken tijdens het autorijden of op de fiets. In deze campagne wordt, naast de automobilist en fietser, juist ook de sociale omgeving aangesproken om zo de sociale druk en de ‘fear of missing out’ bij de bestuurder weg te nemen. Doel is om hen bewust te maken van het afleidende effect van smartphonegebruik tijdens het rijden en van de risico’s die dat gedrag veroorzaakt voor de eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers. Onderweg zijn is de beste reden om niets te doen met sociale media!

ROVL

Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! De campagne ‘Mono, ongestoord onderweg’ past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Meer weten over de campagne? Kijk op: www.rovl.nl.