Tagarchief: unihorn

Wegenwijs

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Een idee van een projectleider klonk in de zomer van 2019 nog als een utopie, maar een half jaar later werd deze innovatie werkelijkheid. De naam: Wegenwijs. Na een pilot in Noord-Holland volgt de eerste klant: A-Lanes A15 heeft Wegenwijs ingezet om het areaal te monitoren.

Hoe lang gaat een wegdek nog mee? Wanneer moet onderhoud of vernieuwing plaatsvinden? Weginspecties zijn nodig om antwoord te geven op deze vragen. Bij zo’n inspectie kijkt de inspecteur onder meer naar de mate van rafeling. Dit gebeurt grotendeels met beeldmateriaal en vaak is een wegafzetting onvermijdelijk.

Coen Smits, projectleider bij Unihorn / Strukton Civiel: ‘‘Bij het uitvoeren van inspecties vanaf beeldmateriaal is rafeling soms lastig te beoordelen. Dit ervoeren wij in 2019 bij een inspectie van een tweelaags ZOAB. Op beeld leek er geen rafeling te zijn, maar toen ik er met de auto overheen reed, hoorde ik wel degelijk een ander bandengeluid dan op de naastgelegen rijstroken. Dit was voor mij de voornaamste indicator dat er wel degelijk iets aan de hand was.”

Smits werkte een idee uit om rafeling te meten met sensoren en algoritmes in te zetten om de data door te vertalen in informatie. Met een proof of concept toonde hij aan dat de verschillende rafelingscategorieën uit geluidopnames zijn af te leiden. In de zomer van 2019 kreeg hij de kans om zijn idee binnen Strukton Civiel te pitchen. En met succes, want met het projectteam kreeg hij budget om het algoritme op te zetten en te trainen. “Daarna kwam alles in een stroomversnelling en werd de innovatie Wegenwijs geboren,” vertelt Smits.

Zo werkt Wegenwijs

Hoe werkt het? 

Wegenwijs meet met trillingssensoren in voertuigen en smartphones continu en op alle wegen de kwaliteit van de weg. De meetdata wordt ge-upload in de cloud, verwerkt en gepresenteerd op een online platform. Wegbeheerders kunnen dit platform raadplegen c.q. de informatie daarop gebruiken voor het opstellen en actualiseren van hun onderhoudsplanning en -budget.

De voordelen
• de wegkwaliteit wordt continu gemonitord, veranderingen in kwaliteit – door vergelijking van data in de tijd – worden direct zichtbaar
• Strukton Civiel met haar zusters en dochters beschikt over duizenden voertuigen die door heel Nederland rijden, zij vormen de basis voor de kwaliteitsregistratie
• wegbeheerders en privépersonen kunnen met hun voertuigen via de Wegenwijs-app direct meedoen aan de kwaliteitsregistratie

Stand van zaken 

Rafeling is meestal de maatgevende en minst voorspelbare schade. Daarom wordt de techniek nu eerst ontwikkeld voor rafelingdetectie. Met een proof of concept is vastgesteld dat het principe werkt. In 2020 is het systeem in staat rafeling in aard en omvang te bepalen. Aansluitend zal de techniek worden gebruikt voor het bepalen van andere schaden. Aanvullende methoden voor schadebepaling en andere relevante aspecten worden in de nabije toekomst opgenomen in Wegenwijs. Het resultaat Wegenwijs registreert continu de wegkwaliteit. Wegbeheerders krijgen op tijd alle info voor optimaal beheer van hun wegen. Iedereen kan meedoen met de dataverzameling. Dure inspecties en metingen zijn niet meer nodig.

Meer lezen over Wegenwijs?

BrainCreators en Unihorn werken samen aan intelligente oplossing voor visuele weginspectie

unihorn-kopieren
Lees het gehele artikel

BrainCreators, de innovatieve specialist op het gebied van cognitieve Artificial Intelligence (AI), en Unihorn kondigen vandaag een samenwerking aan om een intelligente oplossing te realiseren voor visuele weginspectie. Dankzij de intelligente oplossing hoeven inspecteurs straks niet meer handmatig defecten aan de weg waar te nemen. De oplossing zal worden doorontwikkeld met collega adviesbureaus van Unihorn, daarnaast zullen ze ook gezamenlijk domeinkennis aan de oplossing toevoegen.

De intelligente oplossing, ‘INSPECH’, kan straks beschadigingen aan wegen detecteren aan de hand van camerabeelden. De camerabeelden worden gemaakt door een specifiek ontworpen auto die is voorzien van een cameraopstelling voor visuele weginspectie. INSPECH bevat bovendien proprietary algoritmes die wegdeksegmenten automatisch classificeren conform de richtlijnen van de CROW of Rijkswaterstaat. Op deze manier maakt de oplossing direct inzichtelijk welke wegsegmenten toe zijn aan onderhoud. Indien de norm wordt overschreden zal een inspecteur worden geïnformeerd middels een automatische ticket, die vervolgens wordt doorgestuurd aan de wegbeheerder. Op deze manier is het mogelijk om wegen sneller, goedkoper, veiliger en efficiënter te inspecteren. Bovendien hoeven inspecteurs binnenkort niet meer apart de weg op, maar kunnen ze vanaf kantoor beslissingen nemen.

INSPECH zal worden gerealiseerd met het digitale platform BrainMatter dat AI toegankelijk maakt. Dankzij BrainMatter zijn de domeinexperts van Unihorn en de verschillende partners van het onderzoeksbureau in staat om hun domeinkennis over visuele weginspecties toe te voegen aan ‘INSPECH’. Gezien BrainMatter adviseert welke labels nuttig zijn en helpt om data snel en correct te annoteren, hebben de domeinexperts van Unihorn geen kennis over data nodig. Hierdoor is het mogelijk om zelfrazendsnel een gestructureerde en goed uitgebalanceerde dataset te ontwikkelen. Op deze manier kan ‘INSPECH’ automatisch assets herkennen en schade, zoals scheurvorming of rafeling (steenverlies), detecteren.

“Het wegennet van Nederland is één van de dichtst vertakte verkeersinfrastructuur ter wereld. Wij zijn daarom continu bezig met innoveren om wegbeheerders van de beste informatie te voorzien. Zo kunnen we het wegennetwerk in goede conditie houden,” aldus Jeroen Bleeker, bedrijfsleider bij Unihorn. “Dankzij de samenwerking met BrainCreators hebben wij met het BrainMatter platform een innovatieve technologie in huis gehaald waarmee wij onze visuele weginspectie oplossing, ‘INSPECH’, samen met onze partners kunnen realiseren.”

Glenn Brouwer, Co-founder en CRO van BrainCreators zegt: “Doordat de weginspecteurs met BrainMatter domeinkennis toevoegen aan INSPECH, kunnen we het proces van visuele weginspectie intelligenter maken. Hierdoor worden weginspecties beter, sneller en veiliger uitgevoerd tegen lagere operationele kosten.”

Meer informatie over INSPECH kunt u vinden op: www.inspech.nl

Niet alleen leveren wat er gevraagd wordt, maar vooral wat er nodig is

unihorn-img_8938-asset-management
Lees het gehele artikel

Ook binnen de infrasector komt bij projecten de nadruk steeds meer te liggen op kostenbesparing en efficiëntie. Om alle aspecten op het gebied van het ontwerpen, onderzoeken en beheren van infrastructurele voor­zieningen in de openbare ruimte beheersbaar en op tijd gerealiseerd te zien, is het prettig om daarvoor met een ervaren partij samen te werken die daarvoor alle benodigde diensten aanbiedt.

Met een jarenlange expertise, een breed scala aan activiteiten (Geodata & Monitoring, Milieu, Ontwerp, Verhardingen en Asset Management), eigen onderzoeksmaterieel en een laboratorium mag Unihorn zich met recht zo’n totaalleverancier noemen. Vanuit de vestigingen in Scharwoude, Utrecht en Capelle aan den IJssel bestrijkt Unihorn heel Nederland. We spreken met ir. Atty van de Streek, accountmanager bij Unihorn, over de thema’s Verhardingen & Milieu en Asset Management.

Unihorn

Ook asfaltonderzoek wordt onder eigen vlag gedaan.

Onderzoek en advies verhardingen op hoog niveau
“Als we kijken naar onze disciplines Verhardingen en Milieu, dan kunnen we concluderen dat Unihorn een van de weinige bedrijven is die op die gebieden op elke schaal onderzoeks- en adviesprojecten kan uitvoeren. In de meer dan 25 jaar van ons bestaan zijn we daar specialist in geworden. Met kundige mensen op kantoor en in het veld én onderzoeksmaterieel in eigen beheer is Unihorn zeer slagvaardig te noemen”, opent Van de Streek het gesprek. “Ook asfaltonderzoek in het geaccrediteerde laboratorium wordt onder eigen vlag gedaan. Door alles binnen één bedrijf te hebben, zijn we flexibel, kunnen we de gewenste kwaliteit borgen en komen we met innovatieve oplossingen.”

Unihorn wordt voor onderzoek en advies breed ingezet door overheden, private partijen en aannemers. Van de Streek licht toe: “Iedereen die te maken heeft met (wegen)­infrastructuur kan bij ons terecht. Belangrijk bij deze onderzoeken is het bepalen van de herbruikbaarheid van vrijkomende materialen. Wij constateren niet alleen verontreinigingen, wij brengen ook advies uit over wat er met het materiaal dient te gebeuren binnen de regels van de wet. Een praktisch advies wordt altijd in de taal van de opdrachtgever uitgebracht. Korte en heldere communicatielijnen zijn daarbij van cruciaal belang. Op elke vraag formuleren wij een pragmatisch en realiseerbaar antwoord.”

Unihorn

Met kundige mensen op kantoor en in het veld én onderzoeksmaterieel in eigen beheer is Unihorn zeer slagvaardig te noemen.

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Een belangrijke discipline bij Unihorn is Asset Management, niet alleen voor wegen, maar voor alle voorzieningen en objecten in de openbare ruimte. “Areaal op orde, risicoanalyse, kwaliteitsbeoordeling, prioriteitsstelling en budgetbepaling kan men met een gerust hart aan ons overlaten. Ook ondersteunen wij beheerders met processen en systemen voor het opzetten en in stand houden van hun assets. Alle disciplines van Unihorn dragen hieraan bij. Dankzij onze expertise zijn we in staat om klant-  en praktijkgericht te denken. Wij leveren niet alleen wat er gevraagd wordt, maar vooral wat er in de situatie nodig is”, aldus Van de Streek. “Wij kennen de vraag achter de vraag.”

Tot besluit zegt Van de Streek: “Met een sterke focus op Asset Management zijn we bij onze klanten in beeld gedurende het hele infratraject, vanaf de onderzoeksfase tot en met het beheer en onderhoud. Wij streven naar praktische oplossingen, passend binnen de specifieke wensen en doelstellingen van elke beheerder. Dat schept sterke partnerschappen met onze klanten en zorgt voor een ongekend hoge kwaliteit.”