Tagarchief: Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica

Creatief in bodemonderzoek

S18511A-20190508-1916-tm-1920
Lees het gehele artikel

Voor het project VDR kon Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica zijn expertise maximaal laten gelden en heeft het de nodige creatieve oplossingen verzonnen aom voor opdrachtgever Heijmans de juiste informatie letterlijk naar boven te halen. 

Al ruim 50 jaar is Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica gespecialiseerd in geotechnisch bodemonderzoek, geotechniek en geohydrologie. “Op Schiphol zijn we al vele jaren actief, zowel voor de luchthaven zelf als voor diverse (infra-)aannemers die werkzaamheden uitvoeren”, zegt Arjen Verhoeven, directeur bedrijfsvoering bij Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica. “Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle protocollen, veiligheidseisen en zijn flexibel qua inzet. Snel schakelen en meedenken in praktische oplossingen zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Dat was op dit project ook wel een vereiste.”

Niet-gesprongen explosieven

Op Schiphol gaat er geen spade de grond in, alvorens het werkterrein is gescand op een eventuele aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. “Om zonder problemen in verdacht gebied te kunnen sonderen, maken we gebruik van een conus met zogenaamde magnetometer”, legt Verhoeven uit. “Deze conus signaleert metalen in de ondergrond. Dat wil niet zeggen, dat het om een explosief gaat, maar zodra de meter een bepaalde uitslag geeft, wordt het gebied eerst nader onderzocht. De meting wordt overigens real-time gevolgd door een deskundige op het gebied van niet-gesprongen explosieven.”

Loze sondeerstangen

Project VDR was voor Tjaden een heel afwisselende klus. “We hebben zowel op land- als op airside de nodige onderzoeken uitgevoerd. Waaronder ook grondboringen en laboratoriumonderzoek om eventuele zettingen die zouden gaan plaatsvinden in de ondergrond in kaart te brengen”, zegt Verhoeven. Ter plaatse van de twee tunnelbuizen van ProRail, waarover het nieuwe viaduct wordt gerealiseerd, heeft Tjaden zijn kennis en ervaring optimaal benut. “Er was geen zicht meer op de tekeningen van de tunnelbuizen. Daarom zijn we met loze sondeerstangen zonder conus gaan aftasten hoeveel ruimte aanwezig was naast de buizen. Dit om te beoordelen of er voldoende plaats was voor het aanbrengen van de heipalen in een bepaalde diameter. Daarnaast hebben we in de middenbermen van de A4 sonderingen uitgevoerd in verband met de heipalen van het nieuwe viaduct. Deze werkzaamheden zijn vooral in de nachten uitgevoerd.”

Het was dus ook voor hen allesbehalve een standaard werk, concludeert Verhoeven. “Het is een unieke locatie met veel ‘obstakels’ in de ondergrond en dat maakt het voor ons en onze medewerkers een mooi werk. De samenwerking met Heijmans en Schiphol verloopt bovendien zeer prettig. We hebben in al die jaren een fijne band met elkaar opgebouwd.”     

Specialist in geotechnisch bodemonderzoek, geotechniek en geohydrologie

SAM_0465 kopiëren
Lees het gehele artikel

Goed bereikbaar, snel schakelen en meedenken in praktische oplossingen zijn kenmerkend voor hun werkwijze. Of het nu gaat om een uitbouw van een woning, het bouwrijp maken van een woonwijk, een 2-laags parkeerkelder of wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Een klein team van ervaren veldwerkers en betrokken adviseurs zorgt voor korte lijnen met de opdrachtgevers. Deze manier van werken wordt gewaardeerd door hun klanten en resulteert in langdurende en plezierige samenwerkingen. 

Geotechnisch bodemonderzoek

Alle sondeerwagens beschikken over een moderne draadloze techniek en zijn inzetbaar op land, ondiep water, binnenstedelijk gebied of inpandig. In overleg met de klant en afhankelijk van de bereikbaarheid wordt de meest geschikte uitvoeringswijze bepaald. Voor waterspecifieke onderzoeken wordt gebruik gemaakt van waterspanning- en/of geleidbaarheidssonderingen. De aanwezigheid van cohesieve lagen en/of de overgang van zoet naar zout water wordt hiermee in kaart gebracht. Een gedetailleerde beschrijving van de bodem en het steken van ongeroerde monters gebeurt met behulp van sonische- of pulsboringen.

Geotechniek

De geotechnische adviseurs hebben jarenlange ervaring en kennis van de ondergrond in vooral noord-west Nederland. In samenwerking met constructeurs worden adviezen op maat gemaakt, waarbij elke adviseur zijn eigen specialisme heeft. Voor het uitvoeren van de geotechnische berekeningen wordt een keuze gemaakt uit de beschikbare rekenprogramma’s: analytische formules, software van Deltares en/of Plaxis. 

Geohydrologie

De afdeling hydrologie is gespecialiseerd in advies met betrekking tot bemalingen en stedelijke hydrologie. Deze bevlogen adviseurs zijn betrokken bij uiteenlopende projecten voor zowel particulieren, overheden als bouwcombinaties. Met een praktische benadering worden uitvoerende partijen in een vroeg stadium geraadpleegd, zodat het meest efficiënte ontwerp binnen de normen en regelgeving wordt uitgewerkt. Met behulp van grondwatermodellen worden hydrologische berekeningen uitgevoerd en gepresenteerd in een geografisch informatiesysteem. 

Aanvragen water-vergunning en monitoring

De dienstverlening houdt na het opstellen van adviezen niet op. Ook treden zij in contact met de gemeente en/of het Waterschap om de verschillende watervergunningen aan te vragen. Tijdens de uitvoering kan de monitoring verzorgd worden. In peilbuizen worden automatische dataloggers geplaatst waarin de grondwaterstand op afstand kan worden gevolgd en getoetst aan vooraf vastgestelde alarm- en grenswaarden.