Tagarchief: Van Heck

Expert op het gebied van waterbeheersing en -verplaatsing

Bunte
Lees het gehele artikel

Van preventief noodplan tot specialistische pompwerk vraagstukken

Als internationaal marktleider opereert Van Heck al meer dan vijftig jaar op het gebied van waterbeheersing en -verplaatsing. “Wij zijn niet alleen actief in de bagger-, bergings- en offshore-industrie, maar leveren ook pompinstallaties voor civiele werkzaamheden, rioolrenovaties en koelwatersystemen”, zegt Willem Berends, technisch manager bij Van Heck. “En we stellen noodplannen op”, voegt hij daaraantoe. “Het draait allemaal om meedenken met en ontzorgen van onze relaties.”

“We kunnen meer betekenen dan vaak gevraagd wordt”, vervolgt Berends. “Projecten zijn steeds dynamischer, er is vaker sprake van maatwerk vraagstukken en wij bewegen daarin mee om zo aan de specifieke wensen van de opdrachtgever te kunnen voldoen.” Berends doelt onder andere op natuur-, milieuvriendelijke en stille oplossingen, bediening/monitoring op afstand en het voldoen aan strenge regelgeving.

Noodplan

Van Heck wordt veelal ingeschakeld bij calamiteiten. “Daardoor weten we goed wat nodig is en kunnen we adequaat reageren. Steeds vaker stellen we voor waterschappen noodplannen op, waarin per locatie gespecificeerd wordt wat er nodig is in geval van calamiteiten. Om altijd zeker te zijn van een oplossing werken we meerdere scenario’s uit waardoor een crisis beheersbaar wordt.” Berends constateert dat ook de (zware) industrie meer en meer gebruikt maakt van de expertise van Van Heck voor een noodplan. De investering voor een noodplan is slechts een fractie van de schade die ermee voorkomen wordt in geval van calamiteit, weet hij. “Zo hebben we een noodplan geschreven voor een gate-terminal op de Maasvlakte. De LNG-terminal is een belangrijke HUB voor Europa en hanteert een strenge regelgeving. Onze engineers hebben aardig wat huiswerk moeten doen, maar uiteindelijk een goed noodplan neergelegd. Doordat we alle metingen hebben gedaan, op de hoogte zijn van de regelgeving en de exacte pompopstellingen, is ons gevraagd tijdens een onderhoudsstop een deel van het noodplan in werking te zetten om de koelcapaciteit in stand te houden.”

Specialistisch werk

Voor elke uitdaging heeft Van Heck een passende oplossing. “Stiller, energiezuiniger, minder CO2-uitstoot: we nemen alle wensen met onze klanten door en zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardig pompwerk of hevelsysteem komt te staan dat binnen de normering van de uitstoot valt.” Momenteel werkt Van Heck voor opdrachtgever Bunte aan het traject A26/A7 in Duitsland, over een lengte van zo’n 8 km. Nabij een natuurreservaat staan er drie elektrisch aangedreven pompen in serie om het retourwater af te voeren. “De volledig automatische pompspread met PLC-besturing stelt onze engineers in staat op afstand te monitoren en waar nodig de capaciteit optimaal in te stellen. Daarnaast kan de onderhoudsinterval bepaald en ingepland worden waarmee de downtime wordt verminderd”, zegt Berends en besluit: “Samen kiezen we voor de beste oplossing.”   

Een sheet uit het meer dan 130 pagina tellende noodplan dat Van Heck maakte voor een waterschap in het Noorden van het land.

Moving water. Anyway you want it

VBMS9-kalender kopiëren
Lees het gehele artikel

Maar niet voor Van Heck. Met ruim 50 jaar ervaring in het verpompen van water, op welke manier dan ook, is Van Heck uitgegroeid tot internationaal marktleider. Er wordt altijd samen met de klant gekozen voor de beste innovatieve, duurzame projectspecifieke oplossing.

Calamiteiten, noodplannen en renovaties

Of het nou gaat om calamiteiten, het maken van noodplannen op voorhand of langgeplande renovaties, Van Heck springt razendsnel in op de wensen van de klant. Zoals bij het gemaal van een waterschap, dat vanwege een noodsituatie snel een tijdelijke pompinstallatie nodig had. De engineers van Van Heck zijn snel ter plekke en dankzij het eerder ontworpen noodplan kon er meteen gestart worden. Zo legde Van Heck de rijplaten, regelde een kraan en vertrokken er vier wagens met twee pompen en het benodigde leidingwerk zodat de monteurs direct konden starten met de opbouw van de tijdelijke pompinstallatie. Ook bij de renovatie van het gemaal Spijksterpompen, heeft de investering in een eerder door Van Heck ontworpen noodplan, zich zo terugbetaald. Anticiperen, snel en efficiënt werken met een tijd- en kostenbesparing tot gevolg.

Van Heck schiet te hulp bij waterschap in nood.

Offshore windmolenparken

Ook de bouwers van offshore windmolenparken weten Van Heck te vinden. Zo levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan ’s werelds grootste windpark in de binnenwateren: in het IJsselmeer worden 89 windmolens geplaatst. De pompen van Van Heck zorgen voor voldoende hogedruk zodat de spuitlans makkelijk door de bodem glijdt (jetting) en de benodigde bekabeling voor de windmolens gelegd kan worden in de goot die zo ontstaat. De krachtigste pomp van Van Heck (overigens de krachtigste ter wereld), voelt zich thuis bij het offshore kabelleggen, zowel dichtbij huis in de Noordzee als voor de Noord-Amerikaanse kust, de Middellandse Zee en in Bahrein. Voor de fundering van windmolens bieden de pompen eveneens uitkomst. Zo werd er een slimme oplossing bedacht voor een project in de Baltische Zee, waar het slib snel en met grote kracht moest worden verwijderd bij het trillen van monopiles. De opdrachtgever was zeer content met deze vernuftige en bedrijfszekere oplossing.

Hevel installaties

Aan de hand van razendsnelle engineering en uitvoering biedt Van Heck ook bij hevel-projecten passende oplossingen. De verhuurvloot beschikt over een hevelconstructie tot maximaal Ø1000, maar voor een project in Oberhausen ontwikkelde en bouwde Van Heck een splinternieuwe hevel Ø1200 installatie. Het moge duidelijk zijn: Van Heck helpt en begeleidt bij ieder vraagstuk op het gebied van watermanagement.   

Moving water any way you want it

van-heck-algericas-tideway-hevelinstallaties-in-de-haven-van-algericas-spanje
Lees het gehele artikel

Op het gebied van waterbeheersing en –verplaatsing zijn veel ontwikkelingen gaande. Sommige brandnieuw zoals het met een snelle oliepomp verpompen van olie/brandstof uit schepen. Of het losspuiten van de zeebodem voor de bekabeling naar offshore windturbineparken. Sommige technieken worden al langer gebruikt, maar zijn toch vrij onbekend, zoals het hevelen.

Allemaal methoden die Van Heck Group uit Noordwolde heeft bedacht of nieuw leven in heeft geblazen. De onderneming opereert wereldwijd op het terrein van waterbeheersing en -verplaatsing en is marktleider in grote waterverzetwerken. Met een uitgebreide verhuurvloot is het concern actief in de bagger-, bergings- en offshore-industrie. Maar ook in kleine waterwerken voor lokale civiele aannemers in Nederland. Daarnaast levert Van Heck pompinstallaties voor rioolrenovaties en koelwatersystemen en zorgt voor het voor het opstellen van noodplannen. Allemaal maatwerk en afgestemd op de wensen van de opdrachtgevers.

Van Heck Group

Sea Trophy.


Hevelen nieuw
leven ingeblazen
“Hoewel we constant bezig zijn met innovatie en duurzaamheid is er toch een methode waar we al 25 jaar mee werken, maar die in Nederland enigszins ‘ondergesneeuwd’ is”, zegt directeur Jeroen van Heck. “Dat is hevelen. Een techniek die wij bijvoorbeeld bij rioolrenovatie veelvuldig toepassen. Daarvoor hebben wij een vacuüminstallatie bedacht, geëngineerd en gefabriceerd, die wij vervolgens verhuren. Tijdelijke pompinstallaties zijn dan niet meer nodig. Dit hevelsysteem is een milieuvriendelijke, energiebesparende oplossing.” Hevelen werkt door het hoogteverschil tussen de in- en uitstroomzijde van een leiding. Een vacuüminstallatie met drie elektrisch aangedreven vacuümpompen trekt de lucht uit de leidingen. Deze installatie bevat een vacuümketel en container met apparatuur voor onder meer vorstbescherming en alarmering. De toestroom aan de instroomzijde van het hevelsysteem zorgt voor opstuwing, waardoor een zelfregulerende werking ontstaat. Van Heck: “Al bij een waterpeilverschil van 3 cm werkt het. Naast dat hevelen veel stiller is, verbruik je hiermee 90 procent minder energie dan met de gebruikelijke dieselpompen. Die hoef je nu ook niet te onderhouden, waardoor er minder bedrijfskosten zijn.” Een simpele methode, typisch voor Van Heck: waarom moeilijk als het makkelijk kan. 

Van Heck Group

Grensmaas Maastricht: Hevelinstallaties nabij Maastricht. (Beeld: Gerard Schulenberg)


Nieuwe compacte oliepomp
Onlangs heeft Van Heck haar laatste innovaties gelanceerd, zoals de Sea Trophy green and easy oil recovery. Een effectieve, compacte oliepomp, waarmee snel olie/brandstof uit schepen verpompt kan worden. En complexe pompinstallaties om de zeebodem los te spuiten voor de bekabeling voor offshore windmolenparken. “Wij leveren de juiste druk en volume voor het kabellegmateriaal. Niet veel mensen kennen deze techniek”, aldus Van Heck.