Tagarchief: TenneT

44.000 betonplaten bij aanleg van bouwwegen

Zwaagstra-hoogte-BAM-Tennet-A3impressies-Remarkable–5194(ENT_I
Lees het gehele artikel

In opdracht van TenneT wordt er tussen Eemshaven en Vierverlaten een 40 kilometer lange, 380kV-hoogspanningsverbinding aangelegd. Voor de civiele werkzaamheden in het deelgebied tussen Vierverlaten en Bedum is BAM Infra verantwoordelijk. Zij schakelden op hun beurt Zwaagstra Beton in voor het leveren van de ruim 44.000 betonplaten, die de voorkeur kregen boven stalen rijplaten.

Er komt heel veel duurzame energie aan land in Eemshaven en die moet worden getransporteerd naar de plekken waar het gebruikt wordt. Deze nieuwe verbinding heeft meer transportcapaciteit en er wordt gebruik gemaakt van een ander type mast (Wintrack), waardoor er maar liefst 163 vakwerkmasten uit het Groninger landschap kunnen verdwijnen.

Oog voor de omgeving

De nieuw aan te leggen hoogspanningslijn loopt door landerijen van grondeigenaren. Het is daarbij zeer belangrijk dat er zo min mogelijk overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving en dat het zo netjes mogelijk opgeleverd en achtergelaten wordt. “Dat is ook een van de redenen waarom er gekozen is voor betonnen rijplaten”, zegt André Veerkamp van Zwaagstra Beton. “Betonplaten zijn makkelijk schoon te maken en geven ook veel minder geluidsoverlast dan bijvoorbeeld stalen rijplaten.”

Logische keuze

“Bovendien moeten de betonplaten -vanwege het frequente, zware bouwverkeer- een aslast van tenminste 12 ton kunnen dragen.” Zwaagstra Beton leverde maar liefst 44.000 betonplaten van twee bij twee meter. “Grotendeels zijn dat de bekende ‘gladde’ betonplaten, maar daar waar vee veilig en verantwoord moet kunnen oversteken, worden betonplaten met een ruwe toplaag gebruikt”, vervolgt Veerkamp. De keuze voor Zwaagstra Beton was voor BAM Infra een logische stap: niet alleen de prijs-kwaliteitverhouding maar ook de productiecapaciteit van het in Hoogeveen gevestigde bedrijf sluit goed aan bij deze enorme klus.

TenneT heeft alle aannemers aan boord voor de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland

naamloos-1-kopieren-5
Lees het gehele artikel

TenneT gunt de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland aan BAM Infra bv en aan een consortium van Mobilis bv en Strukton Civiel Projecten bv. De aannemers voeren ieder de helft van het werk uit. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van Willem-Annapolder (van Borssele tot aan Willem-Annapolder) en het consortium Mobilis/Strukton Civiel ten oosten hiervan (van Willem-Annapolder tot Rilland).

De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van de 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland start na de zomer. Voor die tijd gaat TenneT samen met de aannemers de planning in detail doornemen en het bouwproces voorbereiden.

De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanuit Borssele. De huidige verbinding is vol en onderhoud is niet mogelijk. Daarnaast zijn in Borssele de aansluitingen van de geplande windparken op zee te vinden. Daarom is het noodzakelijk de transportcapaciteit vanaf landstation Borssele naar het Nederlandse hoogspanningsnet te vergroten. Verder is de nieuwe hoogspanningsverbinding, inclusief een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland, een belangrijke schakel in de verbinding met België.

TenneT combineert de nieuwe 380 kV verbinding met de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland. Hierdoor is 42 kilometer van de bestaande verbinding overbodig. Deze breekt TenneT af na realisatie van de nieuwe verbinding. Het gaat om 131 vakwerkmasten.

Wintrackmasten

De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 107 wintracklocaties en twee vakwerkmasten. Deze twee komen langs het kanaal door Zuid-Beveland te staan, omdat daar vanwege doorgang van schepen een hogere mast moet komen. Dat kan niet met een wintrackmast. Op de meeste mastlocaties komen twee wintrackmasten naast elkaar te staan. Daaraan hangen de hoogspanningslijnen.

Eerder plaatste TenneT deze wintrackmasten al bij:

‣ de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad (Beverwijk-Bleiswijk-Wateringen);

‣ het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel;

‣ en op dit moment bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbinding in Groningen (Eemshaven-Vierverlaten).

Voor de start van de werkzaamheden organiseert TenneT (digitale) informatieavonden om iedereen in de omgeving te informeren over de werkzaamheden.