Tagarchief: transport

Aandachtspunten bij transport van graafmachines

Transport
Lees het gehele artikel

Het vervoeren van graaf- en andere bouwmachines valt onder de noemer ‘uitzonderlijk vervoer’. Dit wil zeggen: transport dat niet door het normale wegtransport uitgevoerd kan worden. Van de juiste vergunningen tot aluminium oprijplaten, bij dergelijk transport komt een hoop kijken. In dit artikel worden de aandachtspunten toegelicht.

Vergunningen

Eenieder die een betaald transport regelt met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram, heeft een vergunning voor Beroepsgoederenvervoer van het NIWO nodig – deze vergunning valt onder de ondernemersvergunning voor transportbedrijven: de Eurovergunning.

Uitzonderingen op de vergunningsplicht:

  1. Eigen vervoer: Voor transport door een landbouwer van zijn eigen goederen en materieel voor zijn eigen landbouwbedrijf vervalt de vergunningsplicht.
     
  2. Landbouwwerkzaamheden: Ook geldt er geen vergunningsplicht indien het transport plaatsvindt rechtstreeks ten dienste van een landbouwbedrijf en directe betrekking heeft op de uitvoering van landbouwwerkzaamheden.

Aandachtspunten

Bij het laten vervoeren van bouw- en graafmachines, wil je als verlader vanzelfsprekend dat jouw machines in goede handen zijn. Neem daarom de volgende aandachtspunten in acht:

  • Werk uitsluitend met transportbedrijven met de juiste vergunningen en het specialisme om zwaar materieel te mogen vervoeren.
  • Zorg dat de transporteur goed verzekerd is en sluit waar nodig een aanvullende goederentransportverzekering af. Als je zelf het vervoer faciliteert dekt een “eigen vervoer verzekering”.
  • Zorg ten alle tijden dat jouw machines gereed zijn voor vervoer. Informeer van te voren of het transportbedrijf beschikt over de juiste aluminium oprijplaten en andere hulpmiddelen voor het transport van jouw specifieke werktuig.
  • Zorg dat de afspraken tussen u en het transportbedrijf goed zijn vastgelegd in een vervoerscontract – bij voorkeur met de AVC/CMR voorwaarden voor goederenvervoer.

Internationaal transport

Grensoverschrijdend transport is een complexe zaak. Binnen de Europese Unie gelden er strikte regels wat betreft de maximale omvang en gewicht van lading die over de weg vervoerd mag worden. Er zijn een aantal aanvullende vergunningen en papieren benodigd. In de praktijk betekent dit dat het transport van omvangrijke en zware bouw- en graafmachines maatwerk is, waarbij het aan te raden is een specialist in de arm te nemen om het papierwerk gereed te maken.

Extra lage Scania oprijwagen van Veldhuizen

Veldhuizen-SCANIA-Oprijwagen-4-as-met-Genie-GS-5390-lossen-2
Lees het gehele artikel

De laadvloer hoogte bedraagt hierdoor slechts 98 centimeter, terwijl het laadvermogen van de 4- asser 24 ton bedraagt. Dit werd mogelijk door de ontwikkeling van een chassisbalk met variabele hoogte.

Om een hoog draagvermogen te krijgen op de vooras in combinatie met een zo laag mogelijke laadvloer zijn er door Veldhuizen lagere achterbanden gemonteerd. Op de aangedreven as zijn er 295/55R22,5 banden gemonteerd en op de 2e &4e  as 375/45R22,5. De voorbanden zijn van de afmeting 385/55R22,5. Een gevolg van de montage van deze lagere achterbanden is dat het chassis achterover helt. Het eenvoudig verkleinen van de veerweg van de voorassen zou volstaan, maar dat heeft nadelige consequenties voor het comfort. Om een volledige veerweg en een lage laadvloer te combineren heeft Veldhuizen Wagenbouw een chassisbalk ontwikkeld met variabele hoogte.

Stabiele opbouw

Langs het originele Scania chassis werd een stalen plaat gemonteerd uit Domex staal. Deze plaat steekt achter hoger uit dan voor waardoor het chassis weer vlak is. Aan de voorzijde zijn dwarsliggers gebruikt van 60 mm hoog en bij het asstel zijn dwarsliggers toegepast van 100 mm. Hierdoor ontstaat een stabiele opbouw met doorlopende dwarsliggers en een laadvloerhoogte van 98 cm.

Volledig luchtgeveerd

De achterzijde van de laadvloer is dubbel geknikt afgeschuind naar 75 cm, terwijl de hoogte aan afloopt naar slechts 55 cm. Hierdoor is een voor veel machines ideale oprijhoek van 8 graden mogelijk, mede door de volledige luchtvering van de Scania.

Oprjiklep met doorsteek

In sommige gevallen moet de giek van een machine achterover steken. Daarom is gekozen om de linker oprijklep 50 cm smaller te maken. Machines tot 1,2 m breed kunnen over de één rijklep geladen worden ; bredere machines over beide kleppen

Wendbaar en compact

De laadvloer is 850 cm lang bij een breedte van 255 cm. In combinatie met het hoge laadvermogen van bijna  ton is deze oprijwagen de oplossing voor het vervoer van veel voorkomende machines. Het voordeel van een bakwagen ten opzichte van een trekker- oplegger is dat het een veel compacter voertuig is. Met de wendbare Scania zijn ook krappe binnensteden goed bereikbaar, en de bakwagen laat zich tijdens de werkzaamheden eenvoudiger parkeren dan een veel langere trekker- opleggercombinatie.

Transport per buis als antwoord op de grote transities

HDD kopiëren
Lees het gehele artikel

Een bijzondere partij binnen de ondergrondse infra is BIG in Pipelines. Binnen dit platform zijn alle partijen verzameld, die – op welke manier dan ook – iets te maken hebben met ondergrondse infra. Collectief kijken zij naar de grote bewegingen zoals de energietransitie, CO2-reductie en de zoektocht naar nieuwe transportmogelijkheden. 

Bij de Vlaams-Nederlandse vereniging BIG in Pipelines zijn bedrijven, instellingen, aannemers, ingenieursbureaus, transportbedrijven en overheidsinstanties aangesloten. Begin 2020 stond de vereniging klaar om haar dertigjarige jubileum te vieren, maar toen strooide Covid-19 roet in het eten. “Dat feesten was ons zeker toevertrouwd”, vertelt Han Admiraal, voorzitter van BIG in Pipelines. “Maar onze ambitie gaat verder dan gezelligheid. Binnen het platform onderzoeken we collectief wat buizen, leidingen en pijpen kunnen betekenen binnen de energietransitie, de CO2-reductie en alternatieve transportmodaliteiten. We doen dit als onafhankelijk orgaan, zodat alle leden hun kennis kunnen verbreden en elkaar kunnen versterken.” 

Collectiviteit noodzakelijk

Binnen BIG in Pipelines worden de grote verschuivingen niet gezien als veranderingen die plaatsvinden in dit tijdperk, maar als de eerste signalen van een veranderend tijdperk. Vanuit dit perspectief loopt de tijd waarin we de omgeving naar onze hand zetten en de bronnen uitputten, ten einde. “We moeten ons nu als samenleving weerbaar maken door de aarde schoon te houden”, stelt Admiraal. “We moeten alternatieve energiebronnen aanboren en de goederen op een andere manier over de aardbol te verplaatsen. Transities van dit formaat red je alleen vanuit collectiviteit. Bedrijven moeten zich verbinden, grondstoffen moeten worden uitgewisseld en de grote chemische clusters moeten hun krachten bundelen.”  

Buizen en leidingen zijn altijd een zeer betrouwbaar transportmiddel geweest; grote incidenten hebben zich nooit voorgedaan.

Duurzaamheid en Betrouwbaarheid

BIG in Pipelines voert de debatten aan de hand van vier thema’s. Binnen het thema Duurzaamheid volgt het platform de Sustainable Development Goals van de VN. Binnen het thema Betrouwbaarheid ziet BIG in Pipelines grote mogelijkheden voor transportleidingen. Admiraal: “Buizen en leidingen zijn altijd een zeer betrouwbaar transportmiddel geweest; grote incidenten hebben zich nooit voorgedaan. Op dit moment wordt 60% van de grondstoffen vanuit Rotterdam getransporteerd per buis. Je moet er toch niet aan denken dat dit in tankers over de snelweg zou gebeuren.”

Verbinding en Kennis

Het thema Verbinding wordt binnen het platform breed uitgelegd. Niet alleen mensen moeten zich verbinden om de grote transities in gang te zetten, ook pijpleidingsystemen zullen met elkaar verbonden moeten worden. Maar de meeste zorgen maakt Admiraal zich om het thema Kennis. “De transities vragen om nieuwe kennis. Binnen BIG wordt al jaren samengewerkt met de Stichting Pipeliner aan een HBO Master-opleiding bij Avans+. Deze opleiding moet geheel bekostigd worden door de sector zelf. Ook de pijpleidingen tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Antwerpen zijn volledig aangelegd door private partijen. De grote vraag van nu is welke rol de overheid in de aanleg van nieuwe leidingnetwerken speelt. Mochten de investeerders al worden gevonden binnen het bedrijfsleven, dan is de aanleg vergunningtechnisch zeer complex en moet er met veel individuele grondeigenaren onderhandeld worden.”

“Overigens is BIG in Pipelines wel in gesprek met de overheid”, besluit Admiraal. “We doen er alles aan om het belang van pijpleidingnetwerken onder de aandacht brengen.”   

Hünnebeck Multi-Mover vereenvoudigt horizontaal transport van bekistingen

huennebeck_multi_mover_3-kopieren
Lees het gehele artikel

Hünnebeck heeft onder de benaming Multi-Mover een nieuwe elektrische transportwagen voor het horizontale vervoer van bekistingen op de markt gebracht.

Met de Multi-Mover worden transporten op de bouwplaats aanzienlijk vereenvoudigd. De beperkte afmetingen en hoge wendbaarheid maken het mogelijk dat de wagen zelfs in nauwe ruimten heel eenvoudig in lengte-, dwars- en diagonale richting kan worden verplaatst. Daarnaast kan de nieuwe transportwagen probleemloos om kolommen en hindernissen heen rijden. Dit is een groot voordeel wanneer bekistingen op de bouwplaats horizontaal verplaatst moeten worden en de capaciteit van een kraan gering is. Het maximale draagvermogen van de Multi-Mover bedraagt 1 ton.

Hünnebeck

Smal, wendbaar en toch robuust: de Hünnebeck Multi-Mover.
(Foto: Hünnebeck)

 

Topmax vloerbekistingstafels kunnen met behulp van het nieuwe voertuig comfortabel van een hoogte van 1,90 meter tot 7,50 meter worden verplaatst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van opzet- en nivelleringsframes. Voor extra flexibiliteit bij het bekisten zorgen de draaikoppen, die op twee verschillende hoogten kunnen worden afgesteld.

Hünnebeck

Sneller en efficiënter bekisten met de Hünnebeck Multi-Mover transportwagen: Topmax vloerbekistingen kunnen met behulp van de nieuwe wagen gemakkelijk op een hoogte van 1,90 meter tot 7,50 meter worden vervoerd.

 

Dankzij de geïntegreerde stootbeveiliging en de nood-uitknop overtuigt de elektrisch aangedreven Multi-Mover ook vanuit het oogpunt van veiligheid. Het voertuig start en remt rustig – zo kan er niets verschuiven. Toch is de Multi-Mover sneller dan een transportwagen die met de hand wordt bediend en bovendien aanzienlijk ergonomischer. Voor extra veiligheid zorgen de vaste bevestigingspunten voor een kraanhaak voor het verplaatsen van de wagen.

De praktische werking op accu’s maakt de Multi-Mover ook geschikt voor toepassing op de bouwplaats. Deze accu kan gemakkelijk via een stopcontact met randaarde weer worden opgeladen; met een adapter kan elke type stekkerdoos met een laadvermogen van 220 tot 240 V worden gebruikt.