Tagarchief: Van den Herik

Nieuwe aanwas in Sliedrecht: een echt tender talent

DJI_0063
Lees het gehele artikel

Zij is 27 jaar jong en werkt inmiddels anderhalf jaar in de GWW. Nynke Nuus, Tender Engineer bij Van den Herik in Sliedrecht. We spreken Nynke over haar opleiding, interesses en de stap om bij Van den Herik te gaan werken.

“Als Tender Engineer heb ik een breed pakket aan taken”, opent Nynke het gesprek. “Ik ondersteun bij tenders en ben dan vooral bezig met het maken van calculaties. Daar komen vaak extra zaken bij, zoals bijvoorbeeld het opzetten van de grondbalans. Ik breng dan in kaart welke grondstromen er vrijkomen op een project. De volgende dag kan het maar zo zijn dat ik word ingeschakeld bij het ontwerpen van bodem- en oeverbescherming voor een kade, of het coördineren van andere ontwerpen. Het begeleiden en uitvoeren van tenderontwerpen behoort tot mijn takenpakket.”

Nynke Nuus, Tender Engineer bij Van den Herik in Sliedrecht.

Van Lucht- en Ruimtevaart-techniek naar Offshore en Dredging Engineering

Op de middelbare school koos Nynke een profiel waarmee ze voor de toekomst alle opties open kon houden. “Daarna werd het de TU Delft voor mij. Mijn Bachelor deed ik in Lucht- en Ruimtevaart Techniek. Van daaruit begon ik aan mijn Master Offshore en Dredging Engineering. Eigenlijk hebben die twee richtingen wel raakvlakken, het fascineerde me hoe je op moeilijke locaties bijzondere dingen kunt doen”, legt Nynke uit.

Na haar afstuderen werd Nynke via een detacheringsbureau ingehuurd door Van den Herik. “Ik kwam binnen op de huidige functie. Van den Herik zocht uitbreiding voor het tenderteam, wilde de afdeling gaan opschalen (dit is een continu proces hier) en wenste meer diversiteit binnen de gelederen. Het leuke aan mijn werk is de variëteit in werk en onderwerpen, naast de korte communicatielijnen die hier gehanteerd worden. De organisatie is open, transparant en prettig, de projecten waaraan ik mag werken zijn interessant.” Hoe zit het met het ‘gebak trakteren’, willen we weten. Nynke lacht en legt uit: “Het is hier een ongeschreven regel dat je bij de eerste tender die je aanneemt op gebak trakteert. Door de corona situatie is dat er echter nog niet van gekomen. Misschien zijn ze het hier vergeten als de coronacrisis voorbij is, maar ik vrees van niet.”

Een vrouw in een mannenwereld

Met een jaar lang artikelen over vrouwen in de GWW achter ons, willen we als vakblad toch ook van Nynke graag weten hoe het is als vrouw in een (nog wel) mannenwereld. “Ik merkte tijdens de studie al hoe de verhoudingen lagen. Per 100 studenten waren er gemiddeld 90 mannelijk en 10 vrouwelijk. Dat zegt op zich al iets, echter… het interesseert me niet. Ik doe mijn werk en weet waarover ik praat, ik word gewaardeerd en tel hier gewoon mee net als ieder ander. Dat neemt echter niet weg dat ik het af en toe prettig vind om even met vrouwelijke collega’s onder elkaar te zijn hier.”

Regio en Rijk investeren 100 miljoen in bereikbaarheid en waterveiligheid

Ondertekening Combinatie Roggebot 2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van IenW investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in bereikbaarheid en waterveiligheid van de regio IJsseldelta. De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) gaat de werkzaamheden uitvoeren. Vandaag werd hiervoor de overeenkomst ondertekend, door onder meer gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, Bert Boerman van Overijssel en vertegenwoordigers van de opdrachtnemer. In verband met de coronamaatregelen vond geen feestelijke bijeenkomst plaats, maar zetten alle betrokkenen thuis of op kantoor hun handtekening.

Het project is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat het rivierengebied van Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. Met het slopen van de Roggebotsluis kan het hoogwater van de IJssel ook via het Reevediep worden afgevoerd naar het IJsselmeer. Ook geeft het project opnieuw een impuls aan de doorstroming op de verbinding A-Z (Alkmaar-Zwolle).

Doorstroming N307 beter

Door de sloop van de sluis komt er op deze plek een nieuwe 300 meter lange brug, die aanzienlijk minder vaak opengaat voor de scheepvaart. “Nagenoeg 100 procent van de beroepsvaart en 90 procent van de recreatievaart kan straks onder de brug door. Bovendien krijgt autoverkeer in de spits voorrang op het scheepvaartverkeer. “Dat geeft een enorme impuls aan de doorstroming”, zegt gedeputeerde Jan de Reus. Ter plekke krijgt de N307 ook een opwaardering, er worden parallelwegen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid. “We blijven ook tijdens de realisatie van de nieuwe infrastructuur in gesprek met aanwonenden en bedrijven. En de aannemer heeft beloofd om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. Inmiddels zijn buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden al te zien. Na de zomer is begonnen met het verleggen van kabels en leidingen in het gebied.

Combinatie Roggebot aan het werk

De bedrijven Mobilis, Van Gelder en Van den Herik vormen samen de Combinatie Roggebot, die het project gaat uitvoeren. Begin september vond de gunning plaats. De voorbereiding voor de uitvoering is inmiddels opgestart. “We gaan eerst, in samenspraak met verschillende partijen, de ontwerpen verder uitwerken en waar mogelijk optimaliseren. Voor de toeritten van de nieuwe brug beginnen we in januari 2021 met het opbrengen van zand, zodat zich dat kan zetten. Ook de bouwkundige voorbereidingen gaan dan van start”, zegt Robert Maat namens de combinatie. “De nieuwe brug wordt naast de huidige weg boven de sluis gebouwd, zodat tijdens de gehele bouwperiode het verkeer gewoon door kan rijden en de veiligheid voor weggebruikers en bouwers gegarandeerd is. En natuurlijk houden we rekening met alle belangen van mensen, bedrijven en flora en fauna in de omgeving.”

Dé oplossing voor sterke dijken en droge voeten

piping-control-dijkverbetering-twente-kanaal-2018-2019-kopieren
Lees het gehele artikel

Het familiebedrijf  Van den Herik is waterbouwer in hart en nieren. De passie voor werken met water ontstond in 1945, toen grote delen van de Rotterdamse havens waren verwoest. Oprichter, Jan Hendrik van den Herik, werkte als steenzetter mee aan de wederopbouw. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een multi-disciplinaire onderneming, sterk in zowel waterbouwkundige projecten als het opsporen van conventionele explosieven. Van den Herik kenmerkt zich door veelzijdigheid, een duurzame aanpak én haar innovatieve vermogen. Eén van haar innovaties is piping control.

Een groot probleem is de dijkveiligheid van rivieren, er wacht ons in de komende jaren een enorme dijkversterkingsopgave voor naar verwachting 1900 kilometer dijk. Een van de grotere veroorzakers van die dijkonveiligheid is piping. Water sijpelt onder de dijk door, neemt zand mee waardoor de dijk verzwakt en kan bezwijken. Het goede nieuws is dat er een oplossing is, namelijk het aanbrengen van verticaal zanddicht geotextiel. “In 2013 kwam het Waterschap Rivierenland met de vraag om een methode te ontwikkelen voor het aanbrengen van dit geotextiel”, vertelt Jeroen Terlingen, manager projectondersteunende afdelingen. “Ons idee voor de uitwerking van een mogelijke aanbrengtechniek kwam als beste uit de bus: Piping Control. Dit is een in eigen huis ontwikkelde, innovatieve methode om het geotextiel verticaal in de teen van de dijk aan te brengen en daarmee piping een halt toe te roepen.”

Diep in de grond

Voor het aanbrengen van het materiaal gebruikt Van den Herik een diepfreesmachine. Op deze machine hebben ze een module van zo’n 3,5 meter hoog gebouwd dat het geotextiel diep in de grond kan aanbrengen. Dit met verhoudingsgewijs zeer weinig omgevingshinder. “De diepfreesmachine vouwt het doek ondergronds uit waarbij het doek direct aan weerszijden wordt aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem. We kunnen hiermee 350 meter per dag aanbrengen. Het betreffende deel van de dijk wordt direct gedicht. Dit geeft belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele methoden. Ten eerste is het niet meer zichtbaar, ten tweede is er geen extra ruimtebeslag, wat bij de aanleg van een extra berm wel het geval is.”

De als ‘clean ship’ gecertificeerde Hopperzuiger (TSHD) Charlock in actie voor de kust van Bloemendaal.

 

Duurzamer en voordeliger

Uit onderzoek van zes waterschappen blijkt dat alleen daar al ongeveer 540 km van de ruim 940 km onderzochte dijk onvoldoende bestand is tegen het faalmechanisme piping. Piping Control heeft meer voordelen. In de praktijk blijkt het voordeliger dan de traditionele methoden. “Als we kijken naar de 540 kilometer dijk uit het genoemde onderzoek, dan zijn de kosten voor het toepassen van traditionele oplossingen erg hoog. Geschat wordt drie à vier miljard euro. Met Piping Control kunnen de kosten gehalveerd worden. Daarnaast levert Piping Control een CO2-besparing op van 1.000 kg voor iedere 100 m dijk. Dat is een besparing van ongeveer 35% CO2.”

Topje van de ijsberg

De methode heeft zich inmiddels in praktijk bewezen bij Rijswijk en Ingen alsook op de LiveDijk van de Willemspolder. Recent is het toegepast voor de dijkverbetering Twentekanaal waar het systeem doorontwikkeld is zodat het geotextiel nu ook zanddicht aangesloten kan worden op kunstwerken en er oneindige lengtes geotextiel zonder onderbreking aangebracht kunnen worden. Bovendien beschikken we nu over een monitoringssysteem waarmee voor iedere aangebracht meter Piping Control aangetoond kan worden dat het conform de eisen is aangebracht.  Kortom, het is de oplossing voor veilige dijken en droge voeten, waarbij ook in het buitenland volop kansen liggen om Piping Control als preventieve maatregel toe te passen.   


Van den Herik

Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht

T +31 184 41 28 81

E sliedrecht@herik.nl

www.herik.nl