Tagarchief: Van Monsjou & Partners

Omgevingsinvloeden (actief) monitoren

Van-Monsjou-Partners-2022-6
Lees het gehele artikel

Bij bouw- en infraprojecten die worden uitgevoerd in de nabijheid van belendende bebouwing of andere objecten is uiterste zorgvuldigheid geboden. Om schade te voorkomen is monitoring van de omgevingsbeïnvloeding cruciaal. Onafhankelijk inspectie- en expertisebureau Van Monsjou & Partners houdt zich al 25 jaar bezig met het monitoren van omgevingsinvloeden en hanteert een geheel eigen werkwijze. Een gesprek met Sander van Monsjou.

Na twaalf jaar gewerkt te hebben als schade-expert in de bouw en infra, is Van Monsjou in 1997 voor zichzelf begonnen als onafhankelijk inspectie- en expertisebureau. “Inmiddels zijn we 25 jaar verder en werken we dagelijks met 15 gemotiveerde collega’s aan de meest uiteenlopende projecten. Centraal staat daarin het monitoren van de omgeving en het specifiek in kaart brengen van de kwaliteit en gevoeligheid van panden en objecten. De bestaande staat/positie wordt op voorhand vastgelegd om vervolgens tijdens de uitvoering van een project actief te monitoren op geluid, trillingen, grondwater, scheurvorming, scheefstand, enz.”

Om schade te voorkomen is monitoring van de omgevingsbeïnvloeding cruciaal.

Actieve monitoring

Veel van onze concullega’s laten het monitoren over aan apparatuur, waarbij automatisch alarmmeldingen naar de aannemer/uitvoerder worden gestuurd, vervolgt Van Monsjou. “Dat werkt natuurlijk wel, maar wij prefereren een actieve monitoring. Onze ervaring is dat de aandacht vaak na een tiental loze alarmmeldingen verslapt. Wij pakken daarentegen zelf de alarmmeldingen op, doen een eerste check en trekken vervolgens selectief aan de bel. Dat maakt dat bouwende partijen niet voor elk ‘wissewasje’ worden lastiggevallen en dat ze alerter reageren op serieuze meldingen.”

Van dijkverzwaring tot kademuurherstel

Van Monsjou & Partners is breed georiënteerd maar de laatste jaren veel actief in onder meer binnenstedelijke rioolvervangingsprojecten, dijkverzwaringsprojecten en kadeherstel-operaties. “Zo verzorgen we al sinds 2016 voor Alliantie Markermeerdijken monitoring van omgevingsinvloeden die de grootschalige dijkversterkingsopgave met zich meebrengt. Een dynamisch en omvangrijk project, ook nog eens in een prachtige omgeving”, zegt Van Monsjou. “Daarnaast zijn we betrokken bij de pilot van de gemeente Amsterdam voor het innovatief herstel van 200 kilometer kademuren. Er zijn drie combinaties geselecteerd, die ieder hun eigen methode voor het trillingsarm vervangen van een kadetraject gaan testen. Voor de pilot op de Lijnbaansgracht monitoren wij de omgevingsbeïnvloeding op trillingen, geluid en hoogtemetingen.”

Omdat we breed zijn onderlegd in al het monitoringwerk, hebben onze opdrachtgevers slechts één aanspreekpunt voor inspectie- en monitoringswerkzaamheden bij bouw- en infraprojecten, resumeert Van Monsjou. “Door onze platte organisatiestructuur zijn we in staat om snel in te spelen op onverwachte situaties. Bij de Markermeerdijken bijvoorbeeld wordt regelmatig ad hoc een beroep op ons gedaan om een meting uit te voeren of een trillingsmeter te plaatsen. Ook dat verstaan we onder actief monitoren.” 

Eén aanspreekpunt voor alle inspectie- en monitoringswerkzaamheden

VMP-GWW1
Lees het gehele artikel

Het gebied rondom de Markermeerdijken kenmerkt zich door een hele slappe ondergrond. Uiterste zorgvuldigheid is geboden bij het versterken van de dijken om zettingen tot een minimum te beperken. Dat neemt niet weg dat de omgeving en belendende bebouwing nauwlettend in de gaten wordt gehouden door onafhankelijk inspectie- en expertisebureau Van Monsjou & Partners. 

Al sinds 2015 verzorgt Van Monsjou & Partners in opdracht van Alliantie Markermeerdijken halfjaarlijks het inmeten van alle panden (hoogtemerken) langs het 33 kilometer lange traject. “Het gaat in totaal om 450 panden en 1.800 hoogtemerken die in het verleden zijn aangebracht”, zegt Sander van Monsjou. “We zijn breed onderlegd in monitoringwerk en kunnen behalve hoogtemetingen ook
trillingsmetingen en bouwkundige vooropnames uitvoeren. Die combinatie maakt dat de Alliantie slechts één aanspreekpunt heeft voor het inspectie- en monitoringswerk rond het project.”

Sinds de Alliantie buiten actief is, verzorgt Van Monsjou & Partners ook de deformatiemetingen.

Afwijkend gedrag

“Door al vroegtijdig te beginnen met het inmeten van de panden, wordt gedurende langere tijd het normale verloop en zettingsgedrag in beeld gebracht”, vervolgt Van Monsjou. “Zo wordt een goed beeld verkregen van welke panden meer of minder zettingsgevoelig zijn, hetgeen voor de uitvoering van belang is. In 2019 zijn we vervolgens gestart met het uitvoeren van de bouwkundige vooropnames conform de BRL 5024. We hebben overigens als bedrijf aan de wieg gestaan van deze richtlijn die nu door steeds meer opdrachtgevers wordt verlangd en zo langzamerhand norm is geworden.”

Sinds de Alliantie buiten actief is, verzorgt Van Monsjou & Partners ook de deformatiemetingen. “In panden nabij de werkzaamheden zijn hoogtemerken en/of prima’s aangebracht. Door regelmatig meten wordt de stand/positie in drie richtingen (x, y en z) bewaakt”, legt Van Monsjou uit. “Tot slot verzorgen we ook de trillingsmetingen om de invloed van de werkzaamheden en verkeer op de panden te monitoren. Die metingen zijn direct zichtbaar voor de Alliantie in een online portaal. Als een proef wordt uitgevoerd om de invloed op de omgeving te kennen, en dat gebeurt regelmatig, zie je direct het resultaat en kan de uitvoeringswijze eventueel worden aangepast.”

De omgevingsinvloed die de dijkversterkingsopgave met zich brengt, wordt door Van Monsjou & Partners geregistreerd. “De Alliantie gaat wat dat betreft uiterst zorgvuldig te werk zodat direct actie kan worden ondernomen mocht ergens een grens worden overschreden. Ook voor ons is het een dynamisch en omvangrijk project”, erkent Van Monsjou. “De Alliantie is op meerdere dijkvakken tegelijkertijd actief en niet zelden wordt ad hoc een beroep op ons gedaan om om een meting uit te voeren of een trillingsmeter te plaatsen. Dat maakt het project zeer boeiend, dit los nog van de mooie omgeving.”