Tagarchief: Van Gelder

Regio en Rijk investeren 100 miljoen in bereikbaarheid en waterveiligheid

Ondertekening Combinatie Roggebot 2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van IenW investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in bereikbaarheid en waterveiligheid van de regio IJsseldelta. De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) gaat de werkzaamheden uitvoeren. Vandaag werd hiervoor de overeenkomst ondertekend, door onder meer gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, Bert Boerman van Overijssel en vertegenwoordigers van de opdrachtnemer. In verband met de coronamaatregelen vond geen feestelijke bijeenkomst plaats, maar zetten alle betrokkenen thuis of op kantoor hun handtekening.

Het project is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat het rivierengebied van Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. Met het slopen van de Roggebotsluis kan het hoogwater van de IJssel ook via het Reevediep worden afgevoerd naar het IJsselmeer. Ook geeft het project opnieuw een impuls aan de doorstroming op de verbinding A-Z (Alkmaar-Zwolle).

Doorstroming N307 beter

Door de sloop van de sluis komt er op deze plek een nieuwe 300 meter lange brug, die aanzienlijk minder vaak opengaat voor de scheepvaart. “Nagenoeg 100 procent van de beroepsvaart en 90 procent van de recreatievaart kan straks onder de brug door. Bovendien krijgt autoverkeer in de spits voorrang op het scheepvaartverkeer. “Dat geeft een enorme impuls aan de doorstroming”, zegt gedeputeerde Jan de Reus. Ter plekke krijgt de N307 ook een opwaardering, er worden parallelwegen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid. “We blijven ook tijdens de realisatie van de nieuwe infrastructuur in gesprek met aanwonenden en bedrijven. En de aannemer heeft beloofd om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. Inmiddels zijn buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden al te zien. Na de zomer is begonnen met het verleggen van kabels en leidingen in het gebied.

Combinatie Roggebot aan het werk

De bedrijven Mobilis, Van Gelder en Van den Herik vormen samen de Combinatie Roggebot, die het project gaat uitvoeren. Begin september vond de gunning plaats. De voorbereiding voor de uitvoering is inmiddels opgestart. “We gaan eerst, in samenspraak met verschillende partijen, de ontwerpen verder uitwerken en waar mogelijk optimaliseren. Voor de toeritten van de nieuwe brug beginnen we in januari 2021 met het opbrengen van zand, zodat zich dat kan zetten. Ook de bouwkundige voorbereidingen gaan dan van start”, zegt Robert Maat namens de combinatie. “De nieuwe brug wordt naast de huidige weg boven de sluis gebouwd, zodat tijdens de gehele bouwperiode het verkeer gewoon door kan rijden en de veiligheid voor weggebruikers en bouwers gegarandeerd is. En natuurlijk houden we rekening met alle belangen van mensen, bedrijven en flora en fauna in de omgeving.”

Van Gelder presenteert Duurzaamheidsverslag over 2019

uitreiking-duurzaamheidsverslag-2019
Lees het gehele artikel

‘Duurzaamheid geen concurrent van tijd, kwaliteit en geld’

Geloofwaardig duurzaam zijn. Dat is wat Van Gelder belooft en laat zien met het opstellen van het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag. Donderdag 13 augustus werd het eerste exemplaar van 2019 overhandigd aan innovatieregisseur Sacha Stolp van de gemeente Amsterdam. Bedrijfsleider Remco Kok benadrukte tijdens de presentatie de unieke samenwerking tussen de gemeente en Van Gelder.

“Zo lang je blijft aanbesteden op alleen de laagste prijs, behaal je de doelstellingen met betrekking tot een mooie, schone en leefbare omgeving niet. Van Gelder heeft samen met de gemeente Amsterdam oog voor het totaalplaatje van duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Dat werkt beter voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.”

Duurzaam ondernemen

In Amsterdam wordt volgens Sacha Stolp hard gewerkt aan een slimme en schone stad. “In 2019 werd gestart met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Grote Wegenwerken met een looptijd van zes jaar. Middels de SOK kan Van Gelder zich verder ontwikkelen en investeren in een duurzaam Amsterdam.” In het gepresenteerde Duurzaamheidsverslag zijn artikelen opgenomen die aangeven hoe Van Gelder in 2019 bezig is geweest om duurzaam te ondernemen. Aan het woord komen leden van de CO2-werkgroep, worden projecten toegelicht en zijn cijfers, doelstellingen en maatregelen opgenomen. In 2019 mocht Van Gelder de Duurzame Parel in ontvangst nemen voor het gezamenlijke project, met de gemeente Nijmegen, Malderburchtstraat ‘Meest Duurzame Straat van Nederland’.

Verantwoordelijkheid nemen

Dat Van Gelder serieus met haar verantwoordelijke rol met betrekking tot duurzaamheidsopgaven omgaat, staat volgens Mink Jaap Ypma buiten kijf. Ypma is voorzitter van de CO2-werkgroep. “Van Gelder heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, een actief milieubeleid te voeren. Niet alleen binnen de Van Gelder Groep, maar bij al haar dochterondernemingen”, zo meent Ypma. “Denk daarbij aan ons investeringsprogramma in materieel en initiatieven zoals het CO2-projectplan en de interne kwartaalverkiezing van De Zuinigste Rijder.”

Positieve bijdrage

Van Gelder investeerde in 2019 maar liefst vijf miljoen in duurzaam materieel. “Om op die manier klaar te staan voor een schone, klimaat neutrale wereld”, zo meent Ypma. Van Gelder sluit zich de komende periode aan bij de doelstelling van Nederland: Een reductie realiseren van 49% in 2030. Ypma: “Wij geloven daarbij dat duurzaamheid nooit hoeft te concurreren met tijd, kwaliteit en geld. Integendeel, wij zijn ervan overtuigd dat het positief bijdraagt aan deze factoren. Duurzaam bezig zijn betekent ook lef tonen en durven. Daarin willen we ondernemend zijn. Maar het werken met goed, veilig én emissievrij materieel is een verlengstuk van het vakmanschap van onze mensen. Zij moeten het uiteindelijk doen.”

Sleufkistsysteem garandeert veiligheid, snelheid, flexibiliteit en kwaliteit

bodembox-monteren-vierkante-koker-stempel-van-gelder-hillegom-kopieren
Lees het gehele artikel

Zo wordt graafwerk uitgevoerd met een minimale overlast voor de omgeving

Het is dinsdagmiddag wanneer er een blinkende vrachtwagen van Van de Beeten aankomt bij de projectlocatie van Van Gelder aan de Hillegomweg in Arnhem. Wat ook blinkt is de mobiele graafmachine (type 916 van Liebherr) die namens Van Gelder op het project staat. De machinist van de mobiele graafmachine is Maarten Schutte en voordat hij ons verwelkomt in zijn kleine, maar warme bouwkeet, gaat er natuurlijk eerst gelost worden.

Goed overleg vooraf is het halve werk.

Goed overleg vooraf is het halve werk.

 

Ondanks dat de transportwagen voorzien is van een kraan en stenengrijper, lost Maarten liever zelf met zijn mobiele graafmachine. Dan ligt het materiaal snel en veilig op de goede plek en kan de vrachtwagen ook weer snel doorrijden. Géén tijdverlies, géén dubbel werk en minder overlast voor de omwonenden. Zo zien wij het graag.

Machinist in hart en nieren

Maarten lost de materialen behendig met een draaikantelstuk voorzien van een vorkhouder. Binnen 10 minuten liggen de materialen op zijn plek, is de vrachtwagen weg en nodigt Maarten ons uit voor een kopje koffie in de bouwkeet. Maarten vertelt enthousiast over zijn loopbaan die al in 1988 startte bij een loonwerker waar hij op de shovel is begonnen. Vervolgens heeft de stap gemaakt naar Van Gelder, waar hij inmiddels ook alweer 27 jaar werkzaam is. Bij Van Gelder is hij op de mobiele graafmachine terecht gekomen en dat bevalt hem nog steeds goed. Maarten houdt van Infra projecten doet hierbij het liefste rioolrenovatie. “Bij rioolrenovatie kun je tenminste zien wat je aan werk hebt verzet na een lange dag hard werken”, zegt hij lachend.

bodembox-lossen-met-van-de-beeten-bij-van-gelder-hillegomsweg-kopieren

Ondanks dat de transportwagen voorzien is van een kraan en stenengrijper, lost Maarten liever zelf met zijn mobiele graafmachine.

 

Als we vragen naar het mooiste project waaraan hij mocht meewerken tijdens zijn loopbaan, dan benoemt hij direct Amersfoort waar Van Gelder de busbaan met de nodige infra moest aanleggen vanaf het station naar het centrum. En de renovatie van het oude industrieterrein voor gemeente Elburg waar van Gelder alle infra, een hemelwaterafsluiting en riolering heeft aangelegd met buizen van 200 tot 400 mm.

De BodemBox wordt netjes gelost.

De BodemBox wordt netjes gelost.

 

Veilig werken en ruimte besparen

Maarten heeft al eerder met BodemBoXen gewerkt maar is wel zo eerlijk om te zeggen dat dit niet zo vaak is. “Als er genoeg ruimte is om een sleuf te ontgraven dan werkt het sneller zonder BoXen”, legt hij uit. Daar moeten we hem ook gelijk in geven. “Maar zoals hier in Arnhem hebben we te maken met gas- en waterleidingen op korte afstand en is er een bemalingsinstallatie nodig. Dan hebben we de BoXen nodig om veilig te kunnen werken en ruimte te besparen”, vervolgt Maarten. Dan is BodemBoX natuurlijk de juiste partij om samen te bekijken welke BoX het beste past op het project.

bodembox-overhandigen-vierkante-koker-stempel-van-gelder-hill-kopieren

Instructie omtrent de vierkante kokerstempels.

 

Aangezien de BodemBoX op het project in Arnhem enige tijd in gebruik is en meerdere keren in- en uitgegraven gaat worden, is er geadviseerd om met uitschuifbare vierkante koker stempels te werken. Schroefstempels zouden bij veel gebruik namelijk meer kans hebben om scheef getikt te worden met de bak van de graafmachine en zo onbruikbaar worden. We lopen na de koffie met Maarten naar buiten om uit te leggen hoe deze vierkante koker stempels werken. Samen zetten we de eerste stempel in elkaar en Maarten kan aan de slag op een veilige en snelle manier. We wensen Maarten en Van Gelder veel succes op het project en vervolgen onze weg, om elders advies uit te brengen over de toepassing van BodemBox.     

Duurzaamheid zonder kostbare gadgets; anders durven denken

nijmegen-002-visualisatie
Lees het gehele artikel

“Duurzaamheid hoeft geen bakken met geld te kosten. Wie anders durft te denken, kan – met dezelfde uitgaven – ook grote stappen maken.” Dat is de boodschap van Van Gelder tijdens de InfraRelatiedagen in Hardenberg. Tijdens inspiratiesessies praat zij met haar bezoekers over slimme toepassingen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie.

Van Gelder behoort tot de trouwe bezoekers van de InfraRelatiedagen in Hardenberg. Stand 109 is een geliefd verzamelpunt voor standhouders en bezoekers. “Netwerken is een belangrijke functie van de InfraRelatiedagen”, vertelt Wout Bisselink, bedrijfsleider van Van Gelder. “We leggen hier nieuwe contacten en ontmoeten de mensen die we al een tijdje niet meer gesproken hebben. Maar minstens zo belangrijk is kennis delen. Dit jaar delen we belangrijke inzichten op het gebied van duurzaamheid.”

Expertise uitwisselen

Van Gelder verzamelde haar nieuwe inzichten bij de duurzame herinrichting van de Malderburchtstraat in Nijmegen. Zij kreeg dit werk gegund met een Rapid Circulair Contracting (RCC) aanbesteding; in dit contract staan duurzaamheid en circulariteit centraal. “Bij RCC wordt niet gewerkt met uitgebreide bestekken en een uitvraag op prijs”, licht Bisselink toe. “Partijen worden geselecteerd op hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen. Vervolgens delen de partners kennis, inzichten en dilemma’s om tot het beste ontwerp te komen.”

Anders durven denken

In de Malderburchtstraat in Nijmegen leidde RCC tot verbluffende resultaten. Alle eisen op het gebied van duurzaamheid werden ruimschoots gehaald en dat zonder veel extra uitgaven. Sterker nog, de Malderburchtstraat werd uitgeroepen tot de meest duurzame straat van Nijmegen. Bisselink: “Het vroeg om lef. Partijen moesten duidelijk zijn over hun belangen, onzekerheden benoemen en altijd de lange termijn centraal stellen. Maar het heeft veel opgeleverd. Voor ons is bewezen dat veel CO2 bespaard kan worden door simpelweg anders te denken. Dat willen we delen.”

Inspiratiesessie 5 februari, 15.00 uur

Van Gelder realiseert – met ruim 1200 werknemers – boven- en ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf is actief in heel Nederland. De werkwijze die gemeente Nijmegen voorstelde voor de aanpak van de Malderburchtstraat paste geheel in haar straatje. Bisselink: “Meedenken met onze opdrachtgevers over duurzaamheid, burgerparticipatie, energietransitie, bouwteams en opleidingen hoort bij ons. We zijn er elke dag mee bezig. Tijdens onze inspiratiesessie op 5 februari, 15.00 uur, vergaderzaal 1 op de InfraRelatiedagen in Hardenberg 2020 vertellen we hier meer over. Deelname is gratis en levert gegarandeerd inspiratie op.”
Aanmelden en registratie via https://vangelder.com/inspiratiesessie/.     

Van Gelder zet in Amsterdam elektrische boorwagen in

asfaltboor-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Asfaltboringen voortaan CO2-neutraal

De gemeente Amsterdam heeft Van Gelder als vaste partner gekozen voor een periode van zes jaar om het groot onderhoud uit te voeren aan de wegen. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid.

Het Geobureau en de kwaliteitsdienst van Van Gelder hebben met het oog op deze duurzaamheidsopgave de eerste volledig elektrische asfaltboorwagen ontwikkeld. Waar voorheen een dieselauto met aanhangwagen met boorinstallatie noodzakelijk was voor asfaltonderzoek, wordt nu volledig elektrisch materieel ingezet. Hierdoor kunnen asfaltboringen CO2-neutraal uitgevoerd worden.

Klimaatdoelstelling
De ontwikkeling en inzet van de elektrische boorwagen is één van de noviteiten die uit de samenwerkingsovereenkomst is voortgekomen. Hoofd Geobureau Björn Wunderink: “Van Gelder en de Gemeente Amsterdam staan in dit partnerschap samen aan de lat om de klimaatdoelstelling van 95% CO2-reductie in 2050 waar te maken. Vanuit dit unieke partnerschap wordt continue gewerkt aan verbetering van werkwijze, materiaalkeuze en in te zetten materieel.”

Boorwagen
De boorwagen is een elektrisch voertuig, uitgerust met een boorinstallatie, die op locatie de dikte en kwaliteit van het asfalt in beeld kan brengen. Zonder uitstoot en gemakkelijk bedienbaar. Maar Van Gelder blijft continue verbeteren. Zo is onlangs een auto met warmtecamera’s in gebruik genomen, die hittestress kan monitoren. Wunderink: “Ook dat is een ontwikkeling waar we veel van verwachten.”

Investeren
Van Gelder is continue aan het kijken hoe ze haar vloot kan verduurzamen. Er wordt volop geïnvesteerd in elektrische voertuigen en machines. Deze produceren minder of geen uitstoot en zijn geluidsarm. Vanuit de duurzaamheid wordt er door Van Gelder hoog ingezet op het verschonen en elektrificeren van het materieel. Elektrische trilplaten en -auto’s zijn niet meer weg te denken op de projecten in Amsterdam.

Verduurzaming
Wunderink: “Alles wat elektrisch kan, gaan we de komende jaren elektrisch maken. Verduurzaming van de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, is tegenwoordig een van de belangrijkste aspecten van de Infra. De Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken is hier een mooi voorbeeld van.”

Van Gelder introduceert volledig elektrische graafmachine

eco-digger-004-kopieren
Lees het gehele artikel

Aannemer helpt bij doelstellingen in de duurzaamheidsagenda

Hoe kunnen we duurzamer werken? Die vraag staat elke dag centraal bij Van Gelder. In Betondorp Amsterdam merken ze dat sinds kort, want daar is een nieuwe graafmachine, de eco-digger, geïntroduceerd. De volledig elektrische graafmachine wordt ingezet door voor diverse werkzaamheden aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. De eco-digger zorgt voor minder lawaai en minder uitstoot.

Voor de gemeente Amsterdam voert Van Gelder grote wegenwerken uit in verschillende projecten. In de Samenwerkingsovereenkomst is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en tegelijkertijd het innoveren en verduurzamen een heel belangrijk aspect. ‘Als Van Gelder hebben wij in het plan concrete voorbeelden aangedragen om ervoor te zorgen dat Amsterdam de doelstellingen in de duurzaamheidsagenda voor 2025 haalt’, aldus de directie.

Een slimme en schone stad

‘Door de inzet van duurzaam materieel, zoals elektrische machines als de eco-digger, werken we samen met de gemeente Amsterdam aan een slimme en schone stad. Bij het project Betondorp Amsterdam wordt gewerkt in een beperkte ruimte, waardoor de uitstoot van dieselmachines veel langer blijft hangen. Met onze volledige elektrische graafmachine beperken we die uitstoot.’ Ook met het transport van en naar Amsterdam wordt de uitstoot verminderd. ‘Vanuit Van Gelder is het materieel voorzien van blauwe diesel. Door het gebruik van blauwe diesel en de inzet van elektrisch materiaal is ons werk in Amsterdam het eerste project dat 100% fossielvrij wordt uitgevoerd.’

Bouwen aan een duurzame samenleving

Als maatschappelijk betrokken onderneming neemt Van Gelder de verantwoordelijkheid voor de maatschappij serieus. ‘We streven niet alleen naar een duurzaam rendement op ons werk, maar waken ook nauwlettend over de effecten van onze activiteiten op het milieu en op de mensen binnen én buiten de organisatie. Met deze eco-digger werken we veiliger, maar bouwen we bovenal aan een duurzame samenleving.’

Over Van Gelder

Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1200 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. Infrastructuur is van groot belang voor de maatschappij. Om vernieuwde infrastructuur te realiseren is een betrouwbare aannemer nodig. Een bedrijf met loyale werknemers, die een stap extra zetten, die altijd op zoek gaan naar een betere oplossing dan de vraag. Dat is Van Gelder. Wij gaan, in alle bescheidenheid, maar zeker met ambitie, vertrouwd verder.