Tagarchief: Vanderkamp Pompen

‘Van aquariumpomp tot 4,5 kuub verpompen per seconde’

DJI_0157
Lees het gehele artikel

Vanderkamp Pompen verhuurt oplossingen voor alle volumes

“Het illustreert mooi waar onze expertise ligt: we verhuren alles van aquariumpomp tot en met pompen die 4,5 kuub per seconde transporteren.” Aan het woord is Rick van der Kamp, eigenaar van Vanderkamp Pompen in Zwolle. Samen met collega Johan Rooijakkers, technisch commercieel adviseur, vertelt Rick over de door innovatie gedreven evolutie binnen hun bedrijf.

In de wereld van nu telt iedere seconde

“Wij rekenen al een tijd met ‘kuub per seconde’ in plaats van kuub per minuut, zoals veel waterschappen dat doen. Door de klimaatverandering en de veranderde waterproblematiek kunnen er situaties voorkomen waarbij iedere seconde telt. Daar spelen wij met onze pompontwikkeling op in”, schetst Rick.

De motoren van de RWA pompen, 6x 200 kW geïnstalleerd vermogen.

Het grootste pompvolume dat door Vanderkamp Pompen is geleverd, is een installatie bij het gemaal IJmuiden. Rick: “Daar ging het om een verplaatsing van 72 kuub per seconde. Dat gemaal is het grootste pompstation van Europa en bevat zes pompen. Twee waren er uitgevallen en moesten vervangen worden, een klus van anderhalf jaar. Rijkswaterstaat vertrouwde er volledig op dat wij voldoende pompcapaciteit konden leveren. Uiteindelijk zijn we op een mix van hele grote en grote pompen uitgekomen, maar liefst 34 in totaal. Dat zoiets een behoorlijke logistieke uitdaging met zich meebrengt, hoef ik niet uit te leggen denk ik. Er moest vanwege de calamiteitensituatie vanaf het eerst moment vol gas gegeven worden.”

‘Kennis leveren is onze core business’

Rick vervolgt: “Uiteraard is het verhuren van pompen onze boterham, maar onze core business is het leveren van kennis. Het heeft namelijk geen zin om pompen te verhuren als je niet de allerbeste oplossing levert voor een situatie. We willen de beste zijn in het analyseren van het probleem, meedenken in oplossingen en dat tot uiting laten komen in het leveren van de beste pompen voor de situatie. En als dat inhoudt dat we bestaande pompen moeten modificeren, dan doen we dat.”

Niet voor niets bestaat het bedrijf al 30 jaar. Als familiebedrijf heeft Vanderkamp Pompen het voordeel dat er continuïteit heerst en er ruimte is om te investeren. “Geld in een familiebedrijf is geduldig. We nemen voor alles de juiste tijd, om kwaliteit te kunnen waarborgen en ervoor te zorgen onze klanten meer krijgen dan waarom gevraagd is. Daarom zien we hen terug. Als familiebedrijf ben je je constant bewust van het feit dat je naam hangt aan alles wat je doet. En kijken we naar onze drijfveren als familiebedrijf, dan luidt de conclusie dat het hier niet om snelle winst gaat, maar om generaties. Dat schept een totaal andere bedrijfsatmosfeer. Vader Eef is nu 83 en speelt een adviserende rol binnen de onderneming. “We zijn feitelijk samen gestart hier, dus ik ben zelf zowel de eerste als de tweede generatie”, legt Rick uit. “Mijn moeder, Leida, overleed twee jaar geleden en is voor zowel mijn vader als voor mij een rots in de branding geweest, net zoals mijn eigen vrouw Rianne dat voor mij is. Met recht ben ik heel trots op mijn ouders en nu ik zelf vader ben besef ik pas echt hoe trots mijn ouders op mij geweest moeten zijn. Mijn vader was 53 toen hij met mij in zaken ging. Ik ben nu zelf 57 en een paar jaar geleden zijn twee van mijn drie kinderen in de zaak gekomen. Dochter Linda en zoon Erik werken binnen het bedrijf, dochter Marieke is net klaar met haar studie. De trots die ik voor hen voel is fenomenaal. Uiteraard is het een geruststellende gedachte dat er eventueel bedrijfsopvolging is vanuit de familie. We gaan het zien!”

Het zuig-manifold van de RWA pompen uitgevoerd in staal Ø1200mm.

Renovatie Stamriool Oss

We vragen de heren naar een mooi referentieproject. Johan hoeft er niet lang over na te denken: “Een rioolrenovatieproject voor Waterschap Aa en Maas. Het Stamriool van Oss (een koker van beton met een breedte van 2,45 meter en een hoogte van 1,65 meter) kreeg een levensduur verlengende behandeling.

Daarvoor moest er in segmenten gewerkt worden, waarbij wij steeds zorgden voor de omleiding, zodat het te behandelen segment droog gelegd kon worden. Het Waterschap Aa en Maas voert de renovatie in fases uit al vanaf 2013 . Wij hebben al vroeg aan tafel gezeten om te adviseren in welke delen het stamriool idealiter kon worden ‘opgeknipt’.”

Opbouw van de tijdelijke pompinstallatie t.b.v. fase 3.

Rick voegt toe: “We bevinden ons nu in fase 3. Het te renoveren deel van het stamriool in deze fase heeft een lengte van 1650 meter. Om de omleiding te kunnen maken, rekening houdend met enkele kadastrale uitdagingen, hadden we 1850 meter eigen stalen leiding met een diameter van 1000 mm gebruikt.” Door het slim berekenen van de verdeling van de fases, is de CO2-footprint aardig teruggebracht. Johan legt uit: “Door de lange fases konden we op tijd vaste stroom aanvragen bij Enexis en overal elektrische pompen toepassen. We voorkwamen hiermee de inzet van vervuilende diesel aggregaten.” Volgens Rick toont deze werkwijze goed aan dat Vanderkamp Pompen een echte ‘kennisfabriek’ is. “We denken mee in duurzaamheid en zijn in staat om meerwaarde te bieden vooraan in de keten. Met ons team van medewerkers, waaronder werktuigbouwkundige, civieltechnische en elektrotechnische ingenieurs hebben we prima samengewerkt met hoofdaannemer GW Leidingtechniek BV, alsmede met het waterschap in de onderzoeksfase.”

Eigen PLC’s en software

Vanderkamp Pompen stuurt de ontworpen installaties aan met in eigen beheer vervaardigde PLC-besturingen en zelf geschreven besturings- en monitoringssoftware. Johan: “We besturen de pompen op afstand en we monitoren de werking op afstand. Zo hebben we een niveau meldingssensor geïnstalleerd bij de waterzuivering, die gekoppeld is aan de pompinstallatie. Zo doseren we altijd de juiste aanvoer, geheel naar de ontvangstcapaciteit van de waterzuivering.” Rick vult aan: “Onze opdrachtgever mag in ‘real time’ meekijken in onze systemen. We zijn transparant in alles en schenken de opdrachtgever dit vertrouwen, omdat zij bij ons hetzelfde doen.”

Wat betreft de uitvoering van de installatie voor het pomptraject in Oss, zegt Rick: “Je moet je realiseren dat je de kans op verstopping minimaal moet maken. Je verpompt soms echt ’taaie koek’. Daarom kozen we voor Pentair pompen met schroefcentrifugaal waaiers met een grote vuildoorlaat.” Johan schetst de situatie bij heftige regenval: “Bij regen kan er tot wel 10.000 kuub per uur door de leiding moeten. Terwijl met droog weer dit maar zo’n 800 kuub per uur is. We hebben de installatie opgedeeld in grote en kleine pompen, om het peil in de koker altijd zo laag mogelijk te houden.”

Eigen pomp ontwikkeld en gebouwd

Veel producenten van pompen mikken op een zo efficiënt mogelijke en goedkope productie. “Als verdienmodel is dat logisch”, zegt Rick. “Maar daarmee kom je soms voor compromissen te staan in situaties die iets beters verlangen. Waar we nu uniek in aan het worden zijn, is een eigen pomp ontwikkeling en productie. Vorig jaar hebben we onze eerste eigen pomp ontworpen en gebouwd. Onze focus? Die lag op een lange levensduur en makkelijk uit te voeren reparaties. Deze pomp is specifiek voor riooldoeleinden ontworpen, als onderwaterpomp. Begin dit jaar is hij al getest, op schoon water. De vuurdoop komt bij twee pilots, te weten in de koker van het stamriool van Oss waarin een grote vuillast verpompt moet worden, en bij de rioolwaterzuivering Westerholte, op 500 meter van onze vestiging in Zwolle. De eerste proef was zeer succesvol en reden genoeg om deze pomp verder door te ontwikkelen.” 

4-kilometer lange persleiding langs de Maas

Lees het gehele artikel

Deze kwetsbare persleiding diende in de tweede helft van 2020 vervangen te worden. In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) voerde GW Leidingtechniek BV deze werkzaamheden uit. Wij, Vanderkamp Pompen, hebben de tijdelijke functie van de persleiding overgenomen.

Parallelle leiding

De nieuwe leiding moest exact op de locatie van de bestaande leiding komen. Daarvoor was  de aanleg van een tijdelijke leiding noodzakelijk die buiten ons werkgebied is aangebracht. Vanderkamp Pompen heeft haar expertise ingezet door middel van de aanleg van een tijdelijke stalen persleiding van ruim 4 km langs de Maas. Hierdoor kon GW Leidingtechniek BV  de bestaande, zeer kwetsbare leiding buiten bedrijf nemen en daarmee werd het risico op calamiteiten zo veel mogelijk beperkt. Het water werd door de tijdelijke leiding gepompt door het bestaande gemaal en de werkzaamheden voor vervanging van de bestaande leiding konden direct worden gestart zonder dat GW Leidingtechniek BV of WBL zich hoefde te bekommeren over de afvoer van het rioolwater. GW Leidingtechniek BV heeft de gehele bestaande AC-leiding gesaneerd, een nieuwe HDPE leiding aangelegd, deze volledig getest en vervolgens de gehele nieuwe leiding gecontroleerd en zonder risico weer in gebruik genomen.

Totaaloplossing

Als partner van GW Leidingtechniek BV hebben we aan de voorkant meegedacht en diverse mogelijke varianten met elkaar gewogen. Uiteindelijk is in nauw overleg met de eindklant, het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de beste oplossing gekozen en uitgevoerd.

Mooie beelden

Enkele maanden heeft de stalen leiding, uitgevoerd in DN500 en DN600 langs de maas gelegen om het rioolwater af te voeren. Dat levert mooie beelden op vanuit de lucht.

Tekst en video geplaatst met toestemming van GW Leidingtechniek BV en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

De grootste tijdelijke pompinstallatie ooit staat in IJmuiden

Foto 1 – Vanderkamp kopiëren
Lees het gehele artikel

Om de capaciteit van de waterafvoer die normaal via Europa’s grootste gemaal verloopt op peil te houden, tekende het Zwolse bedrijf binnen een uniek samenwerkingsverband met opdrachtgever Rijkswaterstaat en SPIE (verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gemaal) in recordtempo voor de levering van 24 van de in totaal 34 benodigde tijdelijke pompen. Mede daardoor is Rijkswaterstaat in staat om het water in een deel van West-Nederland nauwgezet te managen en het gebied bij hevige neerslag droog te houden.

Het IJmuidense gemaal draait normaliter op zes megakrachtige onder water opgestelde pompen. Vier daarvan, daterend uit de jaren 70, worden aangedreven door kortsluitanker-draaistroommotoren. De overige twee, voorzien van zeer energiezuinige permanentmagneetmotoren, werden in 2004 geplaatst. Met behulp van het zestal pompen kan het gemaal maar liefst 260.000 liter water per seconde van het Noordzeekanaal in zee lozen. 

IJmuiden pompinstallatie locatie A, uitstroom in de sluis.

Defect 

Eind april vorig jaar kwam na een storingsmelding aan SPIE, dat sinds 2016 op basis van een prestatiecontract het beheer en onderhoud van het gemaal voor Rijkswaterstaat verzorgt, het technisch falen van een van de twee laatst geplaatste pompen aan het licht. Er was sprake van een defect aan de aandrijfmotor. Om erger te voorkomen, besloot Rijkswaterstaat om ook de andere pomp direct uit te schakelen. Al snel werd duidelijk dat de defecte pomp uitvoerig onderzocht en hersteld moest worden, wat flink wat tijd in beslag neemt. Vandaar dat er snel een oplossing bedacht diende te worden om bij aanvang van het stormseizoen medio oktober voldoende pompcapaciteit te hebben. De zoektocht bracht Rijkswaterstaat en Vanderkamp Pompen in juni bij elkaar. “De boodschap was klip en klaar”, blikt Van der Kamp terug. “Rijkswaterstaat gaf aan welke capaciteit ze wenste en vroeg ons of en hoe we snel een kostenvriendelijke oplossing konden bieden. Een verzoek waaraan we natuurlijk graag gehoor wilden én konden geven. In juli kregen we de opdracht tot levering van 24 tijdelijke pompen. Opgeteld bij de tien die door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing I&W (DCC-I&W) ter beschikking werden gesteld, resulteerde dat in een batterij van in totaal 34 pompen.” 

IJmuiden pompinstallatie locatie A, montage van een van de pompen met een capaciteit van 4,5m3/s.

Slim geplaatst

De plaatsing van de noodvoorzieningen vond plaats in de periode van juli tot eind september. Een klus die behoorlijk wat voeten in aarde had, vooral als gevolg van de beperkte ruimte op het sluizencomplex, waarbij de overlast voor de omgeving ook nog eens zo beperkt mogelijk moest blijven. “Om de tijdelijke pompen tóch geplaatst te krijgen, zijn we samen met SPIE en Rijkswaterstaat tijdens de ontwerp- en engineeringsfase tot het gaatje gegaan”, zegt Van der Kamp. “Zo hebben we bijvoorbeeld ter plaatse vanuit verschillende hoeken enkele honderden foto’s gemaakt om de omgeving virtueel te kunnen construeren. Hieruit is vervolgens een 3D-model ontstaan, waarin zowel de pompen als de leidingen geplaatst konden worden.” 

De defecte pomp nummer 5 is uitgebouwd en wordt weggetakeld om naar Amsterdam getransporteerd en hersteld te worden.

De 34 tijdelijke pompen staan na een uitvoerige test en capaciteitsmeting sinds medio oktober stand-by op twee verschillende locaties. De Kleine Sluis in IJmuiden (locatie A) herbergt achttien pompen. Acht daarvan komen uit de omvangrijke verhuurvloot van Vanderkamp Pompen: zeven propellerpompen met elk een capaciteit van 3.000 tot 4.500 liter per seconde en één dieselmotorpomp.  

Langs het buitenhoofd van de Middensluis (locatie B) installeerde het bedrijf zestien mixed-flowpompen, varianten die meer druk kunnen leveren dan de propellerpompen. “Om alle pompen bij elkaar te krijgen, hebben we behoorlijk wat werk moeten verzetten”, lacht Van der Kamp. “Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Via ons wijdvertakt internationale netwerk hebben we alle benodigde apparatuur naar Nederland kunnen halen.”

IJmuiden pompinstallatie locatie B, van dichtbij.

Pompinzet

Wanneer vanwege weersomstandigheden of de hoeveelheid water extra capaciteit nodig is, worden op verzoek van Rijkswaterstaat de tijdelijke pompen in werking gesteld. Wat de pompinzet betreft, hiervoor heeft Rijkswaterstaat samen met de betrokken waterschappen een bepaalde volgorde bepaald. “Eerst gaan de pompen op locatie A aan, daarna eventueel de pompen op locatie B”, zegt Van der Kamp. “Wanneer onze pompen in werking gesteld moeten worden, krijgen we van Rijkswaterstaat vijf uur van tevoren een melding dat er gepompt moet gaan worden. Op datzelfde moment stellen we samen met SPIE het uitvoeringsplan in werking. Een onderdeel daarvan is het nemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen ter plaatse. Daarna zorgen wij ervoor dat we op locatie A onze dieselmotorpomp, de zeven propellerpompen én de tien pompen van DCC-I&W opschakelen naar zo’n 35 kuub per seconde. Indien nodig kan daarna op locatie B worden gestart met de zestien mixed-flowpompen. Dat kan ook binnen vijf uur. In dat geval schakelen de pompen op van 38 naar maximaal 72 kuub per seconde.”