Tagarchief: Van Vulpen

Haastige spoed is zelden goed!

BodemBoX-spoedklus-Van-Vulpen–(1)
Lees het gehele artikel

Maar haastige spoed is soms wel noodzakelijk en dan is het van groot belang dat er gewerkt kan worden met specialistische partijen die flexibiliteit en snelheid kunnen bieden.

Dit gold ook voor de spoedklus aan de Veerweg in Streefkerk. Waterschap Oasen ontdekte daar begin Juli een lek in een slagaderlijke waterleiding en dan dient er snel gereageerd te worden. Uitvoerend aannemer Van Vulpen werd ingeschakeld om een veilige en werkbare bouwput te realiseren. 

Om de reparaties te kunnen verrichten was een ontgraving van 4 meter benodigd en om een dergelijke ontgraving snel, veilig en betrouwbaar te kunnen realiseren, is sleufbekisting oftewel een BoX-systeem noodzakelijk. Van Vulpen schakelde de hulp in van BodemBoX om samen met hen te bekijken welke grondkerende constructies het beste paste in deze situatie. Op zo’n moment is het een uitdaging om de normale kwaliteit te bieden maar wel met een andere snelheid en met veel meer flexibiliteit. 

Omdat het een lekkage van een bestaande waterleiding betrof is het creëren van een droge en werkbare bouwput een grote uitdaging. Allereerst diende de bestaande waterleiding omgeschakeld te worden. Omdat het een slagader betrof, de grootste transportleiding die de verschillende zuiveringstations verbindt, was het nodig om een aantal schakelingen te verrichten.

Vervolgens dient een grondkerende constructie ontworpen te worden die geschikt is voor de betreffende situatie. Om zo strak mogelijk aan weerszijden van de waterleiding te kunnen keren was al snel duidelijk dat een DamwandBoX-systeem een goede oplossing zou bieden. Het BoX-systeem diende aangebracht te worden in een bestaande sloot die volstond met water. Daarom is door Van Vulpen geopperd om aan alle zijdes te werken met Damwand-kamerelement, dit bleek in de uitvoering een perfecte keuze!

BodemBoX kreeg op vrijdag de spoedaanvraag binnen met het verzoek om de maandag na dat weekend uit te leveren. Dat betekent dat je moet kunnen bouwen op je medewerkers en partners om in de tussenliggende tijd het project voor te bereiden en te organiseren. Op maandag werden de eerste vrachtwagens in Streefkerk gelost. Op dinsdag heeft Van Vulpen met instructie van BodemBoX de DamwandBoXen gemonteerd en ingegraven en op woensdag was de bouwput droog en werkbaar voor de reparaties. 

Voor Oasen was dit de eerste keer dat ze een lek moesten repareren in een slagader en dit is goed verlopen. Van Vulpen en BodemBoX kunnen terugkijken op een mooie samenwerking en een topprestatie onder hoge druk. Met de juiste samenwerking en kwaliteit is haastige spoed wel degelijk goed!

Veilig waterleidingen blootgraven met een uniek grondkerend systeem

Lees het gehele artikel

We zijn op uitnodiging van Van Vulpen aanwezig op hun projectlocatie in Lexmond. Daar worden twee in gebruik zijnde waterleidingen met elkaar verbonden. Een project dat precies past bij Van Vulpen!

Van Vulpen, opgericht in 1966 en gevestigd in Gorinchem, is een ware specialist op het gebied van kabel- en leidingprojecten en sleufloze technieken. Wie een kijkje neemt op de website van Van Vulpen ziet een prachtige weergave van films en foto’s van een reeks referentieprojecten. Aan alle kanten straalt het specialisme en de professionaliteit er vanaf. Precies dát is de eerste indruk als we aankomen bij het project aan de Driemolensweg in Lexmond.

Doordat elke damwandplaat apart naar beneden gedrukt kan worden, is dit systeem zeer flexibel en kan het uiterst goed toegepast worden bij dwarsleidingen of andere obstakels.

 

Om de waterleidingen op een veilige manier bloot te graven zonder teveel ruimte in beslag te nemen, is door Van Vulpen gekozen voor toepassing van een grondkerend systeem van BodemBoX. Vanwege de doorkruisende waterleidingen is gekozen voor een damwandBoX. Bij dit BoX-systeem worden damwandplaten in een omhulsel gedrukt. Doordat elke damwandplaat apart naar beneden gedrukt kan worden, is dit systeem zeer flexibel en kan het uiterst goed toegepast worden bij dwarsleidingen of andere obstakels. Door ter plaatse van de leiding de damwandplaat hoog te laten staan, wordt de leiding aan weerskanten en aan de bovenzijde omsloten door het damwandBoX-systeem. Op deze manier ontstaat een grondkering rondom de leiding en kan er na ontgraving op een veilige manier aan de leiding gewerkt worden.

Na het bloot graven van de waterleidingen is bij de ene leiding een T-stuk gemonteerd.

 

Het team van Van Vulpen is erg enthousiast over het systeem. Het was niet de eerste keer dat ze met dit systeem werkten, dus hebben ze ervoor gekozen om zonder instructie het systeem zelf in te graven. Dit deden zij met een 40 tons long reach graafmachine. Uit ervaring weet men dat de damwandBoX wel met een kleinere graafmachine in te graven is, maar dat een zwaardere met meer bereik veel sneller en dus efficiënter werkt. Daarbij komt dit ook weer de veiligheid ten goede.

Na het bloot graven van de waterleidingen is bij de ene leiding een T-stuk gemonteerd. Zeer specialistisch werk waar het team van Van Vulpen zichtbaar trots op is. “Wat dat betreft hebben we maar ondankbaar werk, we creëren immers een waar kunstwerk en vervolgens wordt er grond overheen gegooid en ziet niemand er iets van”, zegt één van de jongens van Van Vulpen lachend. Ondankbaar werk is het zeker niet want de noodzaak van deze verbinding om schoon drinkwater te verzorgen voor het achterland, is de jongens maar al te goed bekend. “Volgende week worden de leidingen gecontroleerd buiten bedrijf gesteld zodat we kunnen aansluiten op de andere leiding. De planning en doorlooptijd van zo’n aansluiting zijn uiteraard heel belangrijk, maar we liggen goed op schema”, vertelt de voorman ons.   

Zeer specialistisch werk waar het team van Van Vulpen zichtbaar trots op is.

 

De waterleidingen zijn van het waternet van Oase, zij zijn ook aanwezig op de projectlocatie om monsters te nemen. Wanneer de monsters goedgekeurd worden kunnen de mannen van Van Vulpen verder met het plaatsen en monteren van de tussenleiding, om zo de verbinding te verwezenlijken. Dan komt er weer zo’n prachtig kunstwerk onder de grond te liggen waar niemand iets van ziet, maar waar tal van huishoudens dankbaar voor zijn.