Tagarchief: Texion

Paalmatras voor bouwen op weinig draagkrachtige grond

beeld3
Lees het gehele artikel

Wegen, spoorwegen of ophogingen aanleggen op een weinig draagkrachtige ondergrond is een vaak voorkomende uitdaging. De toepassing van een geokunststof als interne wapening van het grondmassief verhindert bezwijken en beperkt differentiële zettingen. Wat met de algehele zetting? Indien de ondergrond niet voldoende draagkracht heeft, zal het noodzakelijk zijn bijkomende steun te bieden. Voor infra werken is de paalmatras de oplossing om, met een beperkt aantal palen, ophogen mogelijk te maken.

Paaldeksel
Om het draagvlak van de paal te vergroten, komt er een deksel bovenop. Typische afmetingen van het paaldeksel zijn 0,75 x 0,75 x 0,45m. Omdat de oppervlakte van het deksel groter is dan deze van de paalkop, verkleint de onderling te overbruggen afstand. 

Granulaatmatras
Over de paaldeksels wordt een sterk en weinig vervormbaar geotextiel of geogrid strak uitgerold, typische afmeting van de standaardrollen is 5m x 100m. Hiervoor is een uitgekiend legplan nodig, want de juiste breedte van de rollen en hun positionering dient zodanig gekozen dat er na het aanvullen voldoende verankering zal optreden door wrijving. Omdat de geokunststof een beperkte breedte heeft en dus geen doorlopende sterkte in de dwarsrichting, zal er haaks op de eerste laag een tweede laag geokunststof worden uitgerold. Deze twee lagen komen in contact met mekaar, alternatief wordt een laag granulaat tussen beide lagen aangebracht. Marco Hazenkamp van TenCate, met ca. 15 jaar ervaring in dit vakgebied, wijst op het belang van dit legplan omdat dikwijls ingewikkelde geometrieën ontstaan, bijvoorbeeld bij de aansluiting met bruggen. Ideaal is, in de ontwerpfase, het patroon van de palen zo te bepalen dat dit overeenstemt met de afmetingen van de wapeningslagen. Het is het zaak om bij de uitvoering goed voorbereid te zijn met de juiste rollengtes, breedtes en een ingetekend legplan.

Paalmatras

Het principe van paalmatras werkt door boogvorming. Zoals bij de gewelven in een kathedraal worden de aangrijpende krachten overgedragen naar de steunen. (Beeld: Suzanne van Eekelen, Deltares)


Boogvorming
Een paalmatras werkt door boogwerking, de matras buigt de belasting richting palen. Deze dragen de krachten over naar de ondergrond. Na aanvulling, verdichting, aanleg aardebaan met wegfunderingen en asfalt, doen zich na ingebruikname weinig of geen restzettingen voor. 

Paalmatras

Twee lagen geotextiel (of geogrid) worden haaks geplaatst, dit om de hoge sterkte te waarborgen in de twee hoofdrichtingen.


Voordelen van paalmatras
Steven De Maesschalck van Texion wijst erop dat door een goede spreiding van de belasting naar de ondergrond en gevolg van de sterkte van de geokunststof, deze ook laterale verplaatsingen tegen gaat. De palen mogen daarom vrij ver uit mekaar worden geheid, dit resulteert in een besparing voor de bouwheer.

Ontwerpen van paalmatras
Voor vrijblijvend advies en berekening d.m.v. een hiervoor speciaal ontwikkeld rekenprogramma, neem voor projecten in Nederland contact op met m.hazenkamp@tencate.com 

Beton op rol biedt innovatieve oplossing voor afdichting en tegen erosie

gww_concretecanvas_beeld2
Lees het gehele artikel

Beton is bijna een synoniem van bouw en de toepassingen in de burgerlijke bouwkunde zijn legio. Prefabbeton laat toe constructies te maken in een fabriekshal, op een efficiente wijze en onder gecontroleerde omstandigheden. Maar wat indien beton een moeilijke geometrische vorm dient te volgen, bijvoorbeeld deze die overeenkomt met de bodem of taluds ter plaatse van het project, inclusief de oneffenheden? Dan dient een bekisting geplaatst, waartegen vloeibaar beton gestort wordt. Voor massieve structuren is dit de gebruikelijke manier van werken, maar indien een dunne laag beton volstaat, dan zal een belangrijke overdikte worden gestort, zeker wanneer het beton op een helling dient geplaatst. Dit betekent een verspilling van een dure grondstof en bovendien is het plaatsen en daarna verwijderen van de bekisting weinig efficiënt.

Concrete Canvas®

Schematische doorsnede van Concrete Canvas met (1) Vezelige toplaag om te hydrateren, (2) 3D vezelstructuur, (3) Droog betonmengsel, (4) Waterdichte drager van PVC geomembraan.

Concrete Canvas®, innovatie ten top
Het product bestaat uit een waterdichte drager met daarop een laag droge betonmix, beschermd met een stevige vezelachtige structuur. De betonmat wordt op rol geleverd in afmetingen van 1m breedte, en lengte is afhankelijk van het type mat. Er zijn meerdere gewichten per m2 mogelijk: 7, 12 en 19 kg/m2. Mark Griffiths van de fa. Concrete Canvas Technology uit Wales is beschikbaar voor advies bij het ontwerp van typische toepassingen. Volgens zijn ervaring plaatst een ploeg van 3 man ca. 200 m2/uur. Eens de mat geplaatst wordt deze overmatig besproeid met water. Dan begint het hardingsproces en na 24 uur wordt 80 % van de optimale sterkte bereikt.    

Concrete Canvas®

Het project is in uitvoering, de dijken van de tankputten worden bekleed met de Concrete Canvas betonmat. Twee tanks zijn reeds klaar, bij het stelsel van de dubbele tanks is men aan het werk..

Toepassingen:

 • Afdichting van de afwateringsgracht omheen de afkapping
 • Tankput veiligheidsbekleding
 • Waterdichting van kanalen, waterlopen, reservoirs, stormbekkens
 • Bescherming tegen erosie van taluds
 • Voorkomen van erosie bij overstorten
 • Voorkomen van onkruidgroei naast drukke spoorlijnen, raffinaderijen
 • Herstellen van bestaande betonnen infrastructuur 

Voordelen:

 • Makkelijk te plaatsen
 • De vorm past zich aan de bestaande situatie aan, dus perfect in contact
 • Afmetingen aan te passen aan de geometrie van het project
 • Continuiteit van de constructie, zonder open voegen 
 • Bijna alle weersomstandigheden zijn geschikt voor het plaasten
 • De PVC waterdichte banen zijn makkelijk aan mekaar te lassen
 • Voorkomt groei van struiken en grassen, dus weinig onderhoud
 • Eco-vriendelijk vanwege lage CO2 voetafdruk
 • Lange levensduur, uv-bestendig en chemisch resistent
Concrete Canvas®

Concrete Canvas toegepast als afdichting voor een bluswaterbassin.

Concrete Canvas®

Door het gladde oppervlak van Concrete Canvas en de lage ruwheidscoëfficiënt, is de stroomsnelheid bij afvoer groot. Er is daarom weinig afzetting van slib.

Steven De Maesschalck van Texion is alvast enthousiast. Hij was aanwezig bij projecten waar het storten van beton op talud een groot probleem betekende voor de aannemer. Met Concrete Canvas beton op rol wordt de betonafdichting op een steil talud eenvoudig. Bovenaan wordt de mat horizontaal in het talud geplaatst, zodat onderloopsheid wordt voorkomen. Ook verticale toepassingen, bijvoorbeeld als waterdichting tegen een wand, zijn mogelijk. De mat wordt dan bovenaan vastgeschoten.

Voor informatie en advies voor projecten in Nederland Etienne van der Kuij van ProTanks Trade (kuy@protanks.eu)

Hoe kleine ingrepen openbare ruimtes aangenamer maken

beeld1_
Lees het gehele artikel

Ongeveer 10% van de bevolking lijdt aan een angststoornis, waaronder angst voor kleine ruimtes (claustrofobie) of pleinvrees (agorafobie). Door rekening te houden met deze fobieën kan een goed ontwerp een meerwaarde bieden aan de publieke ruimte. Eenvoudige ingrepen zoals het deels openmaken van afgesloten ruimtes en het breken van monotone vlaktes door meer organische vormgeving kunnen al heel erg efficiënt werken.

Vooral ondergrondse parkings geven vaak een benauwd gevoel. In stadscentra bieden deze parkings een oplossing voor bewoners en bezoekers. Ze houden auto’s uit het straatbeeld en zorgen voor ruimte bovengronds. Ruimte die gebruikt kan worden voor winkelen, wandelen, uitgaan, evenementen en culturele activiteiten. De meerwaarde van ondergrondse parkings is dan ook duidelijk, maar de stalen, betonnen en vooral volledig afgesloten catacomben zorgen niet voor het meest aangename gevoel.

Terramesh System®

Terramesh System® elementen staan berekend stabiel dankzij hun eigen gewicht, gecombineerd met de horzontale grondwapening.

Contact met buitenomgeving
Dat kan anders vindt Texion. Netjes met de hand gevulde en gestapelde Terramesh System® schanskorven bieden een aantrekkelijk alternatief om de zijkanten open te laten. De bezoeker voelt zich zo niet langer opgesloten, maar heeft contact met de buitenomgeving. Het gebruik van natuursteen legt het eerste contact met de natuur, terwijl de natuurlijke lichtinval samen met de buitenlucht een open gevoel geeft. Naast het open gevoel blijven ook met graffiti besmeurde muren achterwege, vangen schanskorven kleine zettingen op zonder breuk en zorgen ze voor een volledig drainerende structuur. 

Terramesh System®

Green Terramesh® grondwapening laat toe om ingewikkelde geometrische vormen te bouwen met grond. De kleuren en afmetingen op de tekening geven de hoek en de lengte aan van elk wapeningselement.

Breek het vlak op pleinen
Terwijl industriële vloeren bij voorkeur zo vlak als een waterspiegel zijn, is het voor pleinen waar mensen elkaar ontmoeten beter om het loopvlak te breken. Kleine breuken in het loopvlak breken gevoelsmatig het ijs tussen de mensen. Over trappen en drempels wordt gestruikeld, maar niet over vloeiende hellingen die als een natuurlijke weide komaf maken met het monotone vlakke. Om de onderliggende grond te versterken op plaatsen waar een helling of berm wordt aangelegd, of een terp wordt gebouwd, bieden Texions producten zoals Green Terramesh® een interessante oplossing. 

Terramesh System®

De nieuwe parkings van de Technische Universiteit Twente worden aangelegd met een Accorder® die zorgt voor meer draagkracht en voor wateroplsag onder de bestrating.

Buffer voor hemelwater
De steeds hevigere regenbuien hebben een negatieve impact op onze openbare ruimte. Het overtollige water stroomt naar rivieren en riolen, met overstromingen als gevolg. Een waterdoorlatende bestrating kan hierin een oplossing bieden. AquaBASE is een totaal­systeem dat wateropslag in de fundering mogelijk maakt, zonder dat de draagkracht van de oppervlakte afneemt. Hiervoor werd de Accorder® ontwikkeld, een geotextiel dat voorgevormd is tot een honingraatstructuur. Door de compartimentering is Accorder in staat om het ingestorte mineraal aggregaat goed op te sluiten, waardoor de constructie op een lager niveau zijn stevigheid behoudt en zo ook een betere weerstand tegen permanente vervorming krijgt. Met internet geconnecteerde peilbuizen wordt het niveau van de wateropslag gemonitord.

Meer informatie en advies over ontwerpen en toepassen met Texions producten? Neem contact op met Tina De Meerleer (tina@texion.be). 

Terramesh System®

De hoeveelheid water die in de opslag onder de bestrating zit, wordt permanent gemonitord met intelligente peilbuizen. De historiek van het niveau is een maat voor het ontwerp van volgende projecten.