Tagarchief: UR Consultant

Veilig werken op en langs het spoor

Lees het gehele artikel

Als erkend werkplekbeveiligingsbedrijf ondersteunt UR Consultant bedrijven die op of in de directe nabijheid van het spoor allerhande werkzaamheden uitvoeren. Dat varieert van groenonderhoud langs het spoor of bestratings- en asfalteringswerkzaamheden die rond spoorwegovergangen plaatsvinden tot aan grote landelijke projecten, zoals de Blankenburgverbinding en de RijnlandRoute.

Voor werkzaamheden op of langs het spoor gelden specifieke eisen ten aanzien van de veiligheid. “Bedrijven die niet gecertificeerd zijn, zullen een werkplekbeveiligingsbedrijf moeten inschakelen die de veiligheid moet garanderen voor iedereen die boven, onder, in/of langs het spoor werkzaam is”, begint Joost van Rijn van UR Consultant. “Wij adviseren bedrijven over de te nemen maatregelen en begeleiden ze daarin desgevraagd van A tot Z. Dat wil zeggen vanaf het V&G-ontwerpplan en de bijbehorende risico-inventarisatie tot en met de uitvoering van de veiligheid op locatie, oftewel het stellen van de vereiste veiligheidsfuncties. We ontzorgen aannemers in de complete spoorwegveiligheid.”


Trace West Oost- 6 van project Rijnlandroute. (Beeld: Roelof de Vries)

Blankenburgverbinding

Bouwcombinatie BAAK Blankenburg-verbinding heeft UR Consultant ingeschakeld om de veiligheid te garanderen op diverse locaties binnen het project. Van Rijn: “De kruising met de Hoekse Lijn (omgebouwd van ProRail- naar RET-spoor) is verdiept uitgevoerd, waarbij een tunnel onder het spoor is gerealiseerd. Het dek daarvan is naast het spoor voorgebouwd en in een buitendienststelling ingeschoven. Wij hebben voor deze activiteiten de werkplekbeveiliging verzorgd. Dat geldt ook voor het raakvlak dat de Blankenburgverbinding heeft met de Havenspoorlijn zolang deze nog niet is verlegd naar het Theemswegtracé. Enerzijds hebben we de veiligheid gegarandeerd voor het kunnen inmeten van het bestaande tracé, anderzijds denken we mee in werkmethodiek  om bijvoorbeeld de hoge begroeiing langs de havenspoorlijn veilig te kunnen verwijderen, zodat de bomen niet op het spoor vallen.”

RijnlandRoute

Bij de RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44 en de A4 bij Leiden, is UR Consultant al meer dan een jaar betrokken. “Het project omvat onder andere de aanleg van twee geboorde tunnels onder het spoor door”, legt Van Rijn uit. “De eerste tunnelbuis is inmiddels al geboord, het boren van de tweede buis is gestart en passeert het spoor eind deze zomer. Voor IV infra, die in opdracht van aannemerscombinatie Comol5 de spoorstaven monitort tijdens het boren, regelen we de werkplekbeveiliging. We verzorgen de RI&E ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar, zodat de maatvoerder op de juiste plek veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Ook voor het reinigen van de meetindicatoren -stickers op de spoorstaven die vervuild raken door onder andere remstof van voorbij razende treinen- zorgen we ervoor dat IV Infra kan meeliften in geplande buitendienststellingen van de procesaannemer.”

Door de jarenlange ervaring in de infrasector, weten de medewerkers van UR Consultant als geen ander oorzaak en gevolg te duiden, zodat bedrijven veilig en vertrouwd kunnen werken op of rond het spoor.

Werkplekbeveiligingsbedrijf met een specialisatie in de GWW

img_8668-kopieren
Lees het gehele artikel

Voor werkzaamheden op of langs het spoor gelden specifieke eisen ten aanzien van de veiligheid. Als erkend werkplekbeveiligingsbedrijf ondersteunt UR Consultant bedrijven die werkzaamheden gaan verrichten op of in de directe nabijheid van het spoor. Projectleider Joost van Rijn legt aan de hand van een aantal projectvoorbeelden uit wat de meerwaarde is van een gespecialiseerd werkplekbeveiligingsbedrijf.

“In Nederland zijn er circa 25 bedrijven die erkend zijn door ProRail om de veiligheid te verzorgen voor werkzaamheden op of rond het spoor”, begint Van Rijn. “Daaronder vallen de grote bekende spooraannemers aangevuld met bedrijven die niet direct aan een aannemer gelieerd zijn, zoals UR Consultant. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen klantenkring, waarvan wij er meerdere hebben in de GWW-sector. Veel van onze mensen hebben namelijk een achtergrond in de infrasector. We weten als geen ander wat er bij komt kijken als er bijvoorbeeld een damwand in de nabijheid van het spoor aangebracht moet worden, maar ook welke maatregelen getroffen moeten worden als er gesnoeid moet worden in de nabijheid van het spoor.”

Door de jarenlange ervaring in de infrasector, weten de medewerkers van UR Consultant als geen ander
oorzaak en gevolg te duiden voor bedrijven die werkzaam zijn op of rond het spoor.

 

Ontzorgen in spoorwegveiligheid en meer

“De praktijk leert dat de grote spooraannemers de eigen veiligheid regelen bij spoorgerelateerde werkzaamheden”, vervolgt Van Rijn. “Alle andere bedrijven die werkzaamheden verrichten zullen een werkplekbeveiligingsbedrijf moeten inschakelen die de veiligheid moet garanderen voor iedereen die boven, onder, in/of langs het spoor werkzaam is. Wij adviseren bedrijven over de te nemen maatregelen en begeleiden ze daarin desgevraagd van A tot Z. Dat wil zeggen vanaf het V&G-ontwerpplan en de bijbehorende risico-inventarisatie tot en met de uitvoering van de veiligheid op locatie oftewel het stellen van de vereiste veiligheidsfuncties. Anders gezegd, we ontzorgen aannemers in de complete spoorwegveiligheid. In samenwerking met die aannemers komen we tot een uitvoeringsmethode conform de geldende veiligheidsregels.”

Meeliften op gepland onderhoud

Van Rijn geeft enkele voorbeelden. “We worden vaak ingeschakeld door bedrijven in de groenvoorziening die bomen en struiken langs het spoor snoeien en de schouwpaden vrij houden van onkruid. Ook voor bestratings- en asfalteringswerkzaamheden die rond spoorwegovergangen plaatsvinden, zijn veiligheidsmaatregelen ten aanzien van aanrijd- en elektrocutiegevaar verplicht. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en een al dan niet benodigde buitendienststelling, houden we rekening met de geplande onderhoudsacties van de grote spoorbedrijven, waarop onze klanten kunnen meeliften. Daarnaast adviseren en begeleiden we partijen die in de nabijheid van het spoor werkzaamheden uitvoeren. Het aanbrengen van een voorbelasting voor bijvoorbeeld een nabijgelegen nieuwbouwwijk kan opdruk van het spoor veroorzaken. Dat wordt vaak vergeten.”

Door de jarenlange ervaring in de infrasector, weten de medewerkers van UR Consultant als geen ander oorzaak en gevolg te duiden voor bedrijven die werkzaam zijn op of rond het spoor.