Tagarchief: Terrastab Nederland

Circulaire bodemverbetering zonder aan- en afvoer van bouwstoffen

Floriade-01
Lees het gehele artikel

Terrastab Nederland, specialist in grondverbeteringen en grondstabilisaties, hanteert volgens directeur Anton Bunt al vele jaren de filosofie die nu pas echt voet aan de grond begint te krijgen. “Wij zetten al twintig jaar in op duurzaamheid en circulariteit, thema’s die nu terrein winnen. Dat maakt dat we nu een sterke groei doormaken.” Bunt vertelt over het concept waarmee ze op een milieuvriendelijke wijze aan bodemverbetering doen of wegrenovaties kunnen uitvoeren, zonder grootschalige aan- en afvoer van bouwstoffen. Dus volledig PFAS- en PFOS-vrij.

In een zeer kort tijdsbestek heeft Terrastab samen met Versluis Groep een complete wegconstructie in Leimuiden over een lengte van zo’n 3.600 meter gerenoveerd bij een gesloten grondbalans.

In de afgelopen twintig jaar heeft Terrastab Nederland een enorme expertise opgebouwd op het gebied van duurzame en circulaire bodemverbetering. “We hebben een aantal duurzame en CO2-arme bindmiddelen ontwikkeld om met behulp van de plaatselijke grondslag de ondergrond gebruiksklaar te maken voor zware belastingen”, legt Bunt uit. “In de landen om ons heen is het een geijkte methodiek, in Nederland daarentegen hebben we de eerste jaren fors moeten investeren in kennis en innovatie. Ons land kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan bodemopbouw. Dat maakt dat we altijd projectspecifiek op basis van vooronderzoek de parameters van het bindmiddel bepalen in ons eigen laboratorium.”

De bestaande grondslag van het Floriadeterrein was echt een blubberpoel.

Natuurlijke bindmiddelen

Funderingen onder wegen, bouwplaatsen, dijklichamen, vliegvelden, spoorlijnen, parkeer- of opslagterreinen stabiliseren, Terrastab Nederland heeft altijd een passende oplossing. “We kunnen met zo min mogelijk secundaire grondstoffen ons ‘kunstje’ doen”, zegt Bunt. “Doordat we de natuurlijke bindmiddelen, zoals een Ecostab of Ecosoil, volledig in eigen huis samenstellen, hebben we een enorme voorsprong in de markt opgebouwd. We beheersen het gehele proces van A tot Z. Omdat we geen bouwstoffen verplaatsen en alles in situ verwerken, is een AP04-onderzoek niet noodzakelijk. Ook de PFAS- en PFOS-problematiek raakt ons niet. Het werken met de bestaande grondslag en/of bouwstoffen zoals een bestaande wegfundering zorgt voor een enorme CO2-reductie. Het aantal transportbewegingen is minimaal en dat voorkomt veel overlast op de omgeving. De nieuwe stabilisatielaag die we creëren kan bij einde levensduur volledig worden hergebruikt.”

Floriade

Eén van de recente projecten waarin Terrastab een wezenlijke bijdrage heeft geleverd is op het Floriadeterrein in Almere. “Hier hebben we in totaal een oppervlakte van maar liefst 53.000 m2 gestabiliseerd, variërend van busparkeerplaatsen, wandelpaden, et cetera. De bestaande grondslag was echt een blubberpoel”, weet Bunt. “Rupskranen hebben op draglineschotten de toplaag moeten verwijderen, zo nat en smerig was het daar. Wij zijn vervolgens aan de slag gegaan met grondverbetering om voldoende draagkracht in de ondergrond te creëren. Daarop hebben we een bovenbaan gerealiseerd waar ter plaatse van de busparkeerplaatsen slechts 7 centimeter asfalt op is aangebracht; de draagkracht wordt namelijk uit de funderingsconstructie gehaald. Bij de wandelpaden is enkel een slijtlaag aangebracht op de bovenbaan. Als de Floriade in oktober dit jaar eindigt, wordt het asfalt verwijderd voor hergebruik elders, frezen wij de stabilisatielaag kapot en geven het terug als teelaarde aan de natuur.”

Onze natuurlijke bindmiddelen zijn voor 100 procent recyclebaar, circulair en voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), resumeert Bunt. Ook bij wegrenovaties bewijst de techniek van Terrastab zijn meerwaarde. “We hebben net een prachtig project in Leimuiden afgerond. Het asfalt was versleten en de oude fundering vertoonde scheuren. In een zeer kort tijdsbestek hebben samen met Versluis Groep uit Bodegraven de complete wegconstructie over een lengte van zo’n 3.600 meter gerenoveerd bij een gesloten grondbalans. Een schoolvoorbeeld van een circulaire wegrenovatie met minimale overlast voor de omgeving.” 

Grondstabilisatie voor de wereld van morgen

Foto 3 – Terrastab kopiëren
Lees het gehele artikel

Met zo’n 20 jaar praktijkervaring, eigen R&D-faciliteiten, een kast boordevol data en een omvangrijke batterij speciaal materieel heeft de Harderwijkse bodemspecialist alles in huis om opdrachtgevers van unieke en duurzame oplossingen te voorzien. Voor wegbermen, dijklichamen, gebouwen en wegen. Maar ook als het gaat om haven- en containerterminals, vliegvelden en windmolenparken.

Van bestaande bermgrond realiseert Terrastab Nederland een gebonden funderingsconstructie die ervoor zorgt dat de weg goed opgesloten blijft tussen de vastliggende grasbetonstenen. De levensduur van een berm neemt hiermee aanzienlijk toe.

Terrastab Nederland heeft als een van de weinige bedrijven in Nederland écht verstand van de materie rondom het stabiliseren en verbeteren van grond. De ruim aanwezige expertise werd door de jaren heen niet alleen verworven in het eigen laboratorium, maar ook via productontwikkeling, uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende gerenommeerde externe onderzoeksinstituten zoals de TU Delft. “We nemen de verzamelde data en opgedane ervaringen dagelijks mee tijdens onze werkzaamheden”, licht directeur Anton Bunt het benutten van de vergaarde kennis en kunde toe. “Bij de uitvoering daarvan vormen de door de klant gewenste constructieve eigenschappen het uitgangspunt en starten we elke opdracht steevast met een uitgebreid geotechnisch vooronderzoek. Aansluitend gaan we op zoek naar de best passende oplossing.”

Ook bestaande spoorwegen zijn door Terrastab Nederland voorzien van grondstabilisatie om verdere verzakking te voorkomen.

CO2-neutraal bindmiddel

Bij het genereren daarvan zet Terrastab in op een zo hoog mogelijk hergebruik van bestaande materialen, minimale transportbewegingen en een aanzienlijke verlenging van de technische levensduur van de grondslag in kwestie. Op die manier draagt het bedrijf in de volle breedte bij aan een betere, duurzamere wereld. “Op weg naar het beoogde eindresultaat zijn bindmiddelen tijdens het stabilisatieproces de belangrijkste basisingrediënten”, zegt Bunt. “We hebben ze in vele soorten, elk met een unieke samenstelling. In het kader van innovatief en duurzaam ondernemen worden dat er alsmaar meer.” Zo is Terrastab momenteel bezig met de ontwikkeling van EcoStab, een CO2-neutraal en volledig cementloos bindmiddel. Deze vinding, voor 100 procent samengesteld uit natuurlijke reststoffen, maakt het mogelijk om tijdens het opwaarderen van een bestaande grondslag de al aanwezige fundatiematerialen te hergebruiken. “Daardoor bespaar je op de afvoerkosten van materialen en kan de aankoop van steeds schaarsere minerale grondstoffen achterwege blijven”, aldus Bunt. “Andere winstpunten zitten ‘m in de reductie van transportbegingen, minder omgevingsoverlast en een snelle verwerkingstijd. Daarnaast is EcoStab uiterst stevig, kan het op dezelfde manier worden gebruikt als traditionele bindmiddelen en voldoet het aan alle eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Last but not least is dit bindmiddel krimparm, waardoor er minder lagen asfalt gelegd hoeven te worden. Voordelen die stuk voor stuk matchen met ons streven om zuinig te zijn op wat we hebben…”    

Grondstabilisatie in het HWBP

img_20150420_135448-bewerkt
Lees het gehele artikel

Voor dijken en waterwerken is de grondstabilisatie techniek een oplossing die interessant wordt als er grondverbeteringen, semi-gebonden of constructieve funderingen nodig zijn. Deze drie toepassingen bij waterwerken en dijken kunnen verduurzaamd worden door het inzetten van grondstabilisatie. 

Met grondstabilisatie worden de bestaande materialen ter plekke gebonden en opgewaardeerd tot een gewenste constructiesterkte. Dit kan variabel zijn per project en is op maat te maken. Het hergebruik van het materiaal is mogelijk doordat Terrastab beschikt over een scala aan bindmiddelen, additieven en aangepaste machines voor deze toepassingen. De constructie kan uitgevoerd worden met invloeden van eb en vloed en heeft een minimale milieubelasting. 

100% HERGEBRUIK
Met een eigen laboratorium maakt Terrastab het mogelijk bijna alle bodemmaterialen te kunnen hergebruiken door de inzet van innovatieve additieven. Samen met TU Delft ontwikkelt Terrastab alternatieve bindmiddelen en andere innovaties. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen hergebruiken als basis voor een grondverbetering of constructieve stabilisatie.

CO2-REDUCTIE
Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO2-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot besparen.

SNELLE BOUWTIJD
Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer van materiaal kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast.

Zo ook bij de dijkversteviging in Yerseke. De zeedijk aan de Oosterschelde nabij Yerseke diende volgens de veiligheidseisen te worden verbeterd. De dijk bestond over bijna de hele lengte uit (zee)klei met een dusdanig slechte draagkracht dat dit niet meer kon functioneren als funderingsmateriaal voor de zetsteenconstructie. Daarnaast liet deze ziltige klei ook teveel water door waardoor het gevaarlijke situaties op zou kunnen leveren. De traditionele aanpak zou zijn om de ziltige kleilaag van zo’n 28.000m³ te ontgraven en daarvoor in de plaats een laag van 80 cm granulaire hoogovenslakken aan te brengen. Doordat de af te graven klei eerst in depot moest en daarna pas afgevoerd kon worden, bracht dit een te lang tijdsbestek met zich mee. Ook de enorme hoeveelheid transportbewegingen en verwerkingstijd zou een probleem opleveren voor de omgeving.

Terrastab bood de oplossing door het materiaal ter plekke te gebruiken en te stabiliseren tot een draagkrachtige fundering. Zo kon er tijd, CO2, materiaal en geld bespaard worden in het project.