Tagarchief: Vattenfall

Hoogste tijd voor CO2-belasting

Lees het gehele artikel

Een flink artikel in het Financieel Dagblad die er niet om liegt. De uitstoot van broeikasgassen wordt steeds duurder. Afgelopen weken tikte de prijs van een ton CO2 uitstoot zelfs de 44 euro aan. Maar wat zegt dit nou eigenlijk en wat voor invloed heeft dit voor jouw bedrijf? Dit vroegen wij ons ook af. Wanneer je het artikel aandachtig leest komt er naar voren dat het de CO2 uitstoot ook alleen maar hoger gaat worden en dat die stijgende lijn voorlopig niet op gaat houden. 

De bedoeling hiervan is uiteraard dat de vervuilende bedrijven hun emissies verminderen en investeringen in schonere technologie rendabel worden. Lange tijd was de ETS-prijs daarvoor eigenlijk te laag, maar met een prijs van boven de 40 euro beginnen de kosten nu echt te bijten. 

De relatief hoge prijs doet nu alleen nog pijn bij grote organisaties die de rechten moeten kopen om te mogen produceren. Je kunt hierbij denken aan organisaties als Shell, TATA Steel, RWE, Vattenfall en Chemelot. Dat is ook precies de bedoeling natuurlijk. Maar het zet de Europese industrie mogelijk ook op achterstand ten opzichte van concurrenten elders ter wereld. Want de meeste landen buiten Europa hebben geen systeem om CO2-uitstoot te beprijzen. Niet EU-landen als Noorwegen, Zwitserland, IJsland doen overigens wel mee aan EU ETS. Het Verenigd Koninkrijk stapte er met de brexit uit, maar is bezig een eigen handelssysteem op te zetten.

Op dit moment betalen alleen de grote vervuilers. Maar wanneer je hier realistisch naar kijkt verwachten wij dat de trend zich door gaat zetten naar alle bedrijven, groot of klein. Wanneer je als bedrijf zorgt voor uitstoot of het nu met een auto op fossiele brandstof bedrijfsmatig rijden is of een graafmachine op de bouwplaats overal zal op den duur CO2 toeslag op komen. De regelgeving zal hier steeds strenger op  worden tot het voor bedrijven niet meer anders kan om over te stappen naar een emissieloos voertuig of pand. Het moet rendabel zijn voor jouw bedrijf om deze stap te maken en daarom zijn wij hard bezig aan de doorontwikkeling van onze elektrische graafmachines. Om het dus voor iedereen betaalbaar te maken. 

Ben je nu benieuwd naar het hele artikel uit het financieel dagblad? Klik dan op de button hieronder.

Vattenfall aan de slag voor Amsterdamse warmte

hwc-en-warmtebuffer-amsterdam
Lees het gehele artikel

Vattenfall begint een project om de Amsterdamse warmtenetten nog verder te optimaliseren en met elkaar te verbinden. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de warmtenetten. Hiermee wil de organisatie de transitie van aardgas loze stad door middel van stadswarmte versnellen. Dit project maakt onderdeel uit van een voorlopige gezamenlijke investeringsagenda (Vattenfall en AEB Amsterdam werken samen in Westpoort Warmte) van 400 miljoen euro voor stadswarmte in Amsterdam tot 2022. 

De Amsterdammers ontvangen nu hun stadswarmte vanuit twee verschillende bronnen. De warmte van Amsterdam Zuid Oost komt  vanuit de Diemen centrale en de warmte in Noord West vanuit de centrale) van AEB Amsterdam. De gebieden Nieuw West en Zuideramstel zullen met elkaar verbonden worden door een 3.8 kilometer lange pijplijn. Voor beide gebieden is tot 2025 een groei voorzien van totaal zo’n 20.000 woningen. En dat betekent ook meer vraag voor stadswarmte.

Warmtebuffer en Hulpwarmtecentrale
Niet alleen de netten zullen aan elkaar gekoppeld worden, ook komt er langs de A10 in de bocht bij de A4 een warmtebuffer waar 3600 kubieke meter warm water in opgeslagen kan worden. Dit is een kleinere versie van de warmtebuffer, die Vattenfall al enige jaren bij de Diemen centrale heeft staan. Hierdoor kan er meer warmte vanuit het AEB Amsterdam naar het bestaande net in Zuid Oost Amsterdam worden gevoerd. Ten slotte komt op dezelfde locatie een hulpwarmtecentrale (HWC) voor de aller koudste dagen van het jaar en voor een nog meer betrouwbare stadsverwarming.

Groeiende vraag
“Amsterdam is zich steeds meer aan het voorbereiden op een leven zonder aardgas”, zegt Alexander van Ofwegen warmte directeur Vattenfall. “De warmtevraag neemt daarmee ook toe. Dat geldt overigens niet alleen in nieuwbouw, ook zien we dat er vanuit bestaande bouw steeds meer de vraag komt om te worden aangesloten op het warmte net. Hierin willen we graag kunnen voorzien.”

Het is belangrijk om goed te kunnen inspelen op de groei van het aantal woningen in de stad. De koppeling zorgt voor een robuuster en betrouwbaarder systeem waardoor de leveringszekerheid gegarandeerd kan worden voor de toekomst.

Fossielvrij
“Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie. Voor warmte betekent dit dat wij dit product fossielvrij willen maken om te komen tot volledig CO2 vrije warmtelevering in 2040. Door deze leidingen aan elkaar te koppelen, is het ook mogelijk om meer warmte te kunnen brengen naar woningen vanuit een bron als AEB Amsterdam. Vattenfall Warmte is al actief bezig met het ontwikkelen en het gebruik maken van verschillende duurzame bronnen op haar warmtenet. Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen we ook meer duurzame bronnen toevoegen en beschikbaar maken voor de hele stad,” aldus Van Ofwegen.

Vattenfall heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden gekozen voor de bedrijven: ENGIE  Services West B.V.  (verantwoordelijk voor de aanleg van de hulpwarmtecentrale en de buffer) en Denys Engineers & Contractors B.V., aannemer voor het leggen van de warmteleiding. Vanaf maart 2019 begint de aanleg van de leiding en vanaf juli 2019 de bouw van de hulpwarmtecentrale en de buffer.

Over Vattenfall
Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame productie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.