Tagarchief: URETEK

Instabiele betonconstructies tot op de millimeter herpositioneren

Leeuwarden BAM kopiëren
Lees het gehele artikel

Met de unieke Floorlift-bodeminjectiemethode heeft URETEK al vele betonconstructies gelift en menig opdrachtgever ‘verrast’. 

Een proef met de snelle injectiemethode pakte goed uit bij het herstel van een busbaan over een viaduct in Hoofddorp. Aanvankelijk dacht de provincie Noord-Holland een dag of vijf nodig te hebben om de verzakte betonnen stootplaten op traditionele wijze te herstellen, URETEK deed het in één nacht. “Vanwege succesvolle toepassingen van expansiehars bij onder meer spoorwegovergangen, besloot de provincie Noord-Holland de injectiemethode bij wijze van proef in te zetten voor het herstel van de busbaan”, weet Arend Knufman, Technisch Manager bij URETEK Benelux. “Het lukte ons om de stootplaten binnen 1,5 uur naar hun oorspronkelijke ligging terug te brengen. Binnen 24 uur was ook het asfalt hersteld en reden de bussen weer over de baan.”

Werkzaamheden aan de trambaan in IJburg met de Floorlift-methode.

Bewezen techniek

De bodeminjectiemethode van URETEK is een van oorsprong Finse vinding en bestaat uit een 2-componenten polyurethaan expansiehars. “Met de Floorlift-bodeminjectiemethode kunnen we verzakte of instabiele betonconstructies die direct op het zand gefundeerd zijn, relatief eenvoudig herstellen”, zegt Sandra ter Huurne, algemeen directeur van URETEK Benelux. “Deze techniek heeft zich ruimschoots bewezen in het liften van verzakte spoorwegovergangen, harmelenplaten en stootplaten bij kunstwerken in de wegenbouw. Het mooie is dat we de verzakking met onze mobiele werkplaats direct aanpakken bij de bron, zonder groot materieel te hoeven inzetten of constructies open te breken. De overlast is echt minimaal.” Knufman vult aan: “We boren eerst kleine gaten in het beton. Hierin injecteren we kleine hoeveelheden expansiehars om allereerst de ondergrond te verdichten. Vervolgens kunnen we verzakkingen tot op de millimeter nauwkeurig sturen naar het gewenste niveau door gedoseerd te injecteren. Daarbij maken we gebruik van laserapparatuur. De uithardingstijd is heel kort. Terwijl we ons materieel inpakken, is de hars al voor 90% uitgehard. De gelifte constructie is vrijwel direct berijdbaar.” 

De Floorlift-methode heeft zich ruimschoots bewezen in het liften van verzakte spoorwegovergangen, harmelenplaten en stootplaten bij kunstwerken in de wegenbouw

Sneltreinvaart

De expansiehars neemt volgens Knufman ruim dertig keer zijn eigen volume aan in slechts 15 seconden. “We kunnen tot wel 50 ton per m2 optillen, maar we zijn nog geen project tegengekomen waarbij we op de limiet hebben moeten werken. De meest zware constructies zijn door ons in beweging gezet, waarbij we constructies tot soms wel 60 centimeter hebben gelift.” Ter Huurne vult aan: “Afhankelijk van de aard van het project, bekijken we welke methode en werkwijze het beste resultaat biedt. Daarin kunnen we redelijk snel schakelen. Zo hebben we bijvoorbeeld recent nog voor BAM alles uit de kast getrokken om een nieuwe spoorwegovergang in Leeuwarden in ‘sneltreinvaart’ te herstellen. Een spoedklus.” Bij het aanleggen van deze spoorwegovergang bleek de ondergrond niet draagkrachtig genoeg, waardoor tijdens de bouw een aantal harmelenplaten was verzakt met als gevolg veel overlast voor het verkeer. “Door hier en daar wat te schuiven met onze planning, konden we diezelfde week nog de zes harmelenplaten liften, waarbij we zelfs het net aangebrachte asfalt wisten te ontzien voor een strak resultaat.”

De bodeminjectietechniek van URETEK heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. De injectietechniek is toepasbaar in vrijwel alle soorten bodemlagen, is betrouwbaar, snel en levert minimale overlast op.     

Funderingsherstel door bodeminjectie

Lees het gehele artikel

Verzakte busbanen, tramsporen, asfaltwegen of verzakkingen van kunstwerken kunnen tot ernstige verkeershinder en gevaarlijke
situaties leiden. Met de Floorlift-bodeminjectiemethode kan URETEK dat snel, economisch en zonder ernstige overlast verhelpen. 

“De unieke injectiemethode is een Finse vinding en bestaat uit een 2-componenten polyurethaan expansiehars”, legt Arend Knufman, Technisch Manager bij URETEK Benelux uit. “Binnen 15 seconden neemt de hars 33 keer zijn eigen volume aan met een expansiekracht van 50 ton per m2. Voor het herstellen van verzakkingen, boren we eerst kleine gaten in het beton. Hierin injecteren we kleine hoeveelheden expansiehars om allereerst de ondergrond te verdichten. Vervolgens kunnen we verzakkingen tot op de millimeter nauwkeurig sturen naar het gewenste niveau. Daarbij maken we gebruik van laserapparatuur.”

Klapperende betonplaten

Volgens Knufman is er in theorie geen maximale hoogte. “We hebben wel eens een berging meer dan 60 centimeter opgetild. De injectiemethode is toepasbaar op vrijwel alle bodemlagen, zoals zand, klei, leem en veen. In de infrasector worden we regelmatig gevraagd voor het herstellen van verzakte busbanen, tramsporen en spoorwegovergangen of zelfs het rechtzetten van hoogspanningsmasten. Zo zijn we nu bezig met het herstellen van een busbaan in Eindhoven. De betonplaten klapperen bij de dilataties wat geluidsoverlast veroorzaakt voor omwonenden. Na een proefinjectie bleek het euvel te zijn opgelost en werd ons de opdracht gegund voor het herstel van een groot deel van de busbaan. Datzelfde geldt voor het tramspoor in Amsterdam IJburg. Het ligt plaatselijk zo scheef dat de tram er hinder van ondervindt. Met onze Floorlift-bodeminjectiemethode leggen we de betonplaten in het spoor weer recht. De methode is ook uitermate geschikt om bijvoorbeeld betonnen duikers op te tillen of tot 6 meter diep aan grondverbetering te doen”, besluit Knufman.