Tagarchief: Triflex

Duurzame markeringsoplossingen voor wegen

natte wegen 1
Lees het gehele artikel

De weg en het verkeer worden steeds complexer. Met het oog op de verkeersveiligheid worden er steeds hogere eisen aan markeringen gesteld. Zo versterkt bijvoorbeeld de ontwikkeling van autonoom rijden de behoefte aan hoogwaardige markeringen.

Een merkbare verandering die ook bij wegmarkeringen speelt is het belang van duurzaamheid en verduurzaming. Een zeer duurzame wegmarkeringsvariant, die hier heel goed bij aansluit, is de koudplast.

Koudplast vs. Thermoplast

Een groot voordeel van koudplast is dat het slijtvaster en duurzamer is dan de thermoplast. Bovendien wordt koudplast, zoals de naam al doet vermoeden, koud aangebracht en is verhitten niet nodig. Op deze manier wordt onnodig veel CO2-uitstoot voorkomen.  Ook is koudplast (in tegenstelling tot thermoplastische markeringen) geschikt om gerecycled te worden als granulaat. Thermoplastische markeringen moet aan het einde van hun levensduur van de weg gefreesd worden om vervolgens te worden afgevoerd als bouwafval. Op de circulariteitsladder is koudplast zeker een uitblinker!  

Verduurzaming en circulair bouwen

Met circulariteit en duurzaamheid in het achterhoofd biedt Triflex’ uitbreiding met 1.5 mm en 2.0 mm laagdiktes ook een enorm voordeel. Met een keuze voor een slijtvastere koudplast, is het in veel gevallen een goede overweging om in plaats van de ‘standaard’ 3.0 mm laagdikte te kiezen voor het toepassen van een laagdikte van 2.0 mm of zelfs 1.5 mm. Doordat bij een dunnere laagdikte logischerwijs minder materiaal verbruikt wordt maakt dit flinke stappen in het streven naar verduurzaming en circulair bouwen.  
 
Bijkomend voordeel bij ononderbroken lijnen en beperkte laagdikte is dat de watergootjes dan ook minder geluidsoverlast veroorzaken. Formeel gezien is er bij een laagdikte van 1.5 mm geen watergootje meer en daarmee eventuele geluidshinder ook niet! 
 
Met een breed pakket aan wegmarkeringssystemen is Triflex volledig in lijn met de actualiteit en daarmee uitstekend voorbereid op de toekomst. Vanzelfsprekend stopt het hier niet. Wij blijven (als innovatief bedrijf) gericht op nieuwe ontwikkelingen! 

Informatie
Meer weten over onze wegmarkeringen of benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)38 460 2050 of via het contactformulier. We helpen u graag verder.

Alles wat je bouwt heeft impact op mobiliteit

Rotondes tiel website_0[2] kopiëren
Lees het gehele artikel

De hele wereld merkt nu al de gevolgen van klimaatverandering; extreme weersomstandigheden zoals droogte, hittegolven en aardverschuivingen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C is het essentieel om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Eén van de sectoren waarmee afspraken gemaakt zijn, is de ‘gebouwde omgeving’ waar een duurzaamheidstransformatie gaat plaatsvinden. Ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen moeten in 2050 van het aardgas af zijn. De eerste stap die gezet wordt, is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Vastgoedeigenaren ontkomen er dus niet aan om actie te ondernemen.

Op korte termijn zijn daar al verschuivingen in te zien. Denk bijvoorbeeld aan bestaande kantoorgebouwen die minimaal energielabel C moeten hebben. Dat gaat mogelijk verder, gezien de klimaatdoelstellingen op de langere termijn. Daarnaast gelden er bij nieuwe gebouwen de BENG-eisen, die ervoor zorgen dat alle nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal worden, zowel binnen de woningbouw als de utiliteitsbouw.

De verandering in mobiliteit heeft ook invloed op het bestaande vastgoed. De Rijksoverheid wil in 2050 zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid en toegankelijkheid voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd. Dit gaat het straatbeeld veranderen. Daarbij kiezen steeds meer gemeenten voor autoluwe steden. Ten eerste om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook omdat de auto veel ruimte inneemt in de stad.

Structuur van de stad zal veranderen

We gaan de bestaande structuur van de stad aanpassen. Wij zien in één van onze segmenten een aantal ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit en de veranderingen in steden. Zo worden parkeergarages steeds vaker aan de randen van de stad gebouwd. Hierdoor kan men zich op een duurzame manier naar het centrum vervoeren. Bijvoorbeeld per elektrische bus, (deel)fiets of andere innovatieve vervoersmiddelen.

In het centrum komen daarentegen meer fietsparkeergarages. Om in een stad van A naar B te komen, is de fiets een steeds populairder vervoersmiddel, voornamelijk door de opkomst van het elektrisch fietsen. Fietsparkeergarages worden hierdoor steeds belangrijker. Doorgaande wegen verdwijnen ten gunste van stadsstraten waar alleen bestemmingsverkeer welkom is. De verkeerssituatie in de binnenstad, met veel voetpaden, fiets(snel)wegen en weinig autowegen, wordt in steeds meer wijken normaal. De totale infrastructuur verandert. Hierdoor wordt het centrum van de stad een plek voor vermaak, een plek om te werken en te leven.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50, mail naar info@triflex.nl of laat een bericht achter via het contactformulier. We helpen u graag verder.

Veilig autonoom rijden

N381_wegmarkering_Zweeloo_2
Lees het gehele artikel

Het gaat onder meer om sensoren, GPS en camera’s. Verschillende systemen oriënteren zich op de omgeving en de inrichting van de weg speelt daarbij vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol.

Het spreekt voor zich dat wegmarkeringen een belangrijke factor zijn bij de oriëntatie en geleiding. Het is essentieel dat de markering qua functionaliteit goed op peil is en blijft.

Het belangrijkste aandachtpunt is natuurlijk de zichtbaarheid. Daarbij gaat het om de dagzichtbaarheid waarbij witheid en de diffuse reflectie van daglicht van belang zijn.

Daarnaast is de nachtzichtbaarheid belangrijk. Deze wordt bepaald door het retro reflecterend vermogen. In een wegmarkering worden glasparels nagestrooid, die bij duisternis het licht van de koplampen terug reflecteren naar de bestuurder. Je ziet dan dat de markeringen als het ware oplichten. Die retroreflectie moet ’s nachts ook functioneren wanneer het wegdek nat is geregend. Daarvoor heb je een zogenaamde Type II markering nodig met de speciale eigenschap “natte-reflectie”. Type II creëer je door een geprofileerde markering toe te passen of door speciale glasparels als lensjes in te zetten. Uiteraard is contrastwerking van de wegmarkering ten opzichte van de ondergrond eveneens van belang en dat geldt ook voor de dimensies.

Minimale eisen

De industrie en de Europese politiek vestigen ook de nadruk op het belang van een optimaal functionerende wegmarkering, gezien de ontwikkelingen van autonoom rijden. Samengevat geldt het streven naar een upgrade van wegmarkeringen waarbij de minimale eisen van de zichtbaarheid zowel overdag als ’s nachts, droog en nat en de contrastwaarden naar een hoger niveau moeten worden getild. Er wordt ook gewezen op het belang van uniformiteit in de verschillende dimensies van wegmarkeringen. Zo wijkt bijvoorbeeld de uitvoering en breedte van een streep per land behoorlijk af, wat niet bevorderlijk is voor veilig autonoom rijden.

Hoge kwaliteit en langdurige zichtbaarheid

Triflex is producent en leverancier van twee-componenten koudplastische wegmarkeringsmaterialen, die de eigenschap hebben dat ze zeer slijtvast en duurzaam zijn. De markeringsmaterialen worden standaard gecombineerd met hoge kwaliteit nastrooimiddelen die een uitstekende en langdurige zichtbaarheid waarborgen. Triflex richt zich continu op de toekomst en introduceert innovatieve oplossingen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden  of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50, mail naar info@triflex.nl of laat een bericht achter via het contactformulier. We helpen u graag verder.

Veilige routing op stations en perrons

P&R_SLINGE_1
Lees het gehele artikel

Markeringen en veiligheid gaan daarbij hand in hand. Ze geven de juiste route aan en waarschuwen voor gevaar. Kleuren, belijningen, symbolen en pijlen leveren een bijdrage aan het bevorderen van de doorstroming. Triflex biedt diverse oplossingen die bijdragen aan een veilige en duidelijke stationsomgeving. 

Een goede routestructuur voor voetgangers en automobilisten vergroot automatisch de verkeersveiligheid. Die structuur moet overzichtelijk, zichtbaar, begrijpelijk, berijdbaar en beloopbaar zijn. Kleurgebruik of benamingen maakt afdelingen en verdiepingen herkenbaar voor de bezoeker. De routing moet tot in de puntjes verzorgd zijn. Op deze manier kan de bezoeker in een oogopslag zien waar hij naartoe moet. De plekken voor de uitgangbordjes, voetgangers en auto’s moeten daarom zorgvuldig uitgekozen worden.

Daarnaast biedt Triflex ook voor zebrapaden diverse oplossingen. Tactiele markeringen en het gebruik van felle kleuren zorgen ervoor dat ook blinden en slechtzienden hun weg rondom kunnen vinden. Ook op buitengebied kan er een antislip coating aangebracht worden om ervoor te zorgen dat niemand uitglijdt. Verder zorgen luminicerende markeringen, ook wel lichtgevende markeringen, ervoor dat een zebrapad goed zichtbaar is in het donker.

Parkeerfaciliteiten

Veilige parkeerplaatsen in de buurt van stations bevatten een duidelijke infrastructuur. Niet alleen het aanduiden van de parkeervlakken is van belang, maar ook het aangeven van de rijrichting, de loopzones, de oplaadpunten voor elektrische auto’s en parkeerplaatsen voor mindervaliden. Triflex heeft producten die uitermate geschikt zijn voor het markeren van buitenparkeerplaatsen en ‘set-down’ gebieden.

Herstel en slijtvaste wegen

Wanneer er een herstelwerkzaamheden aan de weg moeten plaatsvinden zijn er twee onderdelen belangrijk: het verkeer moet zo snel mogelijk weer gebruik kunnen maken van de weg en de reparatie moet duurzaam meegaan. Triflex heeft een aantal reparatiemortels die voldoen aan bovenstaande eisen.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50 of mail naar info@triflex.nl. We helpen u graag verder.

N-weg Friesland weer voorzien van strakke en veilige Type ll markeringen

n351-foto
Lees het gehele artikel

Het NWM is gespecialiseerd in het aanbrengen van routebelijning, wegbelijning, coating, markering en gebruiken modern materiaal en innovatieve producten. De firma levert vakwerk en realiseert strakke lijnen met hoge functionele waarden en is dus, zonder twijfel, de aangewezen verwerker voor dit uitdagende project.

Markeringsmaterialen zijn onmisbaar voor de veiligheid van ons wegennet. Vooral ’s nachts en bij slecht weer zijn goed zichtbare lijnen en markeringen cruciaal voor de veiligheid van weggebruikers. Ook de kwaliteit van het wegoppervlak maakt het verschil tussen veilig en gevaarlijk. Door het toenemende verkeer worden de eisen die gesteld worden aan markeringsmaterialen steeds hoger. Zo stelde Provincie Friesland haar eisen aan de wegmarkeringen van de N351 en dienden de belijningen weer gestructureerd en verfraaid te worden. Daarnaast was een verbeterde nachtzichtbaarheid essentieel om ‘s nachts de veiligheid te optimaliseren.

Duurzame oppervlaktecoating

Er is uiteindelijk gekozen voor een handmatig aan te brengen duurzame en hoogwaardige oppervlaktecoating, welke middels koudplast wordt aangebracht. Het product heeft een goede stroefheid en is bijzonder geschikt voor zwaarbelaste situaties. Het systeem is geschikt als coating op fietspaden en kruisingsvlakken in situaties waarbij de coating zwaar wordt belast en derhalve een hoge slijtvastheid vereist is. Bij applicatie levert de coating een oppervlak op met een vlakke structuur, welke zorgt voor minder geluidsoverlast bij overrijding.

Veiligheid gewaarborgd

De N351 is voorzien van kwalitatief hoogstaande markeringen welke op een zorgvuldige en gestructureerde wijze zijn aangebracht. Door de vloeibare Type ll componenten zijn de belijningen weer voor jaren beschermd tegen beschadigingen en door de verbeterde nachtzichtbaarheid is de veiligheid voor weggebruikers gewaarborgd. NWM directeur Roland Hofstra is positief over het verloop en trots op het resultaat. Wegbeheerder Provincie Friesland heeft zich al zeer positief uitgelaten over de “netheid” en de fraaie resultaten.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50 of mail naar info@triflex.nl. We helpen u graag verder.

Veilige brugdekdelen

brug catharijne systemslider_0
Lees het gehele artikel

Als de brug of het wegdek wat ouder wordt kunnen vervuiling en groene aanslag ervoor zorgen dat deze glad wordt bij natte omstandigheden. Hierdoor kunnen mensen uitglijden, dit wil natuurlijk niemand.

Triflex WAS systeem

Triflex heeft een speciaal systeem ontwikkeld voor onder andere bruggen en looppaden, om ervoor te zorgen dat deze delen van de infrastructuur veilig en antislip blijven. Dit systeem heet het Triflex WAS systeem en is een coating die door een zorgvuldige opbouw van het systeem zijn slijtvastheid en antislip waarborgt. Het systeem is geschikt voor bestaande en nieuwe houten, betonnen of zelfs stalen dekken. 

Verschillende varianten

Er zijn verschillende varianten van het Triflex WAS systeem, bijvoorbeeld variant één, variant drie of variant vijf. Deze cijfers staan voor de korrelgrootte die er in de hars zit. Hoe groter de korrel, hoe beter de brug of het looppad antislip gemaakt wordt. Bij variant vijf zijn de korrels wel 5 millimeter dik. Zo’n dikke korrel maakt slippen en uitglijden bijna onmogelijk.

Vanwege de slijtvastheid en stroefheid wordt ons Triflex WAS systeem niet alleen toegepast op bruggen en looppaden, maar ook in situaties met o.a. (fiets)verkeer, op (metro)perrons en op wegdek. Naast de keuze voor korrelgrootte is er ook een brede keuze wat betreft kleur en eventuele markeringen. De optimale keuze voor een project is afhankelijk van de verwachte vervuiling, de gewenste kleur en de benodigde stroefheid van het oppervlak.

Meer weten over onze oplossingen voor bruggen en looppaden of benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)38 460 2050 of mail naar info@triflex.nl. We helpen u graag verder.

Xpert aan het woord: Hans Huijink

N381_wegmarkering_Zweeloo_2 GQWW
Lees het gehele artikel

‘Op basis van marktontwikkelingen en -behoeftes formuleer ik doelstellingen waarmee ik sturing en richting geef voor een optimaal resultaat en een gezonde groei. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke drijfveren’, vertelt Hans.

Koudplast versus thermoplast

Volgens Huijink zijn thermoplastische wegmarkeringen nu nog de standaard in Nederland. ‘Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar koudplasten al op nummer één staan. Dat is historisch zo gegroeid en verschilt per land. De twee-componenten koudplast neemt nu al een vaste plaats in als wegmarkering en alternatief voor thermoplast én wint bovendien nadrukkelijk terrein in de noodzaak en het streven naar verduurzaming.

‘We kunnen dus stellen dat koudplast veel slijtvaster is en langer meegaat. Een langere functionele levensduur is vanzelfsprekend goed voor het milieu. Omdat koudplast aanzienlijk minder snel slijt kan het vaak ook op geringere laagdiktes worden aangebracht. Thermoplast slijt gestaag en wordt standaard op 3.0 mm laagdikte aangebracht. Bij koudplast volstaat vaak een laag op 2.0 mm of zelfs 1.5 mm dikte. Dat betekent dat er minder kilogram materiaal hoeft te worden ingezet. Minder materiaal betekent minder belasting van het milieu bij het onttrekken van grondstoffen, de productie, transport en applicatie.Een ander punt is dat de gestaag slijtende thermoplast met stofdeeltjes en microplastics het milieu veel meer belast dan bij koudplast het geval is’, somt Huijink op.

De applicatie van koudplast

‘Bij de applicatie wint koudplast het eveneens van thermoplast als het gaat om verduurzaming’, vertelt Huijink. ‘Thermoplast is een vaste stof die in ketels wordt verhit tot ca 180°C om vloeibaar te worden. Dat op dieselolie gestookte proces leidt uiteraard tot Co2 uitstoot. De twee-componenten koudplast is een vloeibare hars waar een verharder aan wordt toegevoegd. Verhitten met Co2 uitstoot is bij koudplast dus niet aan de orde. Voor zowel koud- als thermoplast geldt overigens dat het geen oplosmiddelen bevat.’

Circulariteit en verduurzaming gaan hand in hand

‘Circulariteit is een belangrijk onderdeel van verduurzaming. Waar thermoplast apart van een oude wegverharding moet worden gefreesd en als bouwafval wordt afgevoerd, is koudplast volledig recyclebaar. Het is een zogenaamde inerte stof, die met de oude wegverharding kan worden gefreesd en als granulaat kan dienen in het recycling proces van asfalt. Koudplast scoort met recyclebaarheid daarmee hoog op de circulariteitsladder’, laat Huijink weten.

Een hypermodern productieproces

‘Triflex’ twee-componenten koudplasten worden geproduceerd in een hypermoderne “state of the art” productiefaciliteit, waar aandacht voor verduurzaming het uitgangspunt vormt. Efficiëntie in het productieproces, het beperken van afval en uitstoot, warmteterugwinning en beperkt energieverbruik zijn allemaal geïntegreerd en belangrijke factoren die bijdragen aan zorg voor ons milieu. Al met al is deze wegmarkering de juiste keuze in het kader van verduurzaming en zal deze de rol van standaard toegepast wegmarkeringsmateriaal gaan overnemen’, vertelt Huijink tot slot.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50 of mail naar info@triflex.nl. We helpen u graag verder.

Veilig en esthetisch: nieuwe fietsstrook voor Gemeente Spijkenisse

fietsstrook gemeente Spijkenisse_ss 2
Lees het gehele artikel

In Gemeente Spijkenisse werd een veilige oxiderode fietsstrook aangebracht, middels een duurzame PMMA-coating. Bij het aanleggen van een nieuwe fietsstrook stond de veiligheid van de fietsers centraal. Er is gekozen voor een contrasterende kleur, om een duidelijk onderscheid te maken tussen de weg en de fietsstrook. Een duurzaam project waar veiligheid en esthetiek samenkomen.

Duurzaam en voldoende antislip

De verspuitbare Triflex-coating wordt op grote schaal voor dergelijke toepassingen ingezet. Bij deze vorm van oppervlaktecoating draait het allemaal om duurzaamheid en stroefheid. Het product is geschikt als coating op fietspaden en kruisingsoppervlakken, in situaties waarbij de coating zwaar wordt belast en waar een hoge slijtvastheid vereist is. De uithardingstijd is minimaal, zodat de weg snel weer vrijgegeven kan worden voor het verkeer. Triflex is specialist in PMMA/koudplasten en levert optimum in consistente kwaliteit dat zich uit in verwerking en resultaat. 

Strakke en nette afwerking

Voordat de applicatie van start kon gaan, diende er rekening te worden gehouden met een aantal eisen. Essentieel was een strakke afwerking, een juiste laagdikte en voldoende stroefheid. Alvorens de verwerkers aan de slag konden gaan, diende er een aantal testapplicaties op locatie uitgevoerd te worden. Hierna maakten zij een start met het creëren van de fietsstroken met Triflex.

De applicateur heeft met haar vakmanschap en zorgvuldigheid, zeer fraai en kwalitatief werk geleverd. Het materiaal en de applicatiemethode leveren een strakke en nette afwerking op en door de ingemengde korrel is de juiste stroefheid gewaarborgd. 


Meer weten over onze oplossingen voor wegen en infra of benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50 of via het contactformulier. We helpen u graag verder.