Tagarchief: Van Ooijen Gouda

Vernieuwen van perrons is een mooi staaltje logistiek werk

VanOoijen3
Lees het gehele artikel

Een compleet perron in 52 uur

In 52 uur een compleet perron vernieuwen waarbij 24/7 doorgewerkt moet worden. Op z’n zachts gezegd, een mooie logistieke uitdaging. Ofwel een pittige operatie waarbij veel werk in korte tijd verzet moet worden zonder in te leveren op de kwaliteit. Aan Van Ooijen Gouda om dergelijke klussen te klaren in opdracht van spoorwegbeheerder ProRail en in samenwerking met collega-aannemers. 

De afstand tussen de perronrand en het midden van het spoor is exact 1.700 millimeter.

Over de vraag welk treintraject het afgelopen jaar een échte uitdaging voor hen was, hoeft Harmen Eijkelenboom, algemeen directeur Van Ooijen Gouda, niet lang na te denken. “In het kader van het programma Perrons op Norm hebben we vorig jaar drie treinstations binnen één railtraject tegelijk aangepakt. Dat ging om Rhenen, Veenendaal-Centrum en Veenendaal-West. Werken in een stationsomgeving is niet eenvoudig. Als aannemer ben je voor de werkzaamheden veelal gebonden aan de ‘buitendienststelling’ van ProRail en moet je rekening houden met alle dienstregelingen en logistieke handelingen op de stations. Voor de vernieuwing van deze drie stations hadden we negen dagen aaneengesloten werk, 24 uur per dag. Binnen die tijd moest de klus geklaard zijn, want zolang konden de stations buitendienst gesteld worden.” De genoemde stations zijn slechts drie van de in totaal 300 stations waarvan ProRail de afgelopen jaren de perrons verbouwd heeft. “Het gaat hier om het Perron Op Norm contract (PON-contract). Op treinstations (ver)bouwen we in opdracht van ProRail zand- en jukkenperrons volgens de P76-norm. We maken perrons exact 760 millimeter hoog, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf. Ook zorgen we dat de afstand tussen de perronrand en het midden van het spoor exact 1.700 millimeter is. Zodoende hebben mindervaliden een betere toegang tot de treinen door elk perron op exact dezelfde hoogte en afstand tot het spoor te brengen.” Van Ooijen doet dit samen met drie collega-aannemers. 

Perrons worden exact 760 millimeter hoog, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf.

Op hoogte

De P76-norm geldt sinds 2008, inmiddels zijn zo’n 300 van de in totaal ruim 400 stations met in totaal zo’n 1000 perrons in Nederland verbouwd. Gezien het feit dat de P76-norm in 2008 gestart is en dus al bijna 15 jaar geldt, betekent ook dat diverse perrons inmiddels niet meer aan deze norm voldoen. Simpelweg omdat ze bijvoorbeeld verzakt zijn of de spoorhoogte is in de loop der tijd als gevolg van onderhoud aangepast. Dat betekent dat de perrons opnieuw aangepast moeten worden. “Hiervoor hebben we het Beheer Toegankelijke Instap-contract (BTI) met ProRail. Dat betekent dat we zorgen dat de perrons op hoogte blijven. Voor de vier landelijke regio’s zijn wij de enige aannemer die dit in opdracht van ProRail verzorgt.”

Van Ooijen brengt tevens de meest duurzame keerwanden aan, dit doen ze samen met twee andere aannemers.

Meest circulaire perrontegel

De aanpassing en het onderhoud van de perrons moet waar mogelijk duurzaam gebeuren. Eén van de duurzame maatregelen is de toepassing van de meest circulaire perrontegel in Nederland die er op dit moment is. Deze tegel is ontwikkeld door firma De Hamer uit Nijmegen. “Deze tegel is voor 86 procent gemaakt van oude perrontegels. In 2021 hebben we als eerste in Nederland de tegels toegepast (ca. 10.000 m2). De tegels zijn vanaf het spoor machinaal aangebracht met onze nieuwe speciaal ontwikkelde vacuümklemmen. Zelfs de veiligheidszonemarkering brengen we als eerste bedrijf compleet machinaal aan. Duurzaam, circulair, ARBO technisch perfect in orde en ook nog snel. Eigenlijk voeren we momenteel alle projecten uit op deze machinale manier. Ook brengen we de meest duurzame keerwanden aan, dit doen we samen met twee andere aannemers. De keerwanden worden gefabriceerd in de fabriek van Bosch Beton in Barneveld. Waren de keerwanden voorheen 1 meter, Bosch Beton maakt ze in lengten van 2 meter. Niet alleen duurzaam in fabricage maar ook het aanbrengen gaat zo sneller en dus duurzamer.”

Vernieuwen van fietsenstallingen

Van Ooijen Gouda is specialist in het realiseren van veilige weg- en railinfrastructuren. En dus gaat het werk op en rond stations verder dan alleen het vernieuwen van perrons. Van Ooijen legt zich tevens toe voor het verbeteren van baanvakken, de aanleg van fietsenstallingen en het aanleggen van servicepaden. Voor heel Nederland hebben zij bijvoorbeeld het fietsenstalling-contract. “Steeds vaker komen mensen met de fiets naar het station. Daardoor is er op veel kleinere stations een tekort aan goede fietsenstallingen. In heel Nederland bouwen wij nieuwe stallingen daar waar een tekort is. De opdrachtgever heeft er geen omkijken naar, want we brengen meteen bestrating aan, verzorgen het kabelwerk, verlichting en bewegwijzering. Alles wat nodig is voor de realisatie van de uitbreiding van de fietsenstalling.”

100 kilometer schouwpad

Na de zomer van 2022 staat er voor Van Ooijen een volgende mooi project op stapel, namelijk het vernieuwen van de schouwpaden op het treinvaktraject Amsterdam- Utrecht in samenwerking met de Reimert Groep. Deze paden hebben een totale lengte van 100 kilometer. “Wij doen in feite alles wat komt kijken bij het onderhoud en vernieuwing van stations. Naast het civiele werk verrichten we in opdracht van ProRail ook bouwkundige werkzaamheden aan diverse gebouwen van de spoorwegbeheerder. Zo gaan we bijvoorbeeld de dakbedekking van de overkappingen van de stations Barendrecht en Schiedam vervangen.”

Trede 4 op de veiligheidsladder

Naast grote ambities op het vlak van duurzaamheid is veilig werken prioriteit nummer 1 bij Van Ooijen. “Onze mensen werken dagelijks rondom grote machines, langs (spoor)wegen en ze doen lichamelijk intensief werk. Daar komen de nodige veiligheidsrisico’s bij kijken. Begin dit jaar hebben we een speciale Veiligheidsdag georganiseerd. Het is één van de middelen die wij inzetten om onze mensen te informeren. Er komen allerlei onderwerpen aan bod zoals: risico’s beoordelen en veiligheidsprotocollen. Op de Veiligheidsdag hebben we onze nieuwe veiligheidscampagne SAVE gelanceerd. SAVE staat voor Samen Alert, Veiligheid Eerst. Het bijbehorende nieuwe logo/ veiligheidskenmerk hebben we verwerkt op alle bedrijfskleding en bouwhekdoeken. Zo houden we het veiligheidsbewustzijn van onze mensen hoog.” Een bewijs dat Van Ooijen veiligheid meer dan serieus neemt, is het behalen van trede 4 op de veiligheidsladder in maart dit jaar. “Een mooie stap voor ons bedrijf en de bevestiging dat we veiligheid hoog in het vaandel hebben staan!”   

Minimale hinder, maximale effectiviteit

bsh_vivid
Lees het gehele artikel

“Stationsrenovaties worden door ons volledig turnkey opgepakt met minimale hinder en maximale effectiviteit. En dat door heel Nederland, van Leeuwarden tot Eijsden (Zuid-Limburg) en van Bad Nieuweschans tot Vlissingen.

Van Ooijen Gouda heeft recent in opdracht van de provincie Utrecht 23 haltes van de SUNIJ-sneltramlijn gerenoveerd.

Van Ooijen Gouda bestaat al zeventig jaar en is actief in twee takken van sport: railinfra en asfaltgerelateerde wegenbouw, inclusief bestrating, riolering en fundering. “De divisie railinfra focust zich op alle civiele werkzaamheden langs het spoor. In veel gevallen hebben deze werkzaamheden raakvlakken met perrons, maar we realiseren en onderhouden ook schouwpaden, plaatsen hekwerken en bouwen fietsenstallingen op pleinen van stations”, legt Eijkelenboom uit. “In hoofdzaak op ProRail-grondgebied (Heavy Rail), maar we zijn de laatste jaren ook steeds meer voor Light Rail-opdrachtgevers actief. Zo hebben we recent in opdracht van de provincie Utrecht 23 haltes van de SUNIJ-sneltramlijn gerenoveerd. In acht weken tijd hebben we non-stop (16 uur per dag) 46 perrons gesloopt en opnieuw opgebouwd.” 

Perronwerk SUNIJ-lijn.

Fantastisch team van mensen

Wat is volgens Eijkelenboom de reden dat Van Ooijen Gouda in de kopgroep huist van perronbouw Nederland? “Behalve verstand van techniek, beschikken we over drie sterke eigenschappen. Ten eerste is dat verstand van logistiek. Een railinfraproject vraagt een goede logistieke planning. Er moet in korte tijd zoveel gebeuren. We kunnen het niet veroorloven dat onze mensen ter plaatse misgrijpen. Op de tweede plaats mogen we ons gelukkig prijzen met een fantastisch team van mensen die niet te beroerd zijn om bij nacht en in de weekenden te werken. Onze werkzaamheden vinden bijna alleen maar plaats als de trein niet rijdt. De derde eigenschap waar we ontzettend bedreven in zijn, is het volgen van een hoog en strikt veiligheidsregime voor werken langs het spoor. Die drie facetten dragen er mede toe bij dat we soms in hele korte tijd (een weekendbuitendienststelling van slechts 52 uur) een volledig perron kunnen vernieuwen. Dat is een grote opgave. Maar door een zeer gedegen voorbereiding lukt het ons om met een relatief kleine club een enorme berg werk te verzetten.”

“Wij dragen de eindverantwoording met de focus op minimale hinder en maximale effectiviteit.”

Meerdaagse buitendienststellingen

Behalve tijdens weekendbuitendienststellingen, levert Van Ooijen Gouda ook regelmatig een bijdrage aan nóg omvangrijkere projecten waarvoor een 9-daagse buitendienststelling wordt gepland. “We zijn dan gedurende die periode 24 uur per dag non-stop bezig”, zegt Willem Meulman, senior projectleider voor railinfra bij Van Ooijen. “Een perron opnieuw opbouwen omvat doorgaans veel meer dan alleen de tegels en keerwanden vervangen. Ook de outillage, verlichting, omroepinstallatie en hekwerken worden veelal vervangen. Het is dus best wel een hele organisatie. Zo hebben we in 2019 tijdens een negendaagse buitendienststelling vier stations aan de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn compleet gedemonteerd en opnieuw opgebouwd met als extra uitdaging station Waddinxveen Noord waarvan zelfs alle funderingspalen zijn vervangen.   

Aan het einde van dit jaar voeren we een vergelijkbare operatie uit voor de stations Veenendaal, Veenendaal West en Rhenen. Behalve de voorbereiding en uitvoering, verzorgen we ook het ontwerp in eigen huis. Dat maakt ons sterker in de voorbereiding, zodat alles netjes geregeld wordt en de uitvoering keurig op rolletjes verloopt.”

Een groot deel van de werkzaamheden van Van Ooijen Gouda behelst perronvernieuwingen.

Perrons op Norm

Sinds medio vorig jaar heeft ProRail de vernieuwing van perrons in één raamovereenkomst uitbesteed aan vier aannemers onder de noemer Perrons op Norm. Dit betreft een contract waarin diverse stations op de juiste norm moet worden aangepast zodat mindervaliden zelfstandig gebruik kunnen maken van de trein. Voorheen gebeurde dat via verschillende aanbestedingen. Van Ooijen Gouda is een van die vier partijen. Een belangrijk punt in de aanbesteding was een stimulans om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam beton. ProRail gebruikt daarbij de Milieukostenindicator (MKI) om te meten en te monitoren hoe deze ambitie wordt waargemaakt. Het doel is de milieukosten met vier procent per jaar te laten dalen zoals afgesproken in het betonakkoord. “Wij gaan daarin nog een stapje verder en zijn een samenwerking aangegaan met Bosch Beton, marktleider op het gebied van prefab keerwanden en bekend om zijn uiterst duurzame productieproces”, zegt Eijkelenboom. “Bosch Beton produceerde nog geen keerwanden voor ProRail. Samen hebben we nu een uiterst duurzaam product ontwikkeld dat we inzetten bij nieuwe opdrachten. Daarnaast maken we gebruik van circulaire betontegels die voor 76% bestaan uit oude tegels.”

Willem Meulman en Harmen Eijkelenboom.

Een groot deel van de werkzaamheden van Van Ooijen Gouda behelst perronvernieuwingen. “Daar zijn we ook echt bedreven in, maar ook voor kleine(re) opdrachten worden we regelmatig ingeschakeld, zoals het vervangen van de geleiderail, van de outillage of voor een verlenging van een perron of aanpassing aan een fietsenstalling op ProRail-grondgebied. Daarnaast hebben we de afgelopen vier jaar vele tientallen kilometers hekwerk geplaatst conform het raambestek van anti-suïcideprogramma’s, vernieuwen we schouwpaden en asfalteren overwegen. Ook plaatsen we geluidsschermen en duikers onder het spoor. Kortom, een zeer grote diversiteit aan werkzaamheden. We voeren zelf geen werkzaamheden uit aan het spoor of de bovenleiding, maar het is soms wel onderdeel van ons contract, dat we uitbesteden aan onderaannemers. Wij dragen de eindverantwoording met de focus op minimale hinder en maximale effectiviteit,” besluit Eijkelenboom.